KARAOKE
LÊ PHƯỚC ÂN

Lời giới thiệu

Sống Đạo hân hạnh giới thiệu những tác phẩm của tác giả Lê Phước Ân:

1. Tin Chúa Đi Anh (Dây đào)
2. Theo Chúa - Lê Phước Ân & Mai Huệ (Dây đào)

3. Ơn Cứu Rỗi (Dây đào - Dây kép)
4. Cùng Về Bên Chúa (Dây đào - Dây kép)
5. Một Sáng Hiển Vinh (Nam Xuân lớp 1)
6. Lời Chúa Cho Con (Dây đào - Dây kép)
7. Niềm Vui Của Mẹ (Dây đào)
8. Trái Thánh Linh (Dây đào - Dây kép)
9. Đêm Thánh (Dây đào - Dây kép)
10. Nỗi Lòng Của Mẹ (Dây đào)
11. Liên Khúc: Phi-Đoản-Vọng LÒNG CON TÔN KÍNH

 


Liên khúc: Phi-Đoản-Vọng LÒNG CON TÔN KÍNH 1333
Lê Phước Ân
2016-07-30

NỖI LÒNG CỦA MẸ
Karaoke - Dây Đào
2015-12-17 | 1329 lượt xem

ĐÊM THÁNH
Karaoke - Dây kép
2015-12-17 | 571 lượt xem

ĐÊM THÁNH
Karaoke - Dây Đào
2015-12-17 | 884 lượt xem

TRÁI THÁNH LINH
Karaoke - Dây kép
2015-07-14 | 1856 lượt xem

TRÁI THÁNH LINH
Karaoke - Dây Đào
2015-07-14 | 692 lượt xem

NIỀM VUI CỦA MẸ
Karaoke - Dây Đào
2015-05-22 | 1280 lượt xem

LỜI CHÚA CHO CON
Karaoke - Dây Kép
2015-03-31 | 1219 lượt xem

LỜI CHÚA CHO CON
Karaoke - Dây Đào
2015-03-31 | 1205 lượt xem

2015-03-21 | 903 lượt xem

CÙNG VỀ BÊN CHÚA
Karaoke - Dây Kép
2015-03-20 | 1084 lượt xem

CÙNG VỀ BÊN CHÚA
Karaoke - Dây Đào
2015-03-20 | 804 lượt xem

ƠN CỨU RỖI
Karaoke - Dây Kép
2015-03-19 | 867 lượt xem

ƠN CỨU RỖI
Karaoke - Dây Đào
2015-03-19 | 1136 lượt xem

THEO CHÚA
Lê Phước Ân & Mai Huệ
2015-03-19 | 988 lượt xem

TIN CHÚA ĐI ANH
Lê Phước Ân
2015-03-19 | 957 lượt xem