Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada
Bạn là vị khách thứ
11853978

Khách đang viếng thăm
 
 
 
BÍ QUYẾT NÀO ĐÃ GIÚP MUC SƯ TIẾN SĨ BILLY GRAHAM TRỞ THÀNH NHÀ TRUYỀN GIÁO TOÀN CẦU ĐẤY QUYỀN NĂNG, KẾT QUẢ VÀ THÀNH CÔNG CHỨC VỤ RAO GIẢNG TIN LÀNH?

Nhà Truyền Giáo đầy ơn, nổi tiếng, và ảnh hưởng trên nhiều người ngay cả các Tổng Thống Hoa Kỳ, Mục Sư Tiến Sĩ Billy Graham đã về an nghỉ trong nước Chúa sáng ngày 21 tháng 2 2018 (1918-2018)

BÍ QUYẾT NÀO ĐÃ GIÚP ÔNG TRỞ THÀNH NHÀ TRUYỀN GIÁO TOÀN CẦU ĐẤY QUYỀN NĂNG, KẾT QUẢ VÀ THÀNH CÔNG CHỨC VỤ RAO GIẢNG TIN LÀNH?

Kính Mời Quí Vị Đọc Bài Viết này:

HÃY HẠ MÌNH TRƯỚC MẶT CHÚA

 
VƯỜN EDEN MỚI

Sứ Điệp: LỜI PHƯỚC HẠNH
Karafun: Kara Thánh Ca
Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Thánh Nhạc: TIN MỪNG ĐẾN VIỆT NAM
Sách Báo Cơ Đốc: THỬ YÊU LẦN NỮA
Tạp Chí Truyền Thanh: MỘT CON TRAI BAN CHO CHÚNG TA
Sách Báo Cơ Đốc: SÔNG CẠN ĐÁ MÒN
Thánh Nhạc: CHÚA QUÁ YÊU TÔI
Thiên Kiều Giang & Bằng Hữu: Fan Cuồng

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...