Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada
Bạn là vị khách thứ
3300605

Khách đang viếng thăm
 
 
 
VÌ SAO CHÚA ĐỂ CON NGƯỜI CHỊU ĐAU KHỔ?

 Mục sư Paul Moores

Tại sao đời người chịu nhiều đau khổ, Đức Chúa Trời ở đâu sao lại để cho đau khổ xảy ra? Đó là một trong những câu hỏi hàng đầu của nhân loại. Chúng ta sẽ dùng Kinh Thánh để phần nào giải đáp thắc mắc nầy trong khả năng hiểu biết giới hạn của con người, đến “bấy giờ”, khi bước vào cõi đời đời chúng ta mới “biết như Chúa biết” chúng ta vậy (1Cô-rinh-tô 13:12).

l CHÚA KHÔNG TẠO RA ĐAU KHỔ

Chúa tạo dựng vũ trụ và loài người thật hoàn hảo, Ngài tuyên bố mọi sự đều tốt lành (Sáng-thế-ký 1:31). Vậy thì đau khổ và điều ác đến từ đâu?

- Từ Satan, thiên sứ sa ngã, phản nghịch Thiên Chúa. Satan luôn tìm cách hủy diệt loài người là tạo vật Thiên Chúa yêu thương nhất bằng cách cám dỗ, lôi kéo con người làm điều xấu xa, gây nên tội ác, chìm trong đau khổ.

-Từ sự lựa chọn của con người. Ađam chọn không vâng phục Chúa, chúng ta cũng vậy. Rôma 3:23: Mọi người đều đã phạm tội…Chúa biết trước điều nầy không? Chúa biết trước nhưng Ngài vẫn ban cho con người quyền tự do lựa chọn giữa thiện và ác, giữa sáng và tối. Để có tình yêu thật Chúa phải ban cho con người có tự do để tự nguyện yêu Ngài thật hay không.  

 
Mới

Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sách Báo Cơ Đốc: VIẾT CHO NIỀM TIN 2013
Cổ nhạc Cơ đốc: KARAOKE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Sách Báo Cơ Đốc: Mục Sư Lữ Thành Kiến
Tạp Chí Truyền Thanh: MÙA XUÂN BẤT TẬN

Video