Vườn ÊĐen Mới | Bạn Hữu Âm Nhạc
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG HAY "SHOW" CA NHẠC THÁNH?
Ngày 14/08/2015

 Mục sư Nguyễn Duy Trung


Cảm ơn Chúa trong vòng 20 năm qua, âm nhạc Cơ Đốc Việt Nam đã phát triển vượt bậc so với hơn những thập kỷ trước. Đời sống được nâng cao, Hội Thánh được trang bị nhiều phương tiện âm nhạc, âm thanh, truyền thông hiện đại, các phương tiện thông tin điện tử nhanh đã giúp cho nền âm nhạc Cơ Đốc Việt Nam phát triển mạnh. Nhiều chương trình thánh nhạc Truyền giảng được tổ chức thành công với kết quả đưa nhiều linh hồn về với Chúa, giúp cho các tín hữu trong Hội thánh thờ phượng Chúa hăng say, mạnh mẽ, vui vẻ, nóng cháy hơn.

Bất cứ điều gì cũng có hai mặt: lợi ích và bất lợi. Tích cực và tiêu cực. Trong những chương trình thánh nhạc truyền giảng cũng vậy, có thể có những anh chị em chưa hiểu biết hay chưa hiểu rõ ý nghĩa việc xử dụng âm nhạc trong thờ phượng, âm nhạc trong truyền giảng. Trong phạm vi của bài viết nầy, người viết chỉ đề cập đến sự khác biệt giữa “Thánh nhạc truyền giảng” và một “show ca nhạc thánh.”

Trong chương trình thánh nhạc Truyền giảng thì mục tiêu rất rõ: tất cả cho những linh hồn chưa được cứu. Có nghĩa là âm nhạc và kỹ thuật chỉ là phương tiện để dẫn thân hữu đến với lời Chúa. Thi 69:30 “Tôi sẽ dùng bài hát mà ngợi khen danh Đức Chúa Trời, và lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài.” Qua lời Chúa họ nhận biết họ là kẻ có tội, ăn năn và tiếp nhận Chúa. Trong chương trình Truyền giảng thánh nhạc thì tất cả những con người dự phần đều biết rõ mục đích là danh Chúa và chỉ danh Chúa được tôn cao! Thi thiên 34:3 “Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va, chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài.” Người hát người đàn, người hướng dẫn, người tiếp tân, người giảng là công cụ trong tay Chúa. Người tổ chức thánh nhạc truyền giảng biết rõ: đây là tiến trình Môn đệ hóa (Discipleship making) và họ có chương trình chăm sóc cho những người tiếp nhận Chúa sau đó. Những người góp phần trong chương trình thánh nhạc Truyền giảng không quá quan tâm “việc họ sẽ nhận được gì” họ chỉ quan tâm “bao nhiêu người sẽ gặp được Chúa qua chương trình nầy.” (Gặp được Chúa khác với việc “bị thúc đẫy tin Chúa” hay “chỉ tin qua cảm giác của âm nhạc.”) Những người tham gia chương trình thánh nhạc tập dợt, chuẩn bị điều tốt nhất của họ để dâng lên Chúa. Họ hạ mình, hiệp một với các anh chị em khác để cùng tôn cao Chúa. Sau các chương trình nầy những người dự phần tuy có mệt nhưng lòng vui vẻ, bình an, hiệp một, lòng yêu Chúa nóng cháy hơn, yêu thương tội nhân càng hơn.

Còn “show thánh nhạc” thì đặt âm nhạc, ca sĩ là cứu cánh. Trong show thánh nhạc, con người được tôn cao, nặng về trình diễn, phô trương cá nhân, nhóm …không chú trọng, không quan tâm đến nếp sống của người ca nhạc sĩ. Show thánh nhạc cần “tên tuổi-big name” hơn là cần những nếp sống được “biến đổi” bỡi lời Chúa! Trong show thánh nhạc cũng có những kết quả nhưng những kết quả ấy suy tàn rất nhanh, không để lại những hiệu quả lâu dài cho Hội thánh. Show thánh nhạc không quan tâm đến tiến trình môn đệ hóa (làm gì với những người mới tiếp nhận Chúa). Show thánh nhạc chỉ quan tâm đến con số! Show Thánh nhạc đặt nặng đến tài chánh, tài năng, kỹ thuật hơn là dựa vào năng quyền của Chúa qua sự cầu nguyện, nhờ cậy Chúa!. “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 4:6) Hậu quả của những Show thánh nhạc để lại: bất an, ganh tị, không vui, buồn bả, mệt mỏi, chán chường…

Tôi nghe vài vị Mục sư, một số Hội thánh tâm tình về những người tổ chức các show thánh nhạc. Điều đáng buồn qua những câu chuyện nầy là người tổ chức các show thánh nhạc đã tìm mọi cách “moi móc” tiền của các Hội thánh! Thậm chí “gạt” các Hội Thánh với danh nghĩa truyền giảng, truyền giáo! Chúa Giê-xu đã cãnh báo thời kỳ cuối cùng sẽ có những tiên tri giả nổi lên và dĩ nhiên cũng có muông sói đội lốt chiên (lời Chúa cho chúng ta biết là dê hay cỏ lùn.) Ma-thi-ơ 25:32 “Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra.” Ma-thi-ơ 13:26 “Đến khi lúa mì lớn lên, và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lòi ra.” 

LỜI KẾT

Câu chuyện Hội thánh đầu tiên được thành lập sau khi Phi-e-rơ giảng trong chương trình Truyền giảng đầu tiên trong Công Vụ các sứ đồ 2:14-41. Kết quả của chương trình nầy là có 3000 người tin nhận Chúa. Sau đó từ câu 42-47 diễn tã tiến trính môn đệ hóa của Hội thánh đầu tiên: “Họ cầu nguyện, giữ lời dạy các sứ đồ-giữ lời Chúa. Có nhiều phép lạ xãy ra vì kính sợ Chúa. Yêu thương, hiệp một, trung tín nhóm lại, đẹp lòng cả dân chúng…kết quả, mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu vào Hội Thánh.”

Điều gì đã làm cho chương trình truyền giảng của Phi-e-rơ kết quả và hiệu quả? Thần của Chúa ở cùng. Chúa ở cùng chương trình. Lời Chúa được rao giảng mạnh mẽ. “Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà nầy! Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh.” (Công vụ các sứ đồ 2:40-41). Tôi đã có dịp tham dự một số chương trình truyền giảng lớn của đàn truyền giảng Billy Graham ở Toronto và một số chương trình tại các Hội thánh lớn tại Canada, Hoa kỳ…các chương trình được chuẫn rất kỹ bằng sự cầu nguyện, về kỹ thuật, âm nhạc…Họ dùng kỹ thuật, âm nhạc để đưa lời Chúa đến với người tham dự…Thi thiên145:11 “Họ sẽ nói về sự vinh hiển nước Chúa, Thuật lại quyền năng của Chúa.” Họ đã đưa người tham dự đến gần với Chúa, được Chúa đụng chạm và mọi người ra về với “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” (Ga-la-ti 5:22)

Hội thánh ngày nay đang cần những chương trình thánh nhạc Thờ phượng, thánh nhạc Truyền giảng, những chương trình thánh nhạc gây quỹ Truyền giáo làm sáng danh Chúa, tôn cao Chúa, giúp các tín hữu hoàn thành Đại mạng lệnh của Chúa…Hội thánh không cần tổ chức những “show thánh nhạc” để đánh bóng tên tuổi của những con người, làm hao tổn tài chánh của Hội thánh, không mang lại hiệu quả lâu dài và quan trọng: Chúa không đẹp lòng! “Nguyền xin sự tôn quí vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi! A-men.” (ITi-mô-thê 1:17)

Toronto 3/8/2015
MS Nguyễn Duy Trung

5684 lượt xem
Các bài trước
HÁT BẰNG TẤM LÒNG HAY HÁT HẾT LÒNG? (24/07/2015)
NẾP SỐNG CÙA NGƯỜI HÁT, ĐÀN NHẠC THÁNH VÀ NGƯỜI HÁT, ĐÀN NHẠC ĐỜI KHÁC NHAU THẾ NÀO? (16/07/2015)
CÓ NÊN VỖ TAY TRONG CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG HOẶC TRUYỀN GIẢNG KHÔNG? (06/07/2015)
"CA NHẠC SĨ CƠ ĐỐC" Có nên xử dụng những danh xưng nầy trong Hội Thánh không? (28/06/2015)
SUY NGHĨ VỀ VIỆC HÁT NHẠC THÁNH VÀ TÔN VINH CHÚA! (22/06/2015)
CẢM TẠ CHÚA 40 NĂM ĐÃ QUA (30/05/2015)
GIỚI THIỆU MỤC SƯ NHẠC SĨ LÊ PHƯỚC THIỆN (05/04/2015)
GIỚI THIỆU CA NHẠC SĨ ISAAC THÁI (10/03/2015)
MỘT TRỜI THƯƠNG (04/03/2015)
CHÚA TÔI (25/02/2015)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 138
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 07/05/2022
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI CÓ MỘT LÝ TƯỞNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Liên Khúc CHÚA PHỤC SINH - Ca Khúc TKG
 
Điện Thoại Phúc Âm  
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
 
Thơ & Nhạc  
THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!
 
Dưỡng Linh  
Kinh Thánh Nói Gì Về Thời Kỳ Cuối Cùng? (10)
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
ĐIỀM TẬN THẾ - Radio NTNT May 7 2022
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35
 
Nghiệm và Sống  
Người Việt Nam của anh chị em hôm nay là ai?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BÀN CHÂN ĐẸP VN - Tháng 5 2022
 
Đức Tin  
Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ - Sparrows?
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Phương Cách Để Hy Sinh Cái Tôi Trong Hôn Nhân
 
Tài Liệu  
TÂM VẤN CƠ ĐỐC HỮU HIỆU
 
Truyền Đạo Đơn  
BÀI HỌC TỪ TAI HỌA RẮN LỬA VÀ ĐẠI DỊCH
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
VHope  
Chúa Mang Thập Hình Vì Ta
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tấm lòng của Cha - Mục sư Lưu Đức Thọ
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
TRUNG TÍN SỬ DỤNG TIỀN BẠC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC