Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Sáng lập
Cố Mục Sư
Cam Lộc Nguyễn - Hàm Hoàng

Điều hành
Thiên Kiều Giang

Liên lạc:
songdao@songdaoonline.com
Bạn là vị khách thứ
23090010

Khách đang viếng thăm
 
 
 
CHỊU KHỔ VÌ ĐẤNG CHRIST

 Dr. Kyle Norman

Cuối cùng, sự đau khổ của Cơ đốc nhân xảy ra bởi vì chúng ta đi theo Đấng đã chịu đau khổ trên thập tự giá. Chúa Giê-su không trú ngụ trong các tòa tháp của quyền lực hay danh vọng. Đúng hơn, sức mạnh của thập tự giá được nhìn thấy trong sự dễ bị tổn thương, sự tự trút bỏ và hy sinh.

Bạn có bao giờ nhận thấy rằng các môn đồ không có thời gian dễ dàng nhất trong cuộc đời của họ? Sống cuộc đời của họ với tư cách là môn đồ của Đấng Christ Phục sinh không phải là không gặp khó khăn. Người ta có thể nghĩ rằng thông điệp về sự tha thứ sẽ được đón nhận nồng nhiệt, nhưng các môn đồ thường xuyên gặp phải sự thù địch và từ chối. Đầu tiên, họ bị đuổi khỏi đền thờ, sau đó họ bắt đầu bị bắt, cuối cùng cuộc tử đạo lan rộng bắt đầu xảy ra. Có lúc Phao-lô là người có ảnh hưởng nhất trong các nhà lãnh đạo Hội thánh, mô tả kinh nghiệm của mình theo cách này:

Năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối; (2Cô-rinh-tô 11: 24-26).

 
VƯỜN EDEN MỚI

Sứ Điệp: LỜI PHƯỚC HẠNH
Karafun: Kara Thánh Ca
Tạp Chí Truyền Hình: SDTV ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Cổ nhạc Cơ đốc: Karaoke
Sách Báo Cơ Đốc: SỐNG HẠNH PHÚC
Sách Báo Cơ Đốc: TRUYỀN GIÁO MỌI NƠI
Thiên Kiều Giang & Bằng Hữu: Đồng Tiền Rách

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...