Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
BẠN YÊU THƯƠNG ĐIỀU GÌ NHẤT?
Ngày 01/01/2019

 Minh Khải


2 Ti-mô-thê 2:20, “Vả, trong một nhà lớn chẳng những có bình bằng vàng bằng bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ bằng đất nữa, thứ thì dùng việc sang trọng, thứ thì dùng việc thấp hèn”

2 Ti-mô-thê 3:1-4, “Vì người ta đều sẽ ái kỷ (self-lovers), ham tiền (money-lovers), ….ưa thích sự vui chơi (pleasure- lovers)  hơn là kính mến Đức Chúa Trời (God-lovers)”.

Trong kho tàng văn thơ thánh còn lưu lại bài thơ thánh 3 khổ, mỗi khổ có 8 câu. Có lẽ bài thơ nầy do một giáo phụ ẩn danh nào đó hồi thế kỉ thứ 3 sau Công nguyên đã cảm tác cách rất sâu sắc về vấn đề yêu thương tương đương lời của sứ đồ Phao-lô viết về 4 loại người yêu trên đây. Đến thời ông A.B. Simpson, sáng lập viên Hội Phước Âm Liên Hiệp, có bà Margaret Simpson đã phổ nhạc bài thơ nầy thành thánh ca thuộc linh, cổ điển, và ông A.B. Simpson viết cho một điệp khúc.Tôi xin trích dẫn khổ 2 như sau:

“What e’ver thou lovest, man,
That too become thou must;
God, if thou lovest God,
Dust, if thou lovest dust.
Go out, God will come in;
Die thou and let Him live,
Be not and He will be;
Wait and He’ll all things give”.

Tôi xin mạo muội dịch ra Việt văn như sau:
“Những chi anh thật mến thương,
Trở nên anh thật chẳng sai;
Đất, khi yêu bụi đất luôn,
Thành Christ nếu anh yêu Ngài.
Christ vào khi anh ra khỏi,
Anh chết cho Christ được sống,
Ngày chôn anh, Christ tỏ bày,
Christ muôn sự thế anh đây”. 

Trong 19 loại tín nhân (các danh từ số nhiều) trong Nhà Lớn hôm nay, sứ đồ Phao-lô nói có18 loại người thất bại, là những bình đất, bình gỗ. Phao-lô còn đặc biệt nêu lên 4 loại người yêu như sau:

1-Những người ái-kỉ (Philautos--lovers of self)

Người ái kỉ là người yêu bản ngã. Lucifer là gương mẫu xấu xa cho hạng loại người nầy. Trong Ê-sai 14, năm lần Lucifer nói “ta sẽ”. Ta sẽ thế này, ta sẽ thế kia đến khi ta sẽ ngồi trên ngôi ngang bằng ngai Đức Chúa Trời. Bản ngã Ha-man biểu lộ cao điểm khi kinh thánh chép về ông, “Dẫu vậy, Ha-man nín giận lại, trở về nhà mình, sai người gọi đến các bạn hữu và Xê-rết là vợ mình.  Ha-man thuật cho chúng sự giàu có sang trọng mình, số đông con cái mình, và mọi sự vua làm cho mình được sang cả, thể nào vua cất mình cao hơn các quan trưởng và thần bộc của vua” (Ê-xơ-tê 5).

Người ái kỉ thường suy nghĩ về mình, về quyền lợi địa vị mình sẽ có được trong Nhà Chúa.

2.Những người ham tiền (Philarguros--lovers of money)

Thật rất khó tin nổi khi nghe người ta nói rằng các nhà tài phiệt Do thái ở New York, Hoa kì là những đại gia trên thế giới. Tôi không đủ khả năng kiểm tra độ chính xác của thông tin trên, nhưng với chính mắt mình, tôi thấy một thiểu số Cơ Đốc nhân đã là các nhà tỉ phú rồi. Họ là những con người nói ra bạc, khạc ra tiền. Nhiều dân thánh khó chịu vì những tiếng cười khả ố, ngạo mạn của họ. Rất tiếc họ đang làm thủ quỷ cho thần Ma-môn thay vì bán mọi sự phân phát cho những con dân nghèo thiếu của Chúa. Những người ham tiền nầy khó mà vào vương quốc Đấng Christ theo lời Chúa nói cùng một quan chức trẻ mà giàu có hồi xưa.

3.Những người ưa thích sự vui chơi (Philedonos-- lovers of pleasure)

Trong thế giới thời cuối cùng có nhiều địa điểm vui chơi nổi tiếng. Rất nhiều con dân Chúa, nhất là giới thanh niên bị cuốn hút các tụ điểm vui chơi, lạc thú có pha lẫn gian ác và tội lỗi nầy. Bạn có ưa thích những khu vui chơi lạc thú nầy không?

4-Những người kính mến Đức Chúa Trời (Philotheos-- lovers of God)

Tôi rất ít thấy ai có tên thánh là Philotheos (God-lover—Ái Thiên). Thánh đồ Việt nam chỉ thường đặt tên con mình là “Thiên Ái”, chứ không đặt tên “Ái Thiên”. Tên vua Đa-vít có nghĩa là “đáng yêu” (beloved)—có lẽ ông được Chúa yêu chăng?. Sa-lô-môn có một tên thứ hai do Chúa ban cho là Giê-đi-đia. Tên nầy có nghĩa là “Beloved of Yah” – Được Đức Jehovah yêu thương (2 Sa. 12:25).

Hội thánh đầu tiên có một người mang tên đặc biệt là Theophilus- “Đức Chúa Trời Yêu thương –Thiên Ái”. Ông là bạn của sử gia Lu-ca, người được Lu-ca đề tặng hai sách Lu-ca và Công vụ. Còn Hội thánh tại thủ đô La mã có một thánh đồ tên là Phi-lô Lô-gơ (Philologus—nghĩa là “Người yêu Lời Chúa”).

Là con người ai ai cũng cần có một đối tượng để yêu thương. Là Cơ Đốc nhân, Chúa đòi hỏi chúng ta phải thương yêu Ngài nhiều hơn thương yêu vợ con, cha mẹ và mọi điều khác. “Ai yêu mến cha hoặc mẹ hơn ta, không đáng cho ta; ai yêu mến con trai hoặc con gái hơn ta, cũng không đáng cho ta” (Ma-thi-ơ 10:37). Sứ đồ Giăng cảnh cáo chúng ta: “Chớ thương yêu thế giới, cũng đừng thương yêu các vật ở thế giới nữa. Nếu ai thương yêu thế giới, thì tình thương yêu Cha chẳng ở trong người ấy” (1 Giăng 2:15).

Nhưng vì tình trạng sa ngã của hội thánh ngày cuối cùng, sứ đồ Phao lô nói đa số con dân Chúa yêu bản ngã, yêu mến tiền bạc, yêu thích lạc thú, vui chơi hơn là yêu thương Đức Chúa Trời. Theo Phao-lô, có 18/19 hay có đến 97% số lượng tín đồ ra sức yêu bản ngã, yêu tiền bạc, yêu lạc thú, tức là yêu thế giới và mọi sự của nó và chỉ có 3% là người thực sự yêu mến Đức Chúa Trời hết lòng.

Khi rảnh rỗi bạn liền suy nghĩ ngay đến điều gì? Hằng ngày tâm trí bạn vương vấn suy nghĩ về điều gì nhiều nhất?-- Đó là con người thật của bạn. Vì Châm ngôn  23:7 vạch rõ: “Vì điều hắn nghĩ trong lòng mới chính là con người hắn”. Đời sống tư duy tự do của bạn chính là tính cách con người bạn hiện nay. Con người ấy ẩn giấu ở bên trong, bạn bè khó nhìn thấy.

Người nào đêm ngày ấp ủ tư tưởng thuộc bụi đất như bản ngã, tiền bạc, lạc thú, thì mãi mãi tính cách người đó sẽ cứ là bụi đất dơ bẩn, dù cho sự cứu rỗi đời đời của người ấy không bao giờ bị mất. Người nào luôn thấm nhuần tư tưởng suy nghĩ về Chúa, đêm ngày yêu thương, mơ tưởng lời Ngài, nhớ đến Danh Ngài, đó là người đáng có tên là Philotheos (God-lover), và nên có thêm biệt hiệu Ái Thiên.

Trong Thi thiên 63, vua Đa-vít thưa với Chúa; “Khi nằm trên giường, con nhớ đến Chúa,và suy ngẫm về Ngài suốt các canh đêm.Tâm hồn con bám chặt lấy Chúa..”. Tâm tư, tâm trí bạn có quấn quýt lấy Chúa, tríu mến Ngài, thường xuyên suy nghĩ về Ngài không? Nếu có, chẳng chóng thì chầy Đấng Christ sẽ thành hình trong bạn chẳng sai.- như Phao lô nói, “Các con bé mọn của ta ơi, ta lại vì cớ các con mà chịu cơn quặn thắt, cho đến chừng nào Christ thành hình trong các con” (Ga-la-ti 4:19). Đấng Christ hay ma-môn (sa-tan) đang hiện hình trong bạn?

Nguyện lời thơ nầy đánh động lòng chúng ta và chuyển hướng tâm trí chúng ta về phía Chúa luôn luôn:

“Những chi anh thật mến thương,
Trở nên anh thật chẳng sai;
Đất, khi yêu bụi đất luôn,
Thành Christ nếu anh yêu Ngài”.

Bạn ơi, bạn đang yêu bụi đất hay yêu Chúa? Vì “chí hướng của xác thịt là sự chết, còn chí hướng của Thánh Linh là sự sống và bình an” (Rô-ma 8:6). Chí hướng về xác thịt là yêu bụi đất; chí hướng về Thánh Linh là yêu Chúa. Bạn đang chí hướng về điều nào?

Minh Khải 01-01-2019

9004 lượt xem
Các bài trước
PHẨM HẠNH NGƯỜI CHĂN BẦY CHO ĐỨC CHÚA TRỜI (31/12/2018)
KHÓ KHĂN GIAN NAN - GIÀU SANG NGẠO MẠN (24/12/2018)
Hãy Bắt Đầu Cầu Nguyện Thay Vì Lo Lắng (21/12/2018)
NHỮNG DANH XƯNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (19/12/2018)
CHÚA NẮM GIỮ TÔI (15/12/2018)
HỌC KINH THÁNH TẬP TRUNG MỘT LẦN MỘT CHỮ (15/12/2018)
HỎI VÀ ĐÁP LỜI KINH THÁNH-2 (06/12/2018)
LỜI CHÚA LÀ NỀN TẢNG CĂN BẢN CỦA MỌI SỰ KHÔN NGOAN (06/12/2018)
Lòng Rộng Rãi Kích Hoạt Phước Hạnh Của Chúa (04/12/2018)
ĐẮC THẮNG ĐẾN CUỐI CÙNG (30/11/2018)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 69&70 - MS Hứa Trung Tín
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ ĐI MỘT MÌNH
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CÒN NẾU DÂN TA - Ca Khúc Tường Khanh
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI YẾU ĐUỐI
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
VHope  
Hòn Đá Trong Tay Ngài - Nguyễn Hoàng Nam
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
ĐÁNH THỨC LƯƠNG TÂM
 
Góc của Ađam & Êva  
TÌNH YÊU
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
NGÀY TỰU TRƯỜNG CỦA NIÊN HỌC 2020-2021
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 01/08/2020
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Cuộc Đời Sung Mãn  
Ai Ơi! Bạn Ơi! Nước Mắt Đàn Ông Phần 2
 
Nghiệm và Sống  
Tay Đánh Lưới Cứu Người
 
Tin Tức & Suy Ngẫm  
PHƯỚC: BỊ BÁCH HẠI VÌ SỰ CÔNG CHÍNH
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Những chiều kích ảnh hưởng gì, Môn đồ thật cần phải có?
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Tin Lành Media  
Khi chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tiếng Nói Quê Hương  
TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA - Tiếng Nói Quê Hương Aug 01 2020
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
CHÚA ĐANG PHỤC HỒI - Cô Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
SỰ THẬT ĐẰNG SAU SỰ CÔ ĐƠN
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC