Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Bài Viết
Từ Thập Tự tới Thập Toàn
Ngày 17/04/2019

Trước năm 1975, tôi có dịp theo bạn tới nhà thờ Công giáo, tôi để ý thấy trên cây thập tự giá có treo một hình người.  Hình ảnh thật xấu xa, tôi tự nghĩ chắc người này phạm tội lớn lắm, phải bị tử hình và xác còn bị bêu để răn đe người khác.

Nhìn hai thanh gỗ kết lại như hình chữ T, ông bà ta ngày trước thấy giống chữ Thập tức là số 10 trong Hán văn, nên gọi là thập tự.  Chúng ta thường thấy một hội từ thiện làm công tác y tế là Hội Chữ Thập Đỏ.

Sau năm 1983 khi có dịp tìm hiểu KInh Thánh, tôi mới vỡ lẽ:  một chương trình cứu rỗi nhân loại lớn lao mà Đức Chúa Trời hoạch định, và Con Đức Chúa Trời là Chúa Giê-su thực thi.  Từ đó, tôi nhìn cây thập tự tôi thấy 10 điều cao quý, mà chính tôi được hưởng.

Tôi thấm thía ý nghĩa bài hát Thập Tự Xưa dịch từ bài The Old Rugged Cross (do Mục sư George Bennard viết năm 1903).  Bài này đẹp lời và đẹp ý, và bản dịch ra Việt ngữ của HT Tin Lành cũng khá sâu sắc.  Một câu tôi tâm đắc nhất là:  “Thập tự xưa hình xấu xa, Toàn trần gian đều mỉa mai, Nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm, Vì Chiên con từ Chúa Cha, Rời trời cao đầy hiển vinh, Mang gian ác đau buồn ở Gô-gô-tha.”

Tôi xin chia sẻ cảm nghĩ của tôi khi nhìn từ 2 thanh gỗ chữ T, số 10 tôi nhận được 10 phước ơn vẹn toàn.

1. Thương yêu:  tình thương yêu của Đức Chúa Trời cho tôi ghi trong sách Phúc Âm Giăng (3:16):  Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

2. Trung bảo:  Vì tội lỗi làm vực sâu ngăn cách, tôi xa cách Đức Chúa Trời có thể vĩnh viễn nếu không nhờ sự trung gian của Chúa Giê-su qua sự chết của Ngài trên  thâp tự giá, tôi được nối kết lại mối tương giao với Đức Chúa Trời (nên Chúa Giê-su được gọi là Đấng Trung-bảo).  I Ti-mô-thê 2:5   5 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ.

3. Tin & Tiếp nhận:  Khi tôi tin huyết Chúa Giê-su đổ ra vì tội lỗi của chính tôi và tiếp nhận Ngài là Chúa Cứu Thế của đời mình thì tôi không bị hư mất.  (Giăng 3:16)

4. Tha tội:  Khi tôi tin vào huyết Chúa Giê-su, thì tôi được tha tội như trong  Ma-thi-ơ 26:28 “vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội”. 

5. Thuận hòa:  Rô-ma 5:11  cho biết:    “chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận”.   Thập tự có 2 thanh hai chiều, nên chúng ta thuận với Trời (thanh chiều dọc) và với người (thanh chiều ngang).

6.  Thay tim mới bằng thịt:  Tiên tri Ê-xê-chi-ên  (36:26) ghi lại lời Chúa phán “ Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt”.  Thảo nào, lúc trước tôi vô tâm, vô cảm (vì tim sỏi đá), nhưng sau khi tin nhận Chúa thì tôi dễ xúc động trước những nỗi khổ của người khác (do trái tim bằng thịt).

7.  Thánh hóa:  tôi biết Thánh Linh giúp tôi nên thánh (thánh hóa) hằng ngày, để tôi thông biết Chúa ngày một hơn.  Phao-lô cũng khuyên: “Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng”  (Rô-ma 6:22). 

8.  Tái sinh: tôi đóng đinh con người xác thịt cũ (đầy những tư dục) trên thập tự giá cùng với Chúa Giê-su và sống lại (sanh lại) con người mới theo Đấng Christ.  Phao-lô xác quyết trong Ga-la-ti 2:20  “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi”.

9.  Thừa kế:  Khi tin nhận Chúa Giê-xu Christ, tôi trở nên con cái của Đức Chúa Trời, được hưởng thừa kế cơ nghiệp, như trong Ê-phê-sô 1:11 chép “Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó”.

10.  Trường Tồn (sự sống đời đời):  Tôi biết khi tôi lìa đời này thì tôi sẽ hưởng được sự sống bên cạnh Chúa đời đời, như Giăng (3:16) đã xác định.   Ông Phao-lô cũng xác quyết:  “chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17b).

Tạ ơn Chúa về những phước lành mà tôi nhận, mặc dù tôi không xứng đáng chút nào.  Tôi biết đây là những ân sủng Ngài ban cho tôi.  Tôi tin chắc rằng bất cứ ai thực lòng tin và tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa đời mình thì cũng sẽ trải nghiệm 10 món quà thập toàn như tôi đã được.

Châu Sa

1158 lượt xem
Các bài trước
NGƯỜI TỪ CÕI CHẾT SỐNG LẠI VINH QUANG (12/04/2019)
CON SỐ 6 TRONG VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT (10/04/2019)
VIA DOLOROSA (01/04/2019)
KHI BỊ ĐỔ LỖI HAY GÁN TỘI (19/03/2019)
BẠN LÀ MỘT CÁI CÂY TO LỚN CHO NGƯỜI KHÁC (23/02/2019)
BÀI HỌC NHỮNG CÁNH CỬA (02/02/2019)
THỜI GIAN VÀ ĐỜI NGƯỜI (31/01/2019)
CHUYỆN HÔM QUA, HÔM NAY VÀ NGÀY MAI (29/01/2019)
“chàng từ nhã ca bước ra" (09/02/2019)
TRƯỜNG CA MESSIAH (HANDEL’S MESSIAH) (06/01/2019)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 55&56 MS Hứa Trung Tín
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚC TÔN DANH THÁNH NGÀI - Ca Khúc An Bình
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
CHÀNG TỪ NHÃ CA BƯỚC RA
 
Tạ Ơn Chúa  
Bài làm chứng: VƯƠNG TRÀ MY
 
Dưỡng Linh  
CHÚA JÊ-SUS LÀ ĐẦU CỦA HỘI THÁNH
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
TIN TỨC TỐT LÀNH CHO BẠN HÔM NAY!
 
Tin Tức  
KHÔNG PHẢI NÓI VỀ CHÚNG TA MÀ VỀ CHÚA
 
Thơ & Nhạc  
KHI CON TRẺ SINH RA
 
VHope  
GẶP CHÚA
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO Dec 07 2019
 
Góc của Ađam & Êva  
HÃY LẮNG NGHE NHAU BẰNG TRÁI TIM
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
KHI ĐẾN ĐỈNH NÚI
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
NẾP SỐNG MỚI - Đám Tiệc hay Đám Tang
 
Tin Lành Media  
Lễ Cung Hiến Thánh Đường HTTL Tây Bắc
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Khoa Học Minh Họa  
Đà Điểu
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Giải Ảo Tâm Linh  
Giải Ảo Tâm Linh - Thuốc Chữa Bệnh Sợ
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
“BỚ SỰ CHẾT, ĐÂU LÀ SỰ ĐẮC-THẮNG CỦA MÀY?”
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC