Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Sáng lập
Cố Mục Sư
Cam Lộc Nguyễn - Hàm Hoàng

Điều hành
Thiên Kiều Giang

Liên lạc:
songdao@songdaoonline.com
Bạn là vị khách thứ
15085432

Khách đang viếng thăm
 
 
 
CHẠY ĐƯỜNG DÀI

Mục sư Lữ Thành Kiến          

Hê-bơ-rơ 12:1-3

Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.

Trong bộ ba hoàn hảo của Cơ-đốc-nhân, tuần trước chúng ta đã học Lính Giỏi: hãy cùng ta chịu khổ như một người Lính Giỏi của Đức Chúa Jesus Christ, tuần này sẽ học Lực Sĩ Giỏi lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho chúng ta. Và hy vọng tuần sau đi tiếp Nông Dân Giỏi người nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng.

Thử xem chúng ta đã biết gì về một lực sĩ giỏi, một cuộc chạy đua đường trường và làm thế nào để chạy cho đến cuối đường.

 
VƯỜN EDEN MỚI

Sách Báo Cơ Đốc: CHÀNG TỪ NHÃ CA BƯỚC RA
Sứ Điệp: LỜI PHƯỚC HẠNH
Karafun: Kara Thánh Ca
Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Cổ nhạc Cơ đốc: Karaoke
Sứ Điệp: Sứ Điệp
Tạp Chí Truyền Thanh: TIN MỪNG CHO MUÔN DÂN

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...