Vườn ÊĐen Mới | Góc của Ađam & Êva
SỰ THUẬN PHỤC CỦA NGƯỜI VỢ VÀ CÁC NGƯỜI VỢ HIỆN ĐẠI
Ngày 28/06/2013

Tiến sĩ G. Purdom


Bạn có thể nghĩ, "Tại sao tôi nói về vấn đề sự thuận phục của người vợ? Không phải là một giáo lý Tân Ước sao? "Nhưng cũng giống như tất cả các giáo lý khác của Tân Ước, vấn đề lãnh đạo và sự thuận phục trong hôn nhân có nền tảng trong sách Sáng Thế.”

Những quan niệm sai lầm phổ biến:

Những câu được trích dẫn phổ biến nhất liên quan đến vai trò của người vợ trong mối quan hệ với vai trò của chồng là Ephesians 5:22:

“Hỡi kẻ làm vợ, hãy thuận phục chồng mình như là đối với Chúa”.

và Colose  3:18:

“Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng, như điều đó là hiệp nghi trong Chúa”

Nhiều phụ nữ đấu tranh với các khái niệm về sự thuận phục trong hôn nhân vì họ nhầm lẫn khi coi sự thuận phục với việc kém sút là như nhau. Từ Sáng Thế Ký chúng ta biết rằng những người đàn ông và phụ nữ đều bình đẳng trước mắt Đức Chúa Trời, vì tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký 1:27 tuyên bố "Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình ảnh Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình ảnh Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ"

Eva đã được làm nên từ một xương sườn, bên hông Adam (Sáng thế ký 2:21), mà cũng hàm ý sự bình đẳng với Adam. Tôi thực sự thích thú cách bình luận Kinh Thánh nổi tiếng  hồi thế kỉ mười bảy của Matthew Henry, ông viết về việc tạo ra Eva từ Adam như sau,

“Không được tạo ra từ xương đầu ông để cai trị ông, cũng như ra từ xương bàn chân của ông, để bị ông chà đạp, nhưng ra từ xương sườn của ông, là ngang  bằng với ông ta, dưới cánh tay của ông để được bảo vệ, và gần trái tim của ông để được thương yêu”.

Galati 3:28 cũng làm cho rõ ràng rằng cả nam giới và phụ nữ đều bình đẳng về giá trị cá nhân của họ trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đến để cứu tất cả mọi người đặt niềm tin vào Ngài, không phân biệt giới tính, quốc tịch, hoặc địa vị xã hội.

“Chẳng chia ra hoặc người Do-thái hay người Hi-lạp, tôi mọi hay tự chủ, nam hay nữ, vì anh em thảy đều là một trong Christ Jêsus”.

Đây là một cách khác để suy nghĩ về điều đó. Giăng 6:38 và nhiều đoạn khác trong Kinh Thánh cho thấy sự thuận phục của Đấng Christ đối với thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Nếu chịu phục tùng là chịu kém hơn, nên Đấng Christ, trong việc phục theo thẩm quyền của Đức Chúa Cha, thì Ngài (trong nhân tính) kém hơn so với Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, Kinh Thánh cho thấy rõ ràng rằng cả Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu đều là Đức Chúa Trời như nhau. Chúa Giêsu nói: "Ta và Cha Ta là một" (Giăng 10:30). Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha có những vai trò khác nhau trong Tam Vị Nhất thể, nhưng trong tính thân vị của họ, họ là Đức Chúa Trời ngang nhau. Tương tự như vậy, một người vợ và người chồng có vai trò khác nhau trong hôn nhân, nhưng họ đều được Đức Chúa Trời yêu mến ngang nhau và đều mang hình ảnh của Ngài như nhau.

Một quan niệm sai lầm phổ biến khác là vai trò của Adam như người lãnh đạo và Eve như người trợ giúp là kết quả của sự sa ngã và không phải là một phần của vai trò do Đức Chúa Trời tạo ra lúc ban đầu cho vợ và chồng. Nhiều nhà nữ truyền giáo, chẳng hạn như Rebecca Groothius, khẳng định sự hiểu sai về cách sắp xếp nầy của Đức Chúa Trời cách trắng trợn.

Trong thực tế, không có đề cập đến hoặc một người phối ngẫu nào cầm quyền trên người khác, mãi cho đến sau sự sa ngã của họ vào tội lỗi, khi Đức Chúa Trời nói với người nữ rằng "chồng sẽ cai trị ngươi" (Sáng thế ký 3:16). Đây là tuyên bố của Đức Chúa Trời không phải là một mệnh lệnh, nhưng như một hệ quả của tội lỗi họ.

Tuy nhiên, cách đọc Lời Đức Chúa Trời cách đơn giản làm cho nó rõ ràng rằng vai trò được tạo ra lúc ban đầu của Adam là một nhà lãnh đạo trong gia đình và vai trò được tạo ra lúc ban đầu của Eve là một người trợ giúp cho chồng và gia đình của nàng.

Trước tiên Đức Chúa Trời tạo ra Adam và ban cho ông quyền uy không chỉ đặt tên cho động vật (mà ông và Eve có quyền cai trị) mà còn đặt tên cho vợ ông [trước tiên ông gọi nàng là “người nữ” (Sáng thế ký 2:23) trước khi có sự sa ngã và sau đó ông gọi nàng là Eve (Sáng thế ký 3:20) sau sự sa ngã]. Trong thời Cựu Ước, điều nầy được coi là một dấu hiệu của quyền uy, vì con người làm công việc đặt tên.

Đức Chúa Trời ngụ ý rằng Ngài sẽ làm ra "một kẻ giúp đỡ giống như nó. [Adam]" (Sáng thế ký 2:18). Vai trò của người trợ giúp sẽ được hiểu như là một người kia giúp người làm việc lãnh đạo. Phao lô đã coi thứ tự của việc tạo ra Adam và Eve có ý nghĩa và sử dụng nó như là một lý do nhấn mạnh vào vai trò lãnh đạo của người nam trong hội thánh (1 Timôthê 2:12-13 – “Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được hành quyền trên đàn ông, nhưng phải ở yên lặng. Vì A-đam được nắn nên trước, rồi mới tới Ê-va”). Phao lô khẳng định thủ trưởng nam trong gia đình trong 1Cor 11:9 bằng cách nhắc nhở độc giả về sách Sáng Thế 1, "đàn ông cũng không vì cớ đàn bà mà được dựng nên, bèn là đàn bà vì cớ đàn ông vậy."

Những vai trò được tạo ra ban đầu của người chồng / người lãnh đạo và của người vợ / người giúp đỡ cũng có thể được hiểu từ lời nguyền rũa trên Adam và Eve như một kết quả của sự sa ngã. Đức Chúa Trời nói với Eve:

“Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; khát vọng ngươii xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi”. (Sáng thế ký 3:16).

Có nghĩa là gì khi Eva "mong muốn" người chồng? Cấu trúc ngữ pháp tương tự được sử dụng trong sách Sáng Thế 4:7 khi Đức Chúa Trời với Cain:

“Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống?  Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó.”

Đức Chúa Trời đang nói với Cain rằng tội lỗi muốn cai trị anh ta ("mong muốn  dành cho bạn") nhưng thay vào đó, Cain nên cai trị tội lỗi. Áp dụng cho Sáng. 3:16, Eva sẽ muốn cai trị trên Adam ("mong muốn của bạn sẽ về chồng của bạn") như một phần của lời nguyền rủa. Vì vậy, nếu lời nguyền rủa là Eva sẽ muốn cai trị hoặc lãnh đạo Adam, khi đó, không phải là vai trò của Eve trước khi sa ngã và hồi ban đầu cô ấy được tạo ra để  làm một người giúp đỡ,  không phải là một nhà lãnh đạo. Nếu không, nó không có nhiều từ một lời nguyền rủa –nguyên thủy Eve đã lãnh đạo và cô ấy tiếp tục dẫn đầu sao? Để đáp ứng với ước mong sai lầm của Eve về quyền lãnh đạo, Adam sẽ phản ứng cách tội lỗi bằng cách lãnh đạo nàng cách gay gắt thay vì yêu thương. Eve sẽ mong muốn đảo ngược vai trò của nhà lãnh đạo và người trợ giúp, và Adam sẽ phản ứng bằng cách bóp méo cách sai lạc vai trò lãnh đạo của ông.

Chúa nói với Cain, “khát vọng của nó (tội lỗi=Satan) là về ngươi”. Chúa cũng nói với Eva, “khát vọng của người là về chồng ngươi”. Hai câu nầy ngụ ý Eva khao khát cai trị, không chế chồng mình, cũng như tội lỗi (satan) thèm cai trị Cain, khao khát không chế Cain”.

Một hỗ trợ quan trọng khác đối với các vai trò được tạo ra hồi ban đầu của chồng / người lãnh đạo và người vợ / người giúp đỡ được tìm thấy trong sự qui tội lỗi cho Adam, chứ  không cho Eva. Đã bao nhiêu lần bạn nghe ai đó nói, "Tất cả là lỗi lầm của người nữ (có nghĩa là Eva)", hoặc, "Chúng tôi đã không ở trong đống lộn xộn này (thế giới bị nguyền rủa) nếu nó không bị bởi một người phụ nữ"? Tôi luôn luôn co rúm người lại khi tôi nghe những tuyên bố như vậy đó, bởi vì chúng không đúng Kinh Thánh!

Đúng, Eva là người đầu tiên phạm tội, nhưng người mà Đức Chúa Trời đã tra hỏi đầu tiên sau khi Adam và Eva phạm tội là ai? Adam đã bị thẩm vấn đầu tiên bởi vì ông là người lãnh đạo của gia đình. Tội lỗi được qui cho ai trong cả Kinh Thánh? Adam (1Cor 15:22, 15:45, Rô-ma 5:15). Tại sao? Bởi vì ông là nhà lãnh đạo, Adam chịu trách nhiệm về Eve, vợ của mình, ông trốn tránh trách nhiệm đó bằng cách làm theo sự hướng dẫn của cô trong sự bất tuân Đức Chúa Trời và ăn trái cấm.

Điều thú vị là, khi Đức Chúa Trời nói với Adam và Eve kế hoạch của Ngài để cứu chuộc loài người (Sáng thế ký 3:15), Ngài nói rằng Đấng Cứu Chuộc sẽ là "hậu tự của cô." Vì vậy, mặc dù Eva là người đầu tiên phạm tội, thông qua con cháu của cô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại sẽ đến, Giêsu Christ. Tội lỗi được qui cho Adam (vì vai trò lãnh đạo của ông), và do đó lây lan đến tất cả mọi người, đàn ông và phụ nữ. Sự cứu chuộc đi qua con cái của Eva: Đấng Mê-si.

Kinh Thánh làm cho nó rõ ràng, bắt đầu trong Sáng thế ký, rằng Adam đã được tạo ra làm người lãnh đạo, và Eve được tạo ra để làm người trợ giúp trong mối quan hệ hôn nhân. Cả đàn ông và đàn bà đều bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời như là hai người mang hình ảnh của Ngài. Nhưng họ có những vai trò khác nhau trong hôn nhân, giống như các vai trò khác nhau nhưng bình đẳng trong Tam vị nhất thể.

Tại sao các bà vợ hiện đại đấu tranh với sự việc này ngày hôm nay?

Lý do số một là tội lỗi. Qua Eva, tất cả phụ nữ chịu trọng lượng của lời nguyền rủa trong khu vực cụ thể này, vì vậy chúng tôi sẽ luôn luôn đấu tranh với vấn đề này đến mức độ nào đó. Những đoạn trong Ê-phê-sô và Cô-lô-se hướng dẫn vợ chồng trên vai trò đã được tạo ra hồi ban đầu của họ trong hôn nhân để mang lại sự hồi phục cho cuộc hôn nhân đã bị tội lỗi làm hư hại.

Bao nhiêu bạn đã thấy chương trình truyền hình Jon và Kate cộng Tám? Tôi chắc chắn nhiều bạn có xem, và ngay cả khi bạn không có xem, bạn có thể đã nghe nói về nó. Chương trình là một phần của thể loại truyền hình thực tế mô tả cuộc sống của một cặp vợ chồng, Jon và Kate, và con cái của họ bao gồm một tập hợp ba cặp song sinh, là một bộ gấp sáu lần. Jon và Kate gần đây đã quyết định ly dị, và đã có rất nhiều suy đoán là tại sao họ đang có vấn đề và đưa ra quyết định này. Trong một tập phim được phát sóng vào đầu năm nay, Jon và Kate thảo luận về việc tiếp tục chương trình cho mùa giải tới.

Kate: "Tôi đang yêu những gì chúng ta làm như vậy chúng ta phải tìm ra nó."

Jon: ". Vâng, điều đó là thực sự khó khăn, đối với tôi, là ngày cuối cùng của tôi"

Kate: "Và tôi rất hạnh phúc."

Jon: "Vì vậy, có bạn đi, có xung đột của bạn."

Các cuộc xung đột trong và từ chính nó không phải là xấu, nhưng họ đang xử lý nó như thế nào. Kate làm cho nó rõ ràng (trong tập này và những tập khác) rằng cô muốn trở thành nhà lãnh đạo trong gia đình và không muốn thuận phục quyền uy của Jon. Jon có xu hướng rất thụ động và không đảm nhận vai trò lãnh đạo. Họ đã đảo ngược vai trò của họ, và kết quả là họ rất khốn khổ. Thay vì tìm kiếm ly hôn, họ cần phải đọc Lời Đức Chúa Trời và hiểu nguyên nhân của vấn đề và giải pháp.

Một lý do khác mà phụ nữ đấu tranh ngày hôm nay về sự thuận phục chồng của họ là sự khác biệt giữa vai trò của phụ nữ tại nơi làm việc và trong gia đình. Nhiều phụ nữ ngày nay làm việc bên ngoài nhà hơn bao giờ hết, và thường là họ ở trong các lĩnh vực dành cho nam giới có quyền thống trị như khoa học, kỹ thuật và kinh doanh.

Tôi biết các cuộc đấu tranh những người phụ nữ nầy phải đối mặt. Tôi là người phụ nữ duy nhất trong lớp của tôi để hoàn thành bằng tiến sĩ Ph D. Tôi là người nữ giáo sư sinh học duy nhất tại trường đại học Cơ Đốc, nơi tôi dạy. Tôi là một trong số rất ít các nhà nữ khoa học về cõi sáng tạo và là người duy nhất ở Mỹ, vì tôi biết nói và nghiên cứu về cõi sáng tạo trọn thời gian.

Phụ nữ thường cảm thấy rằng họ phải làm việc chăm chỉ để được nhìn thấy như bình đẳng với nam giới trong nhiều ngành nghề. Phụ nữ đã đạt được thành công và vai trò lãnh đạo. Tuy nhiên, một số người trong chúng tôi có xu hướng nhìn cuộc đời như một sự liên tục và không tách rời cuộc sống chuyên nghiệp và cá nhân của chúng tôi như đàn ông làm. Trí năng lãnh đạo tại nơi làm việc có xu hướng thực hiện hơn nữa vào hôn nhân và các vấn đề phát sinh. Phụ nữ (bao gồm cả bản thân tôi) cần phải làm một công việc tốt hơn tại nơi được công nhận và tách vai trò của mình tại nơi làm việc khỏi vai trò của họ trong gia đình.

Sự thuận phục của người vợ không phải là một chỉ dẫn cho thấy phụ nữ thấp kém hơn đàn ông, cũng không phải là kết quả của tội lỗi và sự sa ngã. Thay vào đó, cả vợ và chồng đều bình đẳng như những người mang hình ảnh Đức Chúa Trời với vai trò khác nhau trong hôn nhân như các nhà lãnh đạo (chồng) và người trợ giúp (vợ). Khi chúng ta chấp nhận thẩm quyền của Lời Đức Chúa Trời và thành toàn những vai trò, cuộc hôn nhân của chúng ta có thể thịnh vượng, và cho những người cần nó, có thể được phục hồi.

TIẾN SĨ G. PURDOM
thehemoi.blogspot.ca

5639 lượt xem
Các bài trước
KHI NGƯỜI PHỐI NGẪU CHỈ LÀ NGƯỜI SỐNG CHUNG PHÒNG (22/05/2013)
CHÌA KHÓA CHO MỘT HÔN NHÂN VỮNG MẠNH (22/04/2013)
SỰ HÀI HÒA TRONG HÔN NHÂN (04/03/2013)
HÃY HẤP HÔN TRƯỚC KHI HẤP HỐI (14/04/2012)
TÌNH YÊU TRONG HÔN NHÂN (03/03/2012)
HẠNH PHÚC CỦA LÒNG BIẾT ƠN (26/11/2011)
HAI TÂM HỒN TAN VỠ ĐƯỢC HÀN GẮN THÀNH MỘT (28/10/2011)
TÌNH YÊU MUÔN THUỞ (12/10/2011)
KHI HÔN NHÂN KHÔNG PHẢI CHỈ VÌ NHU CẦU CỦA TÔI (23/09/2011)
ĐI TÌM LỜI GIẢI ĐÁP (09/09/2011)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 126
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
CHẲNG CẦN ÁO CHOÀNG MỚI TRỞ NÊN ANH HÙNG
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
HÃY NHƯỚNG MẮT LÊN
 
Dưỡng Linh  
TẤM LÒNG MỚI
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 01/15/2022
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
ĐƯỢC DẠY DỖ BỞI CHÚA THÁNH LINH (Giăng 14:17; 16:13)
 
Thơ & Nhạc  
LẮNG NGHE XUÂN VỀ!
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Thách thức mới trong Năm Mới
 
Nghiệm và Sống  
Chúa Giê-xu xác nhận…
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NẮNG XUÂN - Ca Khúc Kim Hân
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
Hãy Dùng Lời Đó Mà An Ủi Nhau
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức & Tin Mừng  
CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC VUA MIỀN NAM VÀ BẮC - Đa ni ên 11
 
Truyền Đạo Đơn  
VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI - Văn Phẩm Nguồn Sống
 
Tài Liệu  
SỰ RA ĐỜI BÌNH THƯỜNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN
 
VHope  
Chúa Đến Ban Bình An | Nenita
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Được thấy những việc lớn và khó - Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT ĐẦY TỚ ĐỨC CHÚA TRỜI TỐI CAO!
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC