Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada
Bạn là vị khách thứ
9187324

Khách đang viếng thăm
 
 
 
TRỜI ĐÃ THÀNH NGƯỜI

Giăng 1:1-14
Mục sư Lữ Thành Kiến 

Truyền thống của mùa Giáng sinh là tặng quà. Trước mặt quý vị và các bạn là những gói quà, hộp quà. Những gói quà hộp quà này là để dành tặng riêng cho các thân hữu là những người chưa biết Chúa, chưa tin nhận Chúa làm Chúa cuộc đời mình, là những người đã đến dự lễ Giáng sinh cùng chúng tôi hôm nay. Sau khi chúng ta nghe một chút về một sự kiện kỳ diệu là Trời Đã Thành Người tôi sẽ mời quý thân hữu lên đây để nhận quà, chỉ với một điều kiện: quý vị có muốn nhận hay không mà thôi.

QUÝ VỊ CÓ TIN LÀ CÓ ÔNG TRỜI KHÔNG

Không có tại sao kêu trời? Quý vị có bao giờ kêu trời không? Một ngày mấy lần? Chắc chắn là có ông trời, không ai phủ nhận ông trời. Từ nguyên tri người ta đã có lòng tôn kính với các vị thần mà chính họ không biết có thật không, đặc biệt là trời Đấng mà họ tin là cao hơn hết trong các thần. Cho dù các bạn có nói là không tin thì ông Trời vẫn hiện hữu, mỗi ngày mỗi giờ mỗi giây phút trong đời sống chúng ta. Tôi để ý người Việt có văn hóa lâu đời về thờ cúng khi gặp việc gì thường nói lạy Trời lạy Phật, chưa bao giờ nghe nói lạy Phật lạy Trời, không phải vì quen gọi hay gọi có vần, nhưng là một ý thức tự nhiên là trời cao hơn, không tin thì không thể gọi được.

 
VƯỜN EDEN MỚI

Karafun: Kara Thánh Ca
Thánh Nhạc: GIÁNG SINH TƯNG BỪNG
Sách Báo Cơ Đốc: RA-HÁP, KỴ NỮ THÀNH GIÊ-RI-CÔ NGƯỜI NỮ CỦA ĐỨC TIN VÀ VIỆC LÀM
Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Thánh Nhạc: TIN MỪNG ĐẾN VIỆT NAM
Sách Báo Cơ Đốc: SAU NẦY CON SẼ BIẾT
Sách Báo Cơ Đốc: VIẾT CHO NIỀM TIN 2013
Thánh Nhạc: 10 Ca Khúc Chung Kết
Sách Báo Cơ Đốc: Ta-Ma, “Kỵ Nữ” Bên Vệ Đường Người Nữ của Niềm Tin và Hy Vọng
Thánh Nhạc: BÉ VỚI CHÚA HÀI NHI
Tạp Chí Truyền Thanh: ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ MỘT VÀ THẬT
Tạp Chí Truyền Thanh: SÁNG DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...