Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada
Bạn là vị khách thứ
7803979

Khách đang viếng thăm
 
 
 
LÊN NGÔI HOÀNG HẬU

Chúa Nhắc Ai Lên? Ê-xơ-tê chương 1 và 2

Mục sư Hồ Xuân Phước

Câu chuyện của sách Ê-xơ-tê xảy ra tại nước Iran ngày nay. Trước năm 1935, Iran có tên là Ba-tư (Persia). Theo sách Ða-ni-ên, Ba-tư là đế quốc nhỏ hơn Ba-by-lôn - nhất là về lãnh thổ. Nê-bu-cát-nết-sa, hoàng đế Ba-by-lôn thời đó được xem là vị vua oai quyền tuyệt đối.

Trong sách Ê-xơ-tê, vua Ba-tư thường bàn thảo với cố vấn thân cận của mình trước khi quyết định nhiều việc. Ðiều đó chứng tỏ vua Ba-tư không có uy quyền… tuyệt đối như hoàng đế Ba-by-lôn.

Nê-bu-cát-nết-sa càn quét Jerusalem, bắt đem hàng ngàn người, trong đó có Ða-ni-ên và ba bạn của ông sang Ba-by-lôn. Ðoàn phu tù nầy ở Ba-by-lôn 70 năm dài. Sách E-xơ-ra, Nê-hê-mi, Ma-la-chi và một số sách tiên tri ghi lại việc 50 ngàn người trở về xây lại Ðền Thờ và tường thành Jerusalem, sau 70 năm lưu đày.

 
VƯỜN EDEN MỚI

Thánh Nhạc: HY VỌNG
Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Thánh Nhạc: TIN MỪNG ĐẾN VIỆT NAM
Sách Báo Cơ Đốc: SAU NẦY CON SẼ BIẾT
Sách Báo Cơ Đốc: VIẾT CHO NIỀM TIN 2015
Sách Báo Cơ Đốc: VIẾT CHO NIỀM TIN 2013
Sách Báo Cơ Đốc: Hướng Đi
Thánh Nhạc: 10 Ca Khúc Chung Kết
Thánh Nhạc: CHÚA VÀ CON
Tạp Chí Truyền Thanh: DANH TRÊN HẾT MỌI DANH

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...