Vườn ÊĐen Mới | Nhận Được & Giới Thiệu
HỘI THÁNH TIN LÀNH CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ
Ngày 27/11/2017

HỘI THÁNH TIN LÀNH CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ
5544 Chollas Station Road, San Diego, CA 92105

Worship: 3-4:30 PM (On Saturdays)

Prayers: 8-9:00 AM  (Monday- Friday)

Quản nhiệm: Mục sư Peter The Van Le

Peterlevan1711@gmail.com
(619) 415-7514


THƯ MỜI

KHAI TRƯƠNG HỘI THÁNH TIN LÀNH CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ


“Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ.  Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung.” (Công vụ 2: 42-44)


Thân ái kính mời quý tôi tớ Chúa và con dân của Ngài; vui lòng đến tham dự buổi thờ phượng Chúa đầu tiên với Hội Thánh chúng tôi.  Quý vị sẽ tìm thấy sự thỏa vui trong không khí đầy dẫy tình yêu thương, hiệp một và sự hiện diện của Đức Thánh Linh của Hội Thánh đầu tiên.


Thời gian: 3 giờ chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 11 năm 2017
Địa chỉ: 55 44 Chollas Station Road, San Diego, CA 92105

Sự hiện diện của Quý tôi tớ Chúa, Quý ông bà anh chị em, nói lên tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời, khát khao tình yêu của Chúa Jêsus; và ước ao được Đức Thánh Linh đồng hành trong sứ mạng cứu người.    

        Sinh hoạt hằng tuần của Hội Thánh:

·        Cầu nguyện mỗi ngày: 8-9 AM

·        Thờ phượng & học lời Chúa vào mỗi thứ Bảy: 3-4:30 PM

·        Thăm viếng & chứng đạo vào mỗi Chiều Chúa nhật: 2-5 PM

“Khi đã cầu nguyện; thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.” (Công Vụ 4: 31)

 Trân trọng kính mời! 
 Trong tình yêu của Chúa Jêsus
Mục sư Peter The Van Le 

 

Tâm tình ngày 25/11/2017 
LỄ RA MẮT HỘI THÁNH CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ

Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ 2: 42-47

Câu gốc: Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh,và sự cầu nguyện” (Công Vụ 2:1).

          Chào hỏi, giới thiệu đề tài & cầu nguyện

         Kính thưa quý đầy tớ Chúa, quý con dân của Ngài, quý thân hữu có mặt trong phòng nhóm hôm nay.  Trước hết, cho phép tôi được thay mặt Hội Thánh CVCSD; xin kính gửi đến quý vị, quý ông bà anh chị em lời chào thân thương nhất trong tình yêu của Chúa Jêsus.  Xin quý tôi tớ Chúa và con dân của Ngài cùng chúng tôi đứng lên, để dâng lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời lời tạ ơn Chúa bởi ân điển và tình yêu của Ngài, đã thôi thúc và dẫn dắt chúng ta có được Lễ ra mắt Hội Thánh của Ngài hôm nay.

         “ Kính lạy Ba Ngôi Đức Chúa Trời là Cha đời đời, là Đấng yêu thương, luôn đồng hành với chúng con trong những kế hoạch và đường lối của Ngài.  Chúng con xin dâng lên Chúa tấm lòng biết ơn sâu xa về sự quan phòng và dẫn dắt của Đức Thánh Linh.  Cầu xin Chúa ở giữa chúng con trong giờ này; xin Đức Thánh Linh ban ơn trên tâm trí và môi lưỡi của con; để chuyển tải những điều mà Chúa dùng con truyền đạt lại cho Hội Thánh hôm nay. Con biết ơn Cha và cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, amen!”

           Kính thưa quý đầy tớ Chúa, thưa quý ông bà anh chị em!

           Là con dân của Chúa, là tôi tớ của Ngài; chắc hẳn mỗi chúng ta đều có một ước mơ giống nhau, là được lớn lên trong lời của Chúa, được tương giao với Chúa mỗi ngày, được yêu thương nhau trong tình yêu của Chúa Jêsus; được có nhiều cơ hội làm chứng nhân cho Chúa; để dẫn đưa những linh hồn chưa được cứu về trong nhà của Chúa. 

       Muốn thực hiện được những ước mơ chính đáng này, ít nhất con dân Chúa phải trải nghiệm qua ba điều quan trọng sau đây:

1.     Trang bị lời Chúa

2.     Tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện

3.     Tận dụng mọi cơ hội để rao báo Tin lành 

     Căn cứ trên nền tảng của Hội Thánh đầu tiên được chép trong sách Công Vụ Các Sứ đồ, tôi xin phép được trình bày như sau:

1.     Trang bị lời Chúa

         Thi Thiên 119: 18, 20 chép rằng: “Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước các mạng lịnh Chúa luôn luôn.” Không có lời Chúa, chúng ta sẽ mất phương hướng như con tàu lênh đênh trên đại dương giữa bão tố. Người hầu việc Chúa và con dân của Ngài nếu không lấy lời Chúa làm nền tảng trong những sinh hoạt; thì mọi sự sẽ trở nên vô ích trước mặt Ngài. Vì vậy, Hội Thánh Công Vụ Các Sứ Đồ sẽ là Hội Thánh chuyên tâm học hỏi và nghiền ngẫm lời của Ngài. “Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ…Ngày nào cũng vậy cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng chung bữa với nhau cách vui vẻ thật thà” (Công Vụ 2: 42, 46).

2.     Tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện

        Không phải chỉ học vẹt lời Chúa thuộc lòng, hay nghiên cứu để khoe khoang kiến thức Kinh Thánh; nhưng học hỏi với tấm lòng khiêm cung, tìm kiếm sự dạy dỗ qua Đức Thánh Linh; để rồi áp dụng lời Chúa qua đời sống mỗi ngày mọi nơi, mọi lúc.  Chúng ta là những bản thể yếu đuối, được dựng nên từ bụi đất, nên rất dễ mệt mỏi, ngã lòng, chán nản, nghi ngờ, tuyệt vọng và biếng nhát.  Nếu không nhờ cậy sức lực và quyền năng của Chúa Jêsus, sự dẫn dắt và soi n h của Đức Thánh Linh; chắc chắn chúng ta sẽ là những người chiến bại trên linh trình của đời sống và phục vụ Đức Chúa Trời.  Chính vì vậy, Hội Thánh Công Vụ Các Sứ Đồ được khai sinh; nhằm mục đích giúp cho quý con cái Chúa có nhiều thì giờ quỳ gối thưa chuyện với Ba Ngôi Đức Chúa Trời, cầu nguyện dốc đổ, thiết tha, chân thành với tấm lòng đơn sơ, tan vỡ và tin cậy Chúa tuyệt đối.

            “Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện.” (Công Vụ 1:14a)

            “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với n hem là như vậy.” (Tê-sa-lô-ni-ca 5: 16)

3.     Tận dụng mọi cơ hội để rao báo Tìn lành

          Trước khi Chúa Jêsus về trời, Ngài đã phán cùng các môn đồ: “ Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.  Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28: 19, 20). 

Thưa quý đầy tớ Chúa, quý ông bà anh chị em!

Đây là đại mạnh lịnh mà Chúa Jêsus, mà mỗi tôi tớ Chúa và con dân của Ngài phải thực hiện.  Muốn hoàn thành sứ mạng này, chúng ta không thể cậy sức con người bằng sự khôn ngoan hay bất cứ kế hoạch nào cả!  Chúng ta phải nhờ cậy Chúa. Người lính ra trận, không thể đi bằng hai tay không, chắc chắn kẻ thù sẽ giết chết.  Người chiến binh của Đức Chúa Trời không thể không có lời Chúa và quyền năng của Đức Thánh Linh mà đi ra chứng đạo được.  Vậy thì làm sao để hội đủ điều kiện để có thể thực hiện được nhiệm mạng này?

        Đây là bài học, là kinh nghiệm, là bí quyết được rút ra từ sách Công Vụ 2: 38,40, 41: “ Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh…Phi-e-rơ lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên răn dân chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi dòng  dõi gian tà này! Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-tem; và trong ngày ấy, có độ ban ngàn người thêm vào Hội Thánh.”

                   Kính thưa quý đầy tớ Chúa, thưa quý ông bà anh chị em!

            Có lẽ đây là niềm mơ ước, là nỗi khắc khoải, là sự mong chờ trong hầu hết của các Hội Thánh Chúa trên đất ngày nay; là khải tượng mà mỗi chúng ta đang hướng đến.  Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng trước khi Chúa Jêsus tái lâm.  Xin đừng để thời gian đi qua hoang phí.  Xin đừng để những ràng buộc của thế giới vật chất, danh vọng, tiền bạc bó chặt trí não, bàn chân, đôi tay của chúng ta trong xích xiềng của ma quỉ!  Đừng để lòng chúng ta trống vắng với những sự than thân, trách phận, cay đắng, giận hờn…vì đó là cái bẫy cám dỗ của Satan.  Tôi tin rằng, đây là lý do mà Đức Chúa Trời thôi thúc lòng của chúng tôi bằng mọi giá, Hội Thánh Tin Lành Công Vụ Các Sứ Đồ San Diego, phải được hình thành trong ý muốn của Chúa Jêsus hôm nay và mãi mãi cho đến ngày Chúa đến.  Ngợi khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời!  Xin mỗi lòng chúng ta lắng nghe và khắc ghi lời của Chúa được chép trong sách Công vụ 4: 31 “Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.”

           Kính mời Hội Thánh đứng lên.  Trân trọng kính mời bà quả phụ MS Nguyễn Duy Xuân lên đây cầu nguyện qua lời của Chúa; để khích lệ Hội Thánh Tin Lành Công Vụ Các Sứ Đồ, San Diego.

                                       (Giới thiệu đôi lời về bà MS Nguyễn Duy Xuân)

1505 lượt xem
Các bài trước
CD TIN MỪNG - NHẠC GIÁNG SINH 2017 CỦA VHOPE (16/11/2017)
BƠM BÁNH XE (15/10/2017)
CẢM TẠ CHÚA VỀ SÁCH NHỮNG CUỘC ĐỜI ĐƯỢC BIẾN ĐỔI (11/10/2017)
AI LÀ NGƯỜI BẠN THẬT CỦA CHÚA? (Who is the true friend of God?) (18/08/2017)
HỘI ĐỒNG TÂY BẮC HOA KỲ & GIANÃĐẠI 2017 (17/07/2017)
THẠCH THẢO TRONG SA MẠC (07/07/2017)
THẾ NÀO LÀ TỰ DO THẬT? (29/06/2017)
MỤC SƯ ƠI! (20/06/2017)
THEO CHÂN SỨ ÐỒ PHAO-LÔ TRÊN ÐẤT HY-LẠP - 2018 (01/07/2017)
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA DÙNG VÀ NGƯỜI DÙNG CHÚA (15/04/2017)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 74
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
BUỔI SÁNG CÓ SỰ VUI MỪNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
ƯỚC MONG THỜ PHƯỢNG - Ca Khúc Joshua H Nguyen
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
KHI TÔI NHỚ
 
Dưỡng Linh  
Lời Cầu Nguyện Được Chúa Nghe
 
Tạ Ơn Chúa  
Từ Người Nghiện Chờ Chết Trở Nên Một Con Người Mới
 
VHope  
Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin - SỰ SỐNG - HTTL Vĩnh Phước
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
“HAI MẶT CỦA BỨC TRANH THÊU”
 
Góc của Ađam & Êva  
5 Năm Điều Các Bạn Nữ Cần Nhớ Khi Hẹn Hò
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 17/10/2020
 
Giải Ảo Tâm Linh  
SỐNG VỚI LÒNG BIẾT ƠN - A Lifestyle of thanksgiving
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Quy Vinh Hiển Về Danh Đức Chúa Trời
 
Tin Tức & Tin Mừng  
XIN ĐƯỢC XOÁ NỢ
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Tin Lành Media  
Lòng tham của con người
 
Tài Liệu  
TƯỚC HIỆU MỤC SƯ - REVEREND
 
Tiếng Nói Quê Hương  
GIĂNG LÀM BÁP TEM - Radio TNQH Oct 17 2020
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
CHÚA GIAO COI CHỪNG CHÚA LẤY LẠI - MS Nguyễn Văn Huệ
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Thời Điểm Cất Lên Của Các Cơ Đốc Nhân
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
NHỮNG SỰ KIỆN KINH NGẠC VỀ VŨ TRỤ
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC