THIÊN KIỀU GIANG
Cổ Nhạc Cơ Đốc

Lời giới thiệu

Sống Đạo xin hân hạnh giới thiệu các tác phẩm của tác giả Thiên Kiều Linh & Thiên Kiều Giang:

1. Nếu Ai Hỏi Danh Thượng Đế - Hương Thủy (Tân nhạc TKG, Cổ nhạc Thiên Kiều Linh & TKG)
2. Chúa Gọi - Minh Châu & Trọng Phúc & Ngọc Huyền (Tân nhạc: TKG, Cổ nhạc: Thiên Kiều Linh)
3. Nói Gì Với Nhau - Hàn Linh & Thanh Hằng (Tân Cổ: TKG)
4. Vang Lời Tạ Ơn - Ngọc Huyền & Kim Tử Long (Tân Cổ: TKG)
5. Người Tên Gọi Là Giê-xu - Thanh Tuấn (Cổ nhạc: TKG)
6. Nhà Chúa - Ngọc Lê & Hoàng Tú (Tân Cổ: TKG)
7. Chúa Không Thay Đổi - Châu Thanh & Phượng Loan (Tân Cổ: TKG)
8. Khi Tôi Muốn Làm Lành -Trọng Phúc & Cẩm Tiên (Tân Cổ: TKG)
9. Trở Về Nhà Cha - Thanh Hồng & Kim Tiểu Long (Tân nhạc: Thiên Ân Điển &TKG, Cổ nhạc TKG)
10. Khi Chúa Sống Trong Ta - Trọng Phúc (Cổ nhạc: TKG)
11. Chúa Là Mùa Xuân - Ngọc Huyền ( Cổ nhạc: TKG)
12. Không Còn Mùa Đông Cô Đơn - Kiều Uyên & Cẩm Tiên (Tân nhạc: TKG, Cổ nhạc: Thiên Kiều Linh)
13. Lời Nguyện Đêm Thánh - Cẩm Tiên (Cổ nhạc: TKG)
CD Cổ Nhạc Cơ Đốc Người Tên Gọi Là Giêxu

Cổ Nhạc Cơ Đốc - NGƯỜI TÊN GỌI LÀ GIÊXU 22264
2018-11-06

2018-10-19 | 4503 lượt xem

2018-10-19 | 1142 lượt xem

2018-10-19 | 1279 lượt xem

2018-10-19 | 1252 lượt xem

2018-10-19 | 1071 lượt xem

12 - KHÔNG CÒN MÙA ĐÔNG C…
Kiều Uyên & Cẩm Tiên
2018-10-19 | 1359 lượt xem

2018-10-06 | 1333 lượt xem

2018-10-06 | 1136 lượt xem

2018-10-06 | 1592 lượt xem

2018-09-29 | 964 lượt xem

10 - KHI CHÚA SỐNG TRONG …
Karaoke - Dây Đào
2018-09-29 | 930 lượt xem

2018-09-29 | 7843 lượt xem

2018-09-22 | 1023 lượt xem

2018-09-22 | 1102 lượt xem

9 - TRỞ VỀ NHÀ CHA - Thiê…
Thanh Hồng & NS Kim Tiểu Long
2018-09-22 | 1433 lượt xem

2018-09-04 | 1086 lượt xem

2018-09-04 | 1110 lượt xem

8 - KHI TÔI MUỐN LÀM LÀNH…
Trọng Phúc & Cẩm Tiên
2018-09-04 | 1260 lượt xem

1 2 3 »