Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Sáng lập
Cố Mục Sư
Cam Lộc Nguyễn - Hàm Hoàng

Điều hành
Thiên Kiều Giang

Liên lạc:
songdao@songdaoonline.com
Bạn là vị khách thứ
17406291

Khách đang viếng thăm
 
 
 
ƯỚC NGUYỆN ĐẦU NĂM

Mục sư Peter The Van Le

Kinh Thánh:  Thi-thiên 1:1-6
Câu gốc: Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình,Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong

Mỗi chúng ta cho dù là con dân Chúa hay người chưa tin nhận Chúa Jêsus, cũng thường có những ước vọng mỗi khi bước vào những ngày đầu đón năm mới. Người chưa tin Chúa thì thường nghĩ đến đời sống vật chất, công việc làm ăn, mong sao được thịnh vượng hơn năm cũ.  Những người bệnh tật, già cả thì ước ao có được sức khỏe tốt để sống lâu hay trường thọ mà vui vầy với con cháu.  Con dân Chúa cũng có những mong ước một nửa giống như mọi người, một nửa còn lại thì cao cả hơn đó là ước ao có được sự bình an trong tâm hồn, có thêm cơ hội được phục sự Chúa, làm những công việc vui lòng Chúa và đem kết quả tốt hơn cho Ngài.  

 
VƯỜN EDEN MỚI

Sứ Điệp: LỜI PHƯỚC HẠNH
Karafun: Kara Thánh Ca
Tạp Chí Truyền Hình: SDTV ONLINE
Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Cổ nhạc Cơ đốc: Karaoke
Tạp Chí Truyền Thanh: NGƯỜI DUY NHẤT CÓ QUYỀN THA TỘI
Sách Báo Cơ Đốc:

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...