Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
NHỜ CẬY CHÚA
Ngày 29/05/2018

 MS Peter The Van Le


"Nhìn xem Chúa Jesus là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng, đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng "(Hê-bê-rơ: 12: 2).

Người chăn bầy là tôi tớ của Đức Chúa Trời, cho nên phải luôn lắng nghe tiếng Chúa và làm theo. Điều đó có nghĩa là người lãnh đạo thuộc linh, thuộc về Chúa, không thuộc về thế gian. Kinh Thánh là kim chỉ nam soi dẫn những nguyên tắc mà người chăn bầy phải bước theo và vâng giữ. Người chăn bầy không những vâng lời Chúa mà còn hướng dẫn con cái Chúa học cách vâng lời Ngài cách trọn vẹn, không thể bước đi hàng hai giữa đời và đạo. Người chăn bầy, phải là tấm gương cho con cái Chúa nhìn vào sự trông cậy của bản thân mình đối với Chúa.

Cho dù có gặp những sự cố khó khăn, những hoàn cảnh nghiệt ngã cho đến mấy, người chăn bầy cũng không thể bỏ cuộc, ngã lòng; mà ngược lại luôn sống trong sự trông đợi Chúa, nương dựa nơi Ngài, và chỉ một mình Ngài mà thôi. Người chăn bầy không những nhìn xem Chúa là Đấng duy nhất tha thứ những tội lỗi của chính mình; kêu gọi bản thân bước vào chức vụ chăn bầy chiên; mà còn luôn tiếp trợ đáp ứng mọi nhu cầu trong công việc Chúa; cũng như sự sinh sống mỗi ngày cho bản thân và gia đình. Sau đây, chúng ta sẽ đi vào chi tiết của từng phần trong sự nhờ cậy Chúa. 

1. Không nhờ cậy con người

"Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành. Khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài" (Thi-Thiên 37: 3).

Con người vốn được dựng nên từ bụi đất, rồi cũng trở về với bụi đất. Vốn dĩ của nó là yếu đuối. Chính vì vậy, người chăn bầy, không trông đợi sự khôn ngoan từ nơi con người; cũng như không trông đợi sự tiếp trợ đến từ con người; mà là Đức Chúa Trời. "Ta ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ ta đến từ đâu, đến từ Đức Giê-hô-va." Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng người công bình, tức là kẻ được Đức Chúa Trời lựa chọn, sẽ không bị bỏ. Điều đó khẳng định tình yêu và sự quan phòng của Ngài không lìa bỏ những ai đặt trọn niềm tin nơi Chúa. Con dân Chúa nhờ cậy Chúa bao nhiêu; thì người chăn bầy càng nhờ cậy Chúa gấp mấy lần hơn những tín hữu bình thường. Đặt sự tin cậy nơi Ngài vì những lý do sau đây:

     a. Lời hứa của Chúa

"Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi" (Giô-suê 1:9).

Đối với loài người đang sống ở thế gian, không ai có thể tin cậy tuyệt đối về lời hứa của họ được; bởi vì con người hay bội bạc, thất hứa là chuyện bình thường trong xã hội và đời sống. Là con dân của Chúa, chúng ta được phước hơn vì có Đấng ban lời hứa và luôn giữ sự thành tín của Ngài. Nếu người chăn bầy, không tin cậy, hoặc thiếu tin cậy Chúa thì làm sao dẫn dắt dân sự của Ngài được? Sau khi Môi-se qua đời, Đức Chúa Trời đã kêu gọi Giô-suê tiếp tục trách nhiệm, dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào đất hứa. Ngài đã phán hứa cùng Giô-suê như những mệnh lệnh, và Giô-suê vâng lời Ngài vì tin cậy Chúa.

"Đức Giê-hô-va phán rằng: Hãy sắm sẵn thực vật,vì trong ba ngày nữa các ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh này, đặng đánh lấy xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã ban cho mình làm sản nghiệp"(Giô-suê 1: 11).

Giô-suê vâng lời Chúa, không nghi ngờ hay chất vấn Chuá điều gì. Việc của ông cần làm là vâng theo mệnh lệnh, và rao truyền mệnh lệnh đó cho dân sự Chúa làm theo:

"Bấy giờ Giô-suê truyền lịnh cho các quan trưởng của dân sự mà rằng: Hãy chạy khắp trại quân truyền lịnh cho dân sự rằng: Vì trong ba ngày nữa các ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh này, đặng đánh phá lấy xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho mình làm sản nghiệp. Giô-suê cũng nói cùng người Ru-bên, người Gát, và phân nửa chi phái Ma-na-se: Hãy nhớ lại điều Môi-se, tôi tớ Giê-hô-va đã dặn các ngươi khi người có nói: Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã cho các ngươi an nghỉ và ban xứ này cho các ngươi...Những người ấy thưa cùng Giô-suê rằng: Chúng tôi sẽ làm mọi điều ông dặn bảo, và đi khắp nơi nào ông sai; chúng tôi sẽ vâng theo ông trong mọi việc y như đã vâng theo Môi-se. Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông ở cùng ông, y như Ngài đã ở cùng Môi-se vậy. Phàm ai nghịch mạng lịnh không vâng theo lời ông trong mọi điều ông dặn biểu chúng tôi, thì người đó sẽ bị xử tử; chỉ ông hãy vững lòng bền chí" (Giô-suê1: 10, 11, 16, 17, 18).

Là người được Chúa sai và giao phó chăn bầy chiên của Ngài, chúng ta cần phải noi gương Giô-suê trong uy quyền của một người lãnh đạo. Ông đã mạnh mẽ truyền lịnh của Đức Giê-hô-va cho dân sự nghe theo, và thực hành những điều ông dặn bảo. Dân sự không những đã vâng lời ông mà còn nhắc nhở ông hãy vững lòng bền chí. Đây là bài học cho bất cứ ai giữ chức vụ chăn bầy hôm nay. Chúng ta cũng phải cầu xin Chúa ban cho uy quyền, mệnh lệnh của Ngài qua mặc khải và các dấu hiệu về sự sai bảo của Ngài. Rồi, hãy mạnh dạn truyền đạt lại cho con dân Chúa trong Hội Thánh nghe theo và vâng lời. Người chăn bầy phải mạnh mẽ đủ để truyền rao sứ điệp và mệnh lệnh cho dân sự Chúa. Đừng bao giờ để bị cuốn trôi bởi những điều con cái Chúa làm theo ý riêng; hoặc muốn nghịch lại sự mặc khải mà người chăn nhận được từ nơi Chúa.

     Ngày nay, rất nhiều Hội Thánh điạ phương đã không nghe theo người quản nhiệm Hội Thánh, bởi vì những người trong ban chấp hành đã lạm quyền và muốn cai trị Hội Thánh. Họ thường xem vị Mục sư như là người phải trực thuộc dưới quyền điều hành của họ; bởi vì họ đã mời vị Mục sư về và trả lương. Đây là một hiện tượng khá phổ biến trong các Hội Thánh ngày nay vì quá tự do. Họ không được sự chỉ đạo thống nhất từ các Giáo hạt. Hội Thánh điạ phương trải qua rất nhiều thời kỳ mời các Mục sư về quản nhiệm. Họ đã phỏng vấn, và có quyền quyết định mời hay từ chối. Từ thể thức chọn lựa Mục sư, cộng thêm quyền hạn đề nghị mức lương trả cho người quản nhiệm. Sau khi trải qua nhiều lần như vậy, ban chấp hành nghiễm nhiên trở thành những "ông chủ", lãnh đạo và quản trị Hội Thánh điạ phương.

Đây là thảm kịch đáng rủa sả và vô cùng tệ hại trong Hội Thánh Chúa hôm nay! Người chăn bầy không có đủ uy quyền để lãnh đạo, truyền rao những sứ điệp mạnh mẽ từ nơi Chúa; thì làm sao dám truyền lịnh như Giô-suê đã truyền lịnh cho dân sự! Chính vì lẽ đó, mà những người chăn bầy hôm nay, phải có trách nhiệm thay đổi những điều nghịch lý này. Trách nhiệm này là của những Giáo sư dạy ở các trường Kinh Thánh, ở các vị lãnh đạo các Giáo hạt, cũng như các Mục sư đương nhiệm.

Người chăn bầy không bao giờ bị khuất phục bất cứ ai chống nghịch lại mệnh lệnh của Đức Chúa Trời; không bị cám dỗ bởi tiền bạc hay quyền lực nào. Thẩm quyền của người chăn bầy là dẫn dắt dân sự theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Cho nên không nuông chìu con cái Chúa về những yêu sách không đúng với lời Chúa. Các nhân sự trong nhiều ban chấp hành ngày nay, có quyền tuyển chọn Mục sư quản nhiệm, có quyền ký giấy mời và làm hợp đồng trả lương. Chính đây là nguyên nhân biến những người phục vụ trở thành giới lãnh đạo, công khai cầm quyền trên Hội Thánh. Người chăn bầy, dù muốn hay không cũng phải trở thành "người chăn thuê." Ông ấy không có quyền gì cả ngoại trừ những bài giảng làm vui lòng con dân Chúa, chứ không phải làm vui lòng Đức Chúa Trời!

Tôi thiết nghĩ, đã đến lúc các vị Mục sư cần phải lấy lại uy quyền lãnh đạo; mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho mỗi người trong chúng ta. Hãy dứt khoát một điều: Không bao giờ đến một Hội Thánh mà hệ thống điều hành dưới một Ban Chấp hành. Trong Kinh Thánh không hề có nhóm từ "Ban Chấp hành", mà chỉ có những người "Chấp sự", là những người được bầu ra để phục vụ chăm sóc. Theo sách Công vụ (chương 6:1-6) cho biết lý do những Chấp sự được lập nên với nhu cầu và mục đich như sau:

"Khi số môn đệ Chúa gia tăng gấp bội, các tín hữu Hy lạp gốc Do Thái phàn nàn về người Do Thái bản xứ vì các quả phụ trong nhóm họ bị bỏ bê trong việc cung cấp vật thực hằng ngày. Mười hai sứ đồ triệu tập toàn thể tín hữu tuyên bố: Bỏ việc phục vụ lời của Đức Chúa Trời đi phục vụ bàn là điều không nên làm. Vậy thưa anh em, hãy chọn giữa vòng mình bảy người được chứng nhận là tốt, đầy dẫy Thánh Linh và khôn ngoan; chúng tôi sẽ giao trách nhiệm này. Còn chúng tôi sẽ chuyên tâm cầu nguyện và phục vụ lời Chúa."

Như vậy, không có lý do gì từ những Chấp sự trở thành những người cai trị Hội Thánh? Điều này là một hiện trạng làm gãy đổ mối thông công trong Hội Thánh giữa người chăn bầy và con dân Chúa. Đồng thời, cũng là cây đà ngăn trở chức vụ của người chăn bầy. Chính vì vậy, người chăn bầy hôm nay hãy mạnh mẽ noi gương Giô-suê vâng theo mạnh lịnh của Chúa, mà truyền rao lại cho dân sự của Ngài những điều răn và mạng lịnh phải thực hiện. Nói cách khác, người lãnh đạo Hội Thánh phải được mặc lấy uy quyền của Đức Chúa Trời, nương dựa tuyệt đối vào quyền năng của Chúa mà dẫn dắt dân sự của Chúa sẵn sàng bước xuống sông Giô-đanh. Có như vậy, mới hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho dòng nước dồn thành một đống, cho dân sự Chúa khiên hòm giao ước đi qua.

"Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngày nay ta khởi tôn ngươi lên trước mặt cả Y-sơ-ra-ên, để chúng nó biết rằng ta ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se vậy. Ngươi phải truyền lịnh này cho những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước: Khi nào các ngươi đến mé sông Giô-đanh, thì hãy dừng lại ở giữa sông...Khi các người khiên hòm đến sông Giô-đanh, và chân của những thầy tế lễ khiêng hòm mới bị ướt nơi mé nước, thì nước ở trên nguồn thường chảy xuống bèn dừng lại, dồn thành một đống...'' (Giô-suê 3: 7-16).

Hơn lúc nào hết, người chăn bầy hôm nay phải mạnh mẽ, phải vững lòng bền chí, phải sử dụng uy quyền Chúa giao, và nhờ cậy nơi Ngài tuyệt đối, mới có thể dẫn dắt bầy chiên của mình không đi sai đường, trật lối, không làm những điều chống nghịch lại mạng lịnh và điều răn của Chúa.

Mời đọc trọn bài viết:

NHO CAY CHUA

1153 lượt xem
Các bài trước
ĐỀN THỜ THỨ BA TẠI SI-ÔN (19/05/2018)
TRONG NGÀI CHÚNG TA SỐNG (04/05/2018)
MỘT NGƯỜI Ở GA-ĐA-RA (01/05/2018)
TỈNH THỨC TRƯỚC CẠM BẪY CỦA SA-TAN (26/04/2018)
QUỐC KHÁNH LẦN THỨ 70 CỦA ISRAEL (23/04/2018)
HÃY NHÌN NGƯỜI QUA CON MẮT CỦA CHÚA (17/04/2018)
LẠC ĐÀ CHIU QUA LỖ KIM (13/04/2018)
VINH QUANG SỐNG LẠI CỦA CHÚA JESUS (06/04/2018)
Tuổi Già Của Vua David (28/03/2018)
LÒNG KHOAN DUNG (25/03/2018)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 55&56 MS Hứa Trung Tín
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚC TÔN DANH THÁNH NGÀI - Ca Khúc An Bình
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
CHẠY
 
Tạ Ơn Chúa  
Bài làm chứng: VƯƠNG TRÀ MY
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
CHÀNG TỪ NHÃ CA BƯỚC RA
 
Tin Tức  
KHÔNG PHẢI NÓI VỀ CHÚNG TA MÀ VỀ CHÚA
 
Thơ & Nhạc  
KHI CON TRẺ SINH RA
 
VHope  
GẶP CHÚA
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
TIN TỨC TỐT LÀNH CHO BẠN HÔM NAY!
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO Dec 07 2019
 
Góc của Ađam & Êva  
HÃY LẮNG NGHE NHAU BẰNG TRÁI TIM
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
KHI ĐẾN ĐỈNH NÚI
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
NẾP SỐNG MỚI - Đám Tiệc hay Đám Tang
 
Tin Lành Media  
Lễ Cung Hiến Thánh Đường HTTL Tây Bắc
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Khoa Học Minh Họa  
Đà Điểu
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Giải Ảo Tâm Linh  
Giải Ảo Tâm Linh - Thuốc Chữa Bệnh Sợ
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
“BỚ SỰ CHẾT, ĐÂU LÀ SỰ ĐẮC-THẮNG CỦA MÀY?”
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC