KARAOKE
LÊ PHƯỚC ÂN

Lời giới thiệu

Sống Đạo hân hạnh giới thiệu những tác phẩm của tác giả Lê Phước Ân:

1. Tin Chúa Đi Anh (Ca sĩ - Dây đào)
2. Theo Chúa - Lê Phước Ân & Mai Huệ (Dây đào)

3. Ơn Cứu Rỗi (Dây đào - Dây kép)
4. Cùng Về Bên Chúa (Dây đào - Dây kép)
5. Lời Chúa Cho Con (Dây đào - Dây kép)
6. Niềm Vui Của Mẹ (Dây đào)
7. Trái Thánh Linh (Dây đào - Dây kép)
8. Đêm Thánh (Dây đào - Dây kép)
9. Tin Chúa Đi Anh (Ca sĩ)

10. Lòng Con Tôn Kính (Ca sĩ)
11. 
Đêm Thánh (Ca sĩ - dây đào)
12. Chúa Cho Con Mùa Xuân (Dây đào)
13. Mừng Xuân Ơn Chúa (Dây đào - Dây kép)
14. Sáng Danh Thiên Chúa (Dây đào)
15. Lòng Con Khát Khao
16. Dòng Huyết Thánh Ân
17. Chúa Bình An

 


CHÚA BÌNH AN ( Dựa theo Thi Thiên 91) 172
Lê Phước Ân
2021-11-28

2021-11-28 | 44 lượt xem

LÒNG CON KHÁT KHAO
Lê Phước Ân
2021-11-28 | 44 lượt xem

2021-11-28 | 47 lượt xem

SÁNG DANH THIÊN CHÚA
Lê Phước Ân
2021-11-28 | 3381 lượt xem

MỪNG XUÂN ƠN CHÚA
Lê Phước Ân
2021-11-28 | 1350 lượt xem

2021-11-28 | 1269 lượt xem

2021-11-28 | 897 lượt xem

2021-11-28 | 958 lượt xem

ĐÊM THÁNH
Karaoke - Dây kép
2021-11-23 | 1499 lượt xem

ĐÊM THÁNH
Karaoke - Dây Đào
2021-11-23 | 1988 lượt xem

TRÁI THÁNH LINH
Lê Phước Ân
2021-11-28 | 1553 lượt xem

NIỀM VUI CỦA MẸ
Karaoke - Dây Đào
2021-11-28 | 2231 lượt xem

LỜI CHÚA CHO CON
Karaoke - Dây Kép
2015-03-31 | 2147 lượt xem

LỜI CHÚA CHO CON
Karaoke - Dây Đào
2015-03-31 | 2277 lượt xem

CÙNG VỀ BÊN CHÚA
Karaoke - Dây Kép
2015-03-20 | 1763 lượt xem

CÙNG VỀ BÊN CHÚA
Karaoke - Dây Đào
2015-03-20 | 1498 lượt xem

ƠN CỨU RỖI
Karaoke - Dây Kép
2015-03-19 | 1580 lượt xem

ƠN CỨU RỖI
Karaoke - Dây Đào
2015-03-19 | 1833 lượt xem

1 2 »