Vườn ÊĐen Mới | Tài Liệu
Mười Bốn Danh Hiệu của Đức Giê-hô-va (Đức Jehovah)
Ngày 05/12/2018

 Mục Sư Jean Olivier 


Danh Ngài là Giê-hô-va (Xuất 15:3). Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài, (Thi thiên 9:10). Kêu cầu Danh Đức Jehovah là để thờ phượng Ngài, (Sáng thế ký 21:33). Còn nếu, lấy Danh Đức Jehovah làm chơi nghĩa là đang làm Ô Danh Ngài, (Xuất Ê-díp-tô ký 20:7). Không tuân theo sự đòi hỏi của luật pháp bao hàm sự xúc phạm đến Danh Ngài, (Phục truyền 21:5). Danh Chúa làm bằng chứng cho sự duy trì, gìn giữ dân của Ngài. (1Samuên 12:22)

Tên của Đức Jehovah có nghĩa là bản tánh của Ngài. Ý nghĩa của Jehovah là Đấng không thay đổi, tức là Đấng đã có, hiện có và còn đến. (Khải huyền 1:4). Chính Đức Jehovah đã diễn tả điều này bằng: TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU hoặc TA LÀ ĐẤNG HIỆN HỮU NHƯ TA ĐANG HIỆN HỮU. (Xuất Ê-díp-tô ký 3:14).

Có tất cả là 14 Danh hiệu của Đức Jehovah.

1-Giê-hô-va Hô-si-nu (Jehovah-Hoseenu)

2-Giê-hô-va Di-rê (Jehovah-Jireh)

3-Giê-hô-va Rô-phê-ca hay Ráp-pha (Jehovah-Ropheca or Rappha)

4-Giê-hô-va Ni-si (Jehovah-Nissi)

5-Giê-hô-va Mê-ca-đê-xem (Jehovah-Mekaddeshcem)

6-Giê-hô-va Ê-lô-hi-nu (Jehovah-Eloheenu)

7-Giê-hô-va Ê-lô-hê-ca (Jehovah-Eloheka)

8-Giê-hô-va Ê-lô-hê (Jehovah-Elohay)

9-Giê-hô-va Sa-lam (Jehovah-Shalom)

10-Giê-hô-va Xê-ba-hốt (Jehovah-Tsebahoth)

11-Giê-hô-va Rô-hi hay Ra-a (Jehovah-Rohi or Raah)

12-Giê-hô-va Hê-lê-ôn (Jehovah-Heleyon)

13-Giê-hô-va Xít-ki-nu (Jehovah-Tsidkeenu)

14-Giê-hô-va Sa-ma (Jehovah-Shammah)

Nhưng để hiểu một cách rõ ràng về 14 Danh hiệu này, chúng ta cần phải tìm hiểu về Danh xưng của Đức Chúa Trời. (còn tiếp)

Pastor Jean Olivier (Cao Đắc Văn)

PS: Đây là những Danh xưng kép được đọc theo tiếng Việt. nhưng có những Danh xưng như Elohim có thể đứng độc lập không cầ phải viết là Jehovah Elohim mà chỉ viết Elohim là đủ. Từ Elohim xuất hiện độ 2,500 lần và trong 2,310 trường hợp, nó được áp dụng cho Đức Chúa Trời... Elohim có nghĩa là Đấng thiết lập quyền năng, do đó trong sự xuất hiện đầu tiên của Danh xưng này, chúng ta đã thây ý nghĩa đó: Ban đầu Đức Chúa Trời... Sáng thế ký 1:1 (Inthe beginning God - אֱלֹהִים רֵאשִׁית thì từ Hebrew của chữ רֵאשִׁית ('elohiym) vốn là Elohim.

Sách tham khảo

Kinh Thánh Tân và Cựu ước.
Thần Đạo Học của J.D. Olsen.
Systematic Theology của L.Berkhof.
Thần Học Căn Bản của Charles C.Ryrie.
Hệ Thống Thần Học của Phạm Xuân Tín.
Các Nguyên Lý Cấu Tạo Kinh Thánh của F.E.Marsh.
New Bible Dictionary của JD Douglas, FF Bruce, JI Paker, N Hillyer, D Guthrie, AR Millard, DJ Wiseman.

4068 lượt xem
Các bài trước
Cố Mục Sư PHẠM XUÂN THIỀU (1942-2002) (14/08/2018)
Sách: NƯỚC TRỜI KHÔNG BIÊN GIỚI - MS Nguyễn Văn Huệ (02/08/2018)
SÁCH: SỰ CỨU RỖI QUA THẬP TỰ GIÁ (25/05/2018)
TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM LÀ ĐỂ LẠI MỘT DI SẢN THUỘC LINH (17/08/2017)
TÔI MUỐN LÀM NGƯỜI TRUYỀN BÁ TIN LÀNH (24/07/2017)
TÔN GIÁO HAY ĐẤNG CỨU THẾ? (06/07/2017)
HÃY LÀ CHÍNH BẠN (10/03/2017)
MÔ HÌNH ĐÀO TẠO MÔN ĐỒ (21/02/2017)
NHỮNG CÂU CHUYỆN PHÚC ÂM (01/08/2016)
GIÁO TRÌNH ALPHA - Nicky Gumbel (28/01/2016)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 51
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
CÓ MỘT DÒNG SÔNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA ĐÃ TRẢ HẾT - Ca Khúc Kim Hân
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI YÊU
 
Dưỡng Linh  
Ba Điều Chúng Ta Yêu Quý Nhưng Giết Chết Sự Phát Triển Hội Thánh
 
Tạ Ơn Chúa  
TỪ HỒI GIÁO CUỒNG TÍN ĐẾN CƠ ĐỐC NHÂN
 
VHope  
Tình...(Thư Gửi Cha Mẹ)
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
GIỐNG NHƯ BỌT NƯỚC TRÊN DÒNG CHẢY
 
Tin Tức  
SỰ IM LẶNG CỦA NGÔI MỘ TRỐNG
 
Thơ & Nhạc  
" NGÀY TỪ MẪU...THIẾU MẸ "
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Điều Lừa Dối Lót Đường Cho Sự Ngoại Tình
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 25/05/2019
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Lạy Chúa Giê-su, xin Ngài đến!
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
NẾP SỐNG MỚI: Đồng Tiền hay Con Cóc
 
Tin Lành Media  
Lễ Cung Hiến Thánh Đường HTTL Tây Bắc
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Giải Ảo Tâm Linh  
Giải ảo Tâm Linh - Thi Thiên 23: 6 - SỐNG ĐẦY HY VỌNG
 
Khoa Học Minh Họa  
CON CÔNG VÀ CON GÀ TRỐNG
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Sưu Tầm  
KHÔNG CÓ THỜI GIAN NGỦ NƯỚNG
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC