Vườn ÊĐen Mới | Đức Tin
THIÊN ĐÀNG HAY HỎA NGỤC Bạn sẽ chọn nơi nào?
Ngày 14/04/2018

 TS Christian Le PhD


THIÊN ĐÀNG

Có người cho rằng Thiên đàng như cái cảnh hoặc bầu không khí có những sương mù đầy ma quái mà những linh hồn người chết rời khỏi thân xác, bay nổi lên xung quanh. Thật ra, Thiên đàng không phải là cảnh được mô tả như trên. Thiên đàng rất hiện hữu. Thiên đàng rất thực hữu như chúng ta đang sống trên đất vậy. Chúa Cứu Thế Jesus nói với các môn đệ Ngài sẽ đi và chuẩn bị Thiên đàng cho họ, ‘Ta đi và chuẩn bị cho các ngươi một chỗ, Ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với Ta, hầu Ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó’ (Giăng 14:3).

Trong Sách khải huyền, Sứ đồ Giăng đã miêu tả về thành phố Thiên đàng được phủ trong ánh sáng chói lòa của đá quý và bửu ngọc. Giăng chứng kiến Thiên đàng có vinh quang và sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Thiên đàng không có ban đêm và chính Chúa là ánh sáng, mặt trời và mặt trăng không còn cần thiết (Khải huyền 21:10-27). Thật ra, Nước Thiên đàng vượt xa khỏi sự miêu tả của con người hữu hạn dù Giăng có dùng bao nhiêu từ ngữ để miêu tả về Nước Thiên đàng (ICôrinhtô 2:9).

Điều quan trọng tuyệt vời nhất về Nước Thiên đàng là sự hiện diện của Chúa, Đấng Cứu Rỗi (IGiăng 3:2). Chúng ta sẽ diện kiến trực tiếp với Chiên Con Đức Chúa Trời, Đấng yêu chúng ta và đã hi sinh mạng sống Ngài vì chúng ta để rồi chúng ta có thể hưởng được Nước Thiên đàng đời đời. Nói một cách dễ hiểu, ‘Nơi nào có Chúa Jesus hiện diện nơi đó là Thiên đàng vì Chúa Jesus là Vua và Chúa của Nước Thiên đàng.’ Vì thế mà khi Chúa Jesus còn trên đất Ngài nói Nước Đức Chúa Trời (hay Nước Thiên đàng) ở giữa các ngươi vì Ngài đang hiện diện giữa những người Do Thái.

Hơn 2000 năm qua, Chúa Jesus đến thăm thế giới Ngài dựng nên, sau đó Ngài trở về Vương quốc của Ngài qua con đường Thập Tự Giá, chịu chết cho nhân loại và chuẩn bị Thiên đàng cho những người kính sợ và yêu mến Ngài.

Khi Chúa Jesus quang lâm, Ngài chắc chắn sẽ đem chúng ta là những người hết lòng tin cậy Ngài với cuộc đời mình về sống với Ngài trên Nước Thiên đàng. Sứ đồ Phaolô dạy rằng Cơ đốc nhân là những người tin theo Chúa Jesus sẽ có thân thể mới, thân thể ấy sẽ không hề hư nát. Ấy là thân thể bất diệt, không hề chết mà Chúa ban cho chúng ta là những người hết lòng tin cậy Ngài và giao cuộc đời mình cho Ngài khi còn trên đất (ICôrinhtô 15:51-57).

Trái lại với nhiều ý tưởng quen thuộc của người dương thế. Có người cho rằng, ’Thiên đàng là nơi thật buồn chán, không có ăn nhậu rượi chè, không có gì là hấp dẫn cả’ như vui nhộn lạc thú đồi bại của thế gian mà con người đang sống. Có người mỉa mai Chúa và nói rằng tôi thà thống trị ở hỏa ngục còn hơn là phục vụ Chúa trên Thiên đàng. Bạn biết không, những điều làm mất niềm vui trên đất như những ích kỷ, ganh ghét, và chết chóc của loài người – tất cả sẽ không còn nữa ở tại Thiên đàng.

Nước Thiên đàng sẽ không phải là nơi mà chúng ta ngồi lại với nhau mà không có việc gì để làm. Thánh Kinh mô tả rằng Thiên đàng sẽ là nơi đầy phước hạnh với những sinh hoạt tâm linh đầy động lực sáng tạo không hề mỏi mệt. Ở tại nơi này, sẽ không có những việc cực nhọc, mệt mỏi, và lao khổ như ở trần thế. Chính Chúa sẽ lau ráo mọi giọt nước mắt khỏi mắt chúng ta. Sự chết sẽ không còn nữa. Ðau buồn hay khóc than hay đau đớn sẽ không còn nữa. Chính Chúa sẽ ở giữa chúng ta, và chúng ta sẽ là dân Ngài. Chính Ðức Chúa Trời sẽ ở với chúng ta và làm Ðức Chúa Trời của chúng ta (Khải huyền 21:1-7).

Bạn biết không, nơi nào mà có Chúa trị vì, hiện diện nơi ấy có sự bình yên, an toàn, và tình yêu. Nước Thiên đàng là nơi vô cùng vui thỏa tuyệt vời nhất vượt trên sự hiểu biết và tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta sẽ giống như Đấng Christ. Chúng ta sẽ được biến hóa, toàn hảo như Ngài. Sứ đồ Giăng viết, ‘Chúng ta biết chắc là khi Chúa hiện đến, chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài, vì Ngài vốn như thế nào, chúng ta sẽ thấy Ngài như thể ấy. Phàm ai có hy vọng nầy nơi Ngài thì phải làm cho mình trở nên thánh sạch như Ngài là thánh sạch (IGiăng 3:2).

Bạn ơi, Thiên đàng sẽ là nơi đầy khích động trí tuệ với sức sáng tạo như Chúa đã từng khích lệ các môn đệ Ngài là hãy hết trí mà yêu kính Ngài khi còn trên đất. Bây giờ chúng ta thấy không rõ như nhìn vào tấm gương mờ (khi còn ở trên đất), nhưng khi ấy chúng ta sẽ thấy rõ như mặt đối mặt, chúng ta sẽ thấy chính Đức Chúa Trời (ICôrinhtô 13:12).

Chúa Jesus phán rằng, ‘Ta là Con đường, Chân lý, và Sự sống. Không ai đến với Cha mà không qua Ta…. Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Đức Chúa Trời, Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời. Người ấy không bị kết tội, nhưng đã vượt từ cõi chết mà vào cõi sống’ (Giăng 14:6; Giăng 5:24).

Xưa kia Chúa giảng dạy các môn đệ Ngài về tầm quan trọng, quan tâm, và ưu tiên bậc nhất của Nước Thiên đàng hay Vương Quốc Đức Chúa Trời cho đời người mà Ngài muốn họ tìm kiếm trước hết: 'Ta nói với các ngươi đừng vì mạng sống mình mà lo ăn gì hoặc uống gì; cũng đừng vì thân thể mình mà lo mặc gì. Mạng sống há chẳng quý trọng hơn thực phẩm sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem các chim trời. Chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng thâu trữ vào vựa lẫm, thế mà Cha các ngươi trên trời vẫn nuôi chúng. Các ngươi chẳng quý trọng hơn loài chim sao? Ai trong các ngươi nhờ lo lắng có thể kéo dài đời mình thêm một khắc không? Còn về quần áo, tại sao các ngươi lại lo lắng? Hãy ngắm những hoa huệ ngoài đồng, xem chúng đã mọc lên thể nào. Chúng chẳng làm việc khó nhọc, cũng không kéo chỉ, thế nhưng, Ta nói với các ngươi, ngay cả Vua Salômôn, dù sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một hoa nào trong các hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống mai bị tống vào lò mà Ðức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp thể ấy thay, lẽ nào Ngài chẳng lo cho các ngươi sao, hỡi những kẻ yếu đức tin? Vậy các ngươi đừng lo lắng mà nói rằng, ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ hoặc ‘Chúng ta sẽ uống gì?’ hoặc ‘Chúng ta sẽ mặc gì?’ Vì các dân ngoại luôn tìm kiếm những điều ấy, còn Cha các ngươi trên trời đã biết các ngươi cần những điều ấy rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm Vương Quốc Ðức Chúa Trời (Nước Đức Chúa Trời hay Nước Thiên đàng) và sự công chính của Ngài, để các ngươi sẽ được ban thêm mọi điều ấy. Vậy các ngươi đừng quá lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ có những việc để lo trong ngày mai. Ngày nào có khó nhọc đủ cho ngày ấy' (Mathiơ 6:25-34).

HỎA NGỤC

Nhà toán học Bertrand Russell, tác giả của cuốn sách 'Tại sao tôi không phải là người Cơ đốc' đề nghị rằng, 'Đối với nhiều người, Cơ Đốc giáo sẽ hấp dẫn thu hút nhiều người hơn nếu không bao gồm giáo lý hỏa ngục.' Bertrand Russell nói rằng, 'Theo tôi nghĩ, có một khuyết điểm nghiêm nghị trong nhân cách đạo đức của Đấng Christ, và ấy là Người tin vào hỏa ngục. Chính tôi đây không cảm nhận rằng bất cứ người nào thật sự có lòng nhân đức có thể tin vào sự hình phạt vĩnh cửu... Giáo lý hỏa ngục đặt để sự hung ác vào thế giới và ban cho thế giới các thế hệ tra tấn tàn nhẫn; và Đấng Christ của bốn sách Phúc Âm, nếu bạn có thể ghi chép về Ngài như phóng viên thời sự đại diện Ngài, dĩ nhiên chắc chắn phải được coi như có trách nhiệm phần nào cho vấn đề tàn bạo.'

Nhưng Thánh Kinh trình bày hỏa ngục thành một phần nhỏ nhưng có tầm quan trọng cho sự giải đáp của Đức Chúa Trời cho vấn đề tội ác. Không sớm thì muộn, khi Chúa Jesus quang lâm, sự phán xét lớn của Thiên Chúa sẽ đến với những kẻ dã man độc ác tàn bạo là những người cố tình từ khước Ngài, nhạo báng Ngài, và khinh bỉ Ngài. Thế nhưng đối với Russell ông cho rằng, ‘Giáo lý hỏa ngục là nguồn tội ác tàn nhẫn và không công bằng trên thế giới.’

