Vườn ÊĐen Mới | Đức Tin
BẠN ĐÃ ĐƯỢC CỨU RỖI CHƯA?
Ngày 28/06/2017

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ


Được cứu rỗi là gì? Hãy suy nghĩ chuyện một người đang gần chết đuối nhưng có người khác  đến quăng dây cứu sinh, người đó được kéo lên và được sống. Đó là được cứu. Một người đi lạc, có người khác phát hiện giúp đưa trở về nhà, người đó được cứu. Một người mắc bệnh nan y may nhờ một bác sĩ cứu chữa hết bệnh, người đó được cứu. Một tù nhân sắp bị tử hình nhưng bỗng được lệnh ân xá, người đó được cứu. Được cứu thể xác là quý nhưng được cứu linh hồn lại càng quý hơn vì thể xác là trăm năm, linh hồn là vĩnh hằng. Được cứu linh hồn gọi là được cứu rỗi. Được cứu rỗi linh hồn là việc quan trọng nhất vì đây là vấn đề sống chết đời đời của bạn và tôi. Bạn sẽ sống đời đời hay chết đời đời? Hãy cùng tôi suy nghĩ và tìm hiểu.

Bạn đã được cứu rỗi linh hồn chưa? Bạn biết chắc mình đã được cứu rỗi hay chưa?  Tôi nghĩ có lẽ bạn đang tưởng đến một tôn giáo nào đó do gia đình bạn lựa chọn. Hay một triết lý nào đó mà bạn đang theo. Nhưng đây không phải là vấn đề có tôn giáo hay không có tôn giáo mà là vấn đề có quan hệ với Đức Chúa Trời hay không, có biết chắc hay không biết chắc. Kết cuộc đời người rồi chỉ có hai kết quả: được cứu hay không được cứu. Được cứu là được Trời thưởng và đón tiếp lên thiên đàng vinh hiển sáng láng sống với Ngài mãi mãi, không được cứu là bị Trời phạt xa cách Ngài và đời đời ở nơi địa ngục tối tăm. Nếu bạn không biết chắc mình sẽ lên thiên đàng thì bạn đang đi trên con đường dẫn xuống địa ngục.

Loài người chúng ta không thể tự cứu rỗi.

Loài người khắp nơi đều nhận biết rằng không ai có thể tự cứu rỗi linh hồn mình được. Giáo dục không thể cứu rỗi, kinh tế không thể cứu rỗi, tôn giáo không thể cứu rỗi, tu thân tích đức hay làm lành lánh dữ cũng không thể cứu rỗi. Loài người do Đức Chúa Trời sáng tạo thì loài người chỉ có thể nhờ Đức Chúa Trời cứu mà thôi. Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có khả năng định đoạt số phận của mỗi người. Qua lời Đức Chúa Trời đã dạy trong Kinh Thánh, ngay hôm nay chúng ta có thể biết chắc mình có thể được cứu rỗi hay không được cứu rỗi!

Loài người chúng ta cần được cứu rỗi.

Chúa Giê-su phán, "Ai phạm tội là làm nô lệ cho tội lỗi" (Giăng 8:34). Chúng ta ai nấy đều phạm tội và chúng ta đáng bị phạt. Tội lỗi gây ra sự phân cách giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Cơn thạnh nộ của Trời đang ở trên chúng ta (Giăng 3:36). Giữa Trời và người đang có mối bất hòa và cần tái lập hoà bình.

Đức Chúa Trời đã lập kế hoạch cứu rỗi chúng ta.

Do mắc tội với Trời, mọi người đều đối diện với hai nhu cầu thuộc linh lớn nhất:

Thứ nhất, chúng ta cần khôi phục mối liên hệ hòa bình với Trời. Chúng ta đã mắc tội với Trời, chúng ta cần được giải hòa với Ngài. Chúng ta cần nhận được ơn tha thứ từ Trời. Cảm tạ Đức Chúa Trời, chúng ta có tin mừng. Cách nay hơn 2000 năm, Chúa Giê-su là Con Một của Đức Chúa Trời đã giáng thế làm người, mở ra con đường cứu rỗi cho loài người.

