Vườn ÊĐen Mới | Đức Tin
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
Ngày 03/06/2020

 Mục sư Nguyễn Văn Huệ


Xin chào bạn,

Thưa bạn,

Bạn có biết nan đề lớn nhất của loài người là gì không?

Tôi thấy đây là câu hỏi khó và người Việt có nhiều ý kiến khác nhau. Có người nói “đời là bể khổ” nên nan đề của loài người cũng nhiều như biển bao la không bờ không bến. Có người nói đã là người thì có nan đề, làm sao biết nan đề nào lớn nhất hay nhỏ nhất được? Có người nói nan đề phần lớn đến từ bên ngoài. Có người nói phần lớn nan đề đến từ bên trong. Người Việt có nhiều ý kiến khác nhau, "chín người mười ý" nhưng tôi thấy dù ở đâu người ta cũng đang tìm cách giải quyết các nan đề. Vấn đề là chúng ta cần biết nan đề lớn nhất của nhân loại là gì?

Ở Đông Phương từ Ấn Độ đến Việt Nam nhiều người cho rằng nan đề lớn nhất của loài người là lòng tham. Lòng tham gây ra đau khổ. Muốn hết khổ thì phải cố diệt lòng tham. Muốn diệt lòng tham thì hãy đi tu, cách ly, xuất gia, ở một mình trong núi sâu, bên bờ suối, hay lánh vào sa mạc hoang vu, xa lánh bụi trần, sống thanh tịnh, loại hết suy nghĩ xấu xa, tham lam, ngồi thiền, ăn chay, ép xác…

Từ xưa đến nay ở Đông Phương có biết bao nhiêu tôn giáo, phương pháp tu luyện, triết lý huyền bí nẩy sinh và những tu tập cố gắng thực hành. Nhưng Đông Phương vẫn nghèo, vẫn buồn, vẫn chán nản, vẫn bi quan… như vậy các phương pháp của Đông Phương vẫn chưa thấy hiệu quả, hay không có hiệu quả, dù đã trải qua hàng ngàn năm rồi. Dường như, người Đông Phương mới chỉ thấy hậu quả mà chưa tìm ra được ra nguyên nhân.

Chỉ cần tự tra vấn mình một chút, chúng ta sẽ thấy nan đề ở đâu và giải pháp ở đâu?

Chẳng hạn nếu nan đề lớn nhất của bạn là lòng tham thì câu hỏi sẽ là lòng tham nầy đến từ đâu? Từ bên trong hay bên ngoài? Làm sao để hết lòng tham? Một em bé lớn lên đã có tính tham lam rồi. Không tham làm sao sống? Chẳng hạn tham ăn, tham uống, tham sống…

Có ai tự mình chiến thắng lòng tham được không?

Chúng ta ai cũng đồng ý là mỗi người phải nhờ cậy một quyền phép từ trên, một ơn trên, để biến đổi con người cũ tham lam dơ dáy trở thành con người mới trong sạch, thanh khiết? Nhưng ơn trên ở đâu? Ở người hay ở Trời? Ở trong nước hay ở nước ngoài?

Tôi biết bạn đã chọn hướng đi của bạn rồi, nhưng câu hỏi là hướng đi nầy đã dẫn bạn về đâu. Hãy suy nghĩ để nhận thấy rằng nếu bạn tiếp tục đi theo đường xưa lối cũ, tôn giáo cũ, triết lý cũ, hướng đi cũ, truyền thống cũ theo kiểu “xưa bày nay bắt chước” thì đời sống của bạn sẽ chẳng bao giờ thay đổi được và đời sống ấy sẽ kết thúc trong bế tắc hoàn toàn.

Tôi luôn luôn có hy vọng là người Việt Nam có đủ khôn ngoan để điều chỉnh hướng đi của mình, mục đích sống của mình. Lý do là tôi thấy người Việt Nam có tinh thần cầu tiến, thông minh, cần mẫn, kiên trì, "thua keo nầy, ta  bày keo khác", "còn nước còn tát", "anh phải sống"… Tôi tin người Việt Nam có tinh thần tìm kiếm, đổi mới, khát khao tiến bộ, và sẽ có tiến bộ nhanh chóng. Nếu người Việt có cố vấn tốt, có hướng đi tốt, có chỉ dẫn tốt, người Việt sẽ nhanh chóng thành đạt và có cuộc sống đầy ý nghĩa.

Điều quan trọng là chúng ta phải nhất trí, phải đồng ý, phải quyết tâm. Tập trung chú ý làm, chúng ta sẽ làm xong, khỏi phí thời gian.

Trong một đảng chính trị, tôi thấy người ta thường dùng hai chữ "đồng chí" (những chữ có nghĩa như là đồng tâm, đồng lòng, đồng ý) để tập trung chú ý vào việc giải quyết một nan đề trong thế giới vật chất nầy. Tại sao trong vấn đề tinh thần, tâm linh chúng ta không làm được như vậy? Trong lãnh vực tín ngưỡng, đức tin, tôi thấy thế giới có quá nhiều chia rẽ, có các phe phái khác nhau, chống đối nhau, nói xấu nhau, không chịu vâng phục nhau. Vì thế trong lãnh vực tâm linh, người Việt hay thả trôi, quên lãng, không muốn bàn tới. Trong tổ chức của Cơ-đốc giáo cũng không tránh khỏi sự chia rẽ nầy. Điều nầy đang làm cho nhiều người Việt phân tâm. Người Việt đang phân vân giữa nhân đạo và Thiên Đạo. Đạo của người và Đạo của Trời.

Chúa Giê-su là lãnh đạo tối cao của đạo Chúa đã thấy trước và đã cầu nguyện trước cho nhu cầu hiệp nhất nầy. Như một thân thể. Như một gia đình. Như một bầy chiên. Như một đất nước.

“Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một:  Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con.”(Giăng 17: 20-23).

Trong thế giới có đông người thêm, có tổ chức thêm, có khám phá thêm, việc tìm ra một hướng đi chung, một sự đồng tâm hiệp nhất là bước đầu quan trọng nhất để giải quyết nan đề và tìm ra giải pháp.

Trong thế giới có nhiều kiến thức, có nhiều phương tiện, có nhiều nguồn lực, có nhiều năng lượng, có nhiều sức mạnh, chúng ta cần khiêm nhường hơn và nhứt trí (hiệp ý với nhau) hơn, vì thế tôi thường tôn trọng ý kiến của người khác và bây giờ tôi xin khiêm tốn đề nghị những nền tảng chung mà tôi đang nhìn thấy để từ đó chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng.

NAN ĐỀ CHUNG CỦA LOÀI NGƯỜI

Nan đề chung của loài người là bản chất tội lỗi bên trong của mỗi người. Bên trong mỗi người có tính kiêu ngạo, tham lam, háo thắng, cố chấp, không chịu thay đổi. Kinh Thánh nhận định đây là tính phản loạn, tính tự cao, tự đại, tính cứng lòng. Kinh Thánh xác nhận đây là hậu quả của tội lỗi. Tội lỗi là nan đề căn bản. Hậu quả của tội lỗi là sự chết. Mọi người đều bị tuyên án chết. Giống như người đã bị nhiễm virus. Giống như tội nhân bị tuyên án tử hình. Giống như người con bỏ nhà cha đi xa…

Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy…

"Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai.  Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con.  Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo.  Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho…" (Lu-ca 15: 11-16).

"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta" (Rô-ma 6:23).

GIỐNG NHƯ HAI PHẠM NHÂN HAI BÊN THẬP TỰ GIÁ

"Chúng cũng đem hai người đi nữa, là kẻ trộm cướp, để giết cùng với Ngài.

Khi đến một chỗ gọi là chỗ Sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó, cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả.  Song Đức Chúa Jêsus cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn, họ bắt thăm chia nhau áo xống của Ngài.  Dân chúng đứng đó mà ngó. Các người coi việc nhạo cười Ngài, rằng: Nó đã cứu kẻ khác; nếu nó là Đấng Christ, Đấng Đức Chúa Trời đã lựa, thì hãy cứu mình đi!  Quân lính cũng giỡn cợt Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống, mà rằng: Nếu ngươi là Vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi! 38 Phía trên đầu Ngài, có đề rằng: Người nầy là Vua dân Giu-đa.

 Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa!  Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao?  Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác.  Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!  Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.

 Khi đó, ước giờ thứ sáu, khắp xứ đều tối tăm cho đến giờ thứ chín.  Mặt trời trở nên tối, và màn trong đền thờ xé chính giữa ra làm hai.  Đức Chúa Jêsus bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha! Ngài vừa nói xong thì tắt hơi…" (Lu-ca 23: 32-46.)

Hãy đặt mình vào chỗ của hai tên tử tội đang bị đóng đinh. Hiện bạn đang là tên bên phải hay là tên bên trái? Tôi nghĩ đến tên bên trái thật cứng đầu, dù đến chết vẫn không chịu ăn năn. Số phận của người nầy chỉ là chết mất, là đi xuống. Còn tên tử tội bên phải là người khôn ngoan, anh ta đã nắm bắt ngay cơ hội cuối cùng. Có thể đây là cơ hội đầu tiên thấy được giải pháp và anh đã nắm lấy ngay. Anh đón nhận ân huệ cuối cùng. Anh đã mở miệng kêu cầu Chúa. Anh đã ăn năn. Anh đã được tha thứ. Anh đã được ơn Trời chấp nhận. Anh đã được ân xá hoàn toàn. Anh đã được thoát chết đời đời.

NHU CẦU CHUNG CỦA LOÀI NGƯỜI

Làm thể nào để vượt thoát được hình phạt tội lỗi, gánh nặng tội lỗi và sự hiện diện của tội lỗi. Mỗi người phải nhìn nhận tính bất năng bất lực của mình trước tội lỗi, trước hậu quả của tội lỗi. Mỗi người cần phải khiêm nhường chấp nhận giải pháp từ trên. Nghĩa là từ chối giải pháp từ người và hạ mình  đón nhận giải pháp từ Trời.  Mỗi người cần được Đức Chúa Trời tha tội.

“Chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-su Christ…” (Rô-ma 3:22-24).

“Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài…” (Ê-phê-sô 1:7).

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.” (I Giăng 1:9-10).

GIẢI PHÁP DUY NHẤT TỪ TRỜI

Đức Chúa Trời đã chọn và lập giải pháp từ Trời cho con người chúng ta. Chính Đức Chúa Trời phải trở thành người.

Bắt đầu từ dòng dõi người nữ.

"Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người" (Sáng thế Ký 3:15).

Dòng dõi người nữ là Chúa Giê-su, Đấng sinh ra bởi nữ đồng trinh Ma-ri. Đấng làm ứng nghiệm hoàn toàn mọi lời tiên tri từ Trời đã hứa. Đấng duy nhất đã bày tỏ rõ ràng, "Sự cứu rỗi bởi người Do Thái mà đến." Đấng duy nhất đã chết và đã sống lại và sống mãi mãi.

Thật vậy, Chúa Giê-su đã chịu thương khó và hy sinh mạng sống của mình.

"Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người" (Ê-sai 53: 4-6).

Giải pháp của Đức Chúa Trời dành cho loài người là sự đổ huyết đền tội trên Thập tự giá. Đức Chúa Giê-su đã làm xong nhiệm vụ được Đức Chúa Trời giao, trên thập tự giá khi Ngài bị đóng đinh, bị đâm chết và khi Ngài tuyên bố, "Mọi việc đã được trọn."

“Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.  Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy,  hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.  Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:13-16).

Chúa Giê-su là Đấng  duy nhất có thể giúp bạn và tôi giải quyết nan đề tội lỗi và giải pháp được cứu rỗi. Đó là giải pháp duy nhất, một và chỉ một mà thôi.  Không có giải pháp  nào khác, không có con đường nào khác, không có phương cách  nào khác, không có hướng đi nào khác.

Hết thảy nhân loại đều ở chung một bầu trời, một quả đất. Cả nhân loại đều có thể hưởng chung một giải pháp. Giải pháp từ Trời. Phần lớn thế giới Âu Mỹ đều nghe nói đến giải pháp của Chúa Cứu Thế. Ngày nay phương tiện truyền thông của thế giới đang cập nhật và phổ biến thêm. Tôi đã nghe và muốn loan tin vui về giải pháp cứu rỗi nầy để bạn và gia đình bạn cùng nghe để rồi cùng quyết định chọn giải pháp tối ưu nầy, giải pháp tuyệt vời nầy.

ĐIỀU KIỆN DUY NHẤT TỪ TRỜI

1. Nhận biết mình  là một tội nhân. Không cách nào tự cứu, không người nào tự giải thoát.

2. Nhận biết Chúa Giê-su đã chết thay tội lỗi của bạn trên thập tự giá rồi. Ngài là Đấng duy nhất làm được điều mà không ai làm được.

3. Hạ mình ăn năn tội lỗi của bạn. Hãy nhớ Đức Chúa Trời ghét người kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.

4. Tiếp nhận Chúa vào đời sống bạn. Tự nguyện tự giác tin cậy và vâng lời Chúa là kết quả lâu bền, hợp tình hợp lý nhất.

LÀM THỂ NÀO ĐỂ BẠN MỜI CHÚA NGỰ VÀO LÒNG?

Bạn đã mời Chúa ngự vào đời sống của bạn chưa? Nếu chưa, mời bạn có thể làm việc nầy ngay hôm nay. Chúa Giê-su phán, "Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các con yên nghỉ" (Ma-thi-ơ 11:28).

Bạn có thể đến cùng Chúa với những nan đề và ưu tư, lo lắng  của bạn. Bạn có thể đến cùng Chúa ngay cả với tội lỗi của bạn và sự yếu đuối của bạn kể cả các chứng bệnh nghiện ngập của bạn. Bạn sẽ không bao giờ hối tiếc khi đến cùng Chúa. Ngay khi bạn mở miệng thì Chúa sẽ lắng nghe. Bạn chỉ cần mở điện thoại, giống như đường dây miễn phí phát thanh đang chờ bạn nghe nhận. Đây là những điều bạn cần làm:

1. Nhận biết bạn là một tội nhân. Dù bạn đang sống đạo đức tốt lành như thế nào, bạn vẫn còn thiếu hụt sự công chính của Chúa, và không thể nào bạn đạt đến sự công chính mà Chúa đòi hỏi được. Bởi vì bạn đang mang trong mình  bản chất của tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa muốn bạn là người thánh khiết, đổi mới, nhưng bạn vẫn còn bất toàn. Kinh Thánh khẳng định, "Chẳng có một người công chính nào hết, dẫu một người cũng không" (Rô-ma 3:10). Không nhờ quyền phép của Chúa Giê-su, bạn không thể nào trở thành người Chúa muốn.

2. Nhận biết Chúa Giê-su đã chết thay tội lỗi của bạn trên thập tự giá rồi. Kinh Thánh dạy, "Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đấng Cơ Đốc đã chết thay cho chúng ta" (Rô-ma 5:8).

Đây là Tin Mừng dành cho bạn. Chúa yêu thương bạn đến nỗi Ngài đã chết thế cho bạn khi bạn không có gì xứng đáng cả.

3. Hạ mình ăn năn tội lỗi của bạn. Kinh Thánh dạy, "hãy ăn năn và trở lại" (Công vụ 3:19). Ăn năn có nghĩa là thay đổi hướng đi của cuộc đời. Thay vì chạy trốn xa khỏi Chúa, bây giờ bạn chạy đến gần với Chúa.

4. Tiếp nhận Chúa vào đời sống bạn. Đây không phải là nghi thức tôn giáo hay tham dự các thủ tục nhà thờ. Đây là mời Chúa ngự vào lòng, mời Chúa ngự vào đời sống mình.

Làm thể nào để mời Chúa ngự vào lòng?

Hãy nghe lời Chúa hứa, "Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa Chúa sẽ mở." (Ma-thi-ơ 7: 7)

Bạn có thể thưa với Chúa lời cầu nguyện đơn sơ chân thành như sau:

“Lạy Chúa Giê-su, con biết con là người có tội. Con tin Chúa đã chết thay tội lỗi của con. Bây giờ, con xây bỏ tội lỗi và mở cửa lòng mời Chúa ngự vào cuộc đời con. Xin Ngài tha thứ tội lỗi cho con, nhận con làm con của Chúa, ban cho con sự sống đời đời. Con hết lòng xưng nhận Ngài là Chúa và Cứu Chúa của đời con. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su. Amen. (“A men”,  có nghĩa là muốn được như lời vừa cầu xin)

Kinh Thánh đã hứa, "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính" (I Giăng 1:9). Hãy tin cậy và vâng lời Chúa, đừng phân vân về cảm giác của bạn. Chúng ta được cứu rỗi nhờ ân huệ của Chúa và bởi đức tin của chúng ta. Hãy mở miệng cảm ơn Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của bạn và ngự vào đời sống của bạn hôm nay. Hãy ghi lại ngày giờ và thành phố nơi bạn tiếp nhạn Chúa hôm nay. Hãy xem đây là sinh nhật thuộc linh của bạn. “Ngày vui hơn hết, ngày tôi tin Chúa, tôn Giê-su Christ làm Cứu Chúa mình…” (Thánh ca “Ngày vui vẻ”) đó bạn biết không?

Chúc mừng bạn được Chúa nhận vào đại gia đình của Chúa hôm nay.

Bạn có câu hỏi nào không?

Tiếp theo tôi sẽ làm gì? Bạn không cần làm gì nữa, bạn chỉ cần tiếp tục tin theo Chúa mà thôi.

Tôi gọi mối liên hệ giữa bạn với Đức Chúa Trời kể từ hôm nay là một "Thiên Lộ Lịch Trình" (một cuộc hành trình đến thiên đàng). Bạn sẽ đi tiếp trên cuộc hành trình tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất, kỳ thú nhất. Bạn không cần lo lắng gì, bạn chỉ cần ở gần Chúa, giữ liên lạc với Chúa. Bạn cần trung tín đi theo Chúa mỗi ngày, cho đến khi bạn gặp mặt Chúa trên thiên đàng.

HÃY HỌC ĐẠO, SỐNG ĐẠO, VÀ TRUYỀN ĐẠO

HỌC ĐẠO: Học Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh, viết theo Kinh Thánh, ghi nhớ Kinh thánh.

Bạn hãy mua ngay một quyển Kinh Thánh nhé. (Bạn có thể hỏi một người tín đồ nào hay một nhà thờ Tin Lành nào bạn biết, họ sẽ chỉ dẫn cho bạn cách để có một quyển Kinh Thánh). Hãy xem đây là báu vật bạn nên gìn giữ và sử dụng hàng ngày. Hãy đọc và suy gẫm lời Chúa mỗi ngày. Hãy chiến thắng chính mình trong thói quen đọc sách. Người Việt thường có thói quen lười đọc sách. Nhưng nếu tập đọc sách bạn sẽ quen. Nếu không thích đọc, bạn có thể nghe. Đức tin đến bởi sự lắng nghe. Chúa rất kiên nhẫn lắng nghe bạn. Ngài luôn chờ đợi bạn.

Bạn nên bắt đầu đọc sách Tin Lành Giăng, sách  Rô-ma và sách I Giăng. Sách Rô-ma chỉ cho bạn, "Tại sao bạn cần được cứu rỗi?" Sách Tin Lành Giăng chỉ dẫn bạn, "Làm thể nào để bạn được cứu rỗi?" Và sách I Giăng nói rõ, "Làm thể nào bạn biết chắc đã được cứu rỗi?"

Sau đó bạn hãy lần lượt đọc các sách khác. Bạn nên đọc liên tục hết sách nầy đến sách khác. Giống như ăn cơm, uống nước. Kinh Thánh giống như cơm ăn nước uống bổ dưỡng sẽ nuôi linh hồn bạn  lớn lên.

Tôi thích các sáng kiến chỉ dẫn về cách sống với Kinh Thánh của Mục Sư Rick Warren, một người thầy của tôi đang sống ở California. Ông thường gởi bài viết cho tôi mỗi ngày.

“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình.” (Rô-ma 12:2a)

Con người chúng ta thực sự không quên đi bất cứ ký ức nào.  Chúng được lưu trữ ở nơi nào đó trong tâm trí, chẳng hạn như bạn sẽ tìm được ngày kỷ niệm đám cưới của mình, điểm số của mùa giải bóng đá quốc gia Mỹ khi bạn lên 10, và ngày con của bạn nhổ chiếc răng đầu tiên.Có thể bạn không nhớ những sự kiện ấy, nhưng ký ức vẫn còn đó.

Tin vui là, não của bạn lưu trữ tất cả mọi thứ.  Tin buồn cũng là, não của bạn lưu trữ tất cả mọi thứ.  Não của bạn không phân biệt được giữa những điều tưởng tượng và điều thực tế, giữa sự thật và lời dối trá.

Bạn đã chứa đựng tất cả các loại dữ liệu sai trật trong não của mình. Và thông thường bạn đưa ra những quyết định của mình dựa trên những dữ liệu thiếu tính xác thực ấy. 

Khi bạn còn là một đứa trẻ, người lớn nói gì bạn cũng đều tin mà không chút mảy may nghi ngờ vì họ là người lớn và có thẩm quyền.  Chẳng hạn như họ nói rằng:

•Con không có óc tổ chức cho lắm.

•Con sẽ chẳng bao giờ học giỏi môn toán được.

•Con sẽ luôn phải vất vả với trọng lượng thân thể của mình.

•Không có người nào thực sự thích con.

•Con là người hay mắc cỡ.

•Con thực sự chẳng có gì nhiều để đóng góp.

•Con sẽ không bao giờ giỏi như anh của con được.

•Ta cảm thấy xấu hổ vì con.

Đó là những lời nói không đúng sự thật lúc bấy giờ, và bây giờ chúng vẫn là những lời nói không đúng sự thật.  Thế mà bạn lại tin những lời ấy!

Bạn cần thay đổi đoạn băng ghi âm đang chạy trong tâm trí của mình.  Thay vì chạy những đoạn băng chứa đầy những lời không đúng sự thật, bạn cần cho chạy đoạn băng chứa đựng những lẽ thật của Lời Chúa.  Bạn cần giấu những lẽ thật của Lời Chúa trong lòng mình.

Rô-ma 12:2 chép: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình.” Làm thế nào bạn có thể thay đổi cách bạn suy nghĩ?  Bạn hãy bật đoạn băng chứa sự thật.

  1. Xin Chúa chữa lành những ký ức của bạn. Hãy nói với Chúa: “Con cần Ngài chữa lành những ký ức về sự hất hủi, tội lỗi, sự oán giận, mặc cảm tội lỗi và sự sỉ nhục.  Chúng làm cho con đau đớn.  Xin Ngài chữa lành cho con.”

  2. Lấp đầy tâm trí bạn với Lời Chúa. Bạn cho lẽ thật vào tâm trí càng nhiều chừng nào thì bạn sẽ càng đẩy lùi được những lời nói dối ra xa chừng nấy.  Đó gọi là chiến lược thay thế.  Thay vì dành hết thời giờ để xem TV và nghe nhạc, bạn hãy lấp đầy tâm trí của mình với Lời Chúa.

Suốt nhiều năm, các nhà tâm lý học cho chúng ta biết rằng, lòng tự tin của chúng ta đến từ việc chúng ta suy nghĩ về những điều mà người quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta nghĩ về chúng ta.

Hãy để Chúa Giê-su trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn, và điều đó sẽ thay đổi mọi thứ.  Lời Chúa nói rằng bạn là người đáng yêu (Giăng 3:16), người có khả năng (II Phi-e-rơ 1:3), người có giá trị (Lu-ca 12:6), có thể tha thứ (Thi thiên 103:12) và hữu dụng (Ê-phê-sô 4:12).

Hãy để đoạn băng đó trở thành bản ghi âm mới của cuộc đời bạn, và bạn sẽ không còn như cũ nữa. Bạn sẽ thấy một sự thay đổi đầy bất ngờ và bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên thích thú về điều tuyệt vời đó. 

SỐNG ĐẠO: Làm theo Kinh Thánh và áp dụng Kinh Thánh.

Hãy Sống Như Thể Bạn Chưa Bao Giờ Phạm Tội

“Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.” (Hê-bơ-rơ 4:16)

Bạn không cần phải do dự hay ngại ngùng khi đến với Chúa để cầu xin sự tha thứ. Kinh Thánh chép: “Chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.” (Hê-bơ-rơ 4:16) Tại ngôi ơn phước, bạn sẽ không tìm thấy sự trách mắng, trừng phạt, hoặc từ bỏ. Khi chúng ta đến với Chúa xưng nhận tội lỗi của mình, thì chúng ta nhận được sự thương xót của Ngài, và chúng ta tìm thấy ân điển (ơn) của Ngài.

Sự khác nhau giữa sự thương xót và ân điển là gì?  Sự thương xót là sự tha thứ cho tất cả những điều bạn đã làm trong quá khứ. Ân điển là sức mạnh để thay đổi trong tương lai. Bạn cần cả hai điều này. Bạn cần sự thương xót cho tất cả những điều bạn đã làm sai trong quá khứ (sự tha thứ). Và bạn cần ân điển, là sức mạnh để thay đổi, trong tương lai. Chúa hứa rằng khi bạn đến với Ngài với lòng thành thật và sự khiêm nhường, bạn sẽ nhận được sự tha thứ của Ngài.

Để tôi nói cho bạn biết làm thế nào để nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời.

Bạn không cần năn nỉ Chúa. Ngài muốn tha thứ cho bạn nhiều hơn bạn muốn được tha thứ. Bạn không cần phải năn nỉ.

Bạn không thể mặc cả hoặc hối lộ. “Chúa ơi, con sẽ không bao giờ làm điều đó nữa! Con sẽ sống như thế này. Con sẽ dâng 20%.” Bạn đừng mặc cả. Bạn đừng hối lộ. Bạn đừng năn nỉ. Bạn cần thật lòng. Chúa cần tấm lòng chân thành của bạn là đủ.

Bạn chỉ cần tin mà thôi.

Bạn chỉ cần tin điều gì? Chỉ cần tin lời hứa của Chúa được chép trong Hê-bơ-rơ 4:16.

"Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng."

Bạn làm làm điều này như thế nào? Bạn chỉ cần xưng tội. Xưng tội không phải là bạn nói rằng: “Lạy Chúa, con sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.” Mà là bạn nói rằng: “Lạy Chúa, Ngài nói đúng. Việc con đã làm là sai. Con đã sai."

Kinh Thánh chép trong Rô-ma 5:1: “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.”

Được xưng công bình nghĩa là gì? Nó nghĩa là “như thể bạn chưa bao giờ phạm tội”.

Bạn muốn có một tấm lòng được gội rửa sạch sẽ hay không? Dẫu cho tội lỗi của bạn có nhơ nhuốc đến đâu, thì Chúa vẫn có thể xóa sạch được.

TRUYỀN ĐẠO: Chia sẻ sứ điệp Kinh Thánh cho gia đình, cho bạn bè và người lân cận.

 HÃY CHIA SẺ SỰ SỐNG CỦA CHÚA GIÊ-SU CHO GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI KHÁC.

Kinh Thánh chép về nhà truyền giáo Phao-lô trong Công Vụ 20:24, “Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời.”

Lưu ý Kinh Thánh không nói điều quan trọng nhất trong đời sống là lập gia đình, gây quỹ hưu trí, du lịch thật nhiều, được nổi tiếng, hay trả xong nợ nhà.  Lời Chúa phán rằng điều tối quan trọng trong cuộc sống là hoàn thành sứ mạng của bạn.  Chúa Giê-su chết trên thập tự giá vì bạn, để bạn có thể hoàn thành sứ mạng của mình, nếu bạn không làm, thật là một sự lãng phí vô cùng lớn lao trong đời.

Chúa đặt để bạn trên mặt đất nầy với một mục đích.  Ngài có một sứ mạng chỉ có bạn mới hoàn tất được.  Một phần của sứ mạng đó là chia sẻ cho mọi người về Tin Lành của ân điển Ngài. Bạn biết Chúa nhờ một ai đó đã nói với bạn về Ngài.  Giờ đây, bạn sẽ nói với ai?

Nếu có một người đã chết vì bạn, chắc là bạn muốn được biết về điều đó chứ?  Chúa Giê-su đã chết thay cho mỗi một người trên thế giới nầy. Trong dịp cuối tuần, biết bao người theo thường lệ sẽ ngồi nhà xem Tivi, với một lon nước ngọt hay chai bia trên tay, đọc báo, ngả lưng thoải mái trên ghế dựa - và hoàn toàn không biết gì về việc Chúa Giê-su đã chết vì mình, không biết đến ơn lành đang dành sẵn cho mình.

Kinh Thánh trong II Phi-e-rơ 3: 9 bày tỏ rằng, “Chúa không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn”.  Đức Chúa Trời muốn mọi người đều ở trong gia đình của Ngài, và vì Ngài quan tâm, nên chúng ta cũng phải quan tâm.  

Nếu bạn không biết ai để mời, hãy cầu nguyện xin Chúa mở lòng bạn để thấy những người chung quanh đang khao khát Phúc Âm.  Họ đang chạy từ thời trang qua trị liệu, qua sách vở, cố tìm sự thỏa mãn trong quan hệ nam nữ bất chính, trong công việc, thể thao, hay một sở thích nào đó.  Có những khoảng trống lớn trong tâm hồn con người mà chỉ có ân sủng Chúa mới có thể làm cho đầy trọn.         

Cách để bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với ân điển của Chúa là làm cho cuộc sống của mình có giá trị, bằng cách sống một cuộc đời hết sức rộng rãi và chia sẻ cho càng nhiều người càng tốt về Tin Lành cứu rỗi.

Có ai sẽ được vào Thiên Đàng nhờ bạn không?

Lạy Chúa Giê-su. Con cảm ơn Chúa đang dẫn dắt con trên con đường theo Chúa.  Xin hãy giúp con làm theo ý muốn của Chúa. Xin giúp con quyền năng của Đức Thánh Linh để làm được ý muốn Chúa. Xin hãy giúp con tập trung sức lực làm xong công việc Chúa giao cho con làm. Con muốn giúp cả gia đình con ai nấy đều được lên thiên đàng, không mất người nào như lời Kinh thánh chép, “Hãy tin Đức Chúa Giê-su, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi” (Công vụ các sứ đồ 16: 31). Amen.

Lời Chúa dạy: “Hãy tôn Đấng Christ là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ.” (I Phi-e-rơ 3: 15).

Nguyện xin Chúa ban phước cho bạn một cách thật dồi dào và biến bạn trở thành ống dẫn ơn phước đến cho nhiều người khác.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
VIETNAMESE MISSIONARY INSTITUTE
daotaomondo@gmail.com

1569 lượt xem
Các bài trước
NẾU TÔI BIẾT TRƯỚC (29/05/2020)
CHÚA Ở ĐÂU? (06/04/2020)
CORONA VÀ NỖI KINH HOÀNG (04/03/2020)
Trân Châu Vô Giá (03/03/2020)
CHÚA JESUS NÓI SỰ THẬT VỀ SỰ KINH KHIẾP CỦA HỎA NGỤC (08/01/2020)
TIN TỨC TỐT LÀNH CHO BẠN HÔM NAY! (29/10/2019)
TIN LÀNH LÀ GÌ & ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT (10/10/2019)
Kế Hoạch Cứu Rỗi Kỳ Diệu Của Đức Chúa Trời (22/08/2019)
Trở Về Với Thượng Đế (13/08/2019)
GIỐNG NHƯ BỌT NƯỚC TRÊN DÒNG CHẢY (11/05/2019)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 138
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi
 
Điện Thoại Phúc Âm  
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 07/05/2022
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI CÓ MỘT LÝ TƯỞNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Liên Khúc CHÚA PHỤC SINH - Ca Khúc TKG
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
 
Thơ & Nhạc  
THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!
 
Dưỡng Linh  
Kinh Thánh Nói Gì Về Thời Kỳ Cuối Cùng? (10)
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
ĐIỀM TẬN THẾ - Radio NTNT May 7 2022
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35
 
Nghiệm và Sống  
Người Việt Nam của anh chị em hôm nay là ai?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BÀN CHÂN ĐẸP VN - Tháng 5 2022
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Phương Cách Để Hy Sinh Cái Tôi Trong Hôn Nhân
 
Truyền Đạo Đơn  
BÀI HỌC TỪ TAI HỌA RẮN LỬA VÀ ĐẠI DỊCH
 
Tài Liệu  
TÂM VẤN CƠ ĐỐC HỮU HIỆU
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
VHope  
Chúa Mang Thập Hình Vì Ta
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tấm lòng của Cha - Mục sư Lưu Đức Thọ
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
TRUNG TÍN SỬ DỤNG TIỀN BẠC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC