Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada
Bạn là vị khách thứ
8564393

Khách đang viếng thăm
 
 
 
CHÚA GIÊSU THỰC SỰ LÀ AI?

MS Tiến sĩ Christian Le PhD

LỜI MỞ ĐẦU

Tôi được Chúa Thánh Linh cảm thúc, khích lệ tôi viết bài viết này để gởi cho anh chị em và độc giả thân thương trong và ngoài nước đọc, để đứng vững trong Lời Chúa, Chân lý Chúa, và đức tin vào Chúa Giêsu. Vì nhận thấy tà giáo, tiên tri giả đang nổi dậy và đang công bố christ giả, giêsu giả và họ đã phủ nhận thần tính hay thiên tính của Chúa Giêsu của Thánh Kinh là Thiên Chúa.

Bài viết nầy cũng vạch trần sự dạy dỗ sai của tà giáo, đặc biệt là Nhân chứng Giêhôva. Xin Chúa Thánh Linh mở mắt tâm linh họ ra để họ có thể nhìn thấy sự vĩ đại, oai nghi, và vinh quang của Chúa Giêsu để rồi họ quỳ gối lòng thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài là Thiên Chúa, là Đức Chúa Trời tối cao, là Đấng Tạo Hóa của muôn vật muôn loài!

Chúa nói, "Hãy coi chừng, để không ai dẫn các ngươi đi lạc. Vì sẽ có nhiều người mạo danh Ta, đến, và nói rằng, 'Ta là Ðấng Christ!' Họ sẽ lừa gạt nhiều người" (Mat 24:4-5). "Vì các christ giả và các tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu kỳ phép lạ lớn để lừa dối, nếu có thể được, họ lừa gạt ngay cả những người được chọn" (Mat 24:24).

 
VƯỜN EDEN MỚI

Thánh Nhạc: HY VỌNG
Thánh Nhạc: LỜI TRÁI TIM
Thánh Nhạc: DUY CHÍNH NGÀI
Karafun: KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ
Thánh Nhạc: GIÁNG SINH TƯNG BỪNG
Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Thánh Nhạc: TIN MỪNG ĐẾN VIỆT NAM
Sách Báo Cơ Đốc: SAU NẦY CON SẼ BIẾT
Sách Báo Cơ Đốc: VIẾT CHO NIỀM TIN 2013
Thánh Nhạc: 10 Ca Khúc Chung Kết

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...