Thứ hai, chúng ta cần quyền năng để thay đổi đời sống chúng ta. Tội lỗi bày tỏ tấm lòng hư hoại của chúng ta. Chúng ta ích kỷ, tham muốn, kiêu ngạo, nóng giận, ghen ghét... Kinh Thánh mô tả lòng người là dối trá xấu xa. Muốn thay đổi đời sống chúng ta phải nhờ quyền năng từ Trời giúp thay đổi tận bên trong lòng chúng ta. Chúa Giê-su phán: "Nếu không được sanh lại, không ai có thể thấy nước Trời" (Giăng 3:3). Chỉ có huyết Chúa Cứu Thế mới thanh tẩy tội lỗi của chúng ta và chỉ có Đức Thánh Linh ngự vào lòng mới khiến chúng ta trở nên người mới.

Chúa Giê-su là Con Trời giáng thế, Ngài là con đường cứu rỗi duy nhất.

Ai có thể cứu chúng ta khỏi cơn giận của Đức Chúa Trời và đưa chúng ta đến thiên đàng?

Một số người tin mình có thể lên thiên đàng nhờ làm lành lánh dữ, hoặc nhờ vâng theo các giáo huấn tôn giáo, hoặc dâng cúng tiền bạc cho các việc từ thiện. Nhưng Chúa Giê-su lại phán, "Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai đến được cùng Cha" (Giăng 14:6). Chúa Cứu Thế nói Ngài là con đường duy nhất dẫn đến thiên đàng. Điều nầy cho thấy con người không thể tự cứu, nhưng mọi người cần nhờ một mình Chúa cứu để được cứu rỗi. "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời" (Giăng 1:12).

Chúa Giê-su cứu chúng ta cách nào?

Chúa Giê-su đã đến thế gian để trả giá cứu rỗi loài người. Giăng Báp-tít đã xưng nhận Chúa Giê-su là "Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian đi" (Giăng 1:29). Ngày xưa Đức Chúa Trời chấp nhận dân Do Thái dùng con chiên để chết thế tội lỗi cho họ. Con chiên phải chịu chết như một sinh tế. Đó là lý do Chúa Giê-su phải chịu chết trên thập giá như một sinh tế để đền  tội cho chúng ta. Sự cứu rỗi cũng liên quan đến hình ảnh trả giá ra mua chuộc lại cái gì đang bị mất. Giá trả của tội lỗi là sự chết. Chúa Giê-su đã bằng lòng chịu chết đổ huyết ra để trả xong giá chuộc thế cho chúng ta. Khi đổ huyết ra trên thập giá, Chúa Giê-su đã hoàn tất sự cứu rỗi cho mọi người tin Ngài.

Chúa Giê-su chẳng những chết nhưng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Chúa Giê-su sống lại chứng minh rằng Ngài có thể ban sự sống đời đời cho những ai tin Ngài (Giăng 11:25-26). Chúa Giê-su phán, "Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?"

Sự cứu rỗi đem lại kết quả gì?

Khi đã được Chúa cứu rỗi, lập tức mối quan hệ giữa bạn và Chúa được phục hồi, một cuộc hòa bình được tái lập, bạn được Chúa tha tội, bạn được quyền phép trở nên con cái Chúa, bạn có địa vị mới, quyền lợi mới, cơ nghiệp mới. Bạn được thừa hưởng mọi ân phước Trời ban một cách rộng rãi, dư dật. Bạn bắt đầu một đời sống sung mãn, ý nghĩa, biết ơn, yêu thương, hy vọng.

Cửa cứu rỗi miễn phí của Chúa đã mở toang ra cho những ai lấy đức tin tiếp nhận lời mời gọi của  Chúa. "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ."

Bạn có muốn lấy đức tin tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa không?

Kinh Thánh chép: "Hôm nay là thời thuận tiện, hôm nay là ngày cứu rỗi."

Nếu bạn tin Chúa Giê-su đã chịu chết trên thập giá để giải thoát bạn khỏi án phạt tội lỗi của bạn. Nếu bạn tin Chúa Giê-su đã sống lại, chiến thắng sự chết và ban sự sống đời đời cho bạn.  Nếu bạn tin cậy và vâng lời Chúa. Ngay hôm nay bạn có thể mở lòng ra thưa trực tiếp với Chúa những lời chân thành sau đây như là bạn đang biểu lộ đức tin đó của mình:

Kính lạy Đức Chúa Trời, con tin Chúa đã sáng tạo thế giới và đang điều khiển lịch sử của cuộc đời con. Con tin Chúa đã đến thế gian, và đã chết đổ huyết vì tội lỗi của con trên thập tự giá. Hôm nay con tiếp nhận ơn lành cứu rỗi của Chúa. Con xin Chúa tha tội cho con và ban cho con sự sống đời đời như lời Chúa hứa. Con xin Chúa ngự vào lòng con và cai quản đời sống con. Con tin cậy Chúa Giê-su là Chúa Cứu Thế và  là Chúa tể của đời con. Xin giúp con sống đời sống đẹp lòng Chúa và tôn vinh Chúa suốt đời con. A-men.

Chúc mừng bạn. Bạn đang bắt đầu cuộc hành trình trở về nhà Cha, hãy cùng đồng hành với chúng tôi. Chúng ta có chung lời Chúa hứa: "Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống." Hãy nhớ liên lạc với chúng tôi.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

1329 lượt xem
Các bài trước
LỜI CHỨNG CỦA SÂU BỌ (29/08/2016)
Ý NGHĨA LỄ VU LAN VÀ SỰ DẠY DỖ CỦA THÁNH KINH (10/08/2016)
CUỘC ĐỜI BẠN KHÔNG CHẤM DỨT VỚI CÁI CHẾT ĐÂU! (28/01/2016)
HÀNH TRANG CHO NĂM MỚI (14/01/2016)
CÕI VĨNH HẰNG (08/01/2016)
ĐỊA-NGỤC (25/11/2015)
TIN AI BÂY GIỜ? (16/11/2015)
ĐẠO TRỜI (26/10/2015)
DARWIN VÀ CUỐN NGUỒN GỐC CÁC CHỦNG LOẠI (17/06/2015)
KHOA HỌC MINH HỌA - CHIM CHÓC (05/02/2015)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 62
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
NGƯỜI BẠN ĐỜI CHÚA CHỌN
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA KẾT BÔNG TRÁI NGÀY XUÂN
 
Dưỡng Linh  
Được Vận Hành Bởi Những Lời Hứa Của Chúa
 
Tạ Ơn Chúa  
NGUỜI TỪNG LÀ VÔ THẦN VÀ “NHẠO BÁNG” CHÚA
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
LẶNG LẼ NƠI NÀY
 
Tin Tức  
Tín Hữu Trung Quốc Phải Chịu Nhận Diện Mới Vào Nhà Thờ
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Thơ & Nhạc  
TÂN XUÂN THI KHÚC
 
VHope  
GIÁNG SINH LÀ GÌ?
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 15/02/2020
 
Góc của Ađam & Êva  
HÃY LẮNG NGHE NHAU BẰNG TRÁI TIM
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Cho Chính Chúng Ta
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
NHỮNG NGÀY TRỜI TRÊN ĐẤT
 
Tin Lành Media  
Lễ Cung Hiến Thánh Đường HTTL Tây Bắc
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Khoa Học Minh Họa  
Đà Điểu
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Giải Ảo Tâm Linh  
PHƯỚC LÀNH ĐẦU NĂM - Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
Chuyện tình ngày Valentine của ông bà Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC