Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Sáng lập
Cố Mục Sư
Cam Lộc Nguyễn - Hàm Hoàng

Điều hành
Thiên Kiều Giang

Liên lạc:
songdao@songdaoonline.com
Bạn là vị khách thứ
25290769

Khách đang viếng thăm
 
 
 
PHÁT TRIỂN TRONG ÂN ĐIỂN

 Jessica Udall 

Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men. (2Phi-e-rơ 3:18)

Trong lá thư thứ hai, Phi-e-rơ chia sẻ với độc giả của mình rằng ân điển của Đức Chúa Trời làm cho cuộc sống tin kính trở nên khả thi. Nhờ quyền năng của ân điển Đức Chúa Trời được áp dụng cho người tin Chúa qua Đức Thánh Linh, có thể tăng trưởng ngay cả khi đối mặt với những lời dạy sai và những khó khăn khác. Cuối thư, Phi-e-rơ nói rằng theo lời ngài hứa, chúng tôi chờ đợi trời mới và đất mới, nơi sự công bình (2 Phi-e-rơ 3:13), và sau đó dành vài câu cuối cùng để hướng dẫn các tín đồ phải làm gì. Kết luận, ông nói hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa. Đó là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng làm thế nào để làm điều này một cách thực tế?

 
VƯỜN EDEN MỚI

Sứ Điệp: LỜI PHƯỚC HẠNH
Karafun: Kara Thánh Ca
Tạp Chí Truyền Hình: SDTV ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Cổ nhạc Cơ đốc: Karaoke
Sách Báo Cơ Đốc: SỐNG HẠNH PHÚC
Sách Báo Cơ Đốc: TRUYỀN GIÁO MỌI NƠI
Thiên Kiều Giang & Bằng Hữu: Đồng Tiền Rách

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...