Vườn ÊĐen Mới | Đức Tin
CÕI VĨNH HẰNG
Ngày 08/01/2016

 MS Christian Le PhD


Nhiều người ngày nay chỉ biết sống cho hôm nay mà thôi. Nhưng ít người lại nghĩ đến một nơi gọi là ‘Cõi vĩnh hằng,’ cõi đời đời, nơi vĩnh cửu – nơi mà Chúa đã chuẩn bị cho những người tin nhận, kính sợ và phó thác cuộc đời mình cho Ngài. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đệ và chúng ta rằng, “Lòng các ngươi đừng bối rối. Hãy tin Ðức Chúa Trời, và hãy tin Ta nữa. Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở. Nếu không như thế, Ta đã bảo cho các ngươi rồi. Ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chỗ. Nếu Ta đi và chuẩn bị cho các ngươi một chỗ, Ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với Ta, hầu Ta ở đàu, các ngươi cũng ở đó.” Chúng ta đang hiện sống tạm trú ở dưới đất nầy. Nhưng khi chúng ta nhắm mắt lìa đời tạm nầy, chúng ta còn có nhà vĩnh cửu ở trên trời là nhà do Đức Chúa Trời xây dựng chứ không phải do loài người làm ra.1

Bạn ơi! Anh chị em ơi! Cuộc đời ở trần thế nầy thật ngắn ngủi, vộ cùng ngắn ngủi. Chính Thánh Kinh hỏi, “Cuộc đời anh chị em là gì? Anh chị em không biết ngày mai đời sống mình ra sao! Anh chị em giống như hơi nước, hiện ra trong chốc lát rồi lại biến mất tan ngay.” Tác giả Thi Thiên có lần than thở với Chúa, “Tuổi tác của chúng con đến được bảy mươi. Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi. Nhưng niềm kiêu hãnh của những năm đó chẳng qua là lao khổ và buồn thảm. Vì đời sống chóng qua, và chúng con bay đi mất.”2 Có người cho rằng họ tin có Thiên đàng, có Hỏa ngục sau khi họ chết, nhưng thật đáng buồn thay, chính những người ấy lại ít quan tâm về số mệnh vĩnh cửu của mình. Chúng ta quá bận tâm hoặc quá quan tâm về cuộc đời tạm ở trên đất nầy hơn cuộc đời tới đầy hạnh phước tâm linh thiêng liêng ở Thiên đàng với Chúa Giêsu dấu yêu chúng ta. Mặc dầu chúng ta biết cỏi vĩnh hằng là bất tận, vĩnh cửu, đời đời như Lời Chúa mô tả. Cõi vĩnh hằng là nơi mà những người được mua và được cứu bởi huyết báu của Chúa Giêsu sẽ trị vì cho đến đời đời.3

Chúng ta dùng đôi phút suy nghĩ và suy ngẫm về cõi vĩnh hằng nơi mà chúng ta sẽ ở tại đó mãi mãi trong cõi phước hạnh được gọi là Thiên đàng hoặc là trong nơi đau khổ kinh khiếp của Hỏa ngục. Lời Chúa thật an ủi cho những người kính yêu Ngài mà trải qua biết bao đau khổ trong cuộc đời vì Chúa hứa với họ rằng, “Kìa, lều tạm của Ðức Chúa Trời ở giữa loài người. Ngài sẽ ở giữa họ, và họ sẽ là dân Ngài. Chính Ðức Chúa Trời sẽ ở với họ và làm Ðức Chúa Trời của họ. Ngài sẽ lau ráo mọi giọt nước mắt khỏi mắt họ. Sự chết sẽ không còn nữa. Đau buồn hay khóc lóc hay đau đớn sẽ không còn nữa.”4 Thiên đàng là nơi mà họ sẽ không còn kinh nghiệm đau khổ, bịnh tật, tội ác, chết chóc, và tang chế nữa. Nơi mà xưa kia một tên tử tội đang hấp hối hơi thở cuối cùng, nhưng người hết lòng tin nhận Đức Chúa Giêsu và tin cậy Ngài với cuộc đời mình và người đã dâng linh hồn mình cho Chúa Giêsu. Người nói, “Lạy Ðức Chúa Giêsu, xin Ngài nhớ đến con khi Ngài vào vương quốc của Ngài.” Ngay lập tức Chúa Giêsu mạnh mẽ nói với người rằng, “Quả thật, Ta nói với ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với Ta trong Parađi.”5 Chúa hứa với tên tử tội là người sẻ ở với Ngài trong cõi phước hạnh mà Thánh Kinh gọi là Thiên đàng.

Đối với tôi người thông minh thật, người khôn ngoan thật trên đời nầy là người biết suy nghĩ lo xa, biết chuẩn bị cho đời tới, cho cõi vĩnh hằng cho chính mình và những người mà mình yêu thương nhất trên đời nầy, kẻo sau khi nhắm mắt lìa đời rồi thì thật muộn màng. Lời Chúa phán, “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, sau đó sẽ chịu phán xét.”6 Có người nói tôi tin Đức Chúa Trời. Tôi đi nhà thờ cả đời tôi. Tôi sống một cuộc đời rất tốt đẹp. Có điều gì khác tôi có thể làm? Tin Chúa, đi nhà thờ, làm điều tốt là điều đáng khâm phục. Nhưng Lời Chúa và Thánh Kinh cho biết những điều nầy không đem chúng ta vào Thiên đàng. Đối với Chúa làm hội viên của nhà thờ, làm lễ Báptem, xác nhận niềm tin, hoặc làm việc thiện cũng không nhận được sự sống đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời có câu giải đáp cho vấn đề của sự sống và sự chết, Thiên đàng và Hỏa ngục. Một giải đáp thật đơn giản mà chúng ta thường ít nhận thấy hoặc ít chú ý tới.

Một đêm nọ, một nhà lãnh đạo tôn giáo có tên là Nicôđem đến với Chúa Giêsu để tìm sự giúp
đỡ. Chúa nói với ông, “Ngươi phải được sinh lại... Quả thật, quả thật, Ta nói với ngươi, nếu một người chẳng được sinh lại từ thiên thượng, thì không thể thấy Nước Ðức Chúa Trời.”7 Ấy là lời sống và linh nghiệm của Chúa Cứu Thế Giêsu. Ấy là cốt lõi của vấn đề mà Chúa mạnh mẽ khẳng định cùng ông Nicôđem. Có thể ngày nay có người như ông Nicôđem sẽ hỏi, “Làm sao một người già có thể sinh lại được? Không lẽ người ấy lại trở vào lòng mẹ để được sinh ra lần thứ hai sao?”8 Nhưng Chúa Giêsu trả lời, “Thể xác sinh ra phần xác, Thánh Linh sinh hạ phần linh.”9 Hoặc điều gì do xác thịt sinh ra là xác thịt, điều gì bởi Thánh Linh sinh ra là linh. Điều Chúa muốn nói ở đày là một người phải kinh nghiệm sự sinh lại bằng tâm linh để được vào Nước Thiên đàng, “Ngươi cần phải được sinh lại từ thiên thượng,”10 để rồi người ấy có một một mối quan hệ tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giêsu.

Câu hỏi là bạn đã được sinh lại chưa? Sinh lại từ thiên thượng? Bạn đã kinh nghiệm sự tái sinh tâm linh chưa? Đày chính là điều, mà theo Thánh Kinh, sẽ quyết định số mệnh đời đời của bạn. Cho nên, đối với những người thật muốn biết làm sao để được sinh lại từ thiên thượng, thì đày là câu giải đáp từ Lời Chúa. Chúng ta phải nhìn nhận chúng ta là một tội nhân. Tất cả chúng ta đều đã vi phạm luật Đức Chúa Trời. Thánh Kinh phán, “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Chẳng có ai công chính cả. Dù một người cũng không. Thật ra, trên đời này, không có một người công chính nào luôn làm điều phải và không hề phạm tội. Nếu chúng ta nói rằng mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình và chân lý không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta nói rằng mình đã không phạm tội, chúng ta làm cho Ngài trở thành kẻ nói dối và lời Ngài không ở trong chúng ta.”11

Chúng ta phải thành thật ăn năn tội mình. Thánh Kinh phán rằng Đức Chúa Trời “ra lệnh cho tất cả loài người ở mọi nơi phải ăn năn.”12 Đức Chúa Giêsu phán, “Ta nói với các ngươi, nếu các ngươi không ăn năn, tất cả các ngươi cũng sẽ chết mất.”13 Thật ra không có gì khó để ăn năn tội mình khi chúng ta ngưng và suy nghĩ với lòng biết ơn Chúa đã dựng nên chúng ta. Cũng vì tội lỗi chúng ta mà Đức Chúa Trời phải trả giá và giá ấy thật đắt, giá ấy thật cao. Lời Chúa phán, “Vì anh chị em đã được mua bằng một giá rất cao. Vậy hãy lấy thân thể mình mà tôn vinh Đức Chúa Trời.”14 Giá ấy cũng vì tội lỗi chúng ta mà CHÚA Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa và Vua của vũ trụ nầy, rời quê hương Thiên đàng, giáng thế, nhập thể làm người trong Con Người của Đức Chúa Giêsu, chịu thương khó khổ hình và đổ huyết ra và chết trên cây thập tự để chúng ta được tha thứ. Lời Chúa phán, “Đày là điều giúp chúng ta biết tình yêu thương là gì: Ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống mình vì chúng ta.”15 Rồi Chúa Giêsu đã từ cõi chết sống lại, minh chứng rằng sự chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và tử thần với mục đích để cứu chúng ta khỏi tội và quyền lực của ma quỷ.

Nếu bạn muốn được tha thứ. Nếu bạn muốn có sự sống đời đời, bạn cần phải tiếp nhận Chúa Cứu Thế vào cuộc đời mình như Lời Thánh Kinh mạnh mẽ thúc giục và khích lệ chúng ta. Sứ đồ Giăng là nhân chứng về sự nhập thể làm Người của Đức Chúa Giêsu làm chứng rằng, “Trước khi sáng tạo vũ trụ đã có Ngôi Lời (là Chúa Cứu Thế Giêsu). Ngôi Lời đã hiện hữu với Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ngài ở trong thế giới do chính Ngài sáng tạo nhưng thế giới không nhận biết Ngài. Chúa đã đến trong nước Ngài mà dân Ngài không nghênh tiếp. Nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời.” Giăng nói tiếp, “Ngôi Lời đã giáng thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ Cha.”16 Sứ đồ Giăng muốn bày tỏ cho cả nhân loại biết Đức Chúa Giêsu là con người trọn vẹn và là Đức Chúa Trời trọn vẹn. Mặc dầu Ngài nhập thể làm người, nhưng Ngài không hề ngừng làm Đức Chúa Trời đời đời vì Ngài là Đấng Vĩnh hằng, là Đấng Hằng hữu luôn tồn tại vì Ngài là Đấng Tạo Hóa, là Đấng Duy trì mọi điều trong vũ trụ nầy và là Nguồn của sự sống vĩnh hằng. Đày là chân lý về Đức Chúa Giêsu và đày cũng là nền tảng của mọi chân lý. Và số mệnh đời đời của nhân loại ở trong tay quyền năng của Ngài. Chúa Giêsu là Thẩm phán chủng thẩm và quyền phán xét thế gian ở trong tay Ngài. Khi Ngài ngự đến trong vinh quang mình cùng với tất cả các thiên sứ, Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh quang để phán xét kẻ sống và người chết.

Thưa độc giả, Đức Chúa Trời đặt vào tâm trí loài người, tâm trí bạn và tôi cõi vĩnh hằng hoặc ý niệm của cõi đời đời 17 để nhận biết Ngài trong Chúa Cứu Thế Giêsu là nguồn của sự sống vĩnh hằng vì chúng ta được tạo nên cho cõi vĩnh hằng để tương giao mật thiết với Ngài cả cõi đời đời trong Nước Ngài. Thiên Chúa đặt cõi vĩnh hằng trong lòng người. Điều nầy có nghĩa gì? Có nghĩa là chúng ta không thể nào thỏa lòng một cách trọn vẹn với những lạc thú và đeo đuổi tạm thời chóng qua của trần thế nầy. Tại sao? Tại vì chúng ta được dựng nên trong hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta khát khao những điều tâm linh thiêng liêng cao cả. Chúng ta có giá trị vĩnh cửu mà không gì ngoài Thiên Chúa đời đời mới thực sự làm thỏa lòng nơi thầm kín sâu xa nhất của chúng ta. Thiên Chúa đã xây dựng trong chúng ta một sự khao khát không yên cho đến khi chúng ta tìm được Ngài. Như Thánh Augustine xưa kia người đã sống phóng túng suy đồi, luôn ở trong tình trạng bất ổn, thích tìm kiếm những lạc thú của thế gian và yêu lạc thú của thế gian. Nhưng không gì làm thỏa mản tâm khảm và sự tìm kiếm của mình cho đến khi người tìm gặp chính Đức Chúa Trời. Nói đúng hơn cho đến khi Đức Chúa Trời tìm gặp người khi người khao khát chính Ngài, chân lý, niềm tin trong sáng, và những giá trị tâm linh và đạo đức cao đẹp của Thiên Chúa. Augustine đã tìm được ân sủng và sự ưu ái nơi Thiên Chúacũng nhờ vào những giọt nước mắt và lời cầu nguyện của người mẹ dấu yêu của mình.

Thưa anh chị em, linh hồn chúng ta là bất diệt và sẽ tiếp tục sống mãi ở cõi vĩnh hằng trong Thiên đàng hay Hỏa ngục. Chúa cho chúng ta quyền năng và tự do lựa chọn. Chúng ta không phải là cái máy Rôbót để Chúa điều khiển. Chúa cho chúng ta quyền tự do lựa chọn. Cõi vĩnh hằng ở Vương quốc Đức Chúa Trời hoặc là cõi vĩnh hằng ở Hỏa ngục là sự lựa chọn của chúng ta.

Mời đọc trọn bài viết:

COI VINH HANG

1847 lượt xem
Các bài trước
ĐỊA-NGỤC (25/11/2015)
TIN AI BÂY GIỜ? (16/11/2015)
ĐẠO TRỜI (26/10/2015)
DARWIN VÀ CUỐN NGUỒN GỐC CÁC CHỦNG LOẠI (17/06/2015)
KHOA HỌC MINH HỌA - CHIM CHÓC (05/02/2015)
TIN DỮ VÀ TIN LÀNH (14/01/2015)
ĐẤNG TẠO HÓA YÊU THƯƠNG THẾ GIAN (11/10/2014)
ĐỊA-ĐÀNG và THIÊN-ĐÀNG (29/09/2014)
NĂM CÂU PHỎNG VẤN THÂN HỮU ĐỂ CHIA SẺ PHÚC ÂM (15/09/2014)
KHOA HỌC MINH HỌA- CÂY CỐI (17/08/2014)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 34
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
TÔI VẼ NHỮNG GIẤC MƠ
 
Truyện Ngắn & Tùy Bút  
TRƯỜNG CA MESSIAH (HANDEL’S MESSIAH)
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
LỜI NGUYỆN ĐÊM GIAO MÙA - Ca Khúc Kim Hân
 
Dưỡng Linh  
THẦY GIẢNG KHÔNG CÓ LỜI GIẢNG SỐNG
 
Tạ Ơn Chúa  
DÂNG LỜI CẢM TẠ ĐỨC CHÚA TRỜI
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
CUỐI NĂM
 
Tin Tức  
Tâm Thư Viết Sẵn Trước Khi Bị Bắt Của Mục Sư Wang Yi
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Thơ & Nhạc  
ĐIỆP KHÚC ĐẦU XUÂN
 
VHope  
Sứ Điệp: Ơn Trời | Mục sư Phan Vĩnh Cự
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO - Jan 19 2019
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Điều Lừa Dối Lót Đường Cho Sự Ngoại Tình
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Chiến Thắng Sự Phân Tâm Của Thời Đại Công Nghệ
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Ngợi Khen
 
Tin Lành Media  
Liên Hội Thánh Tin Lành Giáng Sinh Dallas
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Khoa Học Minh Họa  
KHOA HỌC MINH HỌA- CÂY ĐẬU PHỘNG
 
Tài Liệu  
LAI THẾ HỌC (2-6)
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Giải Ảo Tâm Linh  
Giải ảo Tâm Linh 2019/01/12
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Hay & Lạ Từ Internet  
Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam H’Hen Niê
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC