Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada
Bạn là vị khách thứ
11159204

Khách đang viếng thăm
 
 
 
TÌM NĂNG LỰC SỐNG TỪ ĐÂU?

Mục sư Darin Latham

Có khi nào bạn tự hỏi mình tìm năng lực sống từ đâu để có một cuộc đời hạnh phúc, thành công tốt đẹp? Câu trả lời là từ sự hiện diện của Chúa ở trong chính mình.

Trước khi Chúa Giêxu sống lại, Thánh linh sống bên cạnh con dân Ngài. Hiện nay Chúa Giêxu đã sống lại từ trong cõi chết và làm sạch tội lỗi chúng ta, Thánh linh ngự bên trong con dân Ngài. Khi Chúa Giêxu cận kề cái chết, Ngài đã nói trước rằng Thần Lẽ Thật “vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi” (Giăng 14: 17). Điều mà lúc ấy Chúa Giêxu thấy như một tương lai thì nay chúng ta đang kinh nghiệm: “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?” (1Côrinhtô 6:19); “Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Giêxu là con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người, và người ở trong Đức Chúa Trời” (1Giăng 4:15).

 
VƯỜN EDEN MỚI

Sứ Điệp: LỜI PHƯỚC HẠNH
Karafun: Kara Thánh Ca
Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Thánh Nhạc: TIN MỪNG ĐẾN VIỆT NAM
Sách Báo Cơ Đốc: SAU NẦY CON SẼ BIẾT
Sách Báo Cơ Đốc: THỬ YÊU LẦN NỮA
Thánh Nhạc: THIÊN ĐÀNG PHƯỚC HẠNH
Tạp Chí Truyền Thanh: DẠY CON TỪ THUỞ CÒN THƠ
Thiên Kiều Giang & Bằng Hữu: Vui Vẻ Thật Thà

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...