Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada
Bạn là vị khách thứ
4619977

Khách đang viếng thăm
 
 
 
ĐẮC THẮNG TRONG TRẬN CHIẾN THIÊNG LIÊNG CHO DÂN TỘC CHÚNG TA

 Dr. Jim Denison 

"Có một cuộc chiến tâm linh trong đất nước chúng ta hiện nay để xác định tình yêu và chân lý là gì. Vương quốc của bóng tối đang tấn công thế hệ này với sự lừa dối liên quan đến sự thật về Chúa Giêsu, thông điệp của Ngài về ân sủng, và lối sống của vương quốc của Ngài như thế nào. Thiên Chúa đang tìm kiếm nhân chứng trung thành, những người sẽ đứng cho lẽ thật Kinh Thánh về Chúa Giêsu và các định nghĩa về tình yêu, đạo đức, và lẽ thật của Ngài. " Đó là lời phát biểu của Mike Bickle, giám đốc International House of Missions Prayer Base ở Kansas City, ủng hộ ngày cầu nguyện của sinh viên toàn quốc Mỹ, Collegiate Day of Prayer.

 
Mới

Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Cổ nhạc Cơ đốc: KARAOKE
Sách Báo Cơ Đốc: VIẾT CHO NIỀM TIN 2014
Thánh Nhạc: KHÔNG AI LO CHO LINH HỒN NẦY
Sách Báo Cơ Đốc: TỪ BÓNG TỐI TỚI ÁNH SÁNG
Tạp Chí Truyền Thanh: GIẢI PHÁP CỨU RỖI LINH HỒN
Thánh Nhạc: HƯƠNG NHẠC SAO MƠ
Thánh Nhạc: TÌM VỀ CHÚA ...ĐÂY TÌNH YÊU

Video