Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada
Bạn là vị khách thứ
3427732

Khách đang viếng thăm
 
 
 
LÀM SAO ĐỐI PHÓ KHI ĐỨC TIN BỊ BẮT BỚ?

Mục sư Rick Warren

Cơ Đốc nhân là những người bị bắt bớ nhiều nhất so với tín hữu các tôn giáo khác trên thế giới. International Society of Human Right đã cho những con số thống kê như sau:

- 80% những cuộc bắt bớ đạo đều xảy ra cho người Cơ Đốc.
- Kể từ khi Chúa phục sinh đến nay đã có 70 triệu người tử đạo. Điều kinh ngạc là phân nửa số đó, 35 triệu người đã chết vì danh Chúa trong vòng 100 năm nay, ngay trong thời đại của chúng ta.
- Tại Iraq sau thế chiến thứ nhất có 1 triệu 3 Cơ Đốc nhân, hiện nay chỉ còn lại khoảng 1 trăm ngàn người.
- Tại Bắc Hàn hiện nay có khoảng 70 ngàn Cơ Đốc nhân bị cầm tù.
- Trên thế giới hiện nay mỗi 10 phút có 2 Cơ Đốc nhân chết vì niềm tin của mình.

Chúng ta làm gì cho anh chị em cùng đức tin mình đang bị hoạn nạn, bắt bớ? Hãy cầu nguyện và giúp đỡ vật chất cho họ, gia đình họ. Hê-bơ-rơ 13:3 “Hãy nhớ những người mắc vòng xiềng xích, như mình cũng phải xiềng xích với họ…”

 
Mới

Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sách Báo Cơ Đốc: VIẾT CHO NIỀM TIN 2013
Cổ nhạc Cơ đốc: KARAOKE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Tạp Chí Truyền Thanh: MÙA XUÂN BẤT TẬN
Thánh Nhạc: EMMANUEL
Sách Báo Cơ Đốc: MỤC SƯ ƠI
Sách Báo Cơ Đốc: ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM - KOREA - MỸ QUỐC

Video