Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Sáng lập
Cố Mục Sư
Cam Lộc Nguyễn - Hàm Hoàng

Điều hành
Thiên Kiều Giang

Liên lạc:
songdao@songdaoonline.com
Bạn là vị khách thứ
22110194

Khách đang viếng thăm
 
 
 
HÃY TÔN KÍNH CHA MẸ MÀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ BAN CHO BẠN

Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho   (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12)

Như với mọi việc Chúa làm, Ngài có nhiều lý do và hầu hết chúng đều chưa được biết đến với chúng ta, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Sáng thế ký có thể cho chúng ta lý do cao nhất bao quát nhất: “Khi ấy, Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ta và tượng ta, (Sáng thế ký 1:26). Và sau đó là hai câu, “hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất”. (Sáng thế ký 1:28). Tình mẫu tử lấy từ chính Đức Chúa Trời. Cuộc sống mới xuất phát từ tình yêu thương mãnh liệt, thắm thiết giữa vợ chồng vì cuộc sống con người bắt đầu từ tình yêu mãnh liệt và mật thiết bên trong Thiên Chúa. Chúa không tạo ra đàn ông và đàn bà vì bất kỳ sự thiếu hụt nào trong bản thân. Không cô đơn, thiếu thốn hay buồn chán. Cuộc sống là sự tự nhiên tràn đầy tình yêu của Chúa.

 
VƯỜN EDEN MỚI

Sứ Điệp: LỜI PHƯỚC HẠNH
Karafun: Kara Thánh Ca
Tạp Chí Truyền Hình: SDTV ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Cổ nhạc Cơ đốc: Karaoke
Sách Báo Cơ Đốc: SỐNG HẠNH PHÚC
Sách Báo Cơ Đốc: TRUYỀN GIÁO MỌI NƠI
Thiên Kiều Giang & Bằng Hữu: Đồng Tiền Rách

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...