Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada
Bạn là vị khách thứ
4728624

Khách đang viếng thăm
 
 
 
“TÔI ĐÃ MẤT CON TRAI, NHƯNG SẼ KHÔNG TỪ BỎ CHÚA TÔI”

Dr. Jim Denison

Aysha Bibi là một Cơ Đốc nhân, một quản gia ở Pakistan, nơi bắt bớ người theo Chúa. Cô bị buộc tội ăn cắp đồ của chủ, và cô đã nhất quyết phủ nhận lời vu cáo đó. Cảnh sát đã bắt giữ con trai của cô và tra tấn thằng bé dã man trước mặt cô. Sau khi thả cô đi, họ đã giết và bỏ thi thể thằng bé trước nhà cô.

Người mẹ đau khổ nói: "Tôi có niềm tin mạnh mẽ vào Chúa của tôi. Chúa Giêxu là Đấng Cứu Thế của tôi và Ngài đã chịu chết cho tội lỗi của tôi. Tôi bị yêu cầu chuyển sang đạo Hồi mỗi ngày. Tôi đã mất đứa con trai của tôi, nhưng tôi sẽ không từ bỏ Chúa của tôi. Thay vào đó, tôi sẽ phục vụ Ngài và một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại con trai yêu quý của mình."

 
Mới

Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Cổ nhạc Cơ đốc: KARAOKE
Sách Báo Cơ Đốc: VIẾT CHO NIỀM TIN 2014
Thánh Nhạc: KHÔNG AI LO CHO LINH HỒN NẦY
Sách Báo Cơ Đốc: TỪ BÓNG TỐI TỚI ÁNH SÁNG
Tạp Chí Truyền Thanh: GIẢI PHÁP CỨU RỖI LINH HỒN
Thánh Nhạc: HƯƠNG NHẠC SAO MƠ
Thánh Nhạc: TÌM VỀ CHÚA ...ĐÂY TÌNH YÊU

Video