Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry

Sáng lập
Cố Mục Sư
Cam Lộc Nguyễn - Hàm Hoàng

Điều hành
Thiên Kiều Giang

Liên lạc:

songdao@songdaoonline.com

Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada
Bạn là vị khách thứ
12330311

Khách đang viếng thăm
 
 
 
 
VƯỜN EDEN MỚI

Sứ Điệp: LỜI PHƯỚC HẠNH
Sách Báo Cơ Đốc: HÃY YÊU NHƯ CHÚA YÊU
Karafun: Kara Thánh Ca
Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Thánh Nhạc: TIN MỪNG ĐẾN VIỆT NAM
Sách Báo Cơ Đốc: THỬ YÊU LẦN NỮA
Tạp Chí Truyền Thanh: MỘT CON TRAI BAN CHO CHÚNG TA
Sách Báo Cơ Đốc: SÔNG CẠN ĐÁ MÒN
Thánh Nhạc: CHÚA QUÁ YÊU TÔI
Sách Báo Cơ Đốc:
Thiên Kiều Giang & Bằng Hữu: Fan Cuồng

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...