Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 39
Ngày 24/02/2019

Đáp án Bài 38:
371.d  372.b  373.d  374.c  375.b  376.a  377.c  378.a  379.a  380.c


In Bài học:

TKTN - Bài 39

Lê-vi ký 1-25

Luật-lệ về của-lễ thiêu

Đức Giê-hô-va từ trong hội-mạc gọi Môi-se mà phán rằng: Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi người nào trong vòng các ngươi dâng của-lễ cho Đức Giê-hô-va, thì phải dâng súc-vật, hoặc bò, hoặc chiên. Nếu lễ-vật của người là của-lễ thiêu bằng bò, thì phải dùng con đực không tì-vít, dâng lên tại cửa hội-mạc, trước mặt Đức Giê-hô-va, để được Ngài đẹp lòng nhậm lấy. Người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ được nhậm thế cho, hầu chuộc tội cho người. Đoạn, người sẽ giết bò tơ trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế-lễ, sẽ dâng huyết lên, và rưới chung-quanh trên bàn-thờ tại nơi cửa hội-mạc. Kế đó, lột da con sinh, và sả thịt ra từng miếng. Các con trai thầy tế-lễ A-rôn sẽ châm lửa trên bàn-thờ chất củi chụm lửa; rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế-lễ sắp các miếng thịt, đầu và mỡ lên trên củi đã chụm lửa nơi bàn-thờ. Người sẽ lấy nước rửa bộ lòng và giò, rồi thầy tế-lễ đem hết mọi phần xông nơi bàn-thờ; ấy là của-lễ thiêu, tức một của-lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. (Lê-vi ký 1:1-9) 

Của-lễ chuộc sự mắc lỗi

Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Khi nào ai mắc tội phạm đến Đức Giê-hô-va, hoặc nói dối cùng người lân-cận mình về đồ-vật gởi hay là tin mà giao cho, hoặc về một tài-vật trộm cắp, hoặc giựt lấy của người lân-cận mình…khi nào đã phạm và mắc lỗi như vậy, thì phải trả lại vật mình đã ăn-cắp, hoặc vật đã giựt lấy…Tùy theo sự đánh giá của ngươi, người ấy phải bắt trong bầy một chiên đực không tì-vít chi, dẫn đến thầy tế-lễ mà dâng cho Đức Giê-hô-va đặng làm của-lễ chuộc sự mắc lỗi mình; thầy tế-lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va, thì lỗi người sẽ được tha, bất luận lỗi nào người đã mắc. (Lê-vi ký 6: 1-7)

Các phép về của-lễ thiêu

Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền lịnh nầy cho A-rôn cùng các con trai người: Nầy là luật về của-lễ thiêu: Của-lễ thiêu phải ở trên đống lửa tại bàn-thờ trọn đêm cho đến sáng mai, và lửa của bàn-thờ giữ cho cháy luôn. (8-9)

Loài vật sạch và không sạch

Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: Trong các loài vật trên mặt đất, nầy là những con các ngươi được phép ăn: Hễ loài vật nào có móng rẽ ra, chân chia hai và nhơi, thì các ngươi được phép ăn. Nhưng chẳng nên ăn con nào chỉ nhơi không, hay là chỉ có móng rẽ không (Lê-vi ký 11:1-4)

Đại lễ chuộc tội

Nầy, A-rôn sẽ vào nơi thánh như vầy: Người phải bắt một con bò đực tơ, dùng làm của-lễ chuộc tội, và một con chiên đực dùng làm của-lễ thiêu….

