Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Sáng lập
Cố Mục Sư
Cam Lộc Nguyễn - Hàm Hoàng

Điều hành
Thiên Kiều Giang

Liên lạc:
songdao@songdaoonline.com
Bạn là vị khách thứ
15334123

Khách đang viếng thăm
 
 
 
MỪNG CHÚA PHỤC SINH!

Ngợi-khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương-xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự 
Đức Chúa Jêsus-Christ sống lại
từ trong kẻ chết mà có
                                sự trông-cậy sống
là cơ-nghiệp không hư đi, không ô-uế, không suy-tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, là kẻ bởi đức-tin nhờ quyền-phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu-rỗi gần hiện ra trong kỳ sau-rốt!     (1Phi-e-rơ 1:3-5)

 
VƯỜN EDEN MỚI

Sách Báo Cơ Đốc: CHÀNG TỪ NHÃ CA BƯỚC RA
Sứ Điệp: LỜI PHƯỚC HẠNH
Tạp Chí Truyền Thanh: HAM HỌC & HAM ĐỌC
Karafun: Kara Thánh Ca
Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Cổ nhạc Cơ đốc: Karaoke
Sứ Điệp: Sứ Điệp

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...