Chúng ta đều biết, Chúa Jesus có lòng thương xót với những người đau khổ, chịu chết vì tội lỗi của nhân loại và Ngài đã dạy dỗ những nguyên tắc đạo đức cao đẹp đáng khâm phục. Trong ánh sáng này, sự dạy dỗ khe khắt của Ngài về hỏa ngục dường như xung đột với những sự dạy dỗ khác của Ngài. Vì thế, Cơ đốc nhân tiếp nhận sự dạy dỗ của Chúa Jesus về hỏa ngục cách nghiêm nghị thường bị người ta nhạo báng chê cười, có thể như bài viết này. Nhưng vì tác giả của bài viết này tin vào hỏa ngục, có lòng tin quyết về hỏa ngục như Chúa Jesus đã dạy dỗ cách rõ ràng về sự kinh khiếp của nó. Ngày xưa Chúa phán với các đấng tiên tri về trách nhiệm của mình: ‘Bây giờ, hỡi con người, Ta lập ngươi làm người canh gác cho dân tộc Israel. Vì thế, hãy nghe lời Ta và cảnh cáo họ. Nếu Ta công bố kẻ ác phải chết nhưng ngươi không nói lại lời Ta để cảnh cáo chúng ăn năn, thì chúng vẫn sẽ chết trong tội lỗi mình, và Ta sẽ quy trách nhiệm cho ngươi về cái chết của chúng. Nhưng nếu ngươi cảnh cáo chúng để ăn năn nhưng chúng không ăn năn, thì chúng sẽ chết trong tội lỗi mình, còn ngươi cứu được tính mạng mình’ (Êxêchiên 33:7-9). Vì thế, là người truyền đạo của Đức Chúa Trời, là người giảng Tin Lành của Đấng Christ, tác giả có trách nhiệm trước mặt Chúa cảnh cáo mọi người về sự ghê tởm kinh hoàng của hỏa ngục vì không muốn con người bị hư vong chết mất, nhưng muốn thấy nhiều độc giả thân thương nhận được sự cứu rỗi lớn của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ trước ngày Chúa quang lâm.

Nếu tác giả im lặng không cảnh báo cho độc giả về sự kinh khiếp của hỏa ngục thì đây là một hành động vô cùng nhẫn tâm không lòng thương xót và người cảm thấy có tội với Chúa và những linh hồn người đang sống cần nghe Tin mừng cứu rỗi của Đấng Christ. Lời Chúa Jesus Christ phán dạy sau khi cuộc đời này chấm dứt con người vẫn có thân thể không hư nát: ‘Đừng ngạc nhiên về điều nầy; đến lúc mọi người chết trong mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài. Họ sẽ bước ra khỏi mộ. Ai làm lành sẽ sống dậy để được sống đời đời, còn ai làm ác cũng sẽ sống dậy để chịu phán xét’ (Giăng 5:28-29).

Jonathan Edwards, tác giả của sứ điệp ‘Tội nhân trong bàn tay của Thiên Chúa thịnh nộ’ cho rằng, ‘Sự dạy dỗ của Thánh Kinh về sự hình phạt đời đời chứng minh lòng thương xót, chứ không phải tính hèn hạ bần tiện của Đức Chúa Trời. Đối với nhà biện giải Douglas Groothuis, điều này phải đặt vào tư tưởng chúng ta về hỏa ngục hôm nay và ông nói, ‘Chỉ khi hiểu biết hỏa ngục thì chúng ta mới có thế hiểu thấu tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa cho phép Con Ngài đến hỏa ngục (của nổi thống khổ) của Thập Tự Giá vì chúng ta. Đây là một tình yêu vô cùng quý giá, một tình yêu bao la mà chính Chúa phải đổ máu huyết của mình không giống với bất cứ tôn giáo nào trên thế giới. Mặc dầu các tôn giáo khác (đặc biệt Hồi giáo) đe dọa hỏa ngục, nhưng họ không ban cho sự đảm bảo giải cứu loài người khỏi hỏa ngục mà Cơ Đốc giáo có thể ban cho qua tình yêu hi sinh của chính Thiên Chúa. Trong ý nghĩa này, Chúa Jesus Christ chịu sự đau đớn của hỏa ngục vì dân Ngài để cứu họ khỏi tội và sứ phán xét lớn sắp đến.

Chúa Jesus và các môn đệ Ngài dùng nhiều hình ảnh để nói cho loài người biết hiện thực của hỏa ngục. Hỏa ngục là thật. Hỏa ngục có thật. Hỏa ngục là nơi thật dễ sợ, ghê gớm, và khủng khiếp mà chúng ta là những người còn sống trên đất cần phải tránh nơi này bất cứ giá nào. Các bạn đừng quên rằng những điều Chúa đã cảnh báo loài người trong Lời của Ngài về sự tối tăm và lửa hỏa ngục là nơi khinh hoàng khiếp sợ nhất vì thế Chúa đã đến trần gian nầy hơn 2000 năm qua, chịu chết để cứu chúng ta khỏi tội, khỏi chốn khổ hình này.

Thật ra Chúa Jesus không thấy có sự mâu thuẫn giữa sự ban cho tình yêu và sự tha thứ và hiện thực của hỏa ngục là nơi hình phạt đời đời. Mặc dầu loài người có sự phán quyết gì về Ngài đi nữa, sự thật Chúa đã thực hành và sống những điều Ngài giảng dạy hầu như không có sự nghi ngờ nào, vì thế mà Ngài là người đáng tin cậy. Chúa Jesus không chỉ dạy dỗ về hỏa ngục, nhưng Ngài là người dùng những lời nói tượng trưng về hỏa ngục như lửa, sự tối tăm, hình phạt, trục xuất khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Nếu bạn đọc kỹ Thánh Kinh bạn sẽ thấy Chúa Jesus nói đến hỏa ngục trong bài giảng trên núi và trong những ngụ ngôn của Ngài. Có rất nhiều người ở trên thế giới không tin có hỏa ngục, nhưng không tin có hỏa ngục không có nghĩa là niềm tin của họ làm cho nhiệt độ nóng ở hỏa ngục đi xuống. Vì nơi này giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt như Lời Chúa Jesus phán dạy mạc khải cho nhân loại. Có nhiều mục sư tin lành và linh mục ở Mỹ không tin có hỏa ngục cho nên họ không dám giảng dạy về hỏa ngục như Đức Jesus giảng dạy khi Ngài còn trên đất. Sự thật chính Đức Jesus và Lời Ngài đã cảnh báo loài người về sự kinh khiếp của hỏa ngục một cách mạnh mẽ rõ ràng như giữa ban ngày. Có nhà giảng Tin lành thịnh vượng xem Chúa Jesus là người dễ giải, dịu dàng, yêu thương mọi người và Ngài chỉ nói chỉ giảng những lời tích cực, những điều nâng cao con người mà thôi để không chạm tự ái của người nghe. Ấy là một chuyện tưởng tượng hoàn toàn. Ấy là một sự lừa dối xảo quyệt của ma quỷ. Nếu bạn là người thực sự tin cậy Chúa Jesus với cuộc đời mình để nhận mòn quà của cõi vĩnh hằng, thì bạn phải trung tín với Đấng Christ và những chân lý và sự dạy dỗ uy quyền của Ngài, và phải thừa nhận hiện thực của hỏa ngục khủng khiếp như Ngài truyền dạy.

Thánh Kinh miêu tả hỏa ngục là nơi đời đời vĩnh cửu. Đaniên 12:2 nói, 'Nhiều người đã ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, người thì được sống đời đời, người thì chịu tủi hổ, sỉ nhục đời đời.’ Trong Mathiơ 25:41-46, Chúa Jesus giải thích trong ngụ ngôn điều gì sẽ xảy ra vào ngày phán xét: ‘Kế đó, Ngài phán với những người ở bên trái rằng: ‘Hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy lui ra khỏi Ta, đi vào lửa đời đời đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó. Vì Ta đói, các ngươi không cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi không cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước Ta; Ta trần truồng, các ngươi không mặc cho Ta; Ta ốm đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng Ta.’ Lúc ấy, những người nầy cũng trả lời: ‘Lạy Chúa, có khi nào chúng tôi thấy Chúa đói, hoặc khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc ốm đau, hoặc bị tù mà không phục vụ Ngài đâu?’ Ngài sẽ đáp lại rằng: ‘Thật, Ta bảo các ngươi, khi các ngươi không làm điều đó cho một người thấp kém nhất trong những người nầy, tức là các ngươi đã không làm cho Ta.’ Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công chính sẽ vào sự sống đời đời.'

Thánh Kinh đã miêu tả hỏa ngục như thế nào?

* Nơi tối tăm bên ngoài mãi mãi (Mathiơ 8:12; Giuđê 13)
* Nơi giòi bọ chẳng hề chết, lửa không hề tắt (Mác 9:43-48)
* Nơi khổ hình và hối hận (Luca 16:28)
* Ngoài cổng thành của Đức Chúa Trời (Khải huyền 22:14-15)
* Xa cách khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời (Mathiơ 25:41).
* Xa cách Đức Chúa Trời mãi mãi (IIThêsalônica 1:7-9)

Trong Phúc Âm Luca đoạn 16, Thánh Kinh ghi lại ngụ ngôn Chúa Jesus kể về một người nghèo có tên Laxarơ chết và lên Thiên đàng trong khi người giàu mà Laxarơ xin ăn trong lúc còn sống cũng chết và đi đến nơi khổ hình. Trong ngụ ngôn, Chúa Jesus miêu tả người giàu ở trong nơi đau khổ và hối hận (Luca 16:23-28). Có một vực sâu rất lớn ngăn cách giữa Laxarơ và người giàu, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó, hay từ đó qua đây đều không được (Luca 16:26). Chúa kể ngụ ngôn này để cảnh báo loài người về nổi khổ hình của người không tin cậy Thiên Chúa với cuộc đời mình. Nhưng loài người vẫn bướng bỉnh cố tình từ khước Đức Chúa Trời không chịu nghe lời giảng dạy của các sứ giả Tin Mừng của Ngài.

Tôi thấy hơi khó hiểu, có người vô thần không tin có Đức Chúa Trời, không tin Đức Chúa Trời hiện hữu hay tồn tại nhưng khi thảm họa, hoạn nạn, hay đau khổ đến với mình thì họ vẫn giơ tay lên trời để chửi mắng Ngài. Ngày nay biết bao nhiêu người không tin có hỏa ngục, nhưng lòng không tin của họ không thay đổi được hiện thực của hỏa ngục nơi mà giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt như Lời thẩm quyền phán dạy của Chúa.

Các bạn độc giả ơi, trong ngụ ngôn về ngày phán xét cuối cùng, Chúa Jesus phán dạy rằng người ác sẽ bị đưa vào nơi hình phạt đời đời, còn người công chính được hưởng sự sống vĩnh cửu (Mathiơ 25:46). Các bạn ơi, hỏa ngục là hổ lửa. Nơi này rất thực hữu. Hỏa ngục là nơi trường cửu như Thiên đàng vinh quang vậy.

Trong Tân Ước, chúng ta thấy tình yêu Đức Chúa Trời được trình bày trong bối cảnh với cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Êphêsô 2:4-5 nói, 'Nhưng Ðức Chúa Trời là Ðấng giàu lòng thương xót, do tình yêu lớn lao của Ngài, Ngài đã yêu chúng ta. Ngay cả khi chúng ta còn chết trong các vi phạm của mình, Ngài đã làm cho chúng ta được cùng sống lại với Ðấng Christ – ấy là nhờ ân sủng mà anh chị em được cứu.' Ngay cả câu Thánh Kinh mà chúng ta yêu mến Giăng 3:16 'Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban Con Một của Ngài' sau đó câu 19 thì nói, 'Sự kết án đó là như thế nầy: Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng, vì việc làm của họ là gian ác xấu xa.' Như vậy ngụ ý của câu Thánh Kinh này là gì cho giáo lý hỏa ngục? Có người nói như vậy, ‘Đức Chúa Trời điên rồi sao!’ Bạn ơi, ấy là một nghịch lý thiên thượng! Đức Chúa Trời là Đấng Khôn Ngoan, Ngài rất công bình chính trực. Đức Chúa Trời là Đấng yêu công lý và sự công bằng. Là Chúa, Đức Chúa Trời được mô tả như một Đấng Tạo Hóa, Đấng Thống Trị, Đấng Cứu Chuộc. Đặc tính của Đức Chúa Trời gồm có chân lý, công lý, và tình yêu. Đối với nhiều người, đây dường như là một sự mâu thuẫn: Làm sao Đức Chúa Trời có thể là yêu thương, công chính, thương xót, và thịnh nộ cùng một lúc? Nói cách thực tế, chúng ta thường thấy đặc tính này xảy ra ngay giữa con người chúng ta.

Một người mẹ bày tỏ tình yêu cho đứa con mình bằng cách mạnh mẽ chống lại kẻ quấy nhiễu hãm hại con mình.

Một giáo sĩ bày tỏ tình yêu mình cho những người bị áp bức bằng cách làm chứng (điều bị cấm đoán) chống lại những kẻ bắt cóc trẻ con và cưỡng ép chúng làm lính.

Một vị luật sư bày tỏ tình yêu mình cho sự công bằng bằng cách biện hộ cho thân chủ mình, yêu cầu ông quan tòa phải thực thi công lý trừng phạt kẻ phạm pháp đã khủng bố một người láng giềng.

Có lúc bạn tự hỏi mình, ‘Tôi có cảm thấy vui mừng hạnh phúc không nếu một kẻ gạ gẫm lạm dụng tình dục trẻ em không trực diện với công lý hoặc bị bỏ tù?’

Những kẻ ác độc dã man giết người không ghớm tay thì sao? Như Hitler, Stalin, Lenin, Mao Trạch Đông, Idi Amin, Pol Pot, Yahya Khan, Hirohito vv? Số phận vĩnh cửu của họ sẽ đi về đâu khi Chúa quang lâm? Chúa sẽ tha tội cho những kẻ tàn sát loài người khủng khiếp, những tội ác đối với nhân loại không? Nhất định và tuyệt đối là không! Những kẻ ác chắc chắn sẽ đối diện với công lý Đức Chúa Trời!

Có lúc tôi tự hỏi, ‘Làm sao một Đức Chúa Trời công chính không thể thi hành công lý thực sự bày tỏ tình yêu?’ Mới đây tôi xem cuốn phim trắng đen rất hay và rất quyền năng 'Judgment at Nuremberg 1961' 'https://en.wikipedia.org/wiki/Judgment_at_Nuremberg' liên quan đến phiên tòa quân sự đã tuyên án những đảng viên Đức Quốc Xã vì tội tàn sát hơn sáu triệu người Do Thái. Tưởng tượng vị Thẩm phán Nuremberg nói với Rudolf Höss là người đã giết chết rất nhiều nạn nhân Do Thái trong trại tập trung, 'Vì tình yêu, tôi bỏ qua hết những vi phạm của ông.' Ấy sẽ là một sự xúc phạm nặng nề đến công lý vì công lý gồm sự công bằng, công bình cần phải được thực thi đúng theo pháp luật quốc tế, người phạm tội phải chịu hình phạt. Nếu vị Thẩm phán không làm điều đó - thực thi công lý thì được gọi là 'bất công bất chính,' chứ không phải là 'tình yêu thương.' Khi chúng ta đọc Thánh Kinh chúng ta thấy không phải là Đức Chúa Trời không thực thi công lý nhưng Ngài đã chất tội lỗi của tất cả chúng ta trên Đấng Christ (Êsai 53:6). TS Randy Alcorn nói như vậy, 'Để sợ và kinh sợ hỏa ngục có thể hiểu được, nhưng để tranh cãi chống lại hỏa ngục là tranh cãi chống lại công lý.' Nhưng Đức Chúa Trời đi thêm một bước xa hơn: Đức Chúa Trời là tình yêu nhưng Đức Chúa Trời cũng công chính và thánh khiết. Đức Chúa Trời bày tỏ cả tình yêu và cơn thịnh nộ của Ngài đối với cùng một người. Tại sao? Vì Thánh Kinh cho biết tất cả nhân loại cho mình là tự công chính, nghĩ rằng mình có thể mang lấy hình ảnh của chính mình thay vì hình ảnh của Đức Chúa Trời. Thật vậy mục đích của hỏa ngục là để hình phạt tội nhân. Hỏa ngọc là nơi trừng phạt, chứ không phải là nơi để phục hồi. Nhưng Tin mừng của Tin Lành là Chúa Cứu Jesus Christ chết để làm thỏa mãn cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời để rồi chúng ta được phục hồi. Cho nên tin mừng là khi chúng ta thực sự tin cậy trong sự hi sinh ấy thì chúng ta có thế biết Đấng Christ và phản ánh đức tính nhân cách của Ngài.

Bạn ơi, Đức Chúa Trời cho chúng ta thì giờ, nhưng nếu chúng ta không có sự lựa chọn đúng lúc cuối đời, Ngài sẽ quăng linh hồn chúng ta xuống hỏa ngục cho cả cõi vĩnh hằng. Chúa Jesus yêu thương thế gian, chết cho mọi người, nhưng Ngài chỉ cứu những ai thực sự ăn năn tin cậy Ngài với cuộc đời mình. Tôi hết lòng kêu gọi các anh chị em và độc giả thân thương trong và ngoài nước, ‘Hãy chọn đến với Đức Chúa Jesus Christ ngay hôm nay, ngay giờ phút này để nhận sự sống, để có sự sống vĩnh hằng. Đứng trể nải vì hôm nay là ngày cứu rỗi cho bạn.’

Bạn ơi, thật ra Chúa dựng nên hỏa ngục hay hồ lửa chỉ dành cho quỷ vương Satan và các quỷ sứ của nó mà thôi, nhưng loài người sẽ đi đến đó khi họ không tin Đức Chúa Trời, khi họ cố tình chọn cho mình con đường của sự chết và hư vong, làm ngơ với tiếng kêu gọi của Thiên đàng, không vâng lời Thiên Chúa, khước từ tình yêu và sự cứu rỗi lớn của Ngài. Lời Chúa phán dạy rằng ‘Mọi người vị phạm hay bất tuân đều bị trừng phạt công minh thích đáng, thì làm sao chúng ta thoát khỏi hình phạt, nếu chúng ta coi thường từ khước ơn cứu rỗi lớn lao này?’ (Hêbơrơ 2:3). Chúng ta làm sao thoát khỏi hình phạt, một khi chúng ta thờ ơ với ơn cứu rỗi lớn của Chúa? Chính Chúa đã công bố sứ điệp cứu rỗi này trước hết, rồi các môn đệ Ngài truyền lại cho chúng ta.

Bạn ơi, Đức Chúa Trời không chậm trễ thực hiện lời hứa như một số người lầm tưởng. Nhưng Ngài đang nhẫn nhục với anh chị em. Ngài không muốn cho một người nào bị chết mất nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn (IIPhêrơ 3:9).

Nếu bạn đọc Thánh Kinh kỹ bạn sẽ thấy Chúa Jesus Christ nói về hỏa ngục nhiều hơn Thiên đàng vì Ngài không muốn chúng ta xuống nơi đau khổ khủng khiếp này. Sự hình phạt đời đời là sự bày tỏ cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời (Côlôse 3:6) và chỉ có Chúa Jesus mà thôi là Ðấng có quyền uy và năng quyền giải cứu bạn và tôi khỏi cơn thịnh nộ sắp đến (IThêsalônica 1:10).

Chúa Jesus đã mạc khải cho Sứ đồ Giăng thấy ngày phán xét cuối cùng và ông đã viết xuống những mạc khải thật sinh động như sau: 'Bấy giờ tôi thấy một chiếc ngai trắng lớn và Ðấng ngồi trên ngai đó. Trước mặt Ngài đất và trời đều biến mất, chẳng còn thấy đâu nữa. Tôi cũng thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đứng trước ngai, và các sách được mở ra; cũng có một sách khác được mở ra, đó là sách sự sống. Những người chết bị xét xử tùy theo những việc họ làm, y như đã ghi trong các sách đó. Biển trả lại những người chết nó giữ; tử thần và âm phủ cũng trao lại những người chết trong chúng. Mọi người đều bị xét xử tùy theo những việc họ làm. Sau đó tử thần và âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Ðây là sự chết thứ hai, tức hồ lửa. Nếu tên ai không được ghi vào sách sự sống, người ấy sẽ bị quăng vào hồ lửa' (Khải huyền 20:11-15).

Vì thế mà Thánh Phaolô viết do Hội Thánh Côrinhtô xưa: 'Do lòng kính sợ Chúa, chúng tôi cố thuyết phục mọi người... Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động thúc giục chúng tôi, và chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết vì mọi người, thì mọi người đều đã chết. Và vì Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình... Chúng ta là đại sứ của Đấng Christ, Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ nài xin anh em: 'Hãy làm hòa với Đức Chúa Trời.' Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời' (IICô 5:11,14-15, 20-21).

Rõ ràng, Thánh Kinh nói về hỏa ngục rất nhiều. Nếu chúng ta bác bỏ sự dạy dỗ về hỏa ngục của Chúa Jesus thì chúng ta không xứng đáng làm giáo sư giảng dạy Lời Chúa, hay đầy tớ trung tín hay người truyền đạo chân thật của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta bác bỏ sự dạy dỗ về hỏa ngục của Chúa Jesus thì chúng ta đã thay đổi những căn bản lời Chúa và sứ điệp Tân Ước, đặc biệt là bốn sách Phúc Âm. Quan niệm mà Chúa Jesus chết trên cây thập tự để giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời để rồi chúng ta sẽ không sống ở cõi vĩnh hằng xa cách Ngài sẽ trở nên vô nghĩa. Đồng thời chúng ta cũng xuyên tạc bóp méo chân lý của lời Chúa và sự dạy dỗ thẩm quyền của Chúa Cứu Thế Jesus. Chúa phán với chúng ta rằng, 'Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, nếu ai vâng giữ lời Ta, người ấy sẽ không bao giờ thấy sự chết' (Giăng 8:51).

Bạn ơi, điều kinh khủng nhất về hỏa ngục là sự xa cách tâm linh đời đời khỏi Đức Chúa Trời hằng sống, hối hận, và ý thức là mình đáng nhận lãnh hậu quả của tội lỗi và quyết định của mình. Vì khi bạn đã cố tình phủ nhận, từ khước Đức Chúa Trời và tình yêu Ngài khi còn sống, không chịu ăn năn sám hối về tội của mình thì bạn sẽ lãnh hậu quả đau thương đời đời trong hỏa ngục. Hỏa ngục sẽ là sự ngăn cách đời đời, ngăn cách bạn khỏi tình yêu, niềm vui, và sự bình an của Đức Chúa Trời và đến từ Đức Chúa Trời. Hỏa ngục là nơi không có Đức Chúa Trời là nơi cô độc đời đời. Hỏa ngục là nơi không có mối quan hệ, không có tình yêu, không có sự vui mừng, bình an, vẻ đẹp, sự thỏa lòng, sự thỏa mãn, chấp nhận, tình cảm, sự hoàn thành, tiếng cười, và tất cả những gì mà chúng ta gọi là tốt lành. Ấy là hỏa ngục – thật vậy. Chúa Jesus đã cánh cáo chúng ta về cuộc đời tự cho mình là trung tâm, chỉ biết sống cho mình khi còn trên đất cuối cùng sẽ bị mất. Chúa phán, ‘Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, nhưng ai hy sinh tính mạng vì Ta, thì sẽ cứu được. Vì nếu một người được cả thế giới mà mất chính mình hoặc bản thân mình bị hư vong thì có ích gì?’ (Luca 9:24-25). Một cuộc đời chỉ biết nghĩ chỉ biết sống cho mình thôi nó giống như một người đã chết mà đang sống.

Có nhiều hình ảnh về hỏa ngục trong Thánh Kinh, nhưng sự dạy dỗ rõ ràng nhất là rằng hỏa ngục là hậu quả tự nhiên của sự lựa chọn của con người. Tính chất của Thiên đàng là nơi Chúa ngự trị, còn tính chất của hỏa ngục là nơi không có Chúa ngự trị. Định nghĩa rõ ràng và đúng nhất về hỏa ngục là sự xa cách tách biệt khỏi Đức Chúa Trời hằng sống và vì thế nó vô cùng kinh khiếp. Thật ra Đức Chúa Trời không muốn cho loài người đi xuống hỏa ngục. Đức Chúa Trời tôn trọng nhân phẩm chúng ta và cho phép chúng ta lựa chọn vì chúng ta không phải là cái máy rôbớt. Đức Chúa Trời không ép bất cứ ai lên Thiên đàng? Độc giả có bao giờ nghĩ rằng Đức Chúa Trời ép người mà ghét Ngài và ghét người khác lên Thiên đàng không? Dĩ nhiên là không. Câu hỏi là, ‘Họ có muốn lên đó hay không?’ Đức Chúa Trời tôn trọng nhân phẩm và sự lựa chọn của loài người và Ngài sẽ không hề ép bất cứ ai ở với Ngài trong cõi vĩnh hằng nếu họ không muốn.

Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài trong nhiều cách gồm qua sự sáng tạo, lương tâm chúng ta, Lời Đức Chúa Trời, Thánh Kinh, và qua Chúa Cứu Thế Jesus và loài người chọn cách mà họ đáp lại sự mạc khải này. Thánh Kinh phán rằng, ‘Ai tin Con Đức Chúa Trời (Chúa Jesus) đều được sự sống vĩnh cửu, còn ai không vâng phục Ngài chẳng được sự sống ấy mà còn mang án phạt của Đức Chúa Trời’ (Giăng 3:36). ‘Con Người (Chúa Jesus) sẽ sai thiên sứ tập họp những kẻ gây ra tội lỗi và người gian ác ra khỏi vương quốc Ngài, rồi ném chúng vào hồ lửa là nơi đầy tiếng than khóc và nghiến răng’ (Mathiơ 13:41-42).

Bạn ơi, bạn phải quyết định cho chính mình, chứ không ai quyết định cho mình. Bạn phải quyết định cho số phận vĩnh cửu của mình, bạn sẽ đi về đâu, sẽ ở đâu sau khi nhắm mắt tắt hơi trong cõi vĩnh hằng, ‘Hỏa ngục hay Thiên đàng?’ Chúa Cứu Thế Jesus đã trả giá đền tội cho bạn trên cây thập tự. Đấng Christ đã chịu khổ vì tội lỗi một lần đủ cả, Ðấng công chính chịu khổ thay cho những người tội lỗi, để Ngài có thể đem anh chị em đến với Ðức Chúa Trời (IPhêrơ 3:18).

Bây giờ bạn phải đến với Chúa như một tội nhân, nhìn nhận mình là một tội nhận, phạm tội cùng Ngài, không thể tự cứu mình. Khi viết điều này, thì theo sự hiểu biết của tôi, nhiều người ngày nay phản đối, vì họ không thích nhìn thấy chính mình như tội nhân đáng nhận cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, vì vậy họ nhìn Cơ Đốc giáo như một truyền thuyết cổ xưa được phát minh bởi nhưng người phản khoa học mê tín dị đoan mà đức tin đã giúp họ đối diện với sự sợ hãi và sự không chắc chắn. Nhưng sự thật mà nói bạn sẽ không bao giờ kinh nghiệm sự tha thứ, sự sống đời đời mà chỉ Chúa mới có thể ban cho nếu bạn không nhìn nhận mình là người có tội. Bạn ơi, chỉ có Chúa thôi mới có thể cứu bạn khỏi tội, khỏi ngày phán xét lớn, khỏi hồ lửa kinh khiếp. Bạn phải khiêm tốn hạ mình để sự kiêu ngạo được đóng đinh trên cây thập tự và hết lòng tin cậy Đấng Christ với cuộc đời mình và Ngài sẽ ôm chặt lấy bạn.

Bạn ơi, đời người thật ngắn ngủi, sự chết là chắc chắn, Thiên đàng và hỏa ngục rất thực hữu. Không gì trên đời này có thể làm cho bạn hạnh phúc vui mừng không tả xiết cho đến khi tội bạn được tha, linh hồn bạn được cứu, và tên bạn được ghi trên trời trong Sách Sự Sống của Chiên Con – Chúa Cứu Thế Jesus Christ.

Chúa là Đấng ghi tên bạn trên trời trong Sách Sự Sống của Ngài. Chúa là Đấng ban cho bạn sự sống đời đời. Bạn sẽ không bao giờ chết mất. Không ai có thể cướp bạn khỏi tay quyền năng của Chúa. Không quyền lực bóng tối nào có thể giựt bạn khỏi tay Chúa khi bạn giao cuộc đời mình cho Ngài và hết lòng tin cậy Ngài với cuộc đời mình. Chúa Jesus phán với những ai kính sợ và yêu mến Ngài, ‘Đừng sợ. Ta là Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng. Ta là Đấng sống. Ta đã chết, hiện nay Ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ (Khải huyền 1:17-18).

Hỏa ngục không phải là nơi mà Đức Chúa Trời muốn mọi người đến đó. Chúa cũng không ép loài người phải chọn Ngài để có một cõi vĩnh hằng vui sướng phước hạnh với Ngài. Chúa chỉ ban chính mình Ngài cho chúng ta ở trên cây thập tự để cứu chúng ta khỏi nơi trường sinh đau khổ mà không có Ngài. Chúa Jesus phán, ‘Chính Ta là sự sống lại và sự sống, người nào tin Ta, dù có chết như mọi người khác, cũng sẽ sống lại. Còn ai sống mà tin Ta sẽ chẳng bao giờ chết’ (Giăng 11:25-26).

HÃY THÀNH THẬT CẦU NGUYỆN: Chúa Jesus ôi, con đã phạm tội cùng Ngài. Xin Ngài thương xót con là người có tội. Xin Ngài tha thứ tội lỗi con. Xin huyết Ngài được đổ ra trên cây thập tự rửa sạch tội lỗi con. Con tin Ngài là Cứu Chúa của con, nhờ sự chết và sự sống lại của Ngài con mới có thể nhận được món quà của sự sống đời đời, món quà của cõi vĩnh hằng với Ngài trong Nước Thiên đàng.

HÃY ĐỌC LỜI CHÚA TRONG THÁNH KINH để học biết về Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài dành cho bạn. Bạn phải ăn nuốt Lời Chúa để sống vì chỉ Lời Chúa thôi mới có thể dinh dưỡng linh hồn và tâm linh bạn. Chúa phán, ‘Con người sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ mọi lời phán từ miệng Đức Chúa Trời’ (Mathiơ 4:4). Loài người chúng ta sống không phải chỉ nhờ cơm nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ ăn nuốt Lời Đức Chúa Trời và vâng theo mọi lời Đức Chúa Trời phán dạy thì con người bên trong và bên ngoài của chúng ta mới được lành mạnh.

HÃY ĐẾN VỚI HỘI THÁNH nơi mà Danh Chúa Jesus Christ được công bố và tôn cao để thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống, làm quen với các tín hữu khác, thông công, đồng hành với họ để được lớn lên trong sự hiểu biết Chúa Cứu Thế Jesus vì Thánh Kinh làm chứng về Ngài chúng ta cần phải đến với Ngài để nhận sự sống, có sự sống, và được sự sống - sự sống đời đời không chỉ trong đời này mà cả đời tới trong cõi vĩnh hằng ở Nước Thiên đàng vinh quang, tuyệt đẹp, và sáng ngời.

HÃY CHIA SẺ ĐỨC TIN của mình với những người chung quanh. Đừng hổ thẹn về Đấng Christ, Tin Lành, và Danh Ngài. Bạn vừa tiếp nhận món quà cứu rỗi tuyệt vời – hãy mau mau đi nói cho người khác biết tin mừng này - tin mừng của mọi tin mừng.

MS Tiến sĩ Christian Le PhD
Chủ bút/Sáng lập viên 
SỨ ĐIỆP CỦA SỰ SỐNG

1848 lượt xem
Các bài trước
VUI NHƯ NGÀY TẾT (29/01/2018)
TIN MỪNG CHO BẠN (19/09/2017)
KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI (13/11/2017)
BẠN ĐÃ ĐƯỢC CỨU RỖI CHƯA? (28/06/2017)
LỜI CHỨNG CỦA SÂU BỌ (29/08/2016)
Ý NGHĨA LỄ VU LAN VÀ SỰ DẠY DỖ CỦA THÁNH KINH (10/08/2016)
CUỘC ĐỜI BẠN KHÔNG CHẤM DỨT VỚI CÁI CHẾT ĐÂU! (28/01/2016)
HÀNH TRANG CHO NĂM MỚI (14/01/2016)
CÕI VĨNH HẰNG (08/01/2016)
ĐỊA-NGỤC (25/11/2015)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 62
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
NGƯỜI BẠN ĐỜI CHÚA CHỌN
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA KẾT BÔNG TRÁI NGÀY XUÂN
 
Dưỡng Linh  
Được Vận Hành Bởi Những Lời Hứa Của Chúa
 
Tạ Ơn Chúa  
NGUỜI TỪNG LÀ VÔ THẦN VÀ “NHẠO BÁNG” CHÚA
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
LẶNG LẼ NƠI NÀY
 
Tin Tức  
Tín Hữu Trung Quốc Phải Chịu Nhận Diện Mới Vào Nhà Thờ
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Thơ & Nhạc  
TÂN XUÂN THI KHÚC
 
VHope  
GIÁNG SINH LÀ GÌ?
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 15/02/2020
 
Góc của Ađam & Êva  
HÃY LẮNG NGHE NHAU BẰNG TRÁI TIM
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Cho Chính Chúng Ta
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
NHỮNG NGÀY TRỜI TRÊN ĐẤT
 
Tin Lành Media  
Lễ Cung Hiến Thánh Đường HTTL Tây Bắc
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Khoa Học Minh Họa  
Đà Điểu
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Giải Ảo Tâm Linh  
PHƯỚC LÀNH ĐẦU NĂM - Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
Chuyện tình ngày Valentine của ông bà Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC