Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 49
Ngày 05/05/2019

Đáp án Bài 48:
471.b  472.a  473.a  474.d  475.b  476.d  477.b  478.c  479.b  480.d


 In Bài Học:
TKTN - Bài 49

DÂN-SỐ KÝ 24 - PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 4

Dầu Ba-lác cho tôi nhà người đầy bạc và vàng, tôi cũng chẳng được vượt qua mạng Đức Giê-hô-va để làm tự ý điều phải hay là điều quấy; tôi phải nói điều chi Đức Giê-hô-va sẽ phán!  (Dân-số ký 24:13)

Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy chọn lấy Giô-suê con trai của Nun, người có Thần cảm-động; phải đặt tay trên mình người; rồi đem người ra mắt Ê-lê-a-sa, thầy tế-lễ, và cả hội-chúng truyền lịnh cho người trước mặt họ, và trao phần vinh-hiển ngươi lại cho người, hầu cho hội-chúng Y-sơ-ra-ên nghe người. (Dân-số ký 27: 18-20)

Khi một người nào có hứa-nguyện cùng Đức Giê-hô-va, hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì, thì chớ nên thất-tín. Mọi lời ra khỏi miệng người, người phải làm theo. (Dân-số ký 30:3)

Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se trong đồng Mô-áp gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô, mà rằng: Hãy truyền cùng dân Y-sơ-ra-ên mà rằng: Khi nào các ngươi đã đi ngang qua sông Giô-đanh đặng vào xứ Ca-na-an rồi, thì phải đuổi hết thảy dân của xứ khỏi trước mặt các ngươi, phá-hủy hết thảy hình-tượng chạm và hình đúc, cùng đạp đổ các nơi cao của chúng nó. Các ngươi sẽ lãnh xứ làm sản-nghiệp và ở tại đó; vì ta đã ban xứ cho các ngươi đặng làm sản-nghiệp (Dân-số ký 33:50-53)

Khi nào các ngươi đã đi qua sông Giô-đanh đặng vào xứ Ca-na-an, thì phải lựa những thành dùng làm thành ẩn-náu cho mình, là nơi kẻ sát-nhân, vì vô-ý đánh chết ai, chạy ẩn-náu mình được. Những thành đó sẽ dùng làm thành ẩn-náu để trốn khỏi kẻ báo thù huyết, hầu cho kẻ sát-nhân không chết cho đến chừng nào ứng hầu trước mặt hội-chúng đặng chịu xét-đoán. (Dân-số ký 35: 10-12)

Các ngươi chớ làm ô-uế xứ, là nơi các ngươi sẽ ở, và chánh giữa đó là nơi ta sẽ ngự; vì ta là Đức Giê-hô-va ngự giữa dân Y-sơ-ra-ên. (34)

Một mình ta làm thế nào mang lấy trách-nhiệm và gánh nặng về điều tranh-tụng của các ngươi? Hãy chọn trong mỗi chi-phái các ngươi những người khôn-ngoan, thông-sáng, có tiếng, và ta sẽ lập họ lên làm quan-trưởng các ngươi. (Phục-truyền Luật lệ ký 1:12-13)

Trong việc xét-đoán, các ngươi chớ tư-vị ai; hãy nghe người hèn như nghe người sang, đừng có sợ ai, vì sự xét-đoán thuộc về Đức Chúa Trời. (17)

Chẳng một ai của dòng-dõi gian-ác nầy sẽ thấy xứ tốt-đẹp mà ta đã thề ban cho tổ-phụ các ngươi, ngoại trừ Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê. Người sẽ thấy xứ đó; và ta sẽ ban cho người cùng con-cháu người xứ mà người đã trải qua, bởi vì người có theo Đức Giê-hô-va cách trung-tín trọn-vẹn. Lại, Đức Giê-hô-va vì cớ các ngươi cũng nổi giận cùng ta, mà rằng: Ngươi cũng vậy, sẽ không vào đó đâu. Giô-suê, con trai Nun, là đầy-tớ ngươi, sẽ được vào đó. Hãy làm cho người vững lòng, vì ấy là người sẽ khiến dân Y-sơ-ra-ên nhận lấy xứ nầy làm sản-nghiệp.  (37-38)

Vả chăng, há có dân lớn nào mà có các thần mình gần như chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời gần chúng ta, mọi khi chúng ta cầu-khẩn Ngài chăng?  (Phục-truyền 4:7)

Hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy nghe những mạng-lịnh và luật-lệ mà ta dạy các ngươi; hãy làm theo, để các ngươi được sống và vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ-phụ các ngươi ban cho các ngươi nhận được. (Phục-truyền 4:1)

Vậy, các ngươi hãy cẩn-thận giữ lấy linh-hồn mình (15)

Vì ta phải chết trong xứ nầy, không đi ngang qua sông Giô-đanh được; nhưng các ngươi sẽ đi qua và nhận lấy xứ tốt-đẹp ấy. Khá cẩn-thận giữ lấy mình, chớ quên sự giao-ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã lập cùng các ngươi, và chớ làm tượng chạm nào, hình của vật nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã cấm; (22-23)

Vậy, ngày nay hãy biết và ghi-tạc trong lòng ngươi rằng Giê-hô-va, ấy là Đức Chúa Trời trên trời cao kia và dưới đất thấp nầy: chẳng có ai khác. Hãy giữ những luật-lệ và điều-răn của Ngài, mà ngày nay ta truyền cho ngươi, hầu cho ngươi và con-cháu ngươi đều có phước, ở lâu dài trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi mãi mãi. (39-40).

706 lượt xem
Các bài trước
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 33&34 - MS Trần Mạnh Hùng (04/05/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 48 (29/04/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 47 (20/04/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 46 (15/04/2019)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 31&32 MS Lữ Thành Kiến (06/04/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 45 (06/04/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 44 (01/04/2019)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 29 &30 MS Lữ Thành Kiến (27/03/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 43 (28/03/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 42 (16/03/2019)
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
MÀU XANH CHO THẾ GIỚI
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CÒN NẾU DÂN TA - Ca Khúc Tường Khanh
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI VƯỢT QUA
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
Dưỡng Linh  
NHỮNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT THUỘC LINH
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Thơ & Nhạc  
ĐƯỢC CHÚA PHÙ HỘ
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
VHope  
Hòn Đá Trong Tay Ngài - Nguyễn Hoàng Nam
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 04/07/2020
 
Góc của Ađam & Êva  
TÌNH YÊU
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
NHÂN NGÀY LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ - Radio TYHV July 01 2020
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Cuộc Đời Sung Mãn  
Ai Ơi! Bạn Ơi! Nước Mắt Đàn Ông Phần 01X
 
Tin Tức & Suy Ngẫm  
VINH HIỂN ĐỜI ĐỜI - Khải Huyền 22
 
Nghiệm và Sống  
Hoa Kỳ là một quốc gia ngoại hạng?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BA CHIỀU KÍCH TỰ DO THẬT TRONG CHÚA
 
Tin Lành Media  
Chiến Thắng Sự Lo Lắng
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
LÀM CHA KHÔNG DỄ - MS Phạm Thanh Bình
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
Không Bao Giờ Quá Già
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC