KARAOKE
MAI NGỌC HUỆ

Lời giới thiệu

 Sống Đạo hân hạnh giới thiệu những sáng tác của tác giả Mai Ngọc Huệ:

1. Về Bên Cha (Dây đào - Dây kép)
2. Lời Chúa Cho Con / Ngọc Huệ & Ngọc Phụng (Dây đào - Dây kép)


LỜI CHÚA CHO CON - Ngọc Huệ & Ngọc Phụng 5946
Karaoke - Dây Kép
2014-10-05

2014-10-05 | 1693 lượt xem

2014-10-03 | 2295 lượt xem

2014-10-03 | 1693 lượt xem