Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Bài ViếtĐỨA ĐẦY TỚ GÁI
Ngày 02/10/2017

 Hồng Phước


Các Vua II: 5: 1-14  

Câu chuyện kể có một ông quan tổng bịnh xứ Sy-ri là một người mạnh mẽ và bạo dạn, nhưng mắc bịnh phung. Tên ông là Na-a-man. Bịnh phung là bịnh lây, thời đó không có thuốc  trị. Na-a-man được vua mến mộ vì ông là một tướng giỏi có công với nước. Một ngày kia toán quân Sy-ri qua nước Y-sơ-ra-ên bắt một đứa gái nhỏ qua Sy-ri để hầu hạ vợ Na-a-man . Một hôm, nó nói với bà chủ: “Ôi! Chớ chi chủ tôi đến với tiên tri Ê-li-sê sẽ ắt chủ tôi sẽ được lành.”

Bà Na-a-man thuật lại cho chồng nghe. Na-a-man  liền đến với vua Sy-ri bày tỏ sự việc. Vua viết thư cho vua Y-sơ-ra-ên nhờ vua giúp đỡ. Vua Y-sơ-ra-ên từ chối vì sợ vua Sy-ri kiếm cớ gây hấn. Tiên tri Ê-li-sê hay tin liền cho mời Na-a-man đến.

Na-a-man đến với tiên tri Ê-li-sê. Nhưng tiên ti chỉ cho sứ giả báo với Na-a-man “Hãy đến tắm mình dưới sông Giô đanh bảy lần thì được lành”. Na-a-man nghĩ Ê-li-sê phải ra đưa tay đặt chỗ đau của ông và làm phép cho, nên giận không chịu đi. Nhưng người đầy tớ đi theo ông nói “Tiên tri bảo ông làm việc khó hơn ông há không làm sao? Đằng nầy tiên tri bảo ông đi tắm mình dưới sông Giờ đanh bảy lần là một chuyện dễ, xin cứ làm theo đi”. Na-a-man nghe lời đi tắm mình dưới sông Giô đanh bảy lần, tức thì được lành bịnh, da thịt người trở nên như đứa trẻ.  

Đọc qua câu chuyện nầy, tôi nhận ra em bé nầy thật tốt. Tuy em còn nhỏ nhưng có lòng thương người, thương ông chủ bị bịnh, muốn cho chủ được lành. Trong khi tương tự như vậy, tội lỗi, chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng chữa lành, mà tôi lại là người đã bỏ qua biết bao dịp tiện để giới thiệu Chúa Giê-xu cho nhiều người, bạn bè, thân quyến. Một số người đã qua đời mà không biết Chúa.

Đại mạng lịnh Chúa truyền trước khi Ngài về trời “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi phải làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất”. Chúa đã truyền dạy cho các môn đệ, cũng như truyền dạy cho chúng ta hôm nay. Cách đây nhiều năm, tôi nghe Mục Sư hỏi “Tại thành Giê-ru-sa-lem là nơi nhà mình, con, con dâu, con rể, cháu, bà con họ hàng là những người chưa tin Chúa, chúng ta có làm chứng cho họ không? Xứ Giu-đê là hàng xóm, láng giềng, chúng ta có giới thiệu Chúa Giê-xu cho họ chưa? Người Do thái không ưa người Sa-ma-ri, coi họ là kẻ thù, nhưng Chúa bảo phải yêu kẻ thù, phải giảng đạo cho họ, danh Chúa phải được rao khắp cùng trái đất”.

Khi chúng ta thật sự tin Chúa, tiếp nhận Chúa là cha, thì chúng ta sẽ được Thánh Linh Chúa ở cùng, được Chúa cứu khỏi tội lỗi, được kể là công bình. Nhưng trên hết những điều ấy, là Chúa muốn chúng ta đi làm chứng về Chúa, nói cho mọi người biết chúng ta đã thấy gì, nghe gì, biết gì kể từ khi tin Chúa và được thay đổi đời sống tâm linh như thế nào.

Kinh Thánh ghi chép Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên trời đất muôn vật và loài người. Đức Chúa Trời dựng nên ông A-đam và bà Ê -a, dặn không được ăn một loại trái cây trong vườn địa đàng. Bà Ê-va thấy trái cây đó bộ ăn ngon liền hái ăn và trao cho chồng ăn nữa. Hai người đã phạm tội không vâng lời Chúa, nên bị đuổi ra khỏi vườn, và phải làm lụng cực khổ mới có mà ăn. Ông bà sanh con là Ca-in và A-bên. Nhưng một ngày kia vì Đức Chúa Trời nhận lễ vật của A-bên mà không nhận lễ vật của Ca-in nên Ca-in đã giận ghét và sau đó là giết em mình là A-bên đi. Kể từ đó tội lỗi sanh ra ngày càng nhiều đến nỗi Chúa hối hận đã lập nên loài người.

Chúa định sẽ hủy diệt thế gian bằng nước lụt, một trận đại hồng thủy để tiêu diệt loài người. Tuy nhiên sau đó nhìn thấy Nô ê là người công bình, nên phán truyền cho ông đóng một chiếc tàu, để ông, gia đình và những ai tin lời Chúa sẽ trú tại đó và được cứu. Nhưng thời đó, người ta lo ăn uống cưới gả và phạm tội, mặc dù Nô ê có khuyên bảo mà không ai tin. Kinh thánh chép trận hồng thủy đã xảy ra như lời Chúa phán và chỉ có gia đình Nô ê được cứu. Tuy vậy qua cơn nước lụt, người ta lại sống bình thường và con cháu Nô ê lại phạm tội, từ đời này qua đời khác.

Nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương thế gian, Ngài lại ban con Ngài là Giê-xu xuống thế gian chịu chết thế tội cho nhân loại. Chúa Giê-xu đã chịu thai bởi nữ đồng trinh Ma-ri, xuống trần sống trong gia đình với cha nuôi làm nghề thợ mộc là ông Giô-sếp. Đến năm 30 tuổi, Chúa Giê-xu đi giảng đạo, làm nhiều phép lạ, chữa bịnh cho kẻ điếc, kẻ què, kẻ đui, và cho kẻ chết sống lại. Chúa cũng hứa sẽ trở lại thế gian làm vua cai trị một ngàn năm bình an. Vì vậy cho nên dân Giu đa ghét Ngài, cho rằng Ngài lộng ngôn và tìm cách giết Ngài. Năm 33 tuổi Chúa bị đóng đinh chết trên thập tự giá. Người ta đem chôn Ngài, đến ngày thứ ba Ngài sống lại, hiện ra ở cùng với các môn đồ bốn mươi ngày để dạy dỗ về bổn phận rao truyền danh Chúa rồi Ngài thăng thiên về trời. Chúa phán Ngài sẽ trở lại đoán xét thế gian, nhưng hễ tin nhận Ngài làm chủ cuộc đời mình thì sẽ được về Thiên đàng đời đời cùng với Ngài.

Thưa các bạn,

Nếu chúng ta lấy mắt thường mà nhìn câu chuyện xảy ra từ mấy ngàn năm trước thật khó tin. Năm 14 tuổi tôi theo mẹ đi nhà nhà thờ, nhưng mãi đến năm 17 tuổi tôi mới nghe và hiểu được bài giảng của Mục Sư. Lời của Chúa là cái gương soi để tôi thấy tội lỗi của mình. Tôi còn nhớ Mục Sư nói “ Kinh thánh chép chẳng có một người nào công bình, dù một người cũng không, họ đầy dẫy mọi sự không công bình độc ác gian tham, yêu thích sự vui chơi hơn là yêu Đức Chúa Trời”; lại nữa “Việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, o uế luông tuồng, phù phép, thù oán tranh đấu bất bình cãi lẫy gây gổ, say sưa, mê ăn uống… Ai phạm những việc thể ấy thì không hưởng được nước Đức Chúa Trời”.

Tôi đã ngồi nghe, tôi thấy mình có tội với Chúa, tự nhiên nước mắt tôi chảy dài. Tôi thật sự đã khóc và cảm nhận được Đức Thánh Linh dạy dỗ trong lòng mình để nhận ra những điều tội lỗi ấy, nên tôi ăn năn, xưng tội cùng Chúa. Tôi đã rất vui, thấy lòng nhẹ nhàng bình an vô cùng. Từ đó tôi tin lời Chúa, tin Kinh thánh là có thật. Hiện nay Kinh thánh được dịch ra nhiều thứ tiếng, những di tích lịch sử về Chúa vẫn còn tại nước Y-sơ-ra-ên và những lời Chúa dạy vẫn linh nghiệm trong đời sống hằng ngày.

Tôi xin kể về câu chuyện của mẹ tôi.

Bà là người đàn bà rất là đau khổ. Mới 34 tuổi bà có ý định đi tu để tránh khổ. Cái khổ của bà thật tôi không thể nói hết ra được. Nhưng Chúa thương, cho bà gặp Chúa, rồi bà tin Chúa. Bắt đầu từ khi đấy, bà luôn đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, hát thánh ca “Ngày vui vẻ, ôi ngày vui vẻ, ngày tôi gặp Chúa, Đức Chúa làm cứu Chúa tôi“. Chúa đã cất gánh nặng mệt mỏi của bà, bà không buồn nữa. Đi đâu, gặp ai bà cũng làm chứng về Chúa. Tôi ngạc nhiên hết sức vì bà không học qua trường lớp nào mà nói được rõ ràng trôi chảy, y như lời Chúa nói “do sự đầy dẫy trong lòng miệng mới nói ra”. Chính Chúa Thánh Linh đã dạy bà nói và cũng có nhiều người tin Chúa qua lời chứng của bà.

Những hột giống mẹ tôi gieo có kết quả, con cháu những người nầy đều tin Chúa tốt cho tới hôm nay. Một linh hồn trở lại với Chúa rất là quí. Kinh Thánh có câu chuyện Chúa nói về một người có một 100 con chiên, đi lạc mất một con, người hết lòng ra công tìm kiếm, khi tìm được rồi thì hết sức mừng rỡ. Cũng có một người có 10 đồng bạc, rủi ro làm mất một đồng, khi tìm lại được cũng rất là vui. Đức Chúa Trời cũng sẽ rất vui mừng khi một kẻ có tội ăn năn  trở về đầu phục Ngài. Mẹ tôi đã làm theo lời Chúa là vậy.

Có nhiều khi Chúa gọi chúng ta đi ra làm chứng về Chúa, chúng ta ngần ngại, chần chờ, lo sợ nhiều thứ, sợ mình bất tài, sợ mình không có khoa ăn nói, sợ sẽ gặp nhiều khó khăn. Khi Đức Chúa Trời gọi Môi se đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê dịp tô, ông cũng chần chờ, ông nói với Chúa “ Tôi là ai mà dám đi đến với vua Pha ra ôn? Tôi đã giết một người Ê díp tô, tôi đã trốn qua nhà cha vợ tôi 40 năm chăn chiên cho cha vợ và người ta đang truy nã tôi, tôi không làm được việc nầy. Xin Chúa sai người khác “. Ông cũng nói với Chúa rằng ông ít nói lắm. Nhưng cuối cùng rồi ông cũng vâng theo lời Chúa dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê díp tô và trở thành tiên tri cho Chúa.

Hỡi các bạn trẻ là những người đầy năng lực, đầy nhiệt quyết, kìa đồng lúa đã chín vàng, nhưng “Mùa gặt thì trúng, mà con gặt thì ít “. Khi Chúa sai con gặt đến để đem nhiều bó lúa về cho Ngài, Ngài hỏi “ Ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho ta”, xin các bạn hãy nói “Vâng có con đây, xin Chúa hãy sai con”.

Mọi việc trên đời này đều hư không, chỉ có linh hồn còn lại đời đời. Chúa kể có một người kia đi làm ăn xa, gọi các đầy tớ đến giao cho một người năm ta lâng, một người hai ta lâng, một ngươi một ta lâng, khi chủ về gọi các đầy tớ đến hỏi. Người được giao năm ta lâng nói “ chủ giao cho con năm ta lâng con đã làm lợi ra cho chủ năm ta lâng, đây nầy con giao lại cho chủ”. Người nhận hai ta lâng thưa “ Chủ giao cho con hai ta lâng con đã làm lợi cho chủ hai ta lâng, con xin giao lại cho chủ”. Chủ vui mừng khen thưởng cho những đầy tớ nầy . Còn người nhận một ta lâng thì nói “ con đã chôn giấu một ta lâng của chủ giao cho”. Người đầy tớ nầy đã bị chủ quở trách. Cũng vậy, chúng ta phải làm lợi ra cho Chúa, kết quả cho Chúa thì mới nhận được sự ban thưởng từ Ngài. Hiện nay có rất nhiều giáo sỉ hy sinh đi truyền giáo khắp nơi vì lo hầu việc Chúa, tìm kiếm những con chiên lạc mất, những linh hồn hư mất. Họ là những người không ham danh lợi quyền ở thế gian, của cải vật chất đời nầy vì biết rằng mọi sự đều hư không.

Các bạn mến,  là những người đã được trưởng thành trong Chúa, là những người đã được Chúa đổi mới, có tấm lòng muốn hầu việc Chúa, hãy quyết định đi ra làm chứng giới thiệu danh Giê-xu cho mọi người. Thế gian hôm nay có rất nhiều người đắm chìm trong tội lỗi, không nhìn biết Chúa là ai. Họ ăn cơm của Trời, uống nước của Trời, thở không khí của Trời mà không biết ơn Trời, không thờ Trời. Mà ngược lại thờ ma, lạy quỉ. Trận bão vừa qua ở nước Mỹ, làm hư hại biết bao nhiêu căn nhà, nhiều người chết mà chưa biết Chúa. Việc Chúa làm, mọi việc xảy ra là để mọi người được tỉnh thức, nhưng con người vẫn chưa tỉnh thức. Họ cần những người như các bạn, nói về lời Chúa cho họ.

Nếu chúng ta muốn Chúa mau tái lâm, hãy sốt sắng làm chứng về Chúa. “Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến”. Chúa luôn luôn chờ đợi mọi người ăn năn, và đức tin đến bởi người ta nghe, nên khi lời Chúa được rao giảng, khi các bạn nghe tiếng Chúa gọi đi ra làm chứng thì hãy vui lòng mà đi, hãy hăng hái gia nhập vào ban chứng đạo của Hội Thánh. Lúc chúng ta về nước thiên đàng Chúa sẽ không hỏi “ Con đã tạo được bao nhiêu nhà, bao nhiêu xe hơi ở thế gian”, mà Chúa sẽ hỏi Con đã dắt được bao nhiêu tin Chúa.

Tôi tuổi đã cao, nay đã tám mươi sáu, muốn viết một bài cũng phải lâu lắm, nhiều lúc muốn bỏ qua, nhưng Chúa thúc giục tôi phải viết để nhắc nhở các bạn hãy mau báo tin lành ngay cho mọi người vì Chúa sắp trở lại để đoán xét thế gian.

Xin hãy ra đi.

Cali, ngày 15 tháng 9 năm 2017 

HỒNG PHƯỚC

411 lượt xem
Các bài trước
KHI CON GẶT IM LẶNG (26/09/2017)
BẠN CÓ AI TRONG CUỘC ĐỜI NẦY (11/09/2017)
MUSEUM, VIỆN BẢO TÀNG (07/09/2017)
THIÊN THƯ (23/08/2017)
MỘT THẾ HỆ TRẺ YẾU ỚT, MONG MANH (21/08/2017)
THEO GIÓ CHIỀU ĐUNG ĐƯA (15/08/2017)
TÌNH YÊU VÀ SỰ THA THỨ - Kiều Nga (13/08/2017)
NGÀY BÃO ÙA VỀ (10/08/2017)
VINH HOA PHÚ QUÝ (09/08/2017)
NHẬN KHÔNG HÃY CHO KHÔNG (02/08/2017)
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
QUYỀN NĂNG CỦA ĐÔI CÁNH
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
VÌ SAO LẠ THẾ? QUYẾT KHÔNG CHỊU Ô UẾ
 
Dưỡng Linh  
HÃY NHÌN NGƯỜI QUA CON MẮT CỦA CHÚA
 
Tạ Ơn Chúa  
SỰ THAY ĐỔI KỲ DIỆU - Trần Tuấn Long
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
XUÂN HỒNG
 
VHope  
THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG: NHỚ...CHÚA CHẾT VÌ TÔI
 
Thơ & Nhạc  
BỎ LƯỚI THEO THẦY
 
Đức Tin  
THIÊN ĐÀNG HAY HỎA NGỤC Bạn sẽ chọn nơi nào?
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Tin Tức  
TRUYỀN GIẢNG CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 21/04/2018
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Kịch Cơ Đốc  
BỨC MÀN THÁNH
 
Nghiệm và Sống  
BỨC TƯỢNG BILLY GRAHAM SẼ ĐƯỢC DỰNG TẠI THỦ ĐÔ HOA KỲ?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
CHUYỆN MỘT BỨC TRANH
 
Niềm Tin & Cuộc Sống  
NIỀM HY VỌNG - MS Hồ Hiếu Hạ
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 13: TÔI HỌC KINH THÁNH BẰNG PHƯƠNG CÁCH NÀO?
 
Tài Liệu  
TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM LÀ ĐỂ LẠI MỘT DI SẢN THUỘC LINH
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 27
 
Hay & Lạ Từ Internet  
MỘT CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC