Vườn ÊĐen Mới | Hoa Tư Tưởng
HOA TƯ TƯỞNG 20
Ngày 06/11/2014

Gabriel Rong Nguyễn
Trích từ bài giảng các Mục sư. Đây là những lời hay ý đẹp Mục sư trích dẫn hoặc chính lời giảng của Mục sư.


*- Ðối với các kiến trúc sư, Chúa Cứu Thế Jêsus là đá góc nhà.

*-Ðối với các hoạ sĩ, Chúa Cứu Thế Jêsus là Ðấng tuyệt mỹ, là người đẹp nhất hoàn vũ.

*-Ðối với các nhà thiên văn học, Chúa Cứu Thế Jêsus là sao mai sáng chói.

*-Ðối với các người đói, Chúa Cứu Thế Jêsus là bánh hằng sống.

*- Ðối với các người nghèo thiếu, túng ngặt, Chúa Cứu Thế là tài nguyên không dò lường được.

*-Ðối với các nhà tỷ phú, Chúa Cứu Thế Jêsus là nhà giàu có nhất.

*- Ðối với các nhà sinh vật học, Chúa Cứu Thế Jêsus là nguồn sự sống.

*-Ðối với các tân phụ, Hội Thánh, Chúa Cứu Thế Jêsus  là tân lang, là chàng rể.

*-Ðối với các bác sĩ,  Chúa Cứu Thế Jêsus là y sĩ đệ nhất.

*-Ðối với những người thợ mộc, Chúa Cứu Thế Jêsus là cái cửa.

*- Ðối với các sinh viên,  Chúa Cứu Thế Jêsus là giáo sư vĩ đại.

*- Ðối với các kỹ sư công chánh, Chúa cứu Thế Jêsus là đại lộ đi về thiên quốc

*- Ðối với các nhà canh nông, Chúa Cứu Thế Jêsus là người gieo giống.

*- Ðối với các nhà vật lý học, Chúa Cứu Thế là nguồn ánh sáng của thế giới.

*-Ðối với các nhà thảo mộc học, Chúa Cứu Thế Jêsus là hoa huệ trong trũng, là hoa tường vi.

*- Ðối với các nhà địa chất học, Chúa Cứu Thế Jêsus là vầng đá của các thời đại.

*-Biết Vầng đá của các thời đại, quan trọng hơn là biết thời đại của các vầng đá.

*-Ðối với các người làm vườn, Chúa Cứu Thế Jêsus là cây nho.

*-Ðối với các người đi sắm nữ trang,  Chúa Cứu Thế Jêsus là bửu thạch, vô cùng quý báu.

*-Ðối với các tội nhân, Chúa Cứu Thế Jêsus là luật sư.

*-Ðối với các bậc vua chúa,  Chúa Cứu Thế Jêsus là Vua của các vua, Chúa trên muôn Chúa.

*-Ðối với các triết gia, Chúa Cứu Thế Jêsus là chân lý, là minh triết của Ðức Chúa Trời.

*-Ðối với các nhà siêu hình học, Chúa cứu Thế Jêsus là Logos, là Ðạo.

*-Ðối với các sứ giả, Chúa Cứu Thế Jêsus là Tin mừng lớn cho muôn dân.

*-Ðối với người cứu tế xã hội, Chúa Jêsus là người hiến dâng tất cả, kể cả mạng sống của mình.

*-Ðối với các lãnh tụ, Chúa Cứu Thế Jêsus là thủ lãnh.

*- Ðối với các nhà hàng hải, Chúa Cứu Thế Jêsus là cái neo của linh hồn.

*-Ðối với các du khách, Chúa Cứu Thế Jêsus là nhà hướng đạo.

*- Ðối với các người nô lệ, Chúa Cứu Thế Jêsus là chủ nhân rất nhân từ.

*-Ðối với các chiến sĩ, Chúa Cứu Thế Jêsus là thống tướng, nguyên soái của sự cứu rỗi.

*-Ðối với những người đang tang chế, khóc lóc, Chúa Cứu Thế Jêsus  là Đấng ban sự an ủi.

*-Ðối với các thần học, Chúa Cứu Thế Jêsus là nguyên thủ và cứu cánh của đức tin, là đạo nhập thể, là đạo thành thể.

*-Ðối với những kẻ khát khao Thánh Linh, Chúa Cứu Thế Jêsus là mạch nước hằng sống.

*-Ðối với chúng ta, Chúa Cứu Thế Jêsus là Ðấng ban Thánh Linh cho chúng ta một cách đầy dẫy không chừng mực.

*-Không phải một người được một vị có tên tuổi và chức vụ nổi tiếng trong một giáo phái đến đặt tay cầu nguyện hay phong chức là người đó được ơn. Tuyệt đối không phải đâu!

                                        MS Lê Hoàng Phu

*-Có thiện chí nhưng dốt nát (thiếu kiến thức) thì đó là kẻ phá hoại.

*-Có kiến thức nhưng không có tự chủ chưa chắc là kẻ khôn ngoan.

*-Ðức tin mà không có hành động là một sự lừa dối chính mình một cách khủng khiếp.

*- Tiếng Việt chúng ta rất nhiều ý nghĩa, bất cứ thêm một dấu mũ nào trên chữ  “tôi” tối, tồi, tội… đều mang ý nghĩa xấu.Tiếng Anh, tôi là “I”---  sin, die, lie….                   

*-Nếu bạn có một điều gì trong tay mà bạn không thể cho đi thì bạn thật sự không làm chủ nó mà chính nó đang làm chủ bạn.

                                        MS Nguyễn Anh Tuấn

*-Ðức Chúa Trời là Tình Yêu Thương, vì người nào không có tình yêu thương của Ðức Chúa Trời ở trong lòng người đó, thì người đó  không thể nào yêu thương bất kỳ người nào.

*-Không có Tình Yêu Thương của Chúa Jêsus Christ thì không có niềm vui, không có niềm vui thì lòng khô héo, lòng khô héo thì không thể cười, và không thể nào có được nụ cười tươi tắn.      

                                        MS Lâm văn Minh

*-Bất cứ người nào ở trong Chúa và Chúa ở trong người đó thì đầy dẫy Ðức Thánh Linh.              

*-Người đầy dẫy Ðức thánh Linh là người là người hoàn toàn đầu phục Chúa và có những tâm tánh đặc biệt mà người khác không có.

*-Chỉ có những tấm lòng đầy dẫy Ðức Thánh Linh mới có thể ca hát ngợi khen Chúa trong bất cứ lúc nào, hoàn cảnh nào.

*-Người dự lễ trong nhà thờ không mở miệng hát ngợi khen Chúa thì khi ở nhà riêng của họ, chắc chắn không bao giờ họ ca hát ngợi khen Chúa.

*-Không tạ ơn Ðức Chúa Trời là dập tắt Ðức Thánh Linh.

                                               MS Nguyễn văn Bình (Pháp)

*-Mỗi một quan niệm riêng của chúng ta trong cuộc sống và về cuộc sống, sẽ dẫn chúng ta đến ân phước hoặc mất phước của mình.

*-Sống cho Chúa là sống trong tâm tình của Chúa.

                                                  MS Trần Thanh Dũng

*-Con người biết học tập để được Chúa Jêsus nuôi nấng và chỉ được một mình Ngài nuôi nấng mà thôi, sẽ từng trải được sự soi sáng và vui vẻ yên ủi biết bao nhiêu!

*- Chúng ta nếm biết Chúa là nhơn từ, nhưng chưa biết Ngài nhơn từ, đầy ân điển đến mức độ nào, dầu những gì chúng ta được nếm về sự ngọt ngào của Ngài khiến chúng ta ao ước càng hơn .

                                                                  MS Lê văn Thái

*-Gieo một tư tưởng gặt lấy một hành động,

-Gieo một hành động gặt lấy một thói quen,

-Gieo một thói quen gặt lấy một tính cách,

-Gieo một tính cách gặt lấy một số phận.             

                                                    MS Hoàng Siêu

*-Cuộc đời của Phao-lô chứng minh tính cách chân chính của Phúc âm. Anh em và tôi cũng vậy. Ðiều quan trọng không phải là những gì chúng ta giảng nhưng là cuộc đời chúng ta. Những cái gì chúng ta giảng đến tư sự mặc khải của Chúa Thánh Linh.

*-Ân sủng là chữ lớn nhất trong đạo của Chúa.

*-Người không tin Chúa không hiểu được ân sủng là gì bởi họ chưa kinh nghiệm ơn của Chúa.

*-Người làm công trong vườn nho là người được Chúa gọi bằng ân sủng của Ngài, được Chúa gọi bằng sự bày tỏ của chính Ngài.

*-Chúa kêu gọi chúng ta chỉ với một mục đích mà thôi là để chúng ta rao truyền chính Chúa, không phải giảng một điều gì khác.

*-Một người làm công có nghĩa là làm công việc mà Chủ sẽ sai khiến mình làm, chứ không phải nhận thêm vào, để đặt vào tổ chức quản trị hay cấp lãnh đạo trong vườn.

*-Khi Phúc âm rao giảng là thật, bởi vì con người rao giảng là thật.

*-“Văn là người”. Đọc một quyển sách, nghe một câu chuyện hay một người nói một điều gì, chúng ta biết điều sâu xa thầm kín trong lòng người đó.

*-Nói đến ơn có nghĩa là chúng ta không có gì cả, tất cả đều là của Chúa, đều đến từ Chúa.

*-Chúng ta không nhất thiết là phải có ánh sáng từ trời, nghe tiếng Chúa phán như Phao-lô, nhưng một lần Chúa đã đụng đến cuộc đời chúng ta.

*-Có nhiều chức vụ đã dừng lại, không có gì tươi mới và đó là nguy cơ lớn nhất của người hầu việc Chúa.

*-Học với Chúa là không cậy sức mình.

*-Thẩm quyền của chân lý, thẩm quyền của Phúc Âm không đến từ con người nhưng đến từ Chúa.

*-Có những người chỉ dựa vào người khác để hầu việc Chúa, để rao truyền Phúc Âm.

*-Học với Chúa nghĩa là không cậy vào sức của mình nhưng cũng không cậy vào sức của người, hãy đến với sự bày tỏ của Chúa, đến với chính Ngài.

*-Tất cả chúng ta cần đi vào sa mạc ở riêng với Chúa để học hỏi với Ngài.

*-Chúng ta không thể được Chúa dạy nếu chúng ta không ở riêng với Chúa, dành thì giờ cho Chúa để Ngài dạy chúng ta.

*-Một người được Chúa dùng là người Chúa dùng như một nhân chứng sống cho Chúa.

*-Giảng không đủ phải sống, chúng ta cần giảng và sống, nhưng cũng cần sống và giảng.

*-Chỉ có một người, giảng và sống chỉ là một người mà thôi.

*-Chúng ta cần hầu việc Chúa như một nhân chứng sống với đức tin và với đời sống của mình.                  

                                               MS Nguyễn Minh Thư

*-Trong Kinh thánh, lời Chúa trao cho mỗi tiên tri một cái đồng hồ, gọi là đồng hồ tận thế, đồng hồ báo chỉ ngày Chúa đến, thời điểm ngày Chúa tái lâm.

*-Có đồng hồ là một lẽ, biết xử dụng đồng hồ lại là chuyện khác. Ðức tin cũng vậy, tin nhận Chúa là một việc, biết sống theo sự hướng dẫn của lời Chúa là một việc khác.            

                                              MS Ðỗ Việt Hùng

*-Con người mới không phải là tin Chúa, mong ước hầu việc Chúa nhưng tự mình lên kế hoạch để Chúa theo chương trình của mình.

*-Con người mới là con người nương cậy nơi Chúa thì quan niệm chúng ta mới đứng đắn.

*-Trong Đấng Christ chúng ta sẽ có cuộc sống mới.

*-Nếu ai thật sự ở trong Ðấng Christ thì con người mới do Chúa ban được hình thành trong đời sống của người đó.

                                              MS Trần Công Chánh

*-Chúa ban thưởng do chính tay Chúa làm phần thưởng và  chính Chúa là người phát phần thưởng, không ai ngoài Chúa, chỉ có phần thưởng cá nhân cứ không có phần thưởng tập thể.

*-Con người không biết hết mọi sự, chỉ một mình Chúa biết hết mọi sự.

*-Chính Chúa là người trực tiếp ban phần thưởng cho chúng ta chứ không một thiên sứ hay một sứ đồ nào được vinh dự phát thưởng.

*-Phần thưởng tập thể trên đất, có người không đổ lấy 1 giọt mồ hôi trong công tác ấy cũng được đứng hưởng chung. Phần thưởng Chúa ban cho những ai trã lời được câu Chúa hỏi: “Ngươi yêu ta chăng?”

                                                 MS Mã phúc Hiệp

*-Phụ bất từ, tử bất hiếu. Cha mẹ không nhân từ ắt con không có hiếu.  Hiếu kính không phải là nghi lễ hình thức mà phải yêu kính bậc sanh thành bắng việc làm thực tế.     

*-Nếu chúng ta không có hiếu với cha phần xác trên đất thì khó có thể có hiếu với Cha Thiên thượng trên trời.  Cơ-đốc-giáo quan trọng chữ kính hơn chữ hiếu.      

                                                MS Trịnh Chiến

*-Chức nghiệp thì rỗng, nhiệt tình mới nên, một người tín đồ được nhận được quyền làm con của Ðức Chúa Trời, thì cũng có bổn phận là hầu việc Ngài.

*-Một là để tỏ ra lòng biết ơn Chúa, hai là để cho nhiều người khác cũng được hưởng ơn của Ðức Chúa Jêsus Christ như mình.

*-Ðức Chúa Trời cần dùng chúng ta như một lợi khí, Ngài không muốn có những người thợ làm công, Ngài chỉ muốn có những người làm việc và chịu khổ với Ngài về những quyền lợi thiêng liêng.

*-Ngài không ưng có những người làm mướn, trái lại, Ngài chỉ thích có những con cái. Ngài không tìm những người thiện nghệ, Ngài chỉ tìm những người nhiệt tình, là những kẻ trong lòng có xuất hiện công việc Chúa cách rõ ràng, và chính công việc ấy đã đè họ khòm xuống ở trước mặt Ngài.

*- Phải chăng chúng ta làm công việc Chúa như một nghề để sống?

*-Nếu chúng ta xem công việc làm cho Chúa như một chức nghiệp, thì dẫu cao trọng cách mấy, nó vẫn không có giá trị gì ở trước mặt Ngài.               

                                                       T.A.S

5922 lượt xem
Các bài trước
HOA TƯ TƯỞNG 19 (30/09/2014)
HOA TƯ TƯỞNG 18 (22/07/2014)
HOA TƯ TƯỞNG 17 (05/05/2014)
HOA TƯ TƯỞNG 16 (09/02/2014)
HOA TƯ TƯỞNG 15 (24/05/2014)
HOA TƯ TƯỞNG 14 (20/08/2013)
HOA TƯ TƯỞNG 13 (26/07/2013)
NHỮNG ĐÓA HOA TƯƠI CHO TÂM HỒN (08/07/2013)
HOA TƯ TƯỞNG 12 (25/04/2013)
HOA TƯ TƯỞNG 11 (27/02/2013)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 138
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi
 
Điện Thoại Phúc Âm  
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 07/05/2022
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI CÓ MỘT LÝ TƯỞNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Liên Khúc CHÚA PHỤC SINH - Ca Khúc TKG
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
 
Thơ & Nhạc  
THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!
 
Dưỡng Linh  
Kinh Thánh Nói Gì Về Thời Kỳ Cuối Cùng? (10)
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
ĐIỀM TẬN THẾ - Radio NTNT May 7 2022
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35
 
Nghiệm và Sống  
Người Việt Nam của anh chị em hôm nay là ai?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BÀN CHÂN ĐẸP VN - Tháng 5 2022
 
Đức Tin  
Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ - Sparrows?
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Phương Cách Để Hy Sinh Cái Tôi Trong Hôn Nhân
 
Tài Liệu  
TÂM VẤN CƠ ĐỐC HỮU HIỆU
 
Truyền Đạo Đơn  
BÀI HỌC TỪ TAI HỌA RẮN LỬA VÀ ĐẠI DỊCH
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
VHope  
Chúa Mang Thập Hình Vì Ta
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tấm lòng của Cha - Mục sư Lưu Đức Thọ
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Sưu Tầm  
TRUNG TÍN SỬ DỤNG TIỀN BẠC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC