Vườn ÊĐen Mới | Góc của Ađam & Êva
MƯỜI NGUYÊN TẮC CHO MỘT MỐI QUAN HỆ TỐT HƠN
Ngày 16/08/2014

Bài này dành cho tất cả mọi người đã lập gia đình. Nhưng thêm vào đó, bài này cũng dành cho tất cả những người hy vọng có một ngày nào đó kết hôn. Bên cạnh đó, bài này dành cho những người đã kết hôn một lần rồi, và nếu Đức Chúa Trời cho phép, bạn sẽ kết hôn một lần nữa, bạn muốn làm cho nó đúng, vì bạn đã biết nỗi đau của cuộc hôn nhân không theo Lời Chúa. Thêm vào đó, bài này cũng dành cho những người có bất cứ ai đó trong gia đình họ, là những người đã lập gia đình rồi. Thông điệp này cũng dành cho những người biết làm thế nào để đánh vần từ ngữ "cuộc hôn nhân", và dành cho những người không biết đánh vần. Vì vậy, sứ điệp nầy dành cho ai? Tất cả mọi người.

Những người có một cuộc hôn nhân tuyệt vời không chỉ nhận được sự may mắn, họ đã làm một số việc. Dưới đây là một số nguyên tắc thực tế và đúng Kinh Thánh áp dụng cho cuộc hôn nhân của bạn để làm cho nó không chỉ chấp nhận được, không chỉ tốt, nhưng tuyệt vời:

1) Hãy nhớ rằng mỗi chúng ta có một Ông Chủ, chớ không phải chúng ta là chủ. Điều nầy tuyệt đối nằm ở trung tâm của cuộc hôn nhân Cơ Đốc. Tôi không chịu trách nhiệm về cuộc sống của tôi, vợ tôi không chịu trách nhiệm về cuộc sống của cô. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì. Đấng Christ là Đầu của gia đình bạn. 1 Cô-rinh-tô 8: 6 nói, " nhưng đối với chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha, muôn vật đều bởi Ngài, và chúng ta cũng về Ngài; lại chỉ có một Chúa, là Jêsus Christ, muôn vật đều do Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy" Đó là trung tâm của cuộc hôn nhân Cơ Đốc-- Giêsu Christ là Chúa.

2) Danh tính của bạn gắn kết trong cuộc hôn nhân của bạn. Không có thành công nào mà không có thành công trong cuộc hôn nhân. Nếu bạn xây dựng doanh nghiệp nhiều triệu đô la của bạn, nhưng mất cuộc hôn nhân của bạn, bạn là một kẻ thua cuộc. Càng sớm càng tốt, bạn cần phải dập tắt mọi suy nghĩ rằng bất kỳ cuộc sống nào thành công mà không có người phối ngẫu. Hêbơrơ 13: 4 nói: "Mọi người phải tôn trọng sự hôn nhân". Một số suy nghĩ và nguyện vọng lớn nhất của bạn trong cuộc sống này nên hướng về cuộc hôn nhân. Đề cao, mong muốn, và quý trọng  cuộc hôn nhân tuyệt vời- đó là những gì Đức Chúa Trời mong muốn cho bạn.

3) Hãy có một quan điểm đúng kinh thánh về tình yêu: - 1 Cô-rinh-tô 13: 4-8 cho biết, "Tình thương yêu hay kiên nhẫn và nhân từ; tình thương yêu chẳng ganh ghét; tình thương yêu chẳng khoe mình, chẳng lên mặt,  chẳng ở phi lễ, chẳng tìm tư lợi, chẳng nhạy giận, chẳng niệm ác,  chẳng vui về sự bất nghĩa, nhưng vui về lẽ thật. Tình thương yêu bao dung mọi sự, tin mọi sự, hi vọng mọi sự, nhẫn nại mọi sự. Tình thương yêu chẳng hề hết; dầu ơn nói tiên tri sẽ bãi, dầu các thứ tiếng sẽ dứt, dầu tri thức cũng sẽ thôi".-  Tình yêu không phải là sự lãng mạn, nó không phải là tiếng cười, nó không phải là tác dụng hóa học (mặc dù một cuộc hôn nhân tốt có tất cả những điều đó). Tình yêu nhiều hơn một cảm giác. Nó bắt đầu với một cảm giác, nhưng nó nhiều hơn một cảm giác. Đó là một sự lựa chọn để đặt lợi ích của người phối ngẫu trước lợi ích của riêng bạn. Bởi có một quan điểm đúng kinh thánh về tình yêu, tình yêu sẽ không bao giờ thất bại trong việc đưa cuộc cuộc hôn nhân của bạn đến một nơi tốt đẹp hơn.

4) Hãy có sự tương thông trong suốt. Rô-ma 12: 9 nói, "Tình thương yêu chớ giả hình. Hãy gớm ghê điều ác mà gắn vó điều thiện". Điều này có nghĩa là cuộc hôn nhân của bạn không được có lối đạo đức giả. Nếu bạn đang nắm giữ một bí mật về  "cái gì đó" mà bạn đang giấu với người bạn đời của bạn, bạn đang làm tổn thương cuộc hôn nhân của bạn. "Vậy, hãy nhận tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau" (Gia cơ 5:16). Hãy nói những suy nghĩ của chúng ta với bạn đời, chúng ta có thể vạch trần suy nghĩ sai trái trước ánh sáng và có thể vạch trần đến các khu vực trượt chân trong mối quan hệ.

5) Thực hiện một cam kết về sự xung đột lành mạnh. Có thể có một số cuộc hôn nhân ngoại lệ, là không có xung đột. Nhưng vì hầu hết chúng ta không phải là chỉ có một lựa chọn, đây là năm quy tắc cần nhớ khi có một cuộc xung đột lành mạnh:

Hãy giải quyết ra ngày hôm nay. Kinh Thánh nói trong Êphêsô 4: 26-27, "Nếu có giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, cũng chớ nhường chỗ cho ma quỉ". Điều này có thể không luôn luôn có nghĩa là đi đến một giải quyết trong cùng một ngày, nhưng không có nghĩa là thực hiện một cam kết để giải quyết cuộc xung đột một cách nhanh chóng.

Tấn công nan đề, chứ không tấn công người. Khi chúng ta phạm tội chống lại bạn đời của chúng ta, có thể dễ dàng  đưa ra điểm yếu khác vào các cuộc thảo luận. Hãy tập trung vào các vấn đề trong tầm tay.

Không được điều dụng người phối ngẫu. Những người nam, điều này có nghĩa là không xâm phạm không gian cá nhân, không thao tác bằng lời nói. Hãy lùi lại một bước và hạ thấp giọng nói của bạn. Phụ nữ, điều này có nghĩa là không dùng nước mắt hay thao tác cảm xúc. Cả hai đáp ứng trên đều sai.

Không sử dụng những điều phổ quát. Sử dụng các từ ngữ như "luôn luôn" hoặc "không bao giờ" trong một cuộc xung đột, không phản ánh quan điểm kinh thánh về tình yêu: niềm tin và hy vọng là tốt nhất.

Đừng lôi quá khứ ra. Không sử dụng những thất bại trong quá khứ áp đặt người phối ngẫu của bạn cho những thất bại trong tương lai.

6) Đừng để mối quan hệ tụt hậu hoặc loạng choạng. Hê-bơ-rơ 12: 12-13 nói, "Vậy, hãy dở tay xuội và gối bại lên. Khá làm nẻo thẳng cho chân anh em, hầu cho chân què khỏi sịa, thà được chữa lành thì hơn". Sau những cơ hội bận rộn, nghịch cảnh, hay mất tập trung, hãy vun trồng cách dồn ánh mắt của bạn trên người bạn đời của bạn. Trở lại với những cử chỉ đầu tiên. Ưu tiên cho các mối quan hệ quan trọng nhất của con người trong cuộc sống của bạn: cuộc hôn nhân của bạn.

7) Theo đuổi các cơ hội để đánh giá và tăng cường cuộc hôn nhân của bạn. Về điều nầy, bạn có thể cư xử trong khoảng không gian mình có thể có, từ việc tham dự các cuộc hội thảo, đọc sách và nghe lời giảng dạy vững chắc của Kinh Thánh về cuộc hôn nhân, theo đuổi mối quan hệ với các cặp vợ chồng khác, những người có cuộc hôn nhân mạnh mẽ. "Kẻ khôn sẽ nghe và thêm lên sự học vấn, Người thông sáng sẽ được rộng mưu trí," (Châm ngôn 1: 5).

8) Bảo vệ cuộc hôn nhân của bạn khỏi những người đột nhập. Châm ngôn 4:23 nói, "Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra". Những sự đột nhập vào cuộc hôn nhân của bạn có thể đến từ mọi hướng, bạn bè, gia đình, công việc ... hãy bảo vệ thời gian của bạn và cố tình theo đuổi thời gian riêng với người phối ngẫu của bạn.

9) Có một tầm nhìn dài hạn về sức mạnh của cuộc hôn nhân. "Chớ hề dối mình: Đức Chúa Trời không chịu khinh nhạo đâu, vì ai gieo giống chi thì gặt giống ấy.  Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mỏi mệt về sự làm lành, vì nếu chúng ta không sờn lòng, thì đến kỳ chắc sẽ gặt" (Galati 6: 7-9). Đức Chúa Trời hứa hẹn rằng bạn sẽ gặt hái những gì bạn gieo. Nếu bạn ưu tiên cho cuộc hôn nhân của bạn, bạn sẽ không hối tiếc.

10) Có một cam kết hỗ tương về một sứ mạng cao cả. 1 Cô-rinh-tô 10: 31 nói, "Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm sự chi khác, hãy vì vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm cả". Cuộc hôn nhân không chỉ là thỏa mãn chính mình, hoặc thậm chí lập một khuôn mẫu tuyệt vời thông qua cuộc sống như di sản cho con em chúng ta và con cháu của chúng ta. Cuộc cuộc hôn nhân của chúng ta là về một cam kết với vương quốc của Giêsu Christ.

Hãy áp dụng những nguyên tắc này, và bất kể cuộc cuộc hôn nhân của bạn tốt như thế nào, sẽ làm cho nó tốt hơn. Và bất kể nó có xấu thế nào, sẽ có những điều đúng hướng. Chúng ta hãy dâng cuộc hôn nhân của chúng ta lên cho Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện ngay bây giờ:

“Cha ơi, chúng con đến trước mặt Ngài ngay bây giờ trong Danh mạnh mẽ của Chúa Giêsu và chúng con cảm ơn Ngài vì trong Ngài chúng con thấy ân điển để yêu thương và tiếp tục yêu thương. Hãy tha thứ cho chúng con về những thiếu sót,  vì bạn đời chúng con đã trở thành trọng tâm của chúng con và làm chúng con không còn tập trung nơi Ngài”.

“Bất luận cuộc cuộc hôn nhân của chúng con như thế nào vào thời điểm này, con cầu xin Chúa  ban cho chúng con đức tin để tin rằng những ngày tốt đẹp hơn đang ở phía trước. Hãy lắng nghe trái tim của chúng con, Chúa ơi. Ngài biết những gì chúng con cần; chúng con xin Ngài ban cấp nó theo lòng thương xót của Ngài. Tất cả những gì chúng con cầu nguyện, chúng con cầu nguyện trong niềm tin vào Danh mạnh mẽ của Giêsu Christ, Đấng là niềm hy vọng của chúng con và sức mạnh của chúng con và tất cả những gì chúng con cần, phải là những gì Ngài đã gọi chúng con nhận được. Hãy cho chúng con niềm tin để tin tưởng và bước theo. Chúng con cầu nguyện những điều nầy nhân danh cao quý và thánh khiết của Ngài. Amen!

THIÊN TRÌNH
Sưu tầm - 14-8-2014
(Good News Tracts, Internet)

3298 lượt xem
Các bài trước
CHÚA CẤM LI HÔN (18/06/2014)
KHI BẠN CẦN NÓI KHÔNG (22/05/2014)
CÁI CHẾT ĐEM LẠI SỰ SỐNG CHO HÔN NHÂN CỦA BẠN (26/04/2014)
THA THỨ LÀ MỘT LỰA CHỌN (05/04/2014)
TUẬN ĐẠO TRONG HÔN NHÂN THÁNH (02/12/2013)
DỐC LÒNG VÌ PHÚC LỢI CỦA NGƯỜI BẠN ĐỜI (15/11/2013)
VÀI SUY NGHĨ VỀ CUỘC SỐNG LỨA ĐÔI TRONG CHÚA (30/11/2013)
TÌNH NỒNG THẮM (28/08/2013)
SỰ THUẬN PHỤC CỦA NGƯỜI VỢ VÀ CÁC NGƯỜI VỢ HIỆN ĐẠI (28/06/2013)
KHI NGƯỜI PHỐI NGẪU CHỈ LÀ NGƯỜI SỐNG CHUNG PHÒNG (22/05/2013)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 126
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
CHẲNG CẦN ÁO CHOÀNG MỚI TRỞ NÊN ANH HÙNG
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
HÃY NHƯỚNG MẮT LÊN
 
Dưỡng Linh  
TẤM LÒNG MỚI
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 01/15/2022
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
ĐƯỢC THÁNH LINH CỦA ĐẤNG CHRIST GIÚP ĐỠ (Giăng 14:16, 26; 16:17)
 
Thơ & Nhạc  
TÁI LẬP ĐỜI SỐNG: ĐỔI-MỚI - KỶ-LUẬT “QUYẾT KHÔNG THỎA HIỆP”
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Thách thức mới trong Năm Mới
 
Nghiệm và Sống  
Đồng Ý Chứ?
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NẮNG XUÂN - Ca Khúc Kim Hân
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
Hãy Dùng Lời Đó Mà An Ủi Nhau
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KẺ ĐẠI ÁC - Đa ni ên 11:21-45
 
Truyền Đạo Đơn  
VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI - Văn Phẩm Nguồn Sống
 
Tài Liệu  
SỰ RA ĐỜI BÌNH THƯỜNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN
 
VHope  
Chúa Đến Ban Bình An | Nenita
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Được thấy những việc lớn và khó - Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT ĐẦY TỚ ĐỨC CHÚA TRỜI TỐI CAO!
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC