KARAOKE
NGUYỄN THÀNH NHƠN

Lời giới thiệu

 Sống Đạo hân hạnh giới thiệu các tác phẩm của tác giả Nguyễn Thành Nhơn:

1. Duy Chỉ Chọn Ngài (Dây đào - Dây kép)
2. Đời Con Nay Có Chúa (Dây đào)


ĐỜI CON NAY CÓ CHÚA - Thành Nhơn 5739
Karaoke - Dây Đào
2014-10-03

2014-10-03 | 1996 lượt xem

2014-10-03 | 1716 lượt xem