Vườn ÊĐen Mới | Sưu Tầm
SỰ KẾT THÚC THỜI ĐẠI CỦA CÁC QUỐC GIA
Ngày 09/07/2020

SỰ KẾT THÚC THỜI ĐẠI CỦA CÁC QUỐC  GIA

Sự kết thúc của thời đại của các quốc gia và sự xuất hiện vương quốc của Đấng Christ (Lời tiên tri trong Đa-ni-ên 2 & 7 và Lu-ca 21:24).

Giới thiệu

Cách đây gần 2.700 năm, Đức Chúa Trời  trên thiên đàng đã tiết lộ những bí mật, (Đa. 2: 28a) cho nhà tiên tri Đa-ni-ên biết, không chỉ toàn bộ sự phát triển của các đế chế thế giới từ đế chế Ba-by- lôn đến vương quốc bất diệt của Đấng Mê-si-a trên trái đất này, nhưng cũng về dòng thời gian sự hiện đến lần thứ hai của Đấng Christ. Ngày nay, chúng ta có thể nhìn lại lịch sử và xác minh lời tiên tri đó, chứng minh rằng lời Đức Chúa Trời là đúng. Điều thích hợp cho chúng ta hôm nay là chúng ta đang sống ở cuối thời đại, ngay trước khi Đấng Christ đến lần thứ hai.

Đức Chúa Trời, "Đấng đã có, đang có và còn đến" (Khải. 1: 8), muốn cho dân của Ngài thấy những dấu hiệu của thời đại để họ có thể chuẩn bị cho lần đến thứ hai của Đấng Christ  Người Do Thái thất bại trong việc nhận ra những dấu hiệu của thời gian (Math.16: 3) về sự xuất hiện đầu tiên của Chúa Giê-su, Đấng Mê-si-a. Hôm nay, sự hiện đến lần thứ hai của Chúa sắp đến. Chúng ta có thể chú ý đến những dấu hiệu của thời kỳ Ngài sớm trở lại .

I.Mục đích của Đức Chúa Trời  cho tuyển dân của Ngài, dân Israel, trong thời đại của giao ước cũ-

Kế hoạch vĩnh cửu của Đức Chúa Trời trong việc tạo dựng con người theo hình ảnh và chân dung của chính Ngài là để con người có quyền quản trị trên tất cả cõi sáng tạo của Ngài (Sáng. 1: 26-28; Thi.8; Hê.2: 5-9), để phục hồi trái đất ra khỏi bàn tay chiếm đoạt của Sa-tan, con rắn tinh quái (1 Giăng 5:19) và để đưa vương quốc của Đức Chúa Trời xuống trái đất này. Tuy nhiên, qua sự lừa dối của Sa-tan và sự bất tuân của A-đam, tội lỗi và sự chết đã xâm nhập rồi làm hư hỏng cả nhân loại và thế giới (Rô. 5: 12-14). Sứ đồ Giăng đã viết trong 1 Giăng 5:19, "Chúng ta biết rằng mình thuộc về Đức Chúa TRỜI, và toàn thể thế-giới đều nằm trong quyền-lực của kẻ dữ đó".

Nhưng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ từ bỏ kế hoạch của Ngài. Ngài đã có một khởi đầu mới với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, qua đó Ngài đã có được tuyển dân, là dân Israel. Đức Chúa Trời đã giải cứu dân của Ngài khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập qua Môi-se và lập giao ước cũ với họ tại núi Si-nai: "Thế thì bây giờ, nếu các ngươi thật sự sẽ tuân theo tiếng nói của Ta và giữ giao-ước của Ta, thì các ngươi sẽ là tài-sản riêng của Ta giữa tất cả các dân tộc, vì tất cả trái đất là của Ta; và các ngươi sẽ là một vương-quốc các thầy tế-lễ và một quốc-gia thánh đối với Ta.' Đấy là những lời mà ngươi sẽ nói với những con trai Israel" (Xuất. 19: 5-6). Sau đó, Chúa dẫn họ đến Ca-na-an, vùng đất tốt lành mà Ngài đã hứa với Áp-ra-ham. Ở đó, Ngài đã chọn Jerusalem, núi Si-ôn (Thi.132: 12-13), để trở thành nơi ở của Ngài mãi mãi, để đền thờ của Ngài được xây dựng và ngai vàng của Ngài sẽ được thiết lập (Thi. 48: 1-2; Giê. 3:17). Từ trong Si-ôn, Đức Chúa Trời muốn cai trị toàn bộ trái đất. Israel là vương quốc của Ngài trong thời đại của giao ước cũ.

---Sự sụp đổ của Israel và cuộc giam cầm của họ ở Ba-by-lôn-

Nhưng Kinh thánh cho chúng ta biết rằng dân Israel đã từ bỏ Đức Chúa Trời là Vua của họ (1 Sa. 8: 7). Họ nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời, không tuân theo luật pháp của Ngài, hòa nhập với các quốc gia và làm theo phương cách của họ (Lê.18: 3; Thi. 106: 34-35; E-xê. 11:12; 16:47). Cuối cùng, họ thậm chí còn thực hành thờ ngẫu tượng tồi tệ hơn các quốc gia, dâng con cái của mình bằng lửa cho quỷ (Giê.7:31; 19: 5; Thi.106: 37-38), và đổ máu vô tội.

“Hơn nữa, tất cả các quan-viên trong các thầy tế-lễ và dân-chúng đều rất bất trung, đi theo mọi sự ghê-tởm của các quốc-gia; họ làm ô-uế đền Đức GIA-VÊ mà Ngài đã làm nên thánh trong Jerusalem. Và Đức GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI của tổ-phụ họ, gửi lời đến họ lần này tới lần khác bởi các sứ-giả của Ngài, bởi vì Ngài có lòng thương-xót dân Ngài và chỗ ngự của Ngài; nhưng họ cứ tiếp-tục nhạo-báng các sứ-giả của Đức Chúa TRỜI, khinh-bỉ các lời Ngài, và chế-giễu các đấng tiên-tri của Ngài, cho đến khi cơn thạnh-nộ của Đức GIA-VÊ chỗi dậy chống lại dân Ngài, cho đến khi không phương cