Karaoke
THIÊN KIỀU GIANG

Lời giới thiệu

Sống Đạo xin hân hạnh giới thiệu các tác phẩm của tác giả Thiên Kiều Giang:

1. Nếu Ai Hỏi Danh Thượng Đế (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
2. Chúa Gọi (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
3. Nói Gì Với Nhau (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
4. Vang Lời Tạ Ơn (Ca sĩ- Dây đào - Dây kép)

5. Người Tên Gọi Là Giê-xu (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
6. Nhà Chúa (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
7. Chúa Không Thay Đổi (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)

8. Khi Tôi Muốn Làm Lành (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
9. Trở Về Nhà Cha (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
10. Khi Chúa Sống Trong Ta (Ca sĩ - dây đào - Dây kép)
11. Chúa Là Mùa Xuân (Ca sĩ - dây đào - dây kép)
12. Không Còn Mùa Đông Cô Đơn (Ca sĩ - dây đào - dây kép)
13. Lời Nguyện Đêm Thánh (Ca sĩ - dây đào - dây kép)
NGHE TRỌN CD 13 bài (Cổ Nhạc Cơ Đốc Người Tên Gọi Là Giêxu)

Cổ Nhạc Cơ Đốc - NGƯỜI TÊN GỌI LÀ GIÊXU 6534
2018-11-06

2018-09-04 | 91 lượt xem

2018-09-04 | 55 lượt xem

7- CHÚA KHÔNG THAY ĐỔI - …
Châu Thanh & Phượng Loan
2018-09-04 | 114 lượt xem

2018-07-31 | 247 lượt xem

2018-07-31 | 133 lượt xem

6- NHÀ CHÚA - Thiên Kiều …
Ngọc Lê - Hoàng Tú
2018-07-31 | 207 lượt xem

2018-07-31 | 232 lượt xem

2018-07-31 | 121 lượt xem

5- NGƯỜI TÊN GỌI LÀ GIÊ-X…
Nghệ sĩ Thanh Tuấn
2018-07-31 | 143 lượt xem

2018-07-31 | 107 lượt xem

2018-07-31 | 150 lượt xem

4- VANG LỜI TẠ ƠN - Thiên…
Kim Tử Long & Ngọc Huyền
2018-07-31 | 275 lượt xem

2018-07-31 | 210 lượt xem

2018-07-31 | 140 lượt xem

3- NÓI GÌ VỚI NHAU - Thiê…
Hàn Linh & Nghệ sĩ Thanh Hằng
2018-07-31 | 120 lượt xem

2018-07-31 | 377 lượt xem

2018-07-31 | 140 lượt xem

2- CHÚA GỌI - Thiên Kiều …
Minh Châu - Trọng Phúc - Ngọc Huyền
2018-07-31 | 107 lượt xem

« 1 2 3 »