Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Sáng lập
Cố Mục Sư
Cam Lộc Nguyễn - Hàm Hoàng

Điều hành
Thiên Kiều Giang

Liên lạc:
songdao@songdaoonline.com
Bạn là vị khách thứ
20772314

Khách đang viếng thăm
 
 
 
THEO ĐUỔI HÒA BÌNH

Dr. David Jeremiah

Sau cuộc bạo loạn ngày 6/1 tại điện Capitol. Chủ tịch Hạ viện kêu gọi Phó tổng thổng Mike Pence truất phế Tổng thống Trump. Phó tổng thống Mike Pence đã viết một lá thư nói rằng đất nước đang lâm nguy, bây giờ cần được chữa lành. Ông trưng dẫn Kinh thánh “mọi việc dưới đất đều có kì định... có kì chữa lành,... có kì xây dựng... có kì hòa bình” và bây giờ là thời gian đó. Giờ là lúc chúng ta đến với nhau. Giờ là lúc hàn gắn.

Thế giới hòa bình do Liên hiệp quốc lãnh tụ. Mục đích chính của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là giúp các nước bị xung đột giằng xé, tạo điều kiện cho hòa bình lâu dài. Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là chính xác. Khi có xung đột vũ trang, các bên tham chiến sẽ làm hòa, và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc giúp bảo tồn nó. Về cơ bản, họ là những người quan sát, đảm bảo rằng các điều khoản của hiệp định hòa bình được tuân thủ. Nói tóm lại, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tồn tại để tiếp tục thực hiện sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế của Liên hợp quốc.

 
VƯỜN EDEN MỚI

Sứ Điệp: LỜI PHƯỚC HẠNH
Karafun: Kara Thánh Ca
Tạp Chí Truyền Hình: SDTV ONLINE
Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Cổ nhạc Cơ đốc: Karaoke
Sách Báo Cơ Đốc: BIẾT THÌ SỐNG
Tạp Chí Truyền Thanh: BIẾT THÌ SỐNG

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...