Vườn ÊĐen Mới | Nhận Được & Giới Thiệu
MỤC SƯ ƠI!
Ngày 20/06/2017

Mời quý vị và các bạn đọc những tâm tình của MS Nguyễn Văn Huệ cho công việc nhà Chúa qua bài viết Mục Sư Ơi.


MỤC SƯ ƠI!

Hỏi: Mục Sư là người tha hương, Mục Sư có ước muốn gì về công việc Chúa tại quê hương Việt Nam?

Đáp: Cảm ơn bạn đã đặt ra câu hỏi nầy. Tôi hy vọng rằng câu trả lời của tôi hôm nay sẽ đánh động lòng của nhiều người Việt tha hương suy nghĩ đến tiền đồ của quê hương. Mỗi người Việt dù sống ở đâu cũng không quên cội nguồn của mình, màu da, tiếng nói của mình, những người thân còn sống ở quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Trong chuyến đi Việt Nam trong tháng năm vừa qua, tôi cũng đã cố gắng đến thăm phần mộ của ba mẹ tôi, của chị tôi và đã cầu nguyện cho các cháu tôi. Tôi khám phá một điều là các em và cháu tôi đều tin thờ Trời dù nhiều người không có dịp đi nhà thờ. Tôi ước ao các Hội Thánh địa phương có lòng yêu thương, dành thì giờ đến thăm và khích lệ bà con chúng ta giữ vững lòng tin vào Đạo Trời và sinh hoạt thờ Trời, cầu Trời trong gia đình, dòng họ. Chúng ta quá bận rộn với nhiều công việc và thường quên công việc chính cần làm mỗi ngày của mình là thờ Trời, nhờ Trời, cầu Trời và sẵn sàng đề chầu Trời.

Hỏi: Việc chính của mỗi người Việt cần làm mỗi ngày là gì?

Đáp: Tôi nghĩ không có công việc nào quan trọng đối với mỗi người chúng ta hơn là việc xây dựng và phát triển mối quan hệ của mỗi người chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Bạn có bao giờ cầu nguyện: "Lạy Cha chúng con ở trên trời," hay chưa? Quan niệm về Trời của người Á Đông khác với người Âu Mỹ. Trời theo Đông Phương là những triết lý, truyền thuyết, truyền thống tín ngưỡng dân gian. Có người còn nói, "Trời là vạn vật, vạn vật là Trời." Có người còn lầm lẫn giữa Đấng Tạo Hóa và các tạo vật do tay Ngài làm nên. Cách hành xử hay nhất của người Việt là: 'Mỗi đêm mỗi thắp đèn Trời. Cầu cho cha mẹ sống đời với con." Tôi ước ao ngày nay người Việt khôi phục được truyền thống thờ Trời.

Trời theo Tây Phương là Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh. Chính Đức Chúa Trời tự bày tỏ Ngài ra trong thiên nhiên, trong lịch sử, trong lương tâm, trong lời Kinh Thánh, trong Đức Chúa Con. Người Mỹ xưa nay thờ Trời theo truyền thống Judea-Christian. Họ hoàn toàn tin tưởng và thực hành đức tin theo sự dạy dỗ trong Kinh Thánh. Vì thế, tôi luôn luôn mong muốn người Việt hãy quan tâm tìm kiếm lời giải đáp cho câu hỏi: Đức Chúa Trời là ai? Ngài đã làm gì cho chúng ta? Và Ngài muốn chúng ta làm gì?

Có nhiều câu trả lời nhưng không có câu trả lời nào giá trị và chính xác hơn là Kinh Thánh. Bạn không cần phí thì giờ tìm câu giải đáp nầy trong triết lý, tôn giáo, và truyền thống tín ngưỡng. Chỉ cần xem trái thì bạn biết cây. Không cần bàn luận nữa, hãy nhanh chóng thờ Trời theo Kinh Thánh. Tôi thường tự nhủ, "Muốn biết Đức Chúa Trời hãy hỏi Con Một của Đức Chúa Trời là Chúa Giê-su. Muốn biết Chúa Giê-su, hãy hỏi những người đã từng gặp và ở với Chúa Giê-su." Tất cả những giải đáp quan trọng nhất và cần thiết nhất của loài người đều nằm trong quyển Kinh Thánh vì Kinh Thánh là lời sống và linh nghiệm của Đức Chúa Trời.

Tôi nhớ có lần Chúa Giê-su đã nói câu nầy: "Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến" (Giăng 17:3). Đây là câu nói rất quan trọng trong Kinh Thánh đối với mỗi người Việt chúng ta. Mỗi người chúng ta phải trở lại thờ Trời, cầu Trời, tin cậy và vâng lời Đức Chúa Trời như đứa con bỏ nhà đi hoang nay trở về nhà Cha, được Cha tiếp đón, tha thứ và phục hồi địa vị làm con. Khi đã trở về nhà Cha, người con phải học biết ý cha, sống thế nào cho đẹp lòng cha, làm xong công việc cha giao, và xây dựng tương lai. Con người đối với Đức Chúa Trời cũng vậy. Chúng ta phải tìm kiếm và hiểu biết Cha chúng ta trên trời càng ngày càng hơn. Ý Trời được nên. Không phải ý con, nhưng ý Cha được nên.

Chúa Giê-su cũng nói tiếp: "Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm" (Giăng 17:4). Bạn có đời sống tôn vinh Trời, làm sáng danh Trời và làm theo việc Trời giao cho bạn hôm nay chưa? Đức Chúa Trời không chỉ là Cha trên trời nhưng Ngài còn là vị Thẩm Phán tối cao. Ngài dạy rằng Ngài sẽ phán xét thế gian, Ngài sẽ tính sổ với mỗi người chúng ta. Đó là lý do người Việt có những câu nói theo kinh nghiệm, chẳng hạn: "Trời cho không ai thấy, Trời lấy không ai hay." "Ông Trời có con mắt." "Lưới Trời lồng lộng, thưa mà không lọt."

Hỏi: Làm sao để tôn vinh Cha trên đất và làm xong công việc Cha giao cho làm?

Đáp: Tôi nghĩ không có việc làm nào cao quý và giá trị hơn trước mắt Chúa là góp phần giúp cho người Việt trở lại thờ Trời. Đây là thi hành đại mạng lịnh Chúa giao. Trong di chúc cuối cùng, Chúa Giê-su đã phán với các môn đồ: "Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế (Ma-thi-ơ 28:18-20). Đây là mạng lịnh Chúa dành cho mỗi người tin thờ Trời. Bạn có đang góp phần truyền bá Phúc Âm cho đồng bào, đồng hương không? Bạn là người con vâng lời hay là người không vâng lời?

Hỏi: Làm cách nào để làm xong việc Cha giao ở Việt Nam?

Đáp: Tôi thích kinh nghiệm truyền giáo của sứ đồ Phao-lô. Ông nói: "Anh em biết tôi chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết, lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà nầy sang nhà kia, giảng cho người Giu-đa như cho người Gờ-réc về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời, và đức tin trong Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta (Công Vụ 20:20-21). Phao-lô chỉ giảng hai điều: 1. Ăn năn trở lại với Đức Chúa Trời. 2. Đặt đức tin nơi Con Một của Đức Chúa Trời. Nếu ai hỏi làm thể nào để người Việt được cứu rỗi, tôi cũng chỉ nói đến hai điều trên.

Gần đây, Chúa muốn tôi chia sẻ vài bài học cụ thể Chúa dạy tôi trong chức vụ truyền giáo cho người Việt Nam.

1. Bài học về Shema. Shema có nghĩa, "Hỡi Israel, hãy nghe." Câu nầy là truyền thống Do Thái được sử dụng mỗi ngày cho mỗi gia đình người Do Thái, được chép trong sách Phục Truyền 6:4, "Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai."

Người Hồi Giáo đã đã bắt chước truyền thống này và dạy: "Chỉ có một Ông Trời là Allah và Mahomed là tiên tri của ngài."

Đối với người Việt, Shema của chúng ta sẽ là gì? Chúng ta có thể nói: Đức Chúa Trời là Cha, là Đấng có một và thật. Và Chúa Giê-su là Con Một của Đức Chúa Trời.

Người Mỹ đã chọn dòng chữ IN GOD WE TRUST rất ngắn gọn để in trên từng tờ dollar, khắc trên các tòa nhà quốc gia như Quốc Hội. Cả thế giới đều biết đến niềm tin và tâm hồn của người Mỹ qua lời tuyên bố nầy. Tôi thấy đây là câu nói ngắn gọn và có ý nghĩa khi chúng ta không chỉ hiểu mà còn tin và sống với câu nói nầy thật lòng. Tôi dịch ra tiếng Việt bốn chữ nầy là: CHÚNG TÔI THỜ TRỜI. Tôi mong rằng đây là Shema của người Việt chúng ta.

2. Thay đổi cách chinh phục lòng người Việt. Lâu nay chúng ta chú ý đến câu cá bằng cần câu, nay Chúa dạy tôi hãy đánh cá bằng lưới. Trước đây chúng ta chú ý làm chứng cho một người và kể như thành công, nay Chúa dạy chúng ta hãy chinh phục từng gia đình mới là thành công. Hãy đem lễ cầu an, cầu Trời đến với từng gia đình. Không phải "One man at a time" nhưng là "One family at a time." Chúng ta sẽ không kể có bao nhiêu người thờ Trời nhưng là có bao nhiêu gia đình thờ Trời. Mỗi gia đình hãy đưa một gia đình khác trở lại thờ Trời. Đó là việc Chúa đang giao cho mỗi người thờ Trời hôm nay. Trong khi có 90% người Mỹ dám nói CHÚNG TÔI THỜ TRỜI thì bạn biết có bao nhiêu người Việt dám hãnh diện nói CHÚNG TÔI THỜ TRỜI?

3. Quan tâm dạy đạo cho thiếu nhi. Đây là chiến lược truyền giáo quan trọng nhất nhưng chúng ta quên. Hãy suy nghĩ nếu chúng ta quan tâm đến chương trình nầy trước đây thì ngày nay kết quả ra sao? Và nếu ngày nay chúng ta dự phần và hiệp tác dạy đạo cho thiếu nhi năm nay thì trong 50 năm hay 100 năm nữa bộ mặt Việt Nam trên thế giới sẽ ra sao? Tôi đề nghị người Việt tha hương hiệp tác với người quê hương để xây dựng chương trình dạy thiếu nhi có hiệu quả và có chất lượng tại Việt Nam. Hãy dẹp hết mọi khác biệt để hiệp tác xây dựng càng ngày càng nhiều các lớp học dạy tiếng Anh miễn phí cho thiếu nhi ở Việt Nam. Hãy hiệp tác với chúng tôi để cung cấp các bài học Kinh Thánh cả Anh Ngữ lẫn Việt Ngữ để tặng chương trình dạy thiếu nhi. Nhiều bài học đang có sẵn, chỉ cần có tiền mua để phân phối và sử dụng.

4. Xây Dựng Thêm Các Trung Tâm Đào Tạo Môn Đồ. Tôi muốn góp phần và hiệp tác với các gia đình, các Hội Thánh, các Giáo phái Cơ-đốc để xây dựng thêm, càng ngày càng nhiều các TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MÔN ĐỒ để giúp người ngoại trở thành tín đồ, giúp người tín đồ trở thành môn đồ và giúp người môn đồ trở thành giáo sĩ, thành các người chăn bầy, thành các nhà truyền giáo. Các cuộc hội thảo VÌ MỘT QUÊ HƯƠNG TỐT HƠN đang phục vụ mục đích nầy. Tôi thích giới thiệu ý thức mới IN GOD WE TRUST, hay SO HELP ME GOD. Người Việt cần nhớ câu Kinh Thánh, "Vì ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu."

Hãy cùng tôi xem lại câu nầy: "Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao!" (Rô-ma 10: 13-15).

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

1318 lượt xem
Các bài trước
THEO CHÂN SỨ ÐỒ PHAO-LÔ TRÊN ÐẤT HY-LẠP - 2018 (01/07/2017)
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA DÙNG VÀ NGƯỜI DÙNG CHÚA (15/04/2017)
NẾP SỐNG MỚI - Hạ 2017 (11/04/2017)
HỘI ĐỒNG PHỤC HƯNG LIÊN HIỆP TOÀN CẦU 2017 - Australia (11/04/2017)
MÂM NGŨ QUẢ - Nếp Sống Mới Xuân 2017 (17/01/2017)
ĐẠI HỘI TIN LÀNH ÚC CHÂU - LÂN V - 2016 (04/01/2017)
HÀNH TRÌNH ĐẤT THÁNH 2017 (27/12/2016)
NGƯỜI KHÔN NGOAN VẪN CÒN TÌM ĐẾN CHÚA (13/12/2016)
BÀI CA TẠ ƠN CỦA VUA ĐA-VÍT (01/11/2016)
THÔNG BÁO CỦA HỘI KINH THÁNH VIỆT NGỮ (31/10/2016)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 74
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
TRONG CƠN HOẠN NẠN
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
KHÚC HÁT BIẾT ƠN - Ca Khúc Thiên Kiều Giang
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
NGÀY VỀ
 
Dưỡng Linh  
CHÚA GỌI
 
Tạ Ơn Chúa  
HÃY TẠ ƠN CHÚA
 
VHope  
Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin - SỰ SỐNG - HTTL Vĩnh Phước
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
6 Bài Hát Mùa GS (10-2020)
 
Góc của Ađam & Êva  
5 Năm Điều Các Bạn Nữ Cần Nhớ Khi Hẹn Hò
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 28/11/2020
 
Giải Ảo Tâm Linh  
Global Seminar Presentation Nov 2020
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Môn đệ Đấng Christ
 
Tin Tức & Tin Mừng  
HÃY VÀO CỬA HẸP
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tạ Ơn Tôn Vinh
 
Tài Liệu  
Kỷ Niệm 500 Năm Cải Cách
 
Tiếng Nói Quê Hương  
THỜI SỰ MÙA TẠ ƠN - Radio TNQH Nov 28 2020
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
TIẾP TỤC GIEO GIỐNG - MS Nguyễn Văn Huệ
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Thời Điểm Cất Lên Của Các Cơ Đốc Nhân
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
NHỮNG SỰ KIỆN KINH NGẠC VỀ VŨ TRỤ
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC