Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
Tuổi Già Của Vua David
Ngày 28/03/2018

Minh Khải


Thi thiên 71: 17-18, 20-21-TKTC- Đức Chúa TRỜI ôi, lâu nay Chúa dạy con từ thuở nhỏ của con; Và con vẫn tuyên-bố các việc làm lạ-lùng của Chúa. Và cả khi con già và tóc bạc, Đức Chúa TRỜI ôi, xin đừng bỏ con, Cho đến khi con tuyên-bố cánh tay của Chúa cho thế-hệ nầy, Quyền-năng của Chúa cho mọi người sắp đến. Chúa, Đấng đã tỏ cho con thấy nhiều sự phiền-hà và các cảnh hiểm-nghèo, Sẽ hồi-sinh con một lần nữa, Và sẽ lại đem con lên khỏi các vực sâu của trái đất. Nguyện xin Chúa gia-thêm sự cao-quý của con, Và quay lại để an-ủi con”.

Lê vi kí 19:32 TKTC, “'Ngươi sẽ đứng dậy trước mặt người có đầu bạc, và tôn-trọng mặt người có tuổi, và ngươi sẽ tôn-kính Chúa TRỜI của ngươi; Ta là GIA-VÊ”.

Tuổi già vua Sau-lơ bị Chúa lìa bỏ và ác linh khống chế ông suốt thời kì tuổi già. Tuổi già Y-sác kéo dài 40 năm trong tình trạng ham mê ăn uống, và chúng ta không biết ông có làm gì ích lợi cho Chúa chăng? Mười bảy năm tuổi già của cụ Gia cốp tại Ai cập thi hành chức vụ tiên tri và thầy tế lễ cả chúc phước cho đoàn hậu tấn. Trước khi ra đi cụ già Phi e rơ viết, “Bởi vậy cho nên, tôi sẽ sẵn sàng nhắc nhở luôn luôn những điều ấy cho anh em, dẫu rằng anh em đã hiểu biết và được vững vàng trong lẽ thật mà anh em vẫn có.  Tôi còn ở trong nhà trại nầy bao lâu, tôi tưởng lấy làm phải mà dùng sự nhắc nhở để giục giã anh em, vì biết rằng sự thoát ly nhà trại của tôi đây sẽ vụt đến, cũng như Chúa chúng ta là Jêsus Christ đã tỏ cho tôi. Tôi chuyên cần như vậy, hầu cho sau khi tôi qua đi rồi, bất cứ lúc nào anh em cũng có thể nhắc lại những điều ấy” (2 Phierơ 1:12-15).

Trưởng lão Phao lô cũng đem hết kết tinh kinh nghiệm và tri thức thuộc linh của mình viết ra thơ 2 Timôthê 4 chương cho con thuộc linh là Timôthê và đoàn hậu tấn.

Phục truyền 34:7 chép, “Môi-se qua đời khi ông được một trăm hai mươi tuổi, nhưng mắt ông không mờ, sức ông không giảm” cả về thể xác và thuộc linh.

Trước khi leo lên đỉnh Phích ga núi Nê bô ra đi ở với Chúa, cụ già Moses đã họp dân Israel thế hệ thứ hai và có lẽ ròng rã vài ba tháng ông đã rao giảng đức thành tín của Đức Chúa Trời Cha cho họ--Các bài giảng đó là sách Đệ nhị luật.

Vua David giết Gô li át vào khoảng ông chừng 15 tuổi, lên ngai vua năm 30 tuổi và làm vua suốt 40 năm mãi cho đến 70 tuổi mới ngủ trong Chúa. Nhiều người trong chúng ta khinh dể David về tội sát nhân và ngoại tình do đó mà không thấy tuổi già vinh quang của ông.

Ông cầu nguyên trong những năm sau cùng : “Lạy Đức Chúa Trời, Chúa đã dạy con từ buổi thanh xuân,  Cho đến bây giờ con vẫn rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài.  Lạy Đức Chúa Trời, dù khi con đã già và tóc bạc rồi, Xin Chúa đừng từ bỏ con Cho đến khi con rao truyền sức mạnh của Ngài cho thế hệ mai sau,Và quyền năng Ngài cho dòng dõi kế tiếp”.

Vua David đã nhiều năm của tuổi già thu gom nguyên vật liệu, tìm cầu Chúa xin kế hoạch xây dựng vương quốc từ việc sắp xếp quân đội, ban hát, người giữ cửa đền thờ…., đến nhiều bảng vẽ về sự xây dựng đền thờ cách chi tiết… Qua nhiều họan nạn, gian truân, thất bại, David đã lãnh hội mọi khải thị, đồ án và giao lại cho thế hệ tiếp theo thừa kế.

Trong hội thánh ngày nay nhiều người già thuộc linh suy thoái dù thân thể còn cường tráng. Nhưng cũng có nhiều người già còn tươi mới thuộc linh mà bị đàn hậu tấn loại trừ chà đạp, không muốn nghe người già đó nữa. Nhiều người già thì lại khinh dể kẻ trẻ tuổi, như Ti mô thê đã bị. Nhiều người trẻ tuổi thì kiêu ngạo, không thỉnh vấn các phụ lão của mình mà tự mài mò, quờ quạng tìm con đường hầu việc Chúa bất cần những kinh nghiệm của các người lão đại trong hội thánh.

Đó là lí do vua David xin Chúa đừng bỏ ông khi ông đầu bạc như Ngài đã bỏ vua Sau lơ trước kia, nhưng xin Chúa dùng ông nói lại những sự giàu có thuộc linh mà ông đã trải qua và kinh nghiệm tích lũy trước khi nhắm mắt ra đi.

Bạn là người già suy thoái thuộc linh chăng? Bạn là người trẻ khinh dể và loại trừ người già là cha là chú của mình chăng? Bạn có sự phong phú thuộc linh quý giá nào đã thu lượm trong quá trình để san sẻ lại cho đoàn hậu tấn?

Tôi có đọc lời một tôi tớ Chúa trên 80 tuổi, người Anh nói rằng: “Chúa thật sự sử dụng một tín đồ trong hạng tuổi từ 70 đến 80”.

1- Tôi đã đổ ra trên bàn thờ cả sinh mạng,
Cuộc đua cùng dân thánh, tôi thu xếp chạy xong;
Thắng trong trận chiến khiến vinh quang Chúa soi rạng,
Rồi đây mão quí Chúa ban cho tôi thỏa lòng.

2- Tôi đã góp thu nguyên liệu xây cất thánh điện,
Còn mô hình kiến thiết do Linh Chúa truyền ban,
Trải bao lầm lỗi, tuổi cao dâng hiến tình nguyện,
Sự thương xót Chúa đổ ra trên tôi vô vàn.

3- Tôi chỉ giúp thiên dân cặp bờ cõi cơ nghiệp,
Đường đi đồng vắng, điểm Ca-đe đánh hạ tôi,
Tám mươi là tuổi chết, nhưng ơn Chúa can thiệp,
Bụi gai cháy sáng khắc ghi trong tôi muôn đời.

Minh Khải
27-3-2018

605 lượt xem
Các bài trước
LÒNG KHOAN DUNG (25/03/2018)
VỨT BỎ TỘI LỖI (12/03/2018)
TỔNG THỐNG DONALD TRUMP VÀ VUA CYRUS (08/03/2018)
SỰ THÁNH KHIẾT (05/03/2018)
SỰ KHÔN NGOAN (19/02/2018)
DI SẢN 500 NĂM CẢI CHÁNH TIN LÀNH: (17/02/2018)
LÒNG NHÂN TỪ (02/02/2018)
HAI NGƯỜI NHÀ GIÀU (10/01/2018)
Bảy Hội Thánh trong sách Khải Huyền (28/12/2017)
Chúa Jê-sus Giáng Trần (22/12/2017)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 42
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
TÔI VẼ NHỮNG GIẤC MƠ
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
XUÂN ƯỚC NGUYỆN - Ca Khúc An Bình
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
BẠN LÀ MỘT CÁI CÂY TO LỚN CHO NGƯỜI KHÁC
 
Tạ Ơn Chúa  
DÂNG LỜI CẢM TẠ ĐỨC CHÚA TRỜI
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
NGỦ NGON NGỦ DỞ
 
Tin Tức  
BÁNH CHƯNG: QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG
 
Thơ & Nhạc  
XUÂN THIÊN
 
VHope  
Ca Khúc Tạ Ơn & Tôn Vinh | Vũ Đức Nghiêm
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
“CÁC NGƯƠI PHẢI SANH LẠI”
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Điều Lừa Dối Lót Đường Cho Sự Ngoại Tình
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Người đàn ông không được phép lên chuyến bay 302: Hãy tạ ơn Chúa
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Ngợi Khen
 
Tin Lành Media  
Lễ Cung Hiến Thánh Đường HTTL Tây Bắc
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Khoa Học Minh Họa  
CÂY KEO HOA VÀNG
 
Tài Liệu  
CHƯƠNG TRÌNH GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO CƠ ĐỐC NHÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Giải Ảo Tâm Linh  
ĐẤNG TẠO HÓA KỲ DIỆU - MS Nguyễn Anh Tuấn
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Hay & Lạ Từ Internet  
NÓNG GIẬN
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC