Vườn ÊĐen Mới | Nhận Được & Giới Thiệu
NẾP SỐNG MỚI - Đám Tiệc hay Đám Tang
Ngày 17/10/2019

Lúc trẻ, chúng ta thích dự đám tiệc hơn đám tang vì ham vui, nhưng khi có tuổi, chúng ta dần dần thay đổi quan niệm, rồi đồng ý với vua Sa-lô-môn trong sách Truyền Đạo 7, câu 2a:  Đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc.  Nói nôm na là: “tới nhà quàn có phước hơn tới nhà hàng”. 

Phân tích 7 mẫu tự N.H.A.Q.U.A.N. coi chúng ta học được những gì?

N:  Ngắn ngủi.  Thơ Lục Vân Tiên có câu :

Người đời như bóng phù du,

Sớm còn tối mất, công phu lỡ làng.

Chúng ta sống độ 70-80 năm, có người được thọ đến 100 tuổi hay hơn một chút, mà ngay cả ông Gia-cốp ở tuổi 130 còn thấy đời rất ngắn: «Những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là một trăm ba mươi năm; các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn… » (Sáng-thế ký 47:9)

Đời người ngắn ngủi và chóng vánh thì có đáng cho chúng ta quá khổ tâm, khổ trí cho cuộc sống dưới trần này không?

H: Hết:  chúng ta thường nghe câu Chết là Hết.  Chết là hết nợ (có mắc nợ ai cũng được xóa), hết ân oán giang hồ (vì nghĩa tử là nghĩa tận), hết đau khổ, hết đau đớn.  Khải-huyền 21:4 có chép   “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa”.  Sự cuối cùng đáng mừng hơn sự bắt đầu như Truyền Đạo 7:1b: ngày chết hơn ngày sanh.

A:  An nghỉ trong Chúa lại là điều quý báu muôn phần.  Khải Huyền 14:13  Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.

Q:  Quan trọng.  Cái gì là quan trọng của đời người, nay được chúng ta suy xét lại.  Người chết không mang theo bất cứ tiền bạc, bằng cấp, danh vọng, quyền thế hay những gì thế gian coi trọng, vì tất cả nay là hư không.     “Chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được” (ITi-mô-thê 6:7).  Vì vậy, chúng ta suy nghĩ đến những gì không hư đời này và đời sau. Phao-lô đã nhắn nhủ:  “chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy” (2 Cô-rinh-tô 4:18).

U:  Ứng xử.  Tại thành Giốp-bê, trong đám môn đồ, có một người đàn bà tên là Ta-bi-tha, nghĩa là Đô-ca; người làm nhiều việc lành và hay bố thí. 37 Trong lúc đó, người đau và chết. Người ta tắm rửa xác người, rồi để yên trong một phòng cao. 38 Môn đồ nghe Phi-e-rơ đương ở tại Ly-đa, gần thành Giốp-bê, bèn sai hai người đi mời người đến chớ chậm trễ. Phi-e-rơ đứng dậy đi với hai người. Khi tới nơi, người ta dẫn Phi-e-rơ đến chỗ phòng cao; hết thảy các đàn bà góa đều đến cùng người mà khóc, và giơ cho người xem bao nhiêu áo xống và áo ngoài, lúc Đô-ca còn sống ở với mình đã may cho.”  Công-vụ 9:36-39

Bài học: tập tành làm lành để giúp cho người, để phục vụ nhà Chúa.  Chúa sẽ ban phước cho chúng ta đời này và đời sau.

A:  An Lạc:  Bình an và Vui vẻ là 2 mỹ đức được chuộng trong 9 mỹ đức của Trái Thánh Linh.  Người lúc nào cũng chạy theo tiền tài, danh vọng lúc nào cũng lo nghĩ, tính toán không thể có bình an và vui vẻ.  Người thỏa lòng mới thấy sự an lạc.

N:  Nhìn, nhắm, nhớ, nghĩ về Chúa.  Theo gương Chúa Giê-su trong đời sống hiện tại để có sự trông cậy cho đời sống mai sau. Ông Phao-lô đã nhắc nhở chúng ta:

Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. 14 Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-14) 

21 Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. 22 Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt, là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. 23 Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn; 24 nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. (Philippians 1:21-23)

Kết Luận:

Chúng ta thường nghe câu:   cái quan luận định nghĩa là đậy nắp hòm rồi mới có thể luận định về người vừa tạ thế đúng sai.  Vua Sa-lô-môn viết: « Lòng người khôn ngoan ở trong nhà tang chế, còn lòng kẻ ngu muội ở tại nhà vui sướng » (TD 7) nhắc chúng ta hãy nghĩ đến người nằm xuống và rút tỉa những bài học thuộc linh cho chính mình. Đó là sự khôn ngoan rất đẹp ý Chúa.

NẾP SỐNG MỚI – ĐÔNG 2019

 

NSM Dong 2019

1562 lượt xem
Các bài trước
HỘI ĐỒNG LỬA THIÊNG 13 - Vancouver B.C. Canada (26/07/2019)
HÀM OAN - Nếp Sống Mới Thu 2019 (31/07/2019)
NẾP SỐNG MỚI: Đồng Tiền hay Con Cóc (19/04/2019)
Ngợi Khen (15/01/2019)
Hành Trình Ðất Thánh NGAY TỪ KHỞI ÐIỂM với MS Hồ Xuân Phước (21/12/2018)
Giới Thiệu Website TÌNH YÊU BẤT DIỆT (04/12/2018)
Israel & Greece's Trip - April 2019 (20/10/2018)
CHƯƠNG CUỐI CUỘC ĐỜI - Nếp Sống Mới Đông 2018 (19/10/2018)
LÝ DO ĐỂ SỐNG - Nếp Sống Mới Thu 2018 (30/07/2018)
HỘI ĐỒNG LỬA THIÊNG XII (20/07/2018)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 138
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi
 
Điện Thoại Phúc Âm  
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 07/05/2022
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI CÓ MỘT LÝ TƯỞNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Liên Khúc CHÚA PHỤC SINH - Ca Khúc TKG
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
 
Thơ & Nhạc  
THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!
 
Dưỡng Linh  
Kinh Thánh Nói Gì Về Thời Kỳ Cuối Cùng? (10)
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
ĐIỀM TẬN THẾ - Radio NTNT May 7 2022
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35
 
Nghiệm và Sống  
Người Việt Nam của anh chị em hôm nay là ai?
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Phương Cách Để Hy Sinh Cái Tôi Trong Hôn Nhân
 
Đức Tin  
Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ - Sparrows?
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Tài Liệu  
TÂM VẤN CƠ ĐỐC HỮU HIỆU
 
Truyền Đạo Đơn  
BÀI HỌC TỪ TAI HỌA RẮN LỬA VÀ ĐẠI DỊCH
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
VHope  
Chúa Mang Thập Hình Vì Ta
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tấm lòng của Cha - Mục sư Lưu Đức Thọ
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
TRUNG TÍN SỬ DỤNG TIỀN BẠC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC