Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Sáng lập
Cố Mục Sư
Cam Lộc Nguyễn - Hàm Hoàng

Điều hành
Thiên Kiều Giang

Liên lạc:
songdao@songdaoonline.com
Bạn là vị khách thứ
23711124

Khách đang viếng thăm
 
 
 
TỪ SỰ THÂN MẬT ĐẾN SỰ RUN RẨY

Giáo sư Jon Bloom 

Có bao giờ bạn cảm thấy ngạc nhiên Môi-se từ trong sâu thẳm trái tim mình cầu xin Đức Chúa Trời: “Xin hãy cho tôi thấy sự vinh hiển của Ngài”? ông cầu nguyện sau khi đã trải qua những điều kỳ diệu: bụi cây bốc cháy, các dấu hiệu ở Ai Cập, cuộc xuất hành và giải cứu Biển Đỏ, cột mây và trụ lửa, sự cung cấp kỳ diệu trong đồng vắng, chiến thắng kỳ diệu trước người A-ma-léc, Núi Si-nai và Đức Chúa Trời nói với ông rất chi tiết trên đường đi.

Nếu có thể ngược dòng thời gian, chúng ta có thể hỏi Môi-se, “Có vẻ như Đức Chúa Trời đã cho ông thấy rất nhiều vinh quang của Ngài nhiều hơn những gì ông muốn?" tôi nghĩ Môi-se có thể bối rối bởi câu hỏi và sẽ trả lời như thể, nhiều hơn tất nhiên là vinh quang của Đức Chúa Trời. Tôi hầu như không nhìn thấy “biên giới của đường lối Ngài” (Gióp 26:14). Và ông đã đúng.

 
VƯỜN EDEN MỚI

Sứ Điệp: LỜI PHƯỚC HẠNH
Karafun: Kara Thánh Ca
Tạp Chí Truyền Hình: SDTV ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Cổ nhạc Cơ đốc: Karaoke
Sách Báo Cơ Đốc: SỐNG HẠNH PHÚC
Sách Báo Cơ Đốc: TRUYỀN GIÁO MỌI NƠI
Thiên Kiều Giang & Bằng Hữu: Đồng Tiền Rách

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...