Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
NHỮNG NGƯỜI MẤT TƯƠNG ỨNG VỚI CHÚA
Ngày 26/10/2018

Minh Khải


Theo thông thường, có lẽ con người không thể sống nổi nếu bỏ ăn uống 5 hay 10 ngày, nhưng nếu con người ngừng thở chừng 15 phút chắc sẽ chết ngay. Thân thể vật lí của con người cần ăn, uống, thở và vận động để tồn tại.

Theo kinh thánh con người là một chiếc bình chứa kì diệu, là một hồn sống, có tâm linh như cơ quan tiếp thu Đức Chúa Trời, có thân thể như phương tiện để biểu lộ sự sống mà người tiếp nhận được từ Đấng Tạo Hóa.

1 Cô rinh tô 1:9 chép, “Đức Chúa Trời là thành tín, do Ngài anh em đã được gọi đến sự tương giao với Con Ngài, là Jêsus Christ, Chúa chúng ta”. Đức Chúa Trời muốn tín đồ tương giao, để hấp thụ Đấng Christ, hiện thân của Ngài, hầu họ có sự sống và biểu lộ sự sống ấy của Ngài. Chúa Jesus như là thức ăn, nước uống, hơi thở thuộc linh và là miền đất, là lãnh vực, nơi chúng ta hoạt động. Người tín đồ phải sống lệ thuộc Đức Chúa Trời, liên tục tiếp thu sự sống của Ngài, và liên tục biểu lộ, chứng minh sự sống ấy là có thật qua thân thể của mình cho đến mản đời.

Khi cụ A-đam 622 tuổi, thì hậu tự đời thứ bảy của cụ là Hê nóc được sinh ra.

Hê nóc đồng đi, tương giao khắng khít với Chúa  suốt 300 năm. Hê nóc sống chung với A-đam 308 năm, mãi cho đến ngày A-đam qua đời. Kinh thánh không cho chúng ta thấy dấu hiệu A-đam gần gũi Chúa suốt cuộc đời dài 930 năm dài, trong khi hậu tử trẻ của ông là Hê nóc thì có. Có ai trường thọ mà mất tương úng thuộc linh với Chúa chăng?

Áp-ra-ham hưởng thọ 175 tuổi không suy giảm sự sống thuộc linh, còn con ông là Y-sác, nhỏ hơn ông 100 tuổi thì thể nào? Khi Gia cốp ra khỏi nhà với tuổi 77, năm đó Y-sác 137 tuổi, và Y sác còn sống thêm 43 năm đạt tuổi thọ là 180. Đáng tiếc 43 năm tuổi già của Y-sác không được kinh thánh ghi lại manh mối nào về nếp sống thuộc linh của ông. Phải chăng Y sác sống 43 năm cuối đời chỉ lo ăn ngon, uống no say và ngủ nghỉ đầy đu? Một cuộc đời tàn héo!

Tại Ai cập, Y-sơ-ra-ên, là một Gia cốp già nua, có 17 năm biểu lộ Đức Chúa Trời tuyệt vời. Ông cầu nguyện, ông chúc phước, ông làm chứng về Chúa xử lí mình, ông tôn vinh Đấng Toàn Túc đã chăn nuôi ông suốt 147 năm đường dài. Ngợi khen Chúa về một tuổi già không mất tương ứng với Nguồn sự sống cho đến ngày chết. Hai câu kinh thánh ấn tượng sâu đậm cho tôi là: “Gia-cốp, lúc gần chết, …nương trên gậy mình mà thờ lạy”  và “ Khi trối mấy lời nầy cho các con mình xong, thì Gia-cốp để chân vào giường lại, rồi tắt hơi”. Một con người thuở thiếu thời sống gian ngoa, giảo hoạt, bon chen, nay chân đã què và bàn chân từng rảo bước đã an nghỉ! Phước hạnh thay!

Môi-se tự thán trong thi thiên 90, “Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi,

Còn nếu mạnh khoẻ thì đến tám mươi; Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi”. Khi đạt tuổi 80, Môi-se kể mình sắp chết, nhưng Chúa hiện ra kêu gọi ông sống cuộc đời như bụi gai cháy mà không tàn suốt 40 năm nữa. Có lẽ Giô-suê là người đã bình luận về tuổi già của thầy mình: “khi Môi-se qua đời, tuổi được một trăm hai mươi; mắt người không làng, sức người không giảm”. Ô sự sống thần thượng biểu lộ trong vẻ đẹp tươi mới của nó mãi cho đến ngày Môi-se ra đi. Ngợi khen Chúa.

Tôi chưa đọc thấy một lời cầu nguyện nào của vua Sau-lơ lúc còn trẻ hoặc về già. Dù ông có hai lần miễn cưỡng dâng tế lễ cho Chúa tại bàn thờ, nhưng tuổi già của ông sống trong tâm trạng cay đắng, bất an, đêm ngày suy tư tìm cách săn đuổi và tiêu diệt Đa-vít cho bằng được. Tác giả sách 1 Sa mu ên bình phẩm, “Sau-lơ càng sợ Đa-vít hơn nữa, và trọn đời mình làm kẻ thù nghịch người”. Có ai có tâm trạng cay đắng anh em mình như Sau lơ gần suốt cả cuộc đời chăng?

Tôi cảm nhận Đa-vít là một con người đói khát tìm kiếm Chúa gần suốt đời. Ông tự chứng, “Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, Bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm; .. Linh hồn tôi đeo theo Chúa” (Thi 63). Vua Đa-vít không hề mất tương ứng với Chúa, ngay cả sau khi phạm tội ngoại tình. Trước khi ra đi, ông triệu tập hội đồng dân Chúa để cổ động và rao giảng về việc xây dựng đền thờ Đức Chúa Trời. Mấy năm sau cùng ông tìm kiếm Chúa, nên Thần Linh Chúa khải thị cho ông toàn bộ sơ đồ, kế hoạch xây đền, và xây dựng vương quốc Israel. Mấy ai được tuổi già như vua Đa-vít?

Vua A-bi-gia, cháu nội của Sa-lô-môn tố cáo Giê-rô-bô am cướp giựt 10 chi phái Israel, còn tiên tri A hi gia nói lại lời Chúa với Giê rô bô am, “Ta đã đoạt lấy nước khỏi nhà Đa-vít mà trao cho ngươi” (1 Các vua 14). Một người hầu việc Chúa mà cướp giựt (theo sự cho phép của Chúa)  như vậy có cuộc sống thuộc linh ra sao?. Tôi không thấy Giê rô bô am yêu mến, tìm kiếm Chúa, mà chỉ tìm phương sách làm sao cho dân Chúa xa cách Đức Chúa Trời để bảo toàn đế vị của gia đình ông. Ôi một tuổi già biểu lộ tính tham tàn, bội đạo cho đến ngày chết. Đáng phỉ nhổ!

Nhờ chức vụ lời của tiên tri Xa cha ri mà Nam quốc Giu đa cường thịnh, và tên tuổi vua Ô xia nổi tiếng trong các nước lân cận. Sau khi được Chúa cho thành công mỹ mãn, lòng kiêu ngạo Ô xia nổi lên, ông muốn xâm phạm chức tế lễ của nhà Lê-vi, và bị Chúa trừng phạt nổi bệnh phung trắng xóa. Tuổi già của một đầy tớ Chúa phải sống riêng biệt trong một căn hộ dành cho người bệnh. Dù phải chịu chết dưới ngôi đền sụp đổ, nhưng lời cầu nguyện của thẩm phán Sam-sôm bất khiết cũng được ai đó nghe đến và ghi lại trong kinh thánh. Còn với vua Ô xia, bạn nghĩ rằng ông có tìm kiếm Chúa và kêu xin với Ngài trong những năm nằm bệnh cuối đời chăng? Tôi tin là không?

Tôi thường nghe những bậc “đồng công”, “đầy tớ Chúa” luôn mồm khoe khoang rằng mình được tín đồ các nơi khen ngợi mình thể nầy, thể kia. Họ khoe về những đất nước mà họ được du lịch, về gia sản, về sự thành đạt của con cái.  Nhưng Phao lô chỉ khoe về những lần Chúa hiện ra trấn tỉnh, an ủi ông trong những giờ phút nguy nan, suy yếu, cùng đường. “Ban đêm, Chúa phán cùng Phao-lô trong sự hiện thấy rằng: Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh, ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu”. Giữa cơn bão lâu ngày tên biển, ông tự làm chứng “Vì đêm nay, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, là Đấng ta thuộc về và hầu việc, có hiện đến cùng ta …”. Mãi đến giờ gần tuận đạo ông cũng được Chúa ở bên cạnh “hết thảy đều lìa bỏ ta. Nhưng Chúa đứng bên ta, thêm sức cho ta”.

Sau khi gặp Chúa, cuộc đời Phao-lô chỉ hầu việc Chúa khoảng 33 năm, nhưng trong những năm ấy ông không bao giờ mất sự hiện diện tươi mới của Chúa ở với mình.

Bạn ơi, bạn mất tương ứng với Chúa như Y-sác, như vua Sau lơ hay mãi mãi gần gũi Ngài như Môi se, Đa-vít và Phao lô? Bạn còn tương ứng với Chúa mãi đến cuối đời của minh chăng?

M.K.25-10-2018

275 lượt xem
Các bài trước
SỰ TĨNH NGUYỆN (28/09/2018)
XÉT ĐOÁN THEO BỀ NGOÀI (04/09/2018)
SỰ CẦU NGUYỆN (30/08/2018)
Đồng Hồ Cát Dạy Chúng Ta Cái Gì? (22/08/2018)
Chiều Kích Của Đức Chúa Trời Vĩ Đại (18/08/2018)
Ba Kẻ Thù Lớn Nhất Trong Cuộc Đời Bạn (14/08/2018)
TÌNH YÊU THƯƠNG (02/08/2018)
Bạn Có Thể Chỉ Là Một Đứa Trẻ Về Thuộc Linh (25/07/2018)
6 ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT ĐỂ CÓ ĐƯỢC CUỘC SỐNG VUI VÀ CÓ Ý NGHĨA THẬT (23/07/2018)
SỰ CHÂN THÀNH (27/06/2018)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 39&40 MS Hứa Trung Tín
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
MÃI TRONG TÌNH CHA
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
KHÔNG BAO GIỜ CÓ CÁI ĐƯỢC GỌI LÀ SỐ PHẬN HAY ĐỊNH MỆNH MÀ LÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA CHÚNG TA
 
Tạ Ơn Chúa  
Cơ Đốc Nhân Dẫn 1500 Người Đến Cùng Chúa
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
CÓ MỘT TUẦN NHƯ THẾ
 
Tin Tức  
VỀ NHÀ CHÚA: MỤC SƯ TRƯƠNG VĂN ĐƯỢC
 
Thơ & Nhạc  
CON CÓ CHA
 
VHope  
Chúa Quá Yêu Tôi | Như Trang
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
GIỐNG NHƯ BỌT NƯỚC TRÊN DÒNG CHẢY
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 20/07/2019
 
Góc của Ađam & Êva  
HÃY LẮNG NGHE NHAU BẰNG TRÁI TIM
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Tôi Chả Quan Tâm
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
NẾP SỐNG MỚI: Đồng Tiền hay Con Cóc
 
Tin Lành Media  
Lễ Cung Hiến Thánh Đường HTTL Tây Bắc
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Khoa Học Minh Họa  
CON QUẠ
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Giải Ảo Tâm Linh  
Giải Ảo Tâm Linh - Vác Thập Tự Giá
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Sưu Tầm  
HỘI NGHỊ TOÀN CẦU CỦA MA-QUỶ
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC