Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 61
Ngày 05/02/2020

Đáp án Bài 60:
 591.d  592.c  503.b  594.a  595.b  596.c  597.d  598.d  599.d  600.c


 In Bài học:
TKTN - Bài 61

BÀI 61 – l Sa-mu-ên 4-12

Khi hòm giao-ước của Đức Giê-hô-va vào trại-quân, cả Y-sơ-ra-ên đều reo tiếng vui-mừng lớn, đến đỗi đất phải rúng-động. (l Sam 4:5)

Ai có thể đứng nổi trước mặt Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chí-thánh? (l Sam 6:20)

Nếu các ngươi thật hết lòng trở lại cùng Đức Giê-hô-va, thì khá cất khỏi giữa các ngươi những thần lạ và tượng Át-tạt-tê, hết lòng theo Đức Giê-hô-va, chỉ phục-sự một mình Ngài mà thôi. Ngài ắt sẽ giải-cứu các ngươi khỏi tay dân Phi-li-tin. (l Sam 7:3)

Bây giờ, xin hãy lập trên chúng tôi một vua đặng đoán-xét chúng tôi, y như các dân-tộc khác đã có rồi. (l Sam 8:5)

Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Hãy nghe theo mọi lời dân-sự nói cùng ngươi; ấy chẳng phải chúng nó từ-chối ngươi đâu, bèn là từ-chối ta đó, hầu cho ta chẳng cai-trị chúng nó nữa. (7)

Bấy giờ các ngươi sẽ kêu la vì cớ vua mà các ngươi đã chọn, nhưng Đức Giê-hô-va không nghe các ngươi đâu. (18)

Bây giờ, hãy dừng lại để ta nói cho ngươi nghe lời của Đức Chúa Trời. . (l Sam 9:27)

Thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm-động ngươi nói tiên-tri cùng chúng, rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác. Khi ngươi thấy các dấu-hiệu nầy xảy ra, thì hãy tùy cơ mà làm; vì Đức Chúa Trời ở cùng ngươi! (l Sam 10:6-7)

Họ bèn kêu-cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Chúng tôi đã phạm tội, vì chúng tôi có lìa-bỏ Đức Giê-hô-va, mà hầu việc những Ba-anh và Át-tạt-tê; nhưng bây giờ, xin giải-cứu chúng tôi khỏi tay kẻ thù-nghịch chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục-sự Ngài. . (l Sam 12:10)

Chớ sợ chi. Thật các ngươi có làm mọi điều ác nầy; song chớ xây-bỏ Đức Giê-hô-va, phải hết lòng phục-sự Ngài, chớ lìa-bỏ Ngài đặng đi theo những hình-tượng hư-không, chẳng có ích chi, cũng không biết cứu; vì hình-tượng chỉ là hư-không mà thôi. (20-21)

Chỉ hãy kính-sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung-tín phục-sự Ngài; vì khá xem những việc lớn-lao mà Ngài làm cho các ngươi là dường nào! (24)

 

 

798 lượt xem
Các bài trước
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 59 & 60 MS Lâm Lý Trí (24/01/2020)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 60 (13/01/2020)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 59 (09/01/2020)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 57 & 58 - MS Lâm Lý Trí (26/12/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 58 (15/12/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 57 (10/12/2019)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 55&56 MS Hứa Trung Tín (05/12/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 56 (23/11/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 55 (16/11/2019)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 53&54 MS Hứa Trung Tín (08/11/2019)
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Mắt Ơi Mở Ra
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
ƠN CHA - Ca Khúc Hoàng Siêu
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
BUỒN KHÔNG
 
Tạ Ơn Chúa  
Người cận tử thấy địa ngục, Thiên Đàng và Chúa Jesus
 
Dưỡng Linh  
MẶC ÁO TRẮNG ĐÓN CHÚA TRỞ LẠI
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần - May 24-30 2020
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Thơ & Nhạc  
“GIÃN CÁCH…THĂM VƯỜN”
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
VHope  
Những Quả Ngọt Chúa Ban
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 06/06/2020
 
Góc của Ađam & Êva  
Tương Giao Vợ Chồng
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
CÁCH CHÚNG TA CẦU NGUYỆN - Radio TYHV June 03 2020
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Giải Ảo Tâm Linh  
Bình Yên giữa mọi Nghịch Cảnh
 
Nghiệm và Sống  
Kinh Nghiệm Sự Hiện Diện, Năng Quyền, Và Bình An
 
Tin Tức & Suy Ngẫm  
THÁO ẤN THỨ BẢY - BỐN LOA ĐƯỢC THỔI Khải huyền 8
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Thời Gian Quý Báu
 
Tin Lành Media  
Biết Mình Mạnh Dạn
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
CẢ NHÀ THAM GIA GIỮ CON CHÁU - MS Nguyễn Văn Huệ
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Khoa Học Minh Họa  
Đà Điểu
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
Không Bao Giờ Quá Già
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC