Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada
Bạn là vị khách thứ
5101415

Khách đang viếng thăm
 
 
 
LÀM THẾ NÀO ĐỂ THUYẾT PHỤC MỘT CƠ ĐỐC NHÂN TRỞ THÀNH NGƯỜI VÔ THẦN?

Dr. Jim Denison

Gần đây tôi đã tìm thấy một bài viết hấp dẫn, “15 bước chiến lược để thuyết phục Cơ Đốc nhân chuyển đổi qua chủ nghĩa vô thần”. Kế hoạch này là một cách tuyệt vời để làm điều ngược lại, giúp người vô thần tìm sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giêsu.

Một: Kết thân. Bài báo yêu cầu người vô thần xây dựng mối quan hệ thân thiết với các Cơ Đốc nhân (CĐN) trước khi cố gắng để chuyển đổi họ. Tất nhiên, điều ngược lại chính là sự thật. Chúa Giêsu chữa lành cơ thể để chữa lành linh hồn. Chúng ta có nghĩa vụ kết thân để chia sẻ tình yêu của Ngài.

Hai: Giáo dục chính mình. Người vô thần được khuyến khích để "đọc tất cả mọi thứ bạn có thể đọc về chủ nghĩa vô thần, Cơ Đốc giáo và lịch sử tôn giáo." Tín hữu nên làm chính xác điều tương tự.

 
Mới

Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Sách Báo Cơ Đốc: VIẾT CHO NIỀM TIN 2014
Sách Báo Cơ Đốc: TỪ BÓNG TỐI TỚI ÁNH SÁNG
Tạp Chí Truyền Thanh: GIẢI PHÁP CỨU RỖI LINH HỒN
Cổ nhạc Cơ đốc: KARAOKE
Thánh Nhạc: TÂM LINH CON KHAO KHÁT
Thánh Nhạc: GIÊ-XU - CHÚA BÌNH AN
Thánh Nhạc: NGÀI BIẾT HẾT

Video