Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
KHÓ KHĂN GIAN NAN - GIÀU SANG NGẠO MẠN
Ngày 24/12/2018

 Minh Khải 


Mác 4:5-7, 16-19-, “Và một số khác đã rơi trên đất có đá nơi đã chẳng có nhiều đất; và nó nảy mầm liền vì nó không có một độ sâu nào của đất. Và sau khi mặt trời đã mọc, nó bị cháy sém; và vì nó đã không có rễ, nó héo đi. Và một số khác đã rơi ở giữa gai góc, và gai góc mọc lên và làm nó chết ngạt, và nó đã chẳng được mùa gì cả--  Và tương tự, họ là những kẻ mà trên họ hạt giống được gieo như trên những chỗ có đá, những kẻ, khi họ nghe lời, vui vẻ nhận lời liền; và họ không có rễ vững-chắc trong họ, nhưng chỉ tạm-thời; đoạn, khi hoạn-nạn hay bắt bớ nổi lên vì lời, tức thì họ bị khiến cho sẩy chân. Và những kẻ khác là những kẻ trên họ hạt giống được gieo như giữa gai góc; đây là những kẻ đã nghe lời,và các sự lo-lắng về thế-giơi, và sự lừa-đảo của sự giàu-có, và các sự ham-muốn các điều khác đi vào trong và bóp nghẹt lời, và nó trở thành không kết-quả”.

Lời Chúa trên đây minh họa hai loại cuộc sống tín nhân của Ngài. Một số người như hạt giống sống giữa hoàn cảnh khó khăn, đất sỏi đá. Hạt giống là Lời Kinh thánh mọc lên thành cây lúa, là người tín đồ.

Chúa còn nói đến hạng loại tín nhân thứ hai, như cây lúa mọc dưới bụi gai góc. Lu ca 8:14 ghi nhận người tín đồ sống dưới bụi gai có thể thành công như cây lúa đã sinh bông kết trái, nhưng vì “ bị sự lo lắng, giàu có, vui thú của đời sống làm cho nghẹt đi, nên không sanh được trái chín”. Đã thành công, đã có kết quả, nhưng không thắng nổi trắc nghiệm sau cùng, những cây lúa nầy đã hư hỏng, không sinh trái chín được.

1.     Khó Khăn Thì Gian Nan:

   Theo chiều thuận trong Kinh thánh Công vụ 14 thì “cần phải trải qua nhiều hoạn nạn mới được vào nước Đức Chúa Trời”. Tín nhân phải trải qua nhiều thử thách, nếu đắc thắng thành công  sẽ được vào nước ngàn năm của Đấng Christ. Ai cũng biết như vậy.

Thiếu niên Đa-vít đã chịu khổ, đã gian nan trốn tránh sự săn đuổi mạng sống từ tay vua Sau-lơ trong khoảng  thời gian 17 năm dài, mãi đến năm ông 30 tuổi lên ngôi làm vua tại Hếp-rôn, trong xứ miền nam, Giu- đa.

    Giăng Mác là công tử bột của bà Ma-ri, Jerusalem, mà bố ông là một quan chức người La-mã. Mác được người anh em là Ba-na-ba đem theo làm thừa sai cho hai vị sứ đồ trong chuyến truyền giáo đầu tiên ở cõi A-si. Mác không chịu nổi cuộc sống dậy sớm cầu nguyện, lao tác cả ngày, ăn uống thiếu thốn, đi đường nhiều, lại thiếu ngủ. Sử gia Lu-ca ghi chép “Nhưng Giăng lìa họ, trở về Giê-ru-sa-lem”. Hoàn cảnh khó khăn như sỏi đá, dưới ánh nắng mặt trời nóng, Mác đành bỏ cuộc.

   Thật ra sống giữa hoàn cảnh sói đá, cây lúa  không có chỗ nào để bám sống. Chỉ có Chúa Jesus như cây non, như cái rễ ra từ đất khô, có thể sống mạnh mẽ đắc thắng mà thôi. Giăng 1:4 chép “trong Ngài có sự sống  -Zoe”. Ngài sống bằng sự sống của Đức Chúa Trời, không sống nhờ vào hoàn cảnh.

Bạn ơi, Phao lô khuyên, “giựt lấy sự sống thật”.., chớ đừng nương cậy sự giàu có mà sống. Sứ đồ Giăng nói Chúa là sự sống thật, là nơi chúng ta cần bám lấy để vượt thắng hoàn cảnh sỏi đá, nắng nóng trong cuộc đời.

2.     Giàu Sang Thì Ngạo Mạn:

   Nhưng có một nghịch lí, là sau khi thành đạt thuộc linh, thành công sự nghiệp, có chức vụ hầu việc Chúa nổi bật rồi, cơn thử nghiệm lại xảy ra vào cuối đời để trắc nghiệm một lần nữa. Và rất nhiều người đã rớt tiếp sau sự thành công đầy gian khổ, nhưng vẻ vang của mình.

Sau khi lên ngai, có lẽ Đa-vít chễnh mãng kiêng ăn, tìm kiếm Chúa, trong khi cuộc sống trở nên nhàn nhã, giàu sang, thịnh vượng, ông đã rớt bài thi trắc nghiệm sự thành công trong vụ bê bối với Bát-sê-ba và việc làm kiêu ngạo tự mãn trong vụ điều tra quân số toàn quốc.

Nhưng cám ơn Chúa, ông đã thành tâm ăn năn kịp thời nên được Chúa phục hồi và làm cho ông trưởng thành thuộc linh, như  trái chín muồi (Lu ca 8:14), đến nỗi Chúa phê duyệt cho tên tuổi ông xuất hiện cặp kè bên cạnh Danh cao quý của Chúa Jesus trong chương cuối cùng của Kinh thánh (Khải 22). Không một vĩ nhân nào trong Cựu ước được đặc ân đó. Bài trắc nghiệm sự thành công của chúng ta quan hệ biết bao!

Năm sách có thi thiên 150 bài, thì người ta ghi nhận Đa-vít là tác giả 73 thi thiên. Nếu bạn dò xem kĩ 73 thi thiên nầy, chúng ta thấy chúng được Đa vít cầu nguyện, sáng tác trong hoàn cảnh khó khăn chạy trốn Sau-lơ. Hầu như ít có thi thiên nào ông cầu nguyện sau khi lên ngai, chỉ có 4 thi thiên số 3 -6, ông cầu nguyện khi chạy trốn Áp-sa-lôm và thi thiên  32, 51 là hai bài cầu nguyện xưng tội về vụ Bát sê ba,. Đó có phải là tình trạng thật của chúng ta không? Khi gặp khó khắn thì ta hết lòng tìm kiếm Chúa, kiêng ăn cầu nguyện, hứa nguyện những lời hứa lớn lao với Chúa, với mục đích hối lộ Ngài—Nhưng khi cuộc đời quay tới nửa vòng bánh xe, hưởng được cảnh thịnh vượng, bình ổn, giàu sang, chúng ta không còn thiết tha gần gũi Chúa nữa?

   Vua Ê-xê-chia dốc lòng tìm kiếm Chúa khi lên ngôi. Ông dẹp sạch hình tượng, tẩy sạch đền thờ, cổ vũ dân chúng giữ lễ Vượt qua. Chúa ban cho ông sự trắc nghiệm là 18 sư đoàn quân A-si-ri tấn công, đe dọa tiêu diệt cả thành Jerusalem và nước Giu đa. Ông đã hết lòng tìm kiếm Chúa, Ngài đã can thiệp và trong một đêm thiên sứ Chúa tiêu diệt toàn bộ quân dịch thay cho ông trong cơn bịnh dịch hạch cấp tính. Chúa lại trắc nghiệm ông trong cơn bạo bệnh. Ông nài xin Chúa làm phép lạ là xoay chuyển sự vận hành của mặt trời ngược lại 15 độ. Sau các việc ấy nước ông trở nên cường thịnh, tên tuổi ông vang lừng khắp các nước trong vùng. Trong sự trắc nghiệm sau cùng nầy vua Ê-xê-chia thất bại vì tội kiêu ngạo, khoe khoang và ích kỉ. 2 Các Vua 20:19, “ Ê-xê-chia đáp lời Ê-sai: “Lời Đức Giê-hô-va mà ông vừa nói là tốt.” Vì vua thầm nghĩ: “Chẳng phải trong đời ta sẽ được hòa bình và ổn định đó sao?” – Tính cách ích kỉ của vua hiện rõ tại đây trong tuổi già.

   Tóm lại hạt giống gieo nhằm đất sỏi đá là người tín hữu mới bắt đầu theo Chúa trong hoàn cảnh khó khăn gian nan. Nhìn qua lịch sử kinh thánh, chúng ta thấy đa số con dân Chúa đều thất bại.. Hơn 600 trăm ngàn con dân Chúa ra khỏi Ai cập, như những người tân tòng theo Chúa, không sống nỗi trong hoang mạc, nên đã ngã chết. Chỉ có hai người là Ca lép, có lòng trung thành bám lấy Chúa, và Giô suê học được nếp sống cầu nguyện của Môi se, nên cả hai ông sống nổi giữa đất đá, và ánh nằng gay gắt của mặt trời- Hãy xem lại lời Chúa nói: “Và một số khác đã rơi trên đất có đá nơi đã chẳng có nhiều đất; và nó nảy mầm liền vì nó không có một độ sâu nào của đất. Và sau khi mặt trời đã mọc, nó bị cháy sém; và vì nó đã không có rễ, nó héo đi”

 Các vị vua nổi danh như A-sa, Ê-xê-chia, Giô si a, họ như cây lúa trưởng thành, ra bông trái xanh tươi. Nhưng vì kiêu ngạo, vì ham danh, vì ham tiền, cuối cùng họ ngã chết vào tuổi già—không thể sanh trái chín được. Có phải những vị vua nổi danh nầy ngã chết đúng theo lời Chúa phán như sau chăng? “bị sự lo lắng, giàu có, vui thú của đời sống làm cho nghẹt đi, nên không sanh được trái chín”?

Bạn ơi,

Phải chăng bạn đã thắng mảnh đất sỏi đá khó khăn?  Hãy cậy ân điển của Chúa để trung tín đến cuối cùng và thắng bóng che của cây gai rủa sả. Hãy thắng sự lo lắng. Hãy thắng sự giàu có tiền bạc. hãy thắng lạc thú đời nầy. Một lần kia ông A.W. Tozer, Hội phước Âm Liên Hiệp Hoa kì nói, “Never honor a man until after he is dead. The last years of his life he may do things that will completely destroy any good he has done up to that point” - Đừng bao giờ vinh danh một người cho đến khi ông ta đã chết rồi. Trong những năm cuối cùng của đời ông, ông có thể làm nhiều điều mà sẽ hoàn toàn phá hủy bất cứ điều tốt nào ông đã làm đến thời điểm đó-

Minh Khải - 24-12-2018

1941 lượt xem
Các bài trước
Hãy Bắt Đầu Cầu Nguyện Thay Vì Lo Lắng (21/12/2018)
NHỮNG DANH XƯNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (19/12/2018)
CHÚA NẮM GIỮ TÔI (15/12/2018)
HỌC KINH THÁNH TẬP TRUNG MỘT LẦN MỘT CHỮ (15/12/2018)
HỎI VÀ ĐÁP LỜI KINH THÁNH-2 (06/12/2018)
LỜI CHÚA LÀ NỀN TẢNG CĂN BẢN CỦA MỌI SỰ KHÔN NGOAN (06/12/2018)
Lòng Rộng Rãi Kích Hoạt Phước Hạnh Của Chúa (04/12/2018)
ĐẮC THẮNG ĐẾN CUỐI CÙNG (30/11/2018)
HỎI VÀ ĐÁP LỜI KINH THÁNH (14/11/2018)
Tĩnh nguyện để cứu vãn tình trạng thuộc linh (07/11/2018)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 62
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA KẾT BÔNG TRÁI NGÀY XUÂN
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
GIẤU CÁ TRÍCH TRONG TÚI ÁO CỦA MÌNH
 
Tạ Ơn Chúa  
NGUỜI TỪNG LÀ VÔ THẦN VÀ “NHẠO BÁNG” CHÚA
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
LẶNG LẼ NƠI NÀY
 
Tin Tức  
Tín Hữu Trung Quốc Phải Chịu Nhận Diện Mới Vào Nhà Thờ
 
Thơ & Nhạc  
MƯA – MƯA
 
VHope  
Những Quả Ngọt Chúa Ban
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
CHÚA JESUS NÓI SỰ THẬT VỀ SỰ KINH KHIẾP CỦA HỎA NGỤC
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 22/02/2020
 
Góc của Ađam & Êva  
HÃY LẮNG NGHE NHAU BẰNG TRÁI TIM
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Cho Chính Chúng Ta
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
NHỮNG NGÀY TRỜI TRÊN ĐẤT
 
Tin Lành Media  
Lễ Cung Hiến Thánh Đường HTTL Tây Bắc
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Khoa Học Minh Họa  
Đà Điểu
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Giải Ảo Tâm Linh  
PHƯỚC LÀNH ĐẦU NĂM - Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
Chuyện tình ngày Valentine của ông bà Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC