Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Bài Viết
THƯỢNG ĐẾ CÓ THỂ “LẬT NGƯỢC THẾ CỜ”!
Ngày 17/10/2019

 Lâm Viên


Lắm lúc mình vô tình khinh thường quyền năng và sự hiện hữu vĩnh viễn của  Thượng Đế! Rất may tình yêu vô biên Chúa dành cho con cái Ngài thật vô tận! Cảm tạ ơn Ngài vô cùng.

Hãy suy nghĩ về trường hợp của ông Giô sép: Chúa đặt để ông trong tù ngục hơn mười ba năm, ông vẫn kiên trì hầu việc Chúa ngay với những đồng lao của mình. Không khóc lóc, không một tiếng than van cho thân phận cô đơn mình, ông vẫn vui vẻ sống để an ủi các bạn đồng cảnh ngộ. Thật là tuyệt vời! Ông đã biến nhà tù thành thiên đàng và vui vẻ chia xẻ tình yêu Chúa cách mạnh mẽ "không chỗ trách được". Có thể chứng minh sự dạn dĩ của ông qua các công việc quan cai ngục giao phó cho.

Ai cũng biết chuyện Giô-sép bị anh em vùi dập, ghét bỏ, ruồng rẫy và sau cùng bán cho người lái buôn cho khuất mắt! Bao nhiêu ngày "lao động" trong biệt thự quan Phô-ti-pha ông vẫn siêng năng làm mọi việc được giao phó cách chu đáo, nhẫn nhục, ngước mắt trông đợi Chúa là Đấng phán "sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng!" (mình có nhiều “ông trời con” quá  mà .......ít có những ông CON TRỜI !!!). Giô-sép một lần nữa lại vào tù mà cũng không một lời oán than thân phận hẩm hiu. Lạ thật! Sau đó, Chúa ban phước, cất nhắc Giô-sép lên làm quan tể tướng, địa vị thứ hai trong toàn xứ Ai Cập, chỉ dưới quyền nhà vua mà thôi! Hallelujah! Khi khám phá ra anh em mình trong đoàn người từ quê nhà qua Ai Cập mua lương thực, Giô-sép còn giả vờ làm mặt lạ để giúp họ. Thay vì cậy quyền thế để ức hiếp, Giô-sép ngược lại đã khuyên anh em ĐỪNG SỢ ông trả thù. Quá tuyệt! Thượng Đế đã “lật ngược thế cờ” để thấy rằng người theo Chúa luôn có thiên thần hộ vệ và y như lời Chúa phán: "Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng”. Tạ ơn Thượng Đế!

 

GOD CAN TURN IT AROUND

Joel 2:25 "l will repay you for the years the locusts have eaten ".

Think about Joseph. His brothers were so jealous of him they sold him into slavery. Other young men his age no doubt, were out having a good time, enjoying their lives. But Joseph was confined, living in a foreign land, having to work all the time. It was unfair, worse yet, Joseph’s heartbreak and pain were caused by somebody else's poor choices and bad attitude.

But God saw that injustice. Somehow some way God can make up all these years. That's what he did for Joseph! See Genesis 41. Even Joseph spent thirteen years in slavery and in prison, God made it all up for him, and he came out promoted and increased. He now had a position of honor as the prime minister of all Egypt, second in command only to Pharaoh. As Joseph kept the right attitude do God brought him out much better than he was before. Hallelujah

Lâm Viên

417 lượt xem
Các bài trước
ĐẾM KHÔNG HẾT... KHÔNG XUỂ BA ƠI (02/10/2019)
HẠ MÌNH TRONG CHÚA (29/09/2019)
BA CÁCH GIÚP BẠN HỮU ĐANG ĐAU KHỔ (18/09/2019)
TRE GIÀ MĂNG MỌC (30/08/2019)
Chúa Yêu Thích Sử Dụng Người Bình Thường (23/07/2019)
KHÔNG BAO GIỜ CÓ CÁI ĐƯỢC GỌI LÀ SỐ PHẬN HAY ĐỊNH MỆNH MÀ LÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA CHÚNG TA (13/07/2019)
THÁNH CA XƯA... THÁNH CA NAY (25/06/2019)
SỰ HIẾU KÍNH & SỰ THỜ PHƯỢNG ĐÚNG NGHĨA (21/06/2019)
BẠN SẼ KHÔNG CÔ ĐƠN KHI CÓ CHÚA ĐI CÙNG (06/06/2019)
CÓ MỘT DÒNG SÔNG (17/05/2019)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000