KARAOKE
NGỌC PHỤNG

Lời giới thiệu

 Sống Đạo hân hạnh giới thiệu những sáng tác của tác giả Ngọc Phụng:

1. Giê-xu Yêu Tôi (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
2. Chúa Ban Mùa Xuân (Dây đào - Dây kép)
3. Khát Khao Lời Chúa (Dây đào - Dây kép)
4. Ngày Trở Về (Dây đào - Dây kép)
5. Tạ ơn Đức Thánh Linh (Dây đào - Dây kép)
6. Tạ Ơn Cha (Dây đào - Dây kép)
7. Trông Cậy Chúa (Dây đào - Dây kép)
8. Bước Chân Rao Truyền (Dây đào - Dây kép)
9. Ngài Đã Cứu Tôi (Dây đào - Dây kép)
10. Cảm Tạ Ơn Ngài (Dây kép)

11. Sự Thương Khó Của Ngài (Dây đào - kép)
12. Quay Về Với Cha (Dây đào - kép)

 


QUAY VỀ VỚI CHA - ĐÀO 135
Ngọc Phụng
2021-11-28

2021-11-28 | 42 lượt xem

2021-11-28 | 37 lượt xem

2021-11-28 | 39 lượt xem

CẢM TẠ ƠN NGÀI
Karaoke - Dây kép
2015-10-29 | 8611 lượt xem

2014-10-03 | 2757 lượt xem

2014-10-03 | 1780 lượt xem

2014-10-03 | 1817 lượt xem

2014-10-03 | 3176 lượt xem

2014-05-18 | 2186 lượt xem

2014-05-18 | 1894 lượt xem

2014-05-18 | 3502 lượt xem

2014-05-18 | 3795 lượt xem

2014-04-20 | 1783 lượt xem

2014-04-20 | 1662 lượt xem

2014-04-19 | 1757 lượt xem

2014-04-19 | 1744 lượt xem

2014-04-16 | 1847 lượt xem

2014-04-16 | 1730 lượt xem

1 2 »