Vườn ÊĐen Mới | Góc của Ađam & Êva
CHÚA CẤM LI HÔN
Ngày 18/06/2014

 Thiên Trình


Mác 10:2-31

Khi Đức Chúa Trời tạo nên con người, Ngài đã không tạo dựng cùng một lúc tất cả những người Ngài cần cho mục đích của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời đã muốn tạo dựng nhiều người cùng một lúc, chắc chắn Ngài đã làm rồi. Tuy nhiên đây không phải là phương cách của Đức Chúa Trời. Thay vì thế, Đức Chúa Trời đã chỉ tạo nên một cặp vợ chồng, bảo họ sinh sôi nẩy nở và làm cho đầy dẫy trái đất. Theo chỉ định của Đức Chúa Trời, nhân loại sinh sôi nẩy nở qua hôn nhân. Do đó, hôn nhân chỉ xếp hạng thứ hai sau sự sáng tạo của Đức Chúa Trời mà thôi.

Chúng ta không bao giờ nên xem thường hôn nhân. Hê-bơ-rơ 13:4 nói rằng, “mọi người phải tôn trọng hôn nhân”. Hôn nhân là thánh khiết, chúng ta phải tôn trọng hôn nhân.

Nhân loại được hiện hữu qua sự sáng tạo của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã ấn định rằng nhân loại phải được sinh sôi nẩy nở qua hôn nhân.

Chúng ta cần thấy rằng hôn nhân thật đáng tôn trọng và thánh khiết, vì hôn nhân được chỉ định để nhân loại sinh sôi nẩy nở hầu hoàn thành mục dích của Đức Chúa Trời. Không có sự sáng tạo con người và sự sinh sôi nẩy nở của nhân loại qua hôn nhân thì mục đích của Đức Chúa Trời không thể được hoàn thành. Chúng ta cần nhìn thấy hôn nhân từ một quan điểm như vậy. Nếu xem xét hôn nhân theo cách nầy, chúng ta sẽ tôn trọng hôn nhân. Chúng ta sẽ nhận thức rằng hôn nhân là để nhân loại sinh sôi nẩy nở hầu hoàn thành mục đích đời đời của Đức Chúa Trời.

Trong đời sống hôn nhân của mình, chúng ta cần phải thành thật, chung thủy và thuần khiết. Nếu không thành thật, chung thủy và thuần khiết, chúng ta sẽ xúc phạm Đức Chúa Trời cách nghiêm trọng. Theo Kinh thánh, Đức Chúa Trời lên án việc gian dâm và ngoại tình. Hê-bơ-rơ 13:4 b chép, “vì Đức Chúa Trời sẽ xét đoán kẻ gian dâm và ngoại tình”. Gian dâm và ngoại tình chỉ đứng sau thờ lạy hình tượng, là những tội lỗi xúc phạm nhất đối với Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta cần chăm sóc hôn nhân cách đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cần thấy rằng gian dâm và ngoại tình làm tổn hại sự sinh sôi nảy nở đúng đắn của nhân loại. Đây là lý do Đức Chúa Trời không cho phép li hôn.

Vì hôn nhân là một vấn đề nghiêm trọng như vậy nên tôi muốn khuyên những người trẻ đừng vội bước vào hôn nhân. Thưa các bạn trẻ, trước khi lập gia đình, anh chị em cần cầu nguyện và cân nhắc nhiều. Đừng nhìn hôn nhân theo quan điểm của mình. Anh em phải đặc biệt nhìn hôn nhân theo quan điểm của Đức Chúa Trời. Đừng hấp tấp lập gia đình, vì một khi đã lập gia đình rồi, anh em không còn chọn lựa nào khác. Li hôn thì vô cùng gớm ghiếc đối với Đức Chúa Trời.

Vì đang trên đường bước vào vương quốc ngàn năm của Đức Chúa Trời, nên chúng ta cần đặc biệt vững vàng về vấn đề hôn nhân. Cần nhận thức rằng một khi đã lập gia đình rồi thì không được li hôn.

Tất cả những người lập gia đình rồi, cần phải “mù” đối với các khuyết điểm của người bạn đời của mình. Họ không nên cố gắng tìn hiểu lỗi lầm của bạn đời. Tất cả việc nghiên cứu đối tượng nên được thực hiện trước thời điểm hứa hôn. Sau khi đã đính hôn, đặc biệt là sau khi đã cưới nhau, anh em nên nhắm mắt lại với những khuyết điểm của người bạn đời và nên mù. Nếu không sẵn sàng bị mù như vậy, anh em sẽ không có một cuộc sống hôn nhân đúng đắn.

Theo 10: 2, người Pha-ri-si hỏi Chúa Jesus:, “Người ta có phép li hôn vợ mình không?” Khi Ngài hỏi họ, Môi se truyền bảo họ điều gì, họ trả lời “Môi-se cho phép viết tờ li hôn để mà li hôn vợ” (câu 4). Mạng lịnh nầy không phải là một phần trong luật cơ bản mà là phần phụ của kinh luật. Mạng lịnh nầy được Môi-se ban bố phụ thêm, chứ không đúng theo chỉ định ban đầu của Đức Chúa Trời, nhưng tạm thời ban cho vì sự cứng cỏi của lòng người.

Trong 10:5-8, Chúa tiếp tục phán rằng, “Ấy vì lòng cứng cỏi của các ngươi nên người (Môi-se) đã chép điều răn nầy cho các ngươi. Nhưng từ ban đầu cuộc sáng tạo, 'Đức Chúa Trời dựng nên loài người có nam có nữ.' Vì cớ đó người ta phải lìa cha mẹ mà keo sơn với vợ mình, và cả hai cùng nên thịt.' Thế thì, họ không còn là hai nữa, bèn là một thịt mà thôi”. Ở đây, Lời Chúa không những công nhận việc Đức Chúa Trời tạo dựng loài người mà cũng xác quyết sự chỉ định của Đức Chúa Trời về hôn nhân của loài người, đó là một người nam và một người nữ được kết hiệp và mang ách chung với nhau như một thịt, không thể bị loài người phân rẽ. Mạng lịnh về việc li hôn do Môi-se ban bố là việc lệch khỏi chỉ định nguyên thủy của Đức Chúa Trời, là sự việc tạm cho phép. Nhưng Đấng Christ đem chúng ta trở lại chỉ định ban đầu của Đức Chúa Trời--- không được li hôn.

Trong 10: 9, Chúa phán, “Vậy, những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp (cho bắt ách chung với nhau), người ta chớ chia rẽ.” Ở đây, chúng ta thấy li hôn không những chống lại luật pháp của Đức Chúa Trời mà còn chống lại chính Đức Chúa Trời. Những ai mà Đức Chúa Trời đã đặt ách chung với nhau thành đôi lứa thì loài người không nên phân rẽ.

Một mặt, hôn nhân là cần thiết. Mặt khác, đời sống hôn nhân thì khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta phải học tập yêu mến sự khó khăn nầy và thậm chí chăm sóc sự khó khăn ấy với sự trìu mến. Điều nầy có nghĩa là chúng ta nên yêu mến cuộc hôn nhân và chăm sóc hôn nhân. Bằng không chúng ta sẽ bị cản trở trong việc bước vào vương quốc ngàn năm của Đức Chúa Trời.

Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời chân thật, và chúng ta cũng tin rằng lời Ngài, tức Kinh thánh, là chân thật. Vì vậy chúng ta phải tôn trọng những gì Đức Chúa Trời phán trong Lời Ngài về hôn nhân. Không cư xử với cuộc sống hôn nhân của mình cách đúng đắn là một vấn đề nghiêm trọng. Không chăm sóc đời sống hôn nhân theo Lời Đức Chúa Trời sẽ ngăn trở chúng ta bước vào vương quốc thiên hi niên. Phải, bây giờ chúng ta đang trên đường đến vương quốc ấy. Nhưng việc chúng ta có thật sự bước vào vương quốc trong thời đại sắp đến hay không thì vần còn tùy vào lối sống của chúng ta. Theo Mác chương 10, việc chúng ta bước vào vương quốc trong thời đại sắp đến trước nhất tùy thuộc vào cách chúng ta cư xử với đời sống hôn nhân của mình hôm nay.

THIÊN TRÌNH
Sưu tầm- 18-6-2014

4029 lượt xem
Các bài trước
KHI BẠN CẦN NÓI KHÔNG (22/05/2014)
CÁI CHẾT ĐEM LẠI SỰ SỐNG CHO HÔN NHÂN CỦA BẠN (26/04/2014)
THA THỨ LÀ MỘT LỰA CHỌN (05/04/2014)
TUẬN ĐẠO TRONG HÔN NHÂN THÁNH (02/12/2013)
DỐC LÒNG VÌ PHÚC LỢI CỦA NGƯỜI BẠN ĐỜI (15/11/2013)
VÀI SUY NGHĨ VỀ CUỘC SỐNG LỨA ĐÔI TRONG CHÚA (30/11/2013)
TÌNH NỒNG THẮM (28/08/2013)
SỰ THUẬN PHỤC CỦA NGƯỜI VỢ VÀ CÁC NGƯỜI VỢ HIỆN ĐẠI (28/06/2013)
KHI NGƯỜI PHỐI NGẪU CHỈ LÀ NGƯỜI SỐNG CHUNG PHÒNG (22/05/2013)
CHÌA KHÓA CHO MỘT HÔN NHÂN VỮNG MẠNH (22/04/2013)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 126
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
CHẲNG CẦN ÁO CHOÀNG MỚI TRỞ NÊN ANH HÙNG
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
HÃY NHƯỚNG MẮT LÊN
 
Dưỡng Linh  
TẤM LÒNG MỚI
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 01/15/2022
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
ĐƯỢC THÁNH LINH CỦA ĐẤNG CHRIST GIÚP ĐỠ (Giăng 14:16, 26; 16:17)
 
Thơ & Nhạc  
TÁI LẬP ĐỜI SỐNG: ĐỔI-MỚI - KỶ-LUẬT “QUYẾT KHÔNG THỎA HIỆP”
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Thách thức mới trong Năm Mới
 
Nghiệm và Sống  
Đồng Ý Chứ?
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NẮNG XUÂN - Ca Khúc Kim Hân
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
Hãy Dùng Lời Đó Mà An Ủi Nhau
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KẺ ĐẠI ÁC - Đa ni ên 11:21-45
 
Truyền Đạo Đơn  
VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI - Văn Phẩm Nguồn Sống
 
Tài Liệu  
SỰ RA ĐỜI BÌNH THƯỜNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN
 
VHope  
Chúa Đến Ban Bình An | Nenita
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Được thấy những việc lớn và khó - Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT ĐẦY TỚ ĐỨC CHÚA TRỜI TỐI CAO!
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC