KARAOKE
NGỌC CHÂU

Lời giới thiệu

Sống Đạo hân hạnh giới thiệu những sáng tác của tác giả Ngọc Châu:

1. Món Quà Ân Điển (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
2. Chúa Vẫn Đợi Chờ (Dây đào - Dây kép)
3. Chúa Chịu Hình (Dây đào - Dây kép)
4. Ý Nghĩa Cuộc Đời (Dây đào - Dây kép)
5. Ánh Sáng Cho Trần Gian (Dây đào - Dây kép)
6. Đứa Con Hoang Đàng (Dây đào - Dây kép)
7. Nỗi Lòng Của Mẹ (Dây đào - Dây kép)
8. Tình Yêu Cha Ban (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
9. Ơn Chúa Ban (Dây đào - Dây kép)
10. Tình Chúa Yêu Con (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
11. Ân Điển Diệu Huyền (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
12. Tôi là ai (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
13. Lời Hằng Sống (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
14. Chúa Là Tình Yêu (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
15. Tâm Sự Ngày Xuân (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
16. Đời Tôi Như Chiếc Lá Vàng (Dây đào - Dây kép)

17. Chuyến Tàu Hoàng Hôn (Dây đào - Dây kép)
18. Ơn Sáng Tạo (Dây đào - Dây kép)
19. Chúa Ban Bánh Mana (Dây đào - Dây kép)

20. Nhớ Ơn Chúa (Dây đào - Dây kép)
21. Mãi Ngợi Khen Chúa (Dây đào - Dây kép)
22. Mừng Giê-xu Giáng Sinh (Song ca)
23. Dõi Theo Chân Chúa (Dây đào - Dây kép)

24. Hãy Tin Đừng Bối Rối (Dây đào - Dây kép)
25. Tìm Về Bên Cha (Dây đào - Dây kép)
26. Người Gieo Giống (Dây đào - Dây kép)
27. Chén Đắng (Dây đào - Dây kép)
28. Mùa Đông Năm Ấy (Dây đào - Dây kép)

29. Chúa Jesus Là Ai? (Dây đào - Dây kép)
30. Tình Yêu Của Chúa (Dây đào - Dây kép)
31. Sứ Mạng Mới (Dây đào - Dây kép)
32. Chúa Thánh Linh Là Ai (Dây đào - Dây kép)

33. Trở Về Quê Hương (Dây đào - Dây kép)
34. Dâng Chúa Đời Con (Dây đào - Dây kép)
35. Tình Mẹ Và Quê Hương
36. Người Cha Yêu Thương
37. Nguồn Nước Hằng Sống
38. Lời Cầu Xin Đến Chúa
39. Tìm Được Nẻo Về
40. Con Đường Thập Tự
41. Tình Yêu Trên Gô-tha
42. Con Yêu Mẹ
43. Xuân Nhớ Mẹ
44. Môn Đồ Phi-e-rơ
45. Đấng Chữa Lành
46. Tâm sự người xa xứ
47. Ý Cha được nên
48. Tình Chúa yêu người
49. Tạ Ơn Chúa
50. Ngày Chúa tái lâm


NGÀY CHÚA TÁI LÂM 3864
Karaoke - Dây kép
2017-02-05

NGÀY CHÚA TÁI LÂM
Karaoke - Dây Đào
2017-02-05 | 455 lượt xem

TẠ ƠN CHÚA
Karaoke - Dây kép
2017-02-05 | 561 lượt xem

TẠ ƠN CHÚA
Karaoke - Dây Đào
2017-02-05 | 469 lượt xem

TÌNH CHÚA YÊU NGƯỜI
Karaoke - Dây kép
2017-02-05 | 543 lượt xem

TÌNH CHÚA YÊU NGƯỜI
Karaoke - Dây Đào
2017-02-05 | 479 lượt xem

Ý CHA ĐƯỢC NÊN
Karaoke - Dây kép
2017-02-05 | 413 lượt xem

Ý CHA ĐƯỢC NÊN
Karaoke - Dây Đào
2017-02-05 | 456 lượt xem

TÂM SỰ NGƯỜI XA XỨ…
Karaoke - Dây kép
2017-02-05 | 513 lượt xem

TÂM SỰ NGƯỜI XA XỨ…
Karaoke - Dây Đào
2017-02-05 | 414 lượt xem

ĐẤNG CHỮA LÀNH
Karaoke - Dây kép
2017-02-01 | 488 lượt xem

ĐẤNG CHỮA LÀNH
Karaoke - Dây Đào
2017-02-01 | 474 lượt xem

MÔN ĐỒ PHI-E-RƠ
Karaoke - Dây kép
2017-02-01 | 480 lượt xem

MÔN ĐỒ PHI-E-RƠ
Karaoke - Dây Đào
2017-02-01 | 487 lượt xem

XUÂN NHỚ MẸ
Karaoke - Dây kép
2017-02-01 | 433 lượt xem

XUÂN NHỚ MẸ
Karaoke - Dây Đào
2017-02-01 | 448 lượt xem

CON YÊU MẸ
Karaoke - Dây kép
2017-02-01 | 492 lượt xem

CON YÊU MẸ
Karaoke - Dây Đào
2017-02-01 | 466 lượt xem

TÌNH YÊU TRÊN GÔ-THA
Karaoke - Dây kép
2017-02-01 | 469 lượt xem

1 2 3 4 5 6 »