Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Sáng lập
Cố Mục Sư
Cam Lộc Nguyễn - Hàm Hoàng

Điều hành
Thiên Kiều Giang

Liên lạc:
songdao@songdaoonline.com
Bạn là vị khách thứ
13527821

Khách đang viếng thăm
 
 
 
MỞ RỘNG BỜ CÕI NƯỚC TRỜI

Nước Trời bao la không biên giới, nhưng người ta đã làm những hàng rào để phân chia biên giới, nhưng có biên giới từ trong lòng người. Chúa Jesus khi đến trần gian đã có ý định phá vỡ những rào cản biên giới và muốn mở rộng nó khi Ngài nói: chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Mác 1:38. Và sau đó Ngài giao mục đích ấy lại cho các môn đồ: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin-lành cho mọi người. Mác 16:15. Ngài muốn nói với họ rằng, đừng dừng lại nơi nào cả, chứ đi cho đến hết thế gian.

Khi sắp lên trời cùng Đức Chúa Cha, Chúa Jesus giao sứ mệnh lại cho môn đồ, cũng lập lại: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. Công-vụ 1:8

 
VƯỜN EDEN MỚI

Sứ Điệp: LỜI PHƯỚC HẠNH
Sách Báo Cơ Đốc: HÃY YÊU NHƯ CHÚA YÊU
Karafun: Kara Thánh Ca
Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Thánh Nhạc: TIN MỪNG ĐẾN VIỆT NAM
Sách Báo Cơ Đốc: THỬ YÊU LẦN NỮA
Sách Báo Cơ Đốc: SÔNG CẠN ĐÁ MÒN
Sách Báo Cơ Đốc:
Cổ nhạc Cơ đốc: Karaoke
Sứ Điệp: ĐIỀU RẤT CẦN CHO CHÚNG TA
Sứ Điệp: LỜI CHÂN THÀNH
Ca Khúc Thiên Kiều Giang: Ca Khúc TKG
Sứ Điệp: Sứ Điệp
Tạp Chí Truyền Thanh: NƯỚC TRỜI TRƯỚC HẾT
Thánh Nhạc: ĐẤT TRỜI AN HÒA
Thiên Kiều Giang & Bằng Hữu: Đêm Không Còn Nữa

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...