Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada
Bạn là vị khách thứ
2822206

Khách đang viếng thăm
 
 
 
KẺ THÙ LỚN NHẤT

Kính thưa quý thính giả,

Sự chết là kẻ thù lớn nhất của tất cả nhân loại, của mỗi cá nhân chúng ta.

Chẳng có ai, dù khôn ngoan đến đâu, có thể qua mặt hay gạt gẫm được cái chết. Chẳng có ai, dù giàu có đến mấy, có thể mua chuộc quyền tự do thoát được cái chết. Chẳng có ai, dù thế lực đến mấy, có thể chế ngự hay đẩy lùi được sự chung kết của cuộc đời mình. Chẳng có ai, dù tu thân tích đức đến mấy, có thể thay đổi số phận phải chết để trở thành “trường sanh bất tử” được.

Mộ phần dường như luôn luôn giữ phần thắng, kéo hết tất cả mọi người xuống với nó. Sớm muộn gì, mọi người đều phải chết, ai cũng phải trở về với cát bụi mà thôi.

Cái chết lạnh lùng và ngang nhiên, không chỉ tìm đến với mọi người, nhưng cũng tìm đến với mọi vật. Súc vật, cây cối rồi cũng chết. Nhiều khi cả một loài sống bị chết, cả một loài sống hoàn toàn bị tuyệt chủng và không bao giờ còn tìm lại được.

Thậm chí những vật thể như một quốc gia, một thành phố, một triều đại, có lúc hình thành, có thời hưng thịnh, nhưng tất cả rồi cũng sẽ phôi pha chìm vào quên lãng. Nhà cửa, xe cộ, bàn ghế, đồ dùng, tất cả đều sẽ cũ kỹ hao mòn, trở thành bụi đất, giống như con người đã làm ra tất cả những vật dụng đó.

 
Mới

Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sách Báo Cơ Đốc: VIẾT CHO NIỀM TIN 2013
Cổ nhạc Cơ đốc: KARAOKE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Karafun: Karafun

Video