Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 51
Ngày 21/05/2019

Đáp án Bài 50:
491.d  492.d  493.c  494.b  495.b  496.a  497.c  498.b  499.d  500.c


In Bài học:
TKTN Bài 51

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4-23

Môi-se bèn biệt ra ba cái thành ở bên kia sông Giô-đanh, về hướng mặt trời mọc, để kẻ sát-nhân vô-ý giết người lân-cận mình, mà không có ghét trước, được thế trốn tránh và ẩn-núp trong một của các thành nầy, và được sống.  (Phục truyền 4: 41)

Ồ! chớ chi dân nầy thường có một lòng kính-sợ ta, hằng giữ theo các điều-răn ta như thế, để chúng nó và con-cháu chúng nó được phước đời đời!  (Phục truyền 5: 29)

Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính-mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân-cần dạy-dỗ điều đó cho con-cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn-chỉ; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi. (Phục 6:5-9)

Khá cẩn-thận giữ lấy những điều-răn, chứng-cớ, và luật-lệ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã truyền cho ngươi. Vậy, ngươi phải làm điều ngay-thẳng và tốt-lành trước mặt Đức Giê-hô-va, để ngươi được phước và vào nhận lấy xứ tốt-đẹp mà Đức Giê-hô-va đã thề hứa cùng tổ-phụ ngươi, để ban cho ngươi; và Đức Giê-hô-va sẽ đuổi hết những kẻ thù-nghịch ra khỏi trước mặt ngươi, y như Ngài đã phán vậy. (17-19)

Vả, chúng ta sẽ được xưng là công-bình nếu chúng ta cẩn-thận làm theo các điều-răn nầy trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, y như Ngài đã phán dặn vậy. (25)

Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành-tín, giữ sự giao-ước và nhân-từ đến ngàn đời cho những người yêu-mến Ngài và vâng-giữ các điều-răn Ngài; (Phục 7:9)

Vậy, phải diệt các dân-tộc mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời phó cho ngươi, mắt ngươi chớ đoái thương chúng nó, và đừng hầu-việc các thần họ; vì ấy sẽ là một cái bẫy cho ngươi. Nếu ngươi nói trong lòng rằng: Các dân-tộc nầy đông hơn ta, làm sao đuổi chúng nó ra được? thì chớ sợ, hãy nhớ lại điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã làm cho Pha-ra-ôn và cả xứ Ê-díp-tô, (16-18)

E sau khi đã ăn no-nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc, vàng, và mọi tài-sản mình dư-dật rồi, thì bấy giờ lòng ngươi tự-cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, (Phục 8 :13-14)

Trong lúc ấy, Đức Giê-hô-va biệt chi-phái Lê-vi riêng ra, đặng khiêng hòm giao-ước của Đức Giê-hô-va, chầu-chực trước mặt Đức Giê-hô-va, phục-sự Ngài, và nhân danh Ngài chúc phước, cho đến ngày nay. Bởi cớ đó, Lê-vi không phần, không nghiệp với anh em mình; Đức Giê-hô-va là cơ-nghiệp của người y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán cùng người. (Phục 10:8-9)

Vậy, hãy trừ sự ô-uế của lòng mình đi, chớ cứng cổ nữa; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, và Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền-năng và đáng sợ, không thiên-vị ai, chẳng nhận của hối-lộ, bào-chữa công-bình cho kẻ mồ-côi và người góa-bụa, thương người khách lạ, ban đồ-ăn và áo-xống cho người. (Phục 10: 16-18)

Với lễ Vượt-qua, chớ ăn bánh pha men; trong bảy ngày ngươi sẽ ăn bánh không men, tức là bánh hoạn-nạn, đặng giữ lễ ấy, vì ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô vội-vàng; hầu cho trọn đời ngươi nhớ ngày mình đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô. (Phục 16:3)

Khi ngươi hứa-nguyện cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì chớ trì-hoãn làm cho xong; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hẳn sẽ đòi sự hoàn-nguyện ấy; bằng chẳng làm cho xong, ngươi sẽ mang lấy tội. (Phục 23:21)
 
666 lượt xem
Các bài trước
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 35&36 - MS Trần Mạnh Hùng (14/05/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 50 (14/05/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 49 (05/05/2019)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 33&34 - MS Trần Mạnh Hùng (04/05/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 48 (29/04/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 47 (20/04/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 46 (15/04/2019)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 31&32 MS Lữ Thành Kiến (06/04/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 45 (06/04/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 44 (01/04/2019)
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
MÀU XANH CHO THẾ GIỚI
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CÒN NẾU DÂN TA - Ca Khúc Tường Khanh
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI VƯỢT QUA
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
Dưỡng Linh  
NHỮNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT THUỘC LINH
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Thơ & Nhạc  
ĐƯỢC CHÚA PHÙ HỘ
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
VHope  
Hòn Đá Trong Tay Ngài - Nguyễn Hoàng Nam
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 04/07/2020
 
Góc của Ađam & Êva  
TÌNH YÊU
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
NHÂN NGÀY LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ - Radio TYHV July 01 2020
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Cuộc Đời Sung Mãn  
Ai Ơi! Bạn Ơi! Nước Mắt Đàn Ông Phần 01X
 
Tin Tức & Suy Ngẫm  
VINH HIỂN ĐỜI ĐỜI - Khải Huyền 22
 
Nghiệm và Sống  
Hoa Kỳ là một quốc gia ngoại hạng?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BA CHIỀU KÍCH TỰ DO THẬT TRONG CHÚA
 
Tin Lành Media  
Chiến Thắng Sự Lo Lắng
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
LÀM CHA KHÔNG DỄ - MS Phạm Thanh Bình
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
Không Bao Giờ Quá Già
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC