Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Sáng lập
Cố Mục Sư
Cam Lộc Nguyễn - Hàm Hoàng

Điều hành
Thiên Kiều Giang

Liên lạc:
songdao@songdaoonline.com
Bạn là vị khách thứ
19837743

Khách đang viếng thăm
 
 
 
Sống Đạo Qua Lòng Tạ Ơn

Christian Living through Giving Thanks To God - MS Ngô Việt Tân

        Theo Cơ quan từ thiện CharityData.ca cho biết hiện nay năm 2020 có khoảng 86,000 Cơ Quan Từ Thiện, Tổ Chức Bất Vụ Lợi (Non-profit organization). Mỗi người Canada dâng tặng trung bình cho các Cơ Quan Từ Thiện là $400 mỗi năm cho mục đích góp phần xây dựng lành mạnh về các lãnh vực như văn hóa, nghệ thuật, môi trường, nhân bản, xã hội, thể thao, giáo dục, và giải trí. Người dân Canada đã dâng hiến cho 86,000 Hội Từ Thiện khoảng 151 tỉ Đô-la Canada hằng năm, chiếm 8 phần trăm GDP Tổng sản Lượng, và góp phần vào 10 phần trăm khối lao động của Canada tức 1.5 triệu người làm việc trọn thời gian.

 
VƯỜN EDEN MỚI

Sứ Điệp: LỜI PHƯỚC HẠNH
Karafun: Kara Thánh Ca
Tạp Chí Truyền Hình: SDTV ONLINE
Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Cổ nhạc Cơ đốc: Karaoke
Sách Báo Cơ Đốc: BIẾT THÌ SỐNG
Tạp Chí Truyền Thanh: BIẾT THÌ SỐNG

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...