Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
ĐẠT ĐẾN ĐÍCH ĐIỂM CƠ ĐỐC NHÂN
Ngày 13/06/2019

Phi-líp 3:12 bản ĐNB “Dĩ nhiên, không phải là tôi đã đạt mọi điều ấy đâu, hoặc tôi đã được vẹn toàn đâu, bèn là tôi đang đeo đuổi để đạt cho được, vì chính tôi đã được Đấng Cứu-thế Giê-su chiếm đoạt lấy rồi”.

Phi-líp 3:13 bản CG, “Tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi”. 

-

Khi gặp lại con yêu dấu là Giô-sép, tại Ai-cập, Gia-cốp đã 130 tuổi và lúc ấy Giô-sép 39 tuổi. Như vậy khi Giô-sép ra đời thì Gia-cốp 91 tuổi. Chúng ta khấu trừ đi 14 năm ở đợ của Gia cốp, chúng ta có con số 77, là tuổi đời của Gia cốp khi ông trốn Ê-sau và từ biệt cha mẹ ra đi. Gia cốp gặp Chúa tại Bê-tên, đó là ngày ông khởi sự tin Chúa, năm 77 tuổi.

Rồi lần đầu tiên Kinh thánh chép “Lúc ấy Y-sơ-ra-ên, cha họ mới bảo: “Nếu việc chẳng đặng đừng thì các con hãy làm điều này. Hãy mang theo trong bao các phẩm vật cho người ấy: một ít nhũ hương và mật ong, hương liệu và nhựa thơm, hạt dẻ và hạnh nhân” (Sáng 43:11BDM). Thời điểm đó Gia-cốp được 130 tuổi, và được Đức Thánh Linh nhìn nhận ông là Israel thực sự-- có nghĩa ông đã được trọn vẹn, đã đạt đích điểm của cuộc đời tin Chúa. Vậy từ ngày Gia cốp gặp Chúa tại Bê-tên lần đầu cho đến khi ông trở thành Israel trong kinh nghiệm là 53 năm.

Phục truyền 32:10- 12 TKTC minh họa công việc Chúa đào tạo Gia-cốp trở thành chim phượng hoàng có tầm bay cao vút, "Ngài đã tìm gặp người trong đất sa-mạc, Và trong đất hoang tru hú của vùng hoang-vu; Ngài đã bao quanh người, Ngài đã chăm-sóc người, Ngài đã gìn-giữ người như con ngươi của con mắt Ngài. "Như con đại-bàng lay động tổ của nó, Bay lượn bên trên con nhỏ của nó; Ngài đã giăng cánh của Ngài và đã bắt chúng, Ngài đã mang chúng trên các đầu cánh của Ngài. "Đức GIA-VÊ một mình đã hướng dẫn người, Và đã chẳng có một thần lạ nào với người”.

Tóm lại, phải có 53 năm theo Chúa để Gia-cốp đạt đến chỗ hoàn hảo thuộc linh.

-

Đọc Thi thiên 90, chúng ta thấy Môi-se phải trải qua 40 năm trong trường học đồng vắng mới trở thành người toàn vẹn thuộc linh. Vào năm 80 tuổi, Môi-se kể mình sắp qua đời nên ông than: “Tuổi tác chúng tôi thọ được bảy mươi, Nếu mạnh khỏe thì tám mươi, Nhưng sự kiêu căng của chúng chỉ là lao khổ và buồn thảm; Vì đời sống thoáng qua, rồi chúng tôi bay mất đi”. Lúc ấy Môi-se như nhủ thầm:

“Tám mươi là tuổi chết, nhưng ơn Chúa can thiệp,

Bụi gai cháy sáng khắc ghi trong tôi muôn đời”.

Môi-se đạt đích điểm của Chúa trong đời sống vào năm 80 tuổi, dù thân thể già nua của mình như bụi gai thiên nhiên, ngọn lửa thánh khiết, tượng trưng cho Chúa, đã cháy lên trong ông suốt 40 năm phụng sự Chúa sau đó.

-

Về Đa-vít, 2 Sa-mu-ên 5:4 TKTC chép, “Đa-vít được 30 tuổi khi ông thành vua, ông trị-vì 40 năm. Tại Hếp-rôn, ông trị-vì Giu-đa trong 7 năm 6 tháng; và tại Giê-ru-sa-lem, ông trị-vì trong 33 năm trên tất cả Y-sơra-ên và Giu-đa”. 

Đa-vít được làm vua 40 năm, và trước đó ông đã chịu khổ dưới tay vua Sau-lơ khoảng trên 10 năm. Ngày Đa-vít còn thơ ấu, chăn chiên, giết sư tử và gấu kể như thời điểm ông tin Chúa. Ngày Đa-vít được trọn vẹn và trưởng thành trong Chúa là ngày ông khởi sự chuẩn bị thu gom vật liệu, chọn núi Mô-ri-a, tìm kiếm Chúa để vẽ họa đồ xây dựng đền thờ.

Tóm một lời, dù Đa-vít là người vừa lòng Chúa, nhưng  Đa-vít phải trải qua khoảng 50 năm trong trường huấn luyện của Chúa để đạt đến tình trạng đó. 

-

Về Phao lô, các học giả Kinh thánh ước lượng ông tín Chúa vào khoảng năm 35 S.C và tuận đạo dưới tay bạo Chúa Nero vào khoảng năm 67 SC. Phao-lô phải trải qua chừng 30 năm được Chúa huấn luyện đến ngày ông thành thực tuyên bố “Ta đã đánh trận tốt-lành, ta đã chấm dứt vòng chạy đua, ta đã giữ đức-tin” (1 Tim 4:7). 

- 

Bạn ơi, phải chăng bạn tin Chúa được khoảng 30 năm? Bạn đã đạt đến tình trạng toàn vẹn chưa? Bạn có kinh nghiệm như Phao lô chăng? “Năm lần tôi đã nhận từ dân Giu-đa 39 cái quất. Ba lần tôi bị đánh bằng gậy, 1 lần tôi đã bị ném đá, 3 lần tôi bị chìm tàu; 1 đêm và 1 ngày tôi đã trải qua trong biển cả.` Tôi đã đi xa thường-xuyên, chịu nguy-hiểm từ sông ngòi, nguy-hiểm từ các bọn cướp, nguy-hiểm từ các người đồng-hương, nguyhiểm từ các dân ngoại-bang, nguy-hiểm trong thành-phố, nguy-hiểm trong vùng hoang-vu, nguy-hiểm trên biển, nguy-hiểm giữa các anh em giả-dối; Tôi đã ở trong công-việc lao-khổ và sự khổ nhọc, trải qua nhiều đêm không ngủ, trong cơn đói và cơn khát, thường không có thức-ăn, trong giá lạnh và trần-truồng. Ngoài các điều ở bên ngoài như thế, có áp-lực hằng ngày trên tôi về sự lo-lắng cho tất cả các hội thánh”. (2 Cor 11:24-28-TKTC)

-

Bạn đã ở trong Chúa được 40 năm như Môi-se chăng? Phải chăng bạn đã bị giam cầm trong hoang mạc suốt 40 năm đến nỗi không còn lòng tự tin, tự thị, tự mãn? Nếu được như vậy bạn đã trưởng thành thuộc linh rồi.

-

Có ai tin Chúa 53 năm như Gia-cốp? Ai sống trong lò luyện của La-ban 20 năm và 33 năm chịu hoạn nạn đau khổ trong đại gia đình mình?. Ai đã bị Chúa tước bỏ tình cảm thiên nhiên, thiên kiến, ai đã mất lòng tự tin và cúi đầu gặt lại tất cả những gì mình đã gieo cho người khác khi còn trẻ, nhưng vẫn hết lòng hạ mình thờ lạy Chúa và bàn tay xử lí của Ngài, không một lời phiền trách Chúa?

Nếu được như vậy cuộc đời xế chiều của bạn đã là Israel thực thụ, là nhà tiên kiến thấy trước tương lai người khác và luôn đưa bàn tay ra chúc phước cho đàn con cháu thuộc linh đi sau mình.

Phải chăng bạn là Đa-vít, là Môi-se hay là Gia Cốp về già? Ngợi khen Chúa.

Minh Khải 13-6-2019

685 lượt xem
Các bài trước
Ba Điều Chúng Ta Yêu Quý Nhưng Giết Chết Sự Phát Triển Hội Thánh (18/05/2019)
Vấn Đề Với Hội Thánh “Êm Tai” (15/05/2019)
THÁNH NHÂN VÀ THÁNH LINH (10/05/2019)
NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA CÁCH CÁ NHÂN (25/04/2019)
VINH QUANG SỐNG LẠI CỦA CHÚA JESUS (23/04/2019)
Ai đã giết Chúa Giê-su? (18/04/2019)
Bạn Đang Ngủ À? (18/04/2019)
THAM VỌNG (10/04/2019)
CUỘC SỐNG TẤT CẢ LÀ VỀ CÁC MỐI QUAN HỆ (03/04/2019)
Lót Định Cư Tại Sô-đôm (23/03/2019)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 69&70 - MS Hứa Trung Tín
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ ĐI MỘT MÌNH
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CÒN NẾU DÂN TA - Ca Khúc Tường Khanh
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI YẾU ĐUỐI
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
VHope  
Hòn Đá Trong Tay Ngài - Nguyễn Hoàng Nam
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
ĐÁNH THỨC LƯƠNG TÂM
 
Góc của Ađam & Êva  
TÌNH YÊU
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
NGÀY TỰU TRƯỜNG CỦA NIÊN HỌC 2020-2021
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 08/08/2020
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Cuộc Đời Sung Mãn  
Ai Ơi! Bạn Ơi! Nước Mắt Đàn Ông Phần 2
 
Nghiệm và Sống  
Tay Đánh Lưới Cứu Người
 
Tin Tức & Suy Ngẫm  
ĐỔ ĐẦY VÀ HÃY MÚC
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Những chiều kích ảnh hưởng gì, Môn đồ thật cần phải có?
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Tin Lành Media  
Nợ Yêu Thương
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tiếng Nói Quê Hương  
ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CÓ THẬT - Tiếng Nói Quê Hương Aug 08 2020
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
CHÚA ĐANG PHỤC HỒI - Cô Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
SỰ THẬT ĐẰNG SAU SỰ CÔ ĐƠN
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC