KARAOKE
LÊ PHƯỚC ÂN

Lời giới thiệu

Sống Đạo hân hạnh giới thiệu những tác phẩm của tác giả Lê Phước Ân:

1. Tin Chúa Đi Anh (Dây đào)
2. Theo Chúa - Lê Phước Ân & Mai Huệ (Dây đào)

3. Ơn Cứu Rỗi (Dây đào - Dây kép)
4. Cùng Về Bên Chúa (Dây đào - Dây kép)
5. Một Sáng Hiển Vinh (Nam Xuân lớp 1)
6. Lời Chúa Cho Con (Dây đào - Dây kép)
7. Niềm Vui Của Mẹ (Dây đào)
8. Trái Thánh Linh (Dây đào - Dây kép)
9. Đêm Thánh (Dây đào - Dây kép)
10. Nỗi Lòng Của Mẹ (Dây đào)
11. Liên Khúc: Phi-Đoản-Vọng LÒNG CON TÔN KÍNH
12. Tin Chúa Đi Anh (ca sĩ)

13. Lòng Con Tôn Kính (Ca sĩ - dây đào)
14. 
Đêm Thánh (ca sĩ - dây đào)
15. Chúa Cho Con Mùa Xuân (Sương Chiều -Tú Anh)
16. Mừng Xuân Ơn Chúa (Dây đào - Dây kép)
17. Ân Tình Của Chúa (Ca sĩ - Dây đào)
18. Sáng Danh Thiên Chúa (Dây đào)
 


SÁNG DANH THIÊN CHÚA 121
Karaoke - Dây Đào
2018-12-08

2015-03-21 | 1155 lượt xem

CÙNG VỀ BÊN CHÚA
Karaoke - Dây Kép
2015-03-20 | 1305 lượt xem

CÙNG VỀ BÊN CHÚA
Karaoke - Dây Đào
2015-03-20 | 1010 lượt xem

ƠN CỨU RỖI
Karaoke - Dây Kép
2015-03-19 | 1077 lượt xem

ƠN CỨU RỖI
Karaoke - Dây Đào
2015-03-19 | 1355 lượt xem

THEO CHÚA
Lê Phước Ân & Mai Huệ
2015-03-19 | 1188 lượt xem

TIN CHÚA ĐI ANH
Lê Phước Ân
2015-03-19 | 1134 lượt xem

« 1 2