Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000
















THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 30
Ngày 22/12/2018

Đáp án Bài 29:
281.d  282.a  283.d  284.c  285.d  286.c  287.d  288.a  289.b  290.c


In Bài học:
TKTN - Bài 30

Mác 1-5

Giăng đã tới, trong đồng vắng vừa làm vừa giảng phép báp-têm ăn-năn, cho được tha tội. Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân-sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh (Mác 1:4-5)

Vả, trong những ngày đó, Đức Chúa Jêsus đến từ Na-xa-rét là thành xứ Ga-li-lê, và chịu Giăng làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Đức Thánh-Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ-câu. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu-dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường (9-11)

Tức thì Đức Thánh-Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng. Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỉ Sa-tan cám-dỗ bốn mươi ngày, ở chung với thú rừng, và có thiên-sứ hầu việc Ngài. (12)

Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.  (17)

Vả, bà gia Si-môn đương nằm trên giường, đau rét; tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy; bịnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu-hạ. (30-31)

Ngài phán: Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung-quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. (38)

Đức Chúa Jêsus thấy đức-tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội-lỗi ngươi đã được tha. (Mác 2:5)

Chẳng phải kẻ mạnh-khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bịnh; ta chẳng phải đến gọi người công-bình, nhưng gọi kẻ có tội. (17)

Không ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ; nếu vậy thì miếng nỉ mới chằng rách áo cũ, mà đàng rách thành xấu thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu vậy, rượu làm vỡ bầu, rượu mất và bầu cũng chẳng còn. (21-22)

Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Vậy thì Con người cũng làm chủ ngày Sa-bát. (27-28)

Ngài hỏi họ rằng: Trong ngày Sa-bát, nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người? Nhưng họ đều nín-lặng (Mác 3:4)

Kìa là mẹ ta và anh em ta! Ai làm theo ý-muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em, và mẹ ta vậy. (35)

Những người chịu giống gieo nơi đất đá-sỏi, là những kẻ nghe đạo, liền vui-mừng chịu lấy; song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm-thời mà thôi, nên nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực-khổ, bắt-bớ, thì liền vấp-phạm. Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai, là kẻ đã nghe đạo; song sự lo-lắng về đời nầy, sự mê-đắm về giàu-sang, và các sự tham-muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt-ngòi đạo, và trở nên không trái. Nhưng, những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt, là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm. (Mác 4:16-20)

Sao các ngươi sợ? Chưa có đức-tin sao? (40)

Hãy về nhà ngươi, nơi bạn-hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn-lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Mác 5:19) 

Ai đã rờ áo ta? (30)

Hỡi con gái ta, đức-tin con đã cứu con; hãy đi cho bình-an và được lành bịnh. (34)

Đừng sợ, chỉ tin mà thôi (36)

Ngài phán cùng chúng rằng: Sao các ngươi làm ồn-ào và khóc-lóc vậy? Đứa trẻ chẳng phải chết, song nó ngủ. (39)

6132 lượt xem
Các bài trước
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 29 (15/12/2018)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 28 (09/12/2018)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 13&14 MS Lữ Thành Kiến (08/12/2018)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 27 (01/12/2018)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 26 (24/11/2018)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 25 (17/11/2018)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 11&12 MS Lê Kim Duyệt (12/11/2018)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 24 (12/11/2018)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 23 (04/11/2018)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 22 (27/10/2018)
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
CÂY TRÁI ÂM NHẠC
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA KẾT BÔNG TRÁI NGÀY XUÂN
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
CHÀNG QUÁ CẦN THIẾT CHO TÔI
 
Tạ Ơn Chúa  
NGUỜI TỪNG LÀ VÔ THẦN VÀ “NHẠO BÁNG” CHÚA
 
Dưỡng Linh  
CÓ PHẢI KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI?
 
Tin Tức  
Tín Hữu Trung Quốc Phải Chịu Nhận Diện Mới Vào Nhà Thờ
 
VHope  
GIÁNG SINH LÀ GÌ?
 
Thơ & Nhạc  
EM ĐANG SÔNG NHỮNG NGAY TRỜI TRÊN ĐẤT
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
CHÚA JESUS NÓI SỰ THẬT VỀ SỰ KINH KHIẾP CỦA HỎA NGỤC
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 18/01/2020
 
Góc của Ađam & Êva  
HÃY LẮNG NGHE NHAU BẰNG TRÁI TIM
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Con Sẽ Tin Cậy Ngài
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
VIẾNG THĂM ÐẤT THÁNH với Ms Hồ Xuân Phước
 
Tin Lành Media  
Lễ Cung Hiến Thánh Đường HTTL Tây Bắc
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Khoa Học Minh Họa  
Đà Điểu
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Giải Ảo Tâm Linh  
PHƯỚC LÀNH ĐẦU NĂM - Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
“BỚ SỰ CHẾT, ĐÂU LÀ SỰ ĐẮC-THẮNG CỦA MÀY?”
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC