Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada
Bạn là vị khách thứ
5606681

Khách đang viếng thăm
 
 
 
VẤN ĐỀ THỜ CÚNG ÔNG BÀ

Mục sư Nguyễn Văn Huệ

Hiếu Kính Cha Mẹ

Người Việt Nam là một dân tộc trọng lễ nghĩa. Bài học đầu tiên ở trường là câu: Tiên học lễ, hậu học văn. Ở trong gia đình cha mẹ thường dạy con cái biết lễ phép đối với người trên, khi gặp người lớn tuổi phải biết cúi đầu chào hỏi, khi ăn cơm phải biết "ăn coi nồi ngồi coi hướng." Ngoài xã hội đâu đâu người con Việt cũng được dạy phải giữ gìn đạo hiếu, xem đó như bổn phận hàng đầu con cái phải vâng giữ đối với ông bà cha mẹ. Những câu ca dao tục ngữ sau đây luôn được truyền tụng: "Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con." Hoặc câu: "Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên. Chữ rằng mộc bổn thủy nguyên. Làm người phải biết tổ tiên ông bà," nghĩa là trong đời sống con người có hàng trăm đức hạnh phải học, phải giữ thì đứng hàng đầu là đạo hiếu. Giống như cây có gốc rễ, suối nước có nguồn, con người thì có tổ tiên ông bà. Vì vậy mọi người phải biết hiếu kính ông bà cha mẹ. Ðây là điều hợp tình hợp lý không thể chối cãi. Vì thế khi lớn lên người Việt thời nào cũng cố gắng vâng giữ truyền thống gia đình dân tộc, không muốn đổi thay. Ai cũng sợ mình mang tiếng là người con bất hiếu. Cha mẹ nào cũng sợ mình có đứa con bất hiếu.

 
Mới

Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Sách Báo Cơ Đốc: VIẾT CHO NIỀM TIN 2014
Sách Báo Cơ Đốc: TỪ BÓNG TỐI TỚI ÁNH SÁNG
Tạp Chí Truyền Thanh: GIẢI PHÁP CỨU RỖI LINH HỒN
Cổ nhạc Cơ đốc: KARAOKE
Thánh Nhạc: TÂM LINH CON KHAO KHÁT
Thánh Nhạc: GIÊ-XU - CHÚA BÌNH AN
Thánh Nhạc: NGÀI BIẾT HẾT
Sách Báo Cơ Đốc: ĐỊNH HƯỚNG ĐỜI SỐNG TÂM LINH

Video