Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Sáng lập
Cố Mục Sư
Cam Lộc Nguyễn - Hàm Hoàng

Điều hành
Thiên Kiều Giang

Liên lạc:
songdao@songdaoonline.com
Bạn là vị khách thứ
20247769

Khách đang viếng thăm
 
 
 
TẠ ƠN CHÚA VỚI CẢ TẤM LÒNG VUI THỎA

Dr. Jane Riecke 

Phục truyền luật lệ ký 26: 1-11

Một số vùng đất nông nghiệp giàu có nhất ở quốc gia Hoa Kì là ở Hạt Lancaster, Pennsylvania. Lớp đất giàu nhất và sâu nhất mà bạn sẽ tìm thấy. Vào mỗi mùa thu, tôi lại mong chờ vụ thu hoạch, đó là một điều gì đó đáng mong đợi. Mỗi ngày, có những toa xe chở hoa quả, cỏ khô và lúa mì được người Amish chở từ các cánh đồng đến nông trại của họ. Thu hoạch cũng mang đến rất nhiều táo cho các chợ nông sản. Có thể nói, mọi trang trại và mọi gia đình đều bận rộn.

Thu hoạch mùa màng là đưa chúng vào, thoát khỏi giá lạnh và bão tố. Thu hoạch là một nơi trú ẩn, giữ sau khi trồng xong và là một lễ kỷ niệm vào cuối năm. Trong Cựu ước, mùa màng được quan sát bởi lễ Su-cốt hoặc lễ vật đầu mùa. Ngày lễ là một lời nhắc nhở về lòng nhân hậu dồi dào của Đức Chúa Trời và sự ban phước quan phòng của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của dân Ngài. 

 
VƯỜN EDEN MỚI

Sứ Điệp: LỜI PHƯỚC HẠNH
Karafun: Kara Thánh Ca
Tạp Chí Truyền Hình: SDTV ONLINE
Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Cổ nhạc Cơ đốc: Karaoke
Sách Báo Cơ Đốc: BIẾT THÌ SỐNG
Tạp Chí Truyền Thanh: BIẾT THÌ SỐNG

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...