Vườn ÊĐen Mới | Tài Liệu
Mười Bốn Danh Hiệu của Đức Giê-hô-va (Đức Jehovah)
Ngày 05/12/2018

 Mục Sư Jean Olivier 


Danh Ngài là Giê-hô-va (Xuất 15:3). Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài, (Thi thiên 9:10). Kêu cầu Danh Đức Jehovah là để thờ phượng Ngài, (Sáng thế ký 21:33). Còn nếu, lấy Danh Đức Jehovah làm chơi nghĩa là đang làm Ô Danh Ngài, (Xuất Ê-díp-tô ký 20:7). Không tuân theo sự đòi hỏi của luật pháp bao hàm sự xúc phạm đến Danh Ngài, (Phục truyền 21:5). Danh Chúa làm bằng chứng cho sự duy trì, gìn giữ dân của Ngài. (1Samuên 12:22)

Tên của Đức Jehovah có nghĩa là bản tánh của Ngài. Ý nghĩa của Jehovah là Đấng không thay đổi, tức là Đấng đã có, hiện có và còn đến. (Khải huyền 1:4). Chính Đức Jehovah đã diễn tả điều này bằng: TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU hoặc TA LÀ ĐẤNG HIỆN HỮU NHƯ TA ĐANG HIỆN HỮU. (Xuất Ê-díp-tô ký 3:14).

Có tất cả là 14 Danh hiệu của Đức Jehovah.

1-Giê-hô-va Hô-si-nu (Jehovah-Hoseenu)

2-Giê-hô-va Di-rê (Jehovah-Jireh)

3-Giê-hô-va Rô-phê-ca hay Ráp-pha (Jehovah-Ropheca or Rappha)

4-Giê-hô-va Ni-si (Jehovah-Nissi)

5-Giê-hô-va Mê-ca-đê-xem (Jehovah-Mekaddeshcem)

6-Giê-hô-va Ê-lô-hi-nu (Jehovah-Eloheenu)

7-Giê-hô-va Ê-lô-hê-ca (Jehovah-Eloheka)

8-Giê-hô-va Ê-lô-hê (Jehovah-Elohay)

9-Giê-hô-va Sa-lam (Jehovah-Shalom)

10-Giê-hô-va Xê-ba-hốt (Jehovah-Tsebahoth)

11-Giê-hô-va Rô-hi hay Ra-a (Jehovah-Rohi or Raah)

12-Giê-hô-va Hê-lê-ôn (Jehovah-Heleyon)

13-Giê-hô-va Xít-ki-nu (Jehovah-Tsidkeenu)

14-Giê-hô-va Sa-ma (Jehovah-Shammah)

Nhưng để hiểu một cách rõ ràng về 14 Danh hiệu này, chúng ta cần phải tìm hiểu về Danh xưng của Đức Chúa Trời. (còn tiếp)

Pastor Jean Olivier (Cao Đắc Văn)

PS: Đây là những Danh xưng kép được đọc theo tiếng Việt. nhưng có những Danh xưng như Elohim có thể đứng độc lập không cầ phải viết là Jehovah Elohim mà chỉ viết Elohim là đủ. Từ Elohim xuất hiện độ 2,500 lần và trong 2,310 trường hợp, nó được áp dụng cho Đức Chúa Trời... Elohim có nghĩa là Đấng thiết lập quyền năng, do đó trong sự xuất hiện đầu tiên của Danh xưng này, chúng ta đã thây ý nghĩa đó: Ban đầu Đức Chúa Trời... Sáng thế ký 1:1 (Inthe beginning God - אֱלֹהִים רֵאשִׁית thì từ Hebrew của chữ רֵאשִׁית ('elohiym) vốn là Elohim.

Sách tham khảo

Kinh Thánh Tân và Cựu ước.
Thần Đạo Học của J.D. Olsen.
Systematic Theology của L.Berkhof.
Thần Học Căn Bản của Charles C.Ryrie.
Hệ Thống Thần Học của Phạm Xuân Tín.
Các Nguyên Lý Cấu Tạo Kinh Thánh của F.E.Marsh.
New Bible Dictionary của JD Douglas, FF Bruce, JI Paker, N Hillyer, D Guthrie, AR Millard, DJ Wiseman.

5349 lượt xem
Các bài trước
Cố Mục Sư PHẠM XUÂN THIỀU (1942-2002) (14/08/2018)
Sách: NƯỚC TRỜI KHÔNG BIÊN GIỚI - MS Nguyễn Văn Huệ (02/08/2018)
SÁCH: SỰ CỨU RỖI QUA THẬP TỰ GIÁ (25/05/2018)
TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM LÀ ĐỂ LẠI MỘT DI SẢN THUỘC LINH (17/08/2017)
TÔI MUỐN LÀM NGƯỜI TRUYỀN BÁ TIN LÀNH (24/07/2017)
TÔN GIÁO HAY ĐẤNG CỨU THẾ? (06/07/2017)
HÃY LÀ CHÍNH BẠN (10/03/2017)
MÔ HÌNH ĐÀO TẠO MÔN ĐỒ (21/02/2017)
NHỮNG CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM (01/08/2016)
GIÁO TRÌNH ALPHA - Nicky Gumbel (28/01/2016)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 126
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
CHẲNG CẦN ÁO CHOÀNG MỚI TRỞ NÊN ANH HÙNG
 
Dưỡng Linh  
TẤM LÒNG MỚI
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 01/15/2022
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
HÃY NHƯỚNG MẮT LÊN
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
ĐƯỢC THÁNH LINH CỦA ĐẤNG CHRIST GIÚP ĐỠ (Giăng 14:16, 26; 16:17)
 
Thơ & Nhạc  
TÁI LẬP ĐỜI SỐNG: ĐỔI-MỚI - KỶ-LUẬT “QUYẾT KHÔNG THỎA HIỆP”
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Thách thức mới trong Năm Mới
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NẮNG XUÂN - Ca Khúc Kim Hân
 
Nghiệm và Sống  
Đồng Ý Chứ?
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
Hãy Dùng Lời Đó Mà An Ủi Nhau
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KẺ ĐẠI ÁC - Đa ni ên 11:21-45
 
Góc của Ađam & Êva  
Phải Làm Gì Khi Bạn Đời Muốn Ly Hôn?
 
Truyền Đạo Đơn  
VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI - Văn Phẩm Nguồn Sống
 
VHope  
Chúa Đến Ban Bình An | Nenita
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Được thấy những việc lớn và khó - Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT ĐẦY TỚ ĐỨC CHÚA TRỜI TỐI CAO!
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC