Vườn ÊĐen Mới | Khoa Học Minh Họa
CON QUẠ
Ngày 09/07/2019

Trong Kinh thánh, Đức Thánh Linh dùng rất nhiều hình ảnh trong cõi thiên nhiên để ví sánh tín nhân của Chúa. Con bồ câu tiêu biểu cho Đức Thánh Linh và tín đồ (Thi 55: 6). Về mặt tiêu cực, sư tử áp dụng cho quỷ Sa-tan (1 Phiero 5:8), nhưng về mặt tích cực sư tử tượng trưng Chúa Giê-su (Khải 5:5 ) và tín đồ. Con quạ có bộ lông màu đen nên Đức Thánh Linh không hề dùng nó làm hình bóng cho Ngài. Vậy con quạ tượng trưng cho ai? Tín nhân hay người vô tín?

Tất cả các loài động vật mà Đức Chúa Trời giảng giải cho Gióp trong các chương 39-41, như sư tử, con bò, đà điểu, trâu nước, đều ám chỉ người tín đồ. Ngày cả con cá sấu (có lẽ là khủng long) cũng ám chỉ ông Gióp, vì Chúa ngụ ý nói Gióp là “vua các loài thú kiêu căng”.

Trong Gióp 39:1-3, Chúa khải thị rằng Ngài lo cho sư tử ăn no, và cung cấp thức ăn cho loài quạ khi chúng kêu đói. Nên tôi tin rằng con quạ đen đúa xấu dạng cũng là hình ảnh người tín đồ còn non nớt trong đời sống thuộc linh.

1-Con Quạ Dò Đường:

Sáng 8: 6 “và người gởi một con quạ ra, và nó bay đây đó cho đến khi nước khô hết trên trái đất”.

Nô-ê thả con quạ để thăm dò mặt đất, quạ không trở về cùng chủ, nhưng lang thang đây đó trong cuộc sống riêng của nó. Tôi không tin, sau một năm mà thây người chết còn để cho quạ đậu vào và ăn xác chết, là món thích khẩu của nó(?).

Mười hai thám tử được sai đi do thám đất hứa, nhưng 10 người đã làm hỏng sứ mạng và ảnh hưởng xấu đến vận mệnh toàn dân. Ghê-ha-xi được tiên tri Ê-li-sê sai đi trước, đến cầu nguyện cho cậu con trai người nữ Su-nem đã chết. Ghê -ha-xi không có năng lực thuộc linh để thành đạt điều gì cả.

Biết bao tín nhân ra quân trước, như Ích ma- ên, ra đời và sống tự lậpvững vàng trước Y-sác yếu óp. Dòng họ Ê-sau có nhiều vị vua hùng cứ núi Sê-i-rơ mấy trăm năm trong khi dân Israel còn bị tù đày tại Ai-cập.

Bạn có nhìn thấy nhiều con quạ xông xáo trên linh trường thuộc linh, dẫn đầu, đè ép và che khuất những con bò câu yếu ớt không? Kết cuộc của họ ra sao? Trước tòa án Đấng Christ chúng ta sẽ tỏ rõ.

2- Con Quạ Nuôi Dưỡng Tiên Tri Của Chúa

1 Các Vua 17:5-6, “Vì vậy, ông đi và làm theo như lời của Đức GIA-VÊ, vì ông đi và sống bên cạnh khe Kê-rít, ở phía đông sông Giô-đanh. Và những con quạ đem cho ông bánh và thịt vào buổi sáng, rồi bánh và thịt vào buổi chiều, ông uống nước từ khe ấy”. Tại sao bồ câu không làm việc nầy mà là quạ, vì Lê-vi-kí nói 11:15 nói quạ là loài chim không tinh sạch mà?

Tôi rất cảm động khi đọc một bài suy gẫm của một tôi tớ Chúa người Đức: “Những con quạ của Chúa vẫn còn bay”.

Biết bao con dân Chúa, mà chúng ta thường khinh dể và đánh giá là tín đồ xác thịt, thì Chúa lại dùng để nuôi các tôi tớ của Ngài, như gia đinh Ô-nê-si-phô-rơ, có lẽ người thổ dân, vô danh, đã mấy lần chăm sóc sứ đồ Phao-lô đói rét trong khám lạnh (2 Tim. 1:16), còn những con bồ câu Do thái thì không.

Quan chức Áp-đia, sống cuộc đời hai mặt với A-háp và Giê sa-bên, nhưng đã nuôi một trăm tiên tri học trò trong hang núi (1 Các vua 18:). Tác giả sách Các Vua chép, “Há chủ tôi đã chẳng được nói cho biết điều tôi đã làm khi Giê-sa-bên giết chết các tiên-tri của Đức GIA-VÊ, rằng tôi đã giấu 100 tiên-tri của Đức GIA-VÊ cứ 50 người trong một động, và cung-cấp cho họ bánh và nước, hay sao?”. Chắc chắn ông Áp-đia ở đây phải xu nịnh A-háp phần nào mới có thể tồn tại bên cạnh vua và hoàng hậu gian ác đó. Nhưng Chúa dùng con người tín đồ xác thịt nầy.

Phải chăng sứ đồ Ma-thi-ơ cảm động về việc làm của quan chức Áp-đia, nên ông mới viết, “Kẻ nhận một đấng tiên-tri trong danh của một đấng tiên-tri sẽ nhận phần-thưởng của đấng tiên- tri; và kẻ nhận một người công-chính trong danh của một người công-chính sẽ nhận phần-thưởng của người công-chính. Và hễ ai trong danh của một môn-đồ cho một trong những kẻ nhỏ này chỉ một tách nước lạnh để uống, quả thật, Ta bảo các ngươi, kẻ đó sẽ chẳng mất phần-thưởng của nó.”? (Mathio 10:41-42).

Chúa quả quyết bất luận là tín đồ có phẩm chất ra sao, hễ có hầu việc Chúa, có nâng đỡ các tiên tri của Ngài, người đó sẽ được ban thưởng. Bạn tin như vậy không ?

3- Chúa Nuôi Quạ

Lu-ca 12:24 “Hãy nghĩ xem loài quạ: Chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng không kho tàng, không vựa lẫm, thế mà Đức Chúa Trời vẫn nuôi chúng. Các con còn quý trọng hơn loài chim biết bao!” . Sao Chúa không nói đến chim bồ câu?

Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng vui thích chim bồ câu sạch sẽ, đẹp đẽ và không mấy ưa thích đối với loài quạ đen đúa. Có rất nhiều tín nhân, bộ dạng bên ngoài và đời sống tín kính của họ ít người cảm mến, Dù vậy Cha trên trời vẫn nuôi họ về mặt vật chất. Họ không đói bao giờ nếu họ kêu la xin bánh với Chúa.

Vua A-háp và vợ đã cai trị dân Chúa cách ác độc. Hai người đã ra tay hạ sát rất nhiều tiên tri của Chúa. Thế mà sau khi chịu kỉ luật 3 năm rưởi hạn hán, Chúa đã lại thương xót ban mưa gió thuận hòa cho đất nước ông, như Gia cơ chép, “trời bèn mưa, và đất sanh hoa lợi”.

Vua Giô-ram, con vua A-háp, xấu xa, gian ác, thờ hình tượng là dường nào, thế nhưng khi con quạ nầy và dân quân gặp nguy khổn giữa sa mạc. Họ kêu vang đến Chúa. Và Ngài đã ban cho nước ngầm dầy đầy các mương đào cho họ uống.

Tôi nhìn thấy vô số tín nhân nghèo khổ, ham mến thế gian, theo Chúa xa xa, nhưng họ vẫn luôn được Chúa chu cấp khi họ hạ minh kêu đói cùng Ngài.

Kết Luận:

Bạn là quạ hay sư tử của Chúa ? Bạn là chim bồ câu, tín đồ thanh khiết, thánh hóa, hay bạn là tín nhân mà có lối sống như loài quạ đen đúa? Bạn thích nghe tiếng gù êm dịu của chim câu hay tiếng la kêu đói chói tai của loài quạ?

Cảm tạ Chúa, Ngài không bỏ lơ nhưng tín nhân như loài quạ bao giờ. Sứ đồ Phi-e-rơ nói Chúa là “Đấng không tây vị ai và xét đoán theo việc làm của mỗi người” (1 :17). Tôi không ủng hộ lối sống xác thịt của tín đồ như loài quạ, nhưng tôi biết Chúa vẫn thương họ cách công bình.

Bát-Xi-Lai 9-7-2019

671 lượt xem
Các bài trước
CON CÔNG VÀ CON GÀ TRỐNG (26/04/2019)
CÂY BÁ HƯƠNG (06/04/2019)
CÂY KEO HOA VÀNG (13/02/2019)
NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ VỀ ĐÔI MẮT (11/02/2019)
NHỮNG “BÍ MẬT” THÚ VỊ VỀ CON NGƯỜI (29/01/2019)
KHOA HỌC MINH HỌA - HOA ĐẠI ĐÓA MÀU VÀNG (24/01/2019)
KHOA HỌC MINH HỌA- CÂY ĐẬU PHỘNG (17/01/2019)
Những phát hiện thú vị về gene di truyền (17/01/2019)
CON CÁ CHÌNH - PHÉP LẠ TRÊN BIỂN (17/01/2019)
NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ VỀ TRÁI ĐẤT (17/01/2019)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 65&66 MS Trần Mạnh Hùng
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Mắt Ơi Mở Ra
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
ƠN CHA - Ca Khúc Hoàng Siêu
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
BUỒN KHÔNG
 
Dưỡng Linh  
MẶC ÁO TRẮNG ĐÓN CHÚA TRỞ LẠI
 
Tạ Ơn Chúa  
Người cận tử thấy địa ngục, Thiên Đàng và Chúa Jesus
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần - May 24-30 2020
 
Thơ & Nhạc  
“GIÃN CÁCH…THĂM VƯỜN”
 
VHope  
Những Quả Ngọt Chúa Ban
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 06/06/2020
 
Góc của Ađam & Êva  
Tương Giao Vợ Chồng
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
CÁCH CHÚNG TA CẦU NGUYỆN - Radio TYHV June 03 2020
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Giải Ảo Tâm Linh  
Bình Yên giữa mọi Nghịch Cảnh
 
Tin Tức & Suy Ngẫm  
THÁO ẤN THỨ BẢY - BỐN LOA ĐƯỢC THỔI Khải huyền 8
 
Nghiệm và Sống  
Kinh Nghiệm Sự Hiện Diện, Năng Quyền, Và Bình An
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Thời Gian Quý Báu
 
Tin Lành Media  
Biết Mình Mạnh Dạn
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
CẢ NHÀ THAM GIA GIỮ CON CHÁU - MS Nguyễn Văn Huệ
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
Không Bao Giờ Quá Già
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC