Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Sáng lập
Cố Mục Sư
Cam Lộc Nguyễn - Hàm Hoàng

Điều hành
Thiên Kiều Giang

Liên lạc:
songdao@songdaoonline.com
Bạn là vị khách thứ
22549265

Khách đang viếng thăm
 
 
 
NIỀM TIN VÀO SỰ LỰA CHỌN CỦA CHÚNG TA

Dr. Michael Youssef

Cuộc sống là một chuỗi các lựa chọn. Chúng ta có thể lựa chọn một cách khôn ngoan hoặc không thận trọng khi đối mặt với các quyết định, cám dỗ và ưu tiên. Đôi khi chúng ta sẽ đưa ra quyết định sai lầm, nhưng hy vọng chúng ta sẽ rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình để có những lựa chọn tốt hơn trong tương lai. Chúng ta tìm hiểu lựa chọn nào dẫn đến phước lành vĩnh cửu và lựa chọn nào dẫn đến hạnh phúc ngắn hạn. Chúng ta tìm hiểu lựa chọn nào dẫn đến thành công về mặt tinh thần và lựa chọn nào dẫn đến thất bại. Trong khi một số quyết định là nhỏ, những quyết định khác có hậu quả vĩnh viễn. Chúng ta phải học cách lựa chọn một cách khôn ngoan vì nhiều quyết định sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của chúng ta. Những lựa chọn kém cỏi dẫn đến một cuộc sống khốn khổ, trong khi những lựa chọn khôn ngoan dẫn đến bình yên và mãn nguyện. Đức Chúa Trời muốn chúng ta quyết định cuộc sống dựa trên điều gì sẽ có lợi ích vĩnh viễn, điều gì sẽ mang lại vinh quang cho Ngài, và điều gì sẽ mở rộng đức tin của chúng ta.

 

 
VƯỜN EDEN MỚI

Sứ Điệp: LỜI PHƯỚC HẠNH
Karafun: Kara Thánh Ca
Tạp Chí Truyền Hình: SDTV ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Cổ nhạc Cơ đốc: Karaoke
Sách Báo Cơ Đốc: SỐNG HẠNH PHÚC
Sách Báo Cơ Đốc: TRUYỀN GIÁO MỌI NƠI
Thiên Kiều Giang & Bằng Hữu: Đồng Tiền Rách

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...