Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng LinhBƯỚC ĐI TRONG BÓNG TỐI
Ngày 14/09/2017

Minh Khải


Ngã Trên Lầu 10

1 Vua 15:5 "Vì Đa-vít đã làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va, trọn đời không bỏ qua bất cứ điều gì Đức Giê-hô-va đã truyền bảo, ngoại trừ vụ U-ri, người Hê-tít"

2 Timothe 4:10 "vì Đê-ma, do ham mê đời nầy, đã lìa bỏ ta và đi qua Tê-sa-lô-ni-ca;"

Cậu Đa-vít chăn chiên cho cha và anh mình từ năm ông lên 13 đến 16 tuổi. Năm lên 17 tuổi, ông được tiên tri Sa-mu-ên xức dầu làm vua tương lai, mà cũng là năm ông giết Gô-li-át. Ông chịu khổ dưới tay vua Sau-lơ suốt 13 năm mãi đến năm ông 30 tuổi thì lên ngôi cai trị nước Giu đa. Bảy năm sau ông cai trị toàn cõi Israel. Sau 40 năm trị vì , ông qua đời vào năm 70 tuổi.

Cậu hoàng tử Sa-lô-môn lên ngai năm khoảng 13, 14 tuổi, có nghĩa là vua Đa-vít đã sa ngã  trong vụ án Uri- Bát-sê- ba khoảng 15 năm trước khi vua qua đời. Có nghĩa sau quá trình khoảng 45 năm theo Chúa vua Đa-vít đã phạm tội ngoại tình và sát nhân. Ông đã sa ngã từ bình diện trưởng thành thuộc linh cao và đã được Chúa phục hồi tiếp tục trị vì cho dđến ngày chết. Cho nên mãi đến cuối Kinh thánh, Chúa Jesus vẫn còn quý trọng và nhắc nhở đến tên ông: "“Ta là Jêsus,.... Ta là Cội Rễ và Hậu Tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói.” Khải thị 22:16

Sứ đồ Phao-lô tử đạo khỏng năm 67 S.C. Các nhà giải kinh cho rằng toàn thể cuộc đời Cơ Đốc nhân của Phao lô kéo dài chừng 32 năm. Đê ma là Cơ Đốc nhân đã trở thành bạn đồng công trẻ của sứ đồ Phao -lô trong giai đoạn cuối của chức vụ ông. Do đó tôi đoán rằng Đê -ma chỉ mới tin theo Chúa không quá 10 năm trước khi ông Phao-lô nói, "vì Đê-ma, do ham mê đời nầy, đã lìa bỏ ta và đi qua Tê-sa-lô-ni-ca;"

Trên đây là hai bức tranh sa ngã của hai tôi tớ Chúa- người có 45 năm dạn dày đường theo Chúa và người chỉ có chừng 10 năm kinh nghiệm theo Ngài. Hai sự sa ngã nầy có ý nghĩa khác nhau rất nhiều.

Tôi thấy và biết rất nhiều tôi tớ cao niên trưởng thành thuộc linh của Chúa, sau quá trình 50, 60 có người 70 năm theo Ngài, mà vẫn còn sa ngã vào cuối đời. Kẻ thì háo danh muốn làm sứ đồ hoàn vũ, người thì ham tiền tỉ, người nọ thì ham tình dục...Nhưng sự sa ngã của các vị nầy giống như một người té trên lầu 10, còn Đê-ma non trẻ sa ngã, là ngã trên lầu 1 mà thôi. Sau khi được rửa sạch và phục hồi thì giá trị thuộc linh trưởng thành của các vị cao niên vẫn còn nguyên trước mặt Chúa như trường hợp vua Đa-vít.

Chúa đã biết và ghi nhận sự tiến bộ thuộc linh của mỗi tín đồ trước mặt Ngài rồi.

-

Bước đi trong bóng tối

Điều gì sẽ xảy ra cho những người sống trong Hội thánh mà chỉ có danh tiếng là còn sống nhưng đã chết? Điều gì sẽ xảy ra với các giáo sư không đáng kể của Cơ Đốc giáo mà không phải là những người sở hữu Cơ đốc giáo? Những người chỉ có tôn giáo theo bề ngoài sẽ trở thành điều gì?. Họ sẽ bước đi trong sự đen tối, trong bóng tối địa ngục của Đức Chúa Trời. Họ sẽ bước đi trong màu đen, trong bóng tối của sự tuyệt vọng. Họ sẽ bước đi trong màu đen, trong bóng tối của nỗi thống khổ không thể so sánh. Họ sẽ bước đi trong màu đen, bóng tối của sự đọa đày.

Họ sẽ bước đi trong sự đen tối mãi mãi bởi vì họ tự thể hiện là không xứng đáng. Ôi bạn từng tự xưng là Cơ đốc nhân, hãy tự khám phá bản thân. Ô, các người phụng sự Chúa, hãy tự kiểm tra! Hỡi những người đã làm cho Cơ đốc giáo thành nghề nghiệp sống ngày nay, hãy nhìn vào trái tim của bạn và tìm kiếm trong linh hồn của bạn. Bạn có sống trước tầm nhìn của một Đức Chúa Trời thánh thiện không, ô hãy dừng lại và dò xét tấm lòng của bạn. Đây không phải là vấn đề nhỏ mà tôi nài xin, nhưng vấn đề quan trọng gấp đôi. Tôi nài xin bạn kiểm tra và để cho thập tự giá kiểm tra chính linh hồn của bạn và xem nếu bạn đang ở trong con đường của sự công bình, vì sẽ là điều khủng khiếp cho bạn khi vào lúc cuối cùng bạn lại nhận thấy mình ở trong Hội thánh nhưng không thuộc về hội thánh!

Ô tôi nghĩ tôi có thể nghe họ nói chuyện với nhau trong địa ngục: "Đây là một nhà truyền giáo, đây là một phó tế, một chấp sự, đây là một thành viên của hội thánh, đây là một người có uống rượu nho Tiệc Thánh của Chúa trên môi, đây là một người chịu báp-têm rẩy nước trên quần áo của mình. Ông C. H. Spurgeon nói, "A, hãy chăm sóc bạn bè của tôi, chỉ có một số ít người trong Sạt Đe mặc áo trắng và đồng đi với Chúa. Hãy chắc chắn rằng bạn là một phần của số ít đó!" ( Khải 3: 1, 5: " Con có tiếng là sống, nhưng lại là chết.-- Nhưng ở Sạt-đe, con còn có vài người chưa làm ô uế y phục mình; họ sẽ mặc áo trắng và đi với Ta, vì họ thật xứng đáng".

Điều gì sẽ thực sự xảy ra. Bóng tối này sẽ tăng theo cấp số nhân khi những ngày cuối cùng của thế giới này đến gần. Với mỗi ngày trôi qua kéo chúng ta đến gần sự trở lại của Chúa Jêsus. Bóng tối tăm nặng nề sẽ buông xuống và chỉ có ánh sáng thực sự của Đấng Christ sẽ chiếu sáng trong những ngày đó. Đối với những người sống trong bóng tối màu xám thi họ sẽ bị bóng tối lớn hơn nuốt chửng. Màu xám có thể biến mất trong bóng tối, nhưng ánh sáng và bóng tối không thể cùng tồn tại. Và khi bóng tối nặng nề đến thì ánh sáng phải đứng riêng ra và mọi thứ bên ngoài ánh sáng của Đấng Christ sẽ bị tiêu hủy. Nó phải như thế. "Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài" (1 Phi-e-rơ 2:9).

-

Chúa Và Tôi

Mathio 23:37:- Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ túc con mình lại, ấp ủ dưới cánh mà các ngươi không muốn!

-

Ô đồng đi thân mật với Chúa,

Trạng thái thần cảm với bình yên,

Đường đi sáng sủa thường xuyên,

Tâm linh tiếp cận cõi thiên thượng rồi.

-

Ô đại phúc tuyệt vời con biết,

Khi lần đầu đặc biệt gặp Ngài,

Hồn con tươi mới thỏa thay,

Nghe Jesus với lời Ngài bảo ban.

-

Giây phút bình an đang vui hưởng,

Kỉ niệm dịu ngọt chẳng hề quên,

Những khi trống rỗng ưu phiền,

Thế gian hư hoại vô quyền ứng thay.

-

Chúa bên cạnh đêm ngày trao đổi,

Là Bạn Hữu tuyệt đối yêu thương,

Nắm tay con Chúa dẫn đường,

Theo đường thập giá qua truông, xuống đèo.

-

Chúa đi trước con theo bén gót,

Ngài chỉ đường con thật khó tin,

Chần chừ tư vấn bạn mình,

Về sau mới dám đăng trình bình tâm.

-

Chúa đi sau hộ thân mãi mãi,

Chặn kẻ thù áp lại gần con,

Đêm ngon giấc chẳng nao sờn,

Chúa không chợp mắt đêm trường bảo an.

-

Chúa bao phủ dường con gà mẹ,

Dưới cánh Ngài diều quạ lui xa,

Con đang núp cánh Chúa mà,

Hồng ân đầy đủ sâu xa mỗi ngày.

-

Chúa trong lòng con đầy dẫy mãi,

Con sống trong Ngài thấy lạ lùng,

Hỗ tương cư trú vô chung,

Đời đời đại phúc vô cùng hân hoan.

Minh Khải 13-9-2017

663 lượt xem
Các bài trước
PHÉP LẠ CHÚA LÀM (04/09/2017)
XÂY NHÀ TRÊN NỀN ĐÁ (23/07/2017)
VƯỢT KHỎI SỰ CHẾT (16/05/2017)
PHÉP LẠ LỚN NHẤT (27/04/2017)
LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐÁP ỨNG KHÁT VỌNG TINH THẦN CỦA BẠN? (08/04/2017)
VÁCH TƯỜNG THAN KHÓC (23/03/2017)
LÀM THẾ NÀO ĐỂ KẾT NỚI VỚI THÁNH LINH? (17/03/2017)
Ai Là Người Được Phước? (16/01/2017)
CHÚA JÊ-SUS LÀ AI? (24/12/2016)
ĐIỀU RĂN THÁNH CỦA THIÊN CHÚA CÓ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI BẠN KHÔNG? (05/12/2016)
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
QUYỀN NĂNG CỦA ĐÔI CÁNH
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
VÀI CẢM NGHĨ PHẢN ÁNH HAI VĨ NHÂN CỦA THẾ KỶ
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
VÌ SAO LẠ THẾ? QUYẾT KHÔNG CHỊU Ô UẾ
 
Tạ Ơn Chúa  
SỰ THAY ĐỔI KỲ DIỆU - Trần Tuấn Long
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
XUÂN HỒNG
 
Tin Tức  
TRUYỀN GIẢNG CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ
 
Đức Tin  
THIÊN ĐÀNG HAY HỎA NGỤC Bạn sẽ chọn nơi nào?
 
VHope  
THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG: NHỚ...CHÚA CHẾT VÌ TÔI
 
Thơ & Nhạc  
BỎ LƯỚI THEO THẦY
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 21/04/2018
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Kịch Cơ Đốc  
BỨC MÀN THÁNH
 
Nghiệm và Sống  
BỨC TƯỢNG BILLY GRAHAM SẼ ĐƯỢC DỰNG TẠI THỦ ĐÔ HOA KỲ?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
CHUYỆN MỘT BỨC TRANH
 
Niềm Tin & Cuộc Sống  
NIỀM HY VỌNG - MS Hồ Hiếu Hạ
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 13: TÔI HỌC KINH THÁNH BẰNG PHƯƠNG CÁCH NÀO?
 
Tài Liệu  
TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM LÀ ĐỂ LẠI MỘT DI SẢN THUỘC LINH
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 27
 
Hay & Lạ Từ Internet  
MỘT CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC