Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada
Bạn là vị khách thứ
8097736

Khách đang viếng thăm
 
 
 
NẾU TÔI PHẢI CHẾT

Mục sư Hồ Xuân Phước

Thời điểm vinh quang của Ðức Quốc Xã, Adolf Hitler ngạo mạn tuyên bố, “Cho đến giờ phút nầy, Ðức Chúa Trời đã đặt dấu ấn tán thành trên cuộc chiến của chúng ta. Năm 1941 nầy sẽ hoàn tất chiến thắng vĩ đại nhất của lịch sử chúng ta.

Hitler không biết rằng lời Ðức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham hàng ngàn năm trước vô hiệu hóa giấc mơ chiến thắng đó: “Ta sẽ làm cho con thành một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho con. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước con, nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa con” (Sáng Thế Ký 12:1-3).

Ðức Chúa Trời nói về tuyển dân Israel mà Hitler cương quyết tiêu diệt. Nổ lực tận diệt tuyển dân của Thiên Chúa, Hitler tự rước thảm họa vào thân. Chỉ mấy năm sau, Hitler và quân đội Ðức bị tiêu diệt thảm hại.

Hitler có lẽ nổi danh nhất trong những người muốn tiêu diệt tuyển dân. Kẻ thù của dân Chúa thường tự làm ô nhục tên tuổi mình khi nổ lực tiêu diệt tuyển dân. Một trong những người đó được nhắc đến trong Ê-xơ-tê chương 3. Tên ông là Ha-man.

 
VƯỜN EDEN MỚI

Thánh Nhạc: HY VỌNG
Thánh Nhạc: LỜI TRÁI TIM
Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Thánh Nhạc: TIN MỪNG ĐẾN VIỆT NAM
Sách Báo Cơ Đốc: SAU NẦY CON SẼ BIẾT
Sách Báo Cơ Đốc: VIẾT CHO NIỀM TIN 2015
Sách Báo Cơ Đốc: VIẾT CHO NIỀM TIN 2013
Sách Báo Cơ Đốc: Hướng Đi
Thánh Nhạc: 10 Ca Khúc Chung Kết
Tạp Chí Truyền Thanh: DANH TRÊN HẾT MỌI DANH

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...