Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Sáng lập
Cố Mục Sư
Cam Lộc Nguyễn - Hàm Hoàng

Điều hành
Thiên Kiều Giang

Liên lạc:
songdao@songdaoonline.com
Bạn là vị khách thứ
24617901

Khách đang viếng thăm
 
 
 
TÔI SẼ TÔN VINH NGÀI QUA LỄ TẠ ƠN

 Dr. John Piper

Tôi sẽ ngợi khen danh Đức Chúa Trời bằng một bài hát; Tôi sẽ tôn vinh Ngài với sự cảm tạ. Đó là dấu ấn của tất cả những người con thật của Đức Chúa Trời mà họ khao khát được làm sáng danh Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi của họ. Cầu chúc cho tất cả những ai tìm kiếm Ngài đều vui mừng. Xin cho những ai yêu mến sự cứu rỗi của Chúa liên tục nói: "Chúa vĩ đại!" (Thi thiên 40:16). Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va, Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài (Thi-thiên 34: 3). Vĩ đại là Chúa và rất đáng được ca tụng. Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi khen Trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta, và tại trên núi thánh Ngài. (Thi-thiên 48: 1)

 
VƯỜN EDEN MỚI

Sứ Điệp: LỜI PHƯỚC HẠNH
Karafun: Kara Thánh Ca
Tạp Chí Truyền Hình: SDTV ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Cổ nhạc Cơ đốc: Karaoke
Sách Báo Cơ Đốc: SỐNG HẠNH PHÚC
Sách Báo Cơ Đốc: TRUYỀN GIÁO MỌI NƠI
Thiên Kiều Giang & Bằng Hữu: Đồng Tiền Rách

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...