Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada
Bạn là vị khách thứ
4140489

Khách đang viếng thăm
 
 
 
THƯ MỜI THAM DỰ CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015

Anh chị em thân mến trong Chúa,

Tạ ơn Chúa, Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn do Hướng Đi tổ chức với sự cộng tác của Sống Đạo trong hai năm qua đã đem lại nhiều khích lệ cho giới cầm bút cũng như độc giả yêu thích văn chương trong Chúa. Bước qua năm thứ ba của cuộc thi viết truyện ngắn, chúng tôi nhờ ơn Chúa để tổ chức song song cuộc thi viết nhạc Thánh, với cùng chủ đề VIẾT CHO NIỀM TIN.

Cuộc thi viết nhạc Thánh được thực hiện trên tinh thần đơn sơ, phước hạnh và hiệu quả, với mục đích khích lệ tín hữu Tin Lành viết nhạc ca ngợi Chúa, góp phần làm phong phú thêm kho tàng Thánh nhạc Việt Nam. Đơn sơ vì không quá chú trọng vào kỹ thuật, chuyên nghiệp, mà là giá trị tâm linh, cảm động lòng người của ca khúc. Phước hạnh vì ước mong tạo được khu vườn nhạc thánh vui tươi lành mạnh chứ không phải cuộc tranh tài đầy gai góc. Và hiệu quả là mong cuộc thi có thể quy tụ, phổ biến nhiều bài ca Thánh được ơn để Hội thánh Chúa khắp nơi sử dụng.

Hai cuộc thi song song sẽ do Đặc san Hướng Đi và Mục vụ Sống Đạo tổ chức, cùng với sự cộng tác của Truyền Hình Hướng Đi (Houston, Texas). Quý vị nào cần xem lại thông báo cuộc thi viết truyện ngắn xin bấm vào đây.

 
Mới

Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Cổ nhạc Cơ đốc: KARAOKE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Sách Báo Cơ Đốc: MỤC SƯ ƠI
Sách Báo Cơ Đốc: VIẾT CHO NIỀM TIN 2014
Thánh Nhạc: KHÔNG AI LO CHO LINH HỒN NẦY

Video