Người sẽ chuộc tội cho nơi thánh, cho hội-mạc, cho bàn-thờ, cho những thầy tế-lễ, và cho cả dân của hội-chúng…Mỗi năm một lần phải làm lễ chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên, đặng làm cho sạch các tội-lỗi của chúng; ấy sẽ là một lệ định đời đời cho các ngươi vậy. (Lê-vi ký 16:3-34)

Cấm ăn huyết

Phàm người nào của nhà Y-sơ-ra-ên hay là kẻ khách kiều-ngụ giữa họ, ăn huyết chi cũng mặc, thì ta sẽ nổi giận cùng kẻ ăn đó, truất nó khỏi dân-sự mình; vì sanh-mạng của xác-thịt ở trong huyết; ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn-thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh-hồn mình; vì nhờ sanh-mạng mà huyết mới chuộc được. (Lê-vi ký 17:10-11)

Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Hãy nên thánh, vì ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh. (Lê-vi ký 19:1)

Các ngươi chớ phạm sự bất-nghĩa trong việc xét-đoán, chớ thiên-vị người nghèo, chớ nể kẻ quyền-thế; hãy cứ theo công-bình mà xét-đoán kẻ lân-cận ngươi. (15)

Các ngươi chớ cầu đồng-cốt hay là thầy bói; chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô-uế: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. (31) 

Chớ nên noi theo thói-tục của dân mà ta sẽ đuổi ra khỏi trước mặt các ngươi, vì họ đã làm những điều đó, và ta lấy làm gớm-ghiếc lắm. Ta đã phán cùng các ngươi rằng: Ấy là các ngươi sẽ được xứ của dân đó; ta cho các ngươi xứ ấy đặng làm sản-nghiệp; ấy là một xứ đượm sữa và mật: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, đã phân-rẽ các ngươi cùng các dân. (Lê-vi ký 20:23-24) 

Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho A-rôn và các con trai người rằng phải kiêng-cữ những của-lễ thánh của dân Y-sơ-ra-ên dâng biệt riêng ra thánh cho ta, hầu cho chúng chớ làm ô danh thánh ta: Ta là Đức Giê-hô-va. (Lê-vi ký 22:1-2) 

Trong sáu năm, ngươi sẽ gieo ruộng và hớt nho mình, cùng thâu-hoạch thổ-sản. Nhưng năm thứ bảy sẽ là năm sa-bát, để cho đất nghỉ, tức là một năm sa-bát cho Đức Giê-hô-va; (Lê-vi ký 25:3-4)

1439 lượt xem
Các bài trước
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 23&24 MS Hứa Trung Tín (18/02/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 38 (17/02/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 37 (11/02/2019)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 21&22 - MS Hứa Trung Tín (09/02/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 36 (03/02/2019)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 19&20 MS Trần Mạnh Hùng (02/02/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 35 (25/01/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 34 (19/01/2019)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 17&18 MS Trần Mạnh Hùng (19/01/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 33 (13/01/2019)
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
CÂY TRÁI ÂM NHẠC
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA KẾT BÔNG TRÁI NGÀY XUÂN
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
CHÀNG QUÁ CẦN THIẾT CHO TÔI
 
Tạ Ơn Chúa  
NGUỜI TỪNG LÀ VÔ THẦN VÀ “NHẠO BÁNG” CHÚA
 
Dưỡng Linh  
CÓ PHẢI KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI?
 
Tin Tức  
Tín Hữu Trung Quốc Phải Chịu Nhận Diện Mới Vào Nhà Thờ
 
VHope  
GIÁNG SINH LÀ GÌ?
 
Thơ & Nhạc  
EM ĐANG SÔNG NHỮNG NGAY TRỜI TRÊN ĐẤT
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
CHÚA JESUS NÓI SỰ THẬT VỀ SỰ KINH KHIẾP CỦA HỎA NGỤC
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 11/01/2020
 
Góc của Ađam & Êva  
HÃY LẮNG NGHE NHAU BẰNG TRÁI TIM
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Con Sẽ Tin Cậy Ngài
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
VIẾNG THĂM ÐẤT THÁNH với Ms Hồ Xuân Phước
 
Tin Lành Media  
Lễ Cung Hiến Thánh Đường HTTL Tây Bắc
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Khoa Học Minh Họa  
Đà Điểu
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Giải Ảo Tâm Linh  
PHƯỚC LÀNH ĐẦU NĂM - Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
“BỚ SỰ CHẾT, ĐÂU LÀ SỰ ĐẮC-THẮNG CỦA MÀY?”
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC