Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
DI SẢN 500 NĂM CẢI CHÁNH TIN LÀNH:
Ngày 17/02/2018

Xây Dựng Nền Tảng Cho Thế Giới Tự Do Và Dân Chủ                               
Building The Foundation For The Free and Democracy World


Khái niệm của John Calvin và các Nhà Cải Chánh Tin Lành đã nhận thức quan điểm của Kinh Thánh dạy dỗ về bản chất tội lỗi của con người (the sinfulness of man).

Từ quan điểm Thần Học về bản chất tội lỗi của con người và sự bất toàn của con người, các Nhà Cải Chánh đã truyền dạy rằng quyền lực của những nhà lãnh đạo và chính quyền phải giới hạn quyền lực cũng cần sự kiểm soát.  Hệ thống kiểm soát và sự cân bằng (checks and balances) dựa theo khuôn mẫu phân chia quyền hành trong thời kỳ Cựu Ước trong Kinh Thánh.

Các Nhà Cải Chánh chủ trương phân chia quyền lực của chính quyền nhằm tránh tình trạng lạm dụng quyền lực và bản ngã xác thịt tội lỗi có thể dẫn đến tệ nạn tham nhũng (corrupt tyrants).  Do đó, họ đã phân chia Tam Quyền (The Three-Part Government) như:  Lập Pháp, Hành Pháp, và Tư Pháp (Judicial, Legislature, and Executive) dựa theo nguyên tắc lãnh đạo từ Thánh Kinh – Sách Phục Truyền (Deut.) và sách I-sa 33:22

“For the LORD is our judge,
the LORD is our lawgiver,
the LORD is our king;
it is he who will save us.                                                         
Thật, CHÚA là Đấng xét đoán chúng ta;                                                      
CHÚA là Đấng cai trị chúng ta;                                                                   
CHÚA là vua chúng ta;                                                                              
Ngài sẽ cứu rỗi chúng ta.”

Các Nhà Cải Chánh Thụy Sĩ không những phân chia quyền lực theo Tam Quyền phân lập mà họ còn thiết lập mỗi quyền lực ở mỗi Thành phố khác nhau.  Họ phân định và phân chia quyền hành ở cấp Quốc gia, Tỉnh Bang, và Thành Phố.

Điêù hết sức thú vị và mầu nhiệm là cả khối Âu Châu đã thận trọng quan sát mô hình xây dựng quốc gia theo nguyên tắc Thánh Kinh mà Thụy Sĩ đã áp dụng.  Cuối cùng, mô hình xây dựng khuôn mẫu một chính quyền của Geneva Thụy Sĩ “Tam Quyền Phân Lập” đã thu hút nhiều quốc gia áp dụng và làm cho thích ứng vào văn hóa và xã hội của họ.

Ngay cả các thế kỷ sau đó, những Nhà Thiết Lập Hiến Chương Hoa Kỳ cũng đã phân định Tam Quyền Phân Lập như Lập Pháp, Hành Pháp, và Tư Pháp (Judicial, Legislature, and Executive).

Tự do không phải là một điều xảy ra cách tự nhiên (accident) trong thế giới của Âu Châu và Bắc Mỹ.  Tự do là khái niệm hình thành từ những lời dạy dỗ được truyền đạt cho những tín hữu Cơ-đốc, là những người mang tâm huyết lãnh đạo quốc gia theo nguyên tắc của Kinh Thánh (Holy Bible).  Thế giới tự do và dân chủ đã nhận thức với lòng biết ơn Nhà Cải Chánh John Calvin và các Nhà Truyền Giảng Cải Chánh khác trải qua hơn 500 năm lịch sử.

Lịch sử đã minh chứng những Vĩ Nhân góp phần xây dựng đất nước giàu có , thịnh vượng, hoà bình, tự do, dân chủ, và nhân bản như Calvin, Luther, Hauge, Kuyper, Carey, và Wesley (nation builders).  Vâng, bạn có thể trở thành những công dân xây dựng một đất nước an khang, thịnh vượng và no ấm qua tấm lòng kính Chúa yêu người và thực hành lời Ngài dạy bảo trong Thánh Kinh.  Bạn có đang truyền tải và tạo ảnh hưởng tin kính và lành mạnh vào nơi công sở, cộng đồng, hay xã hội chưa? Điều tuyệt vời nhất là khi bạn cùng đầu tư và tạo ảnh hưởng mang tính chiến lược vào những lãnh vực như: gia đình (family), tôn giáo (religion), giáo dục (education), nghệ thuật (âm nhạc, thể thao, nghệ thuật), truyền thông (media), kinh tế (economy), và chính quyền (government).  Bạn có thể bắt đầu tư thời gian và công sức để đào tạo những con người có tiềm năng góp phần xây dựng đất nước và Vương Quốc của Đức Chúa Trời như Chúa Giê-su đã đầu tư sự đào luyện 12 môn đệ.  Chúa Giê-su đã phán dặn cho mỗi con dân Ngài:

Vậy, hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế." (Ma-thi-ơ 28:19-20).

Mục Sư Tiến Sĩ Ngô Việt Tân                        
(www.facebook.com/SachTinLanh)

Tham khảo:  The Book That Transforms Nations by Loren Cunningham.  Seattle, WA: YWAM Publishing, 2007

850 lượt xem
Các bài trước
LÒNG NHÂN TỪ (02/02/2018)
HAI NGƯỜI NHÀ GIÀU (10/01/2018)
Bảy Hội Thánh trong sách Khải Huyền (28/12/2017)
Chúa Jê-sus Giáng Trần (22/12/2017)
NGƯỜI CHĂN CHIÊN VÀ HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (13/12/2017)
NHỮNG VĨ NHÂN CẦU NGUYỆN (30/11/2017)
NGƯƠI KHÔNG HÔN TA (30/11/2017)
MÔ HÌNH HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN THỜI TÂN ƯỚC (14/11/2017)
CHỪNG NÀO SỰ CUỐI CÙNG ĐẾN? (14/11/2017)
BẠN CÓ LÀ CHIẾC LÁ TÀN HÉO KHÔNG? (05/11/2017)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 28
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
TÔI VẼ NHỮNG GIẤC MƠ
 
Truyện Ngắn & Tùy Bút  
XIN LÀM LỪA CON ĐÊM CHÚA GIÁNG SINH
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NÔ-EN ĐÃ ĐẾN RỒI
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
VẼ TRANH GIÁNG SINH
 
Tạ Ơn Chúa  
LỜI CHỨNG CỦA LINH DƯƠNG
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
CÁC NGƯƠI PHẢI SANH LẠI
 
Tin Tức  
LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ - CHI HỘI TRƯƠNG MINH GIẢNG
 
VHope  
Sứ Điệp: Ơn Trời | Mục sư Phan Vĩnh Cự
 
Thơ & Nhạc  
DANH HIỆU CỨU CHÚA "EMMANUEL"
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Tin Tưởng Tấm Lòng Của Chúa Khi Ngài Yên Lặng
 
Phát Thanh Tin Lành Ontario  
PHÁT THANH TIN LÀNH ONTARIO 15/12/2018
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Hành Trình Ðất Thánh NGAY TỪ KHỞI ÐIỂM với MS Hồ Xuân Phước
 
Nghiệm và Sống  
CUỘC ĐUA ĐẾN NAM CỰC
 
Tin Lành Media  
Liên Hội Thánh Tin Lành Giáng Sinh Dallas
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 17 - PHẠM TỘI MÀ KHÔNG SỢ?
 
Tài Liệu  
Mười Bốn Danh Hiệu của Đức Giê-hô-va (Đức Jehovah)
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Hay & Lạ Từ Internet  
Trượt Chân Té Ngã Lúc Tuổi Vàng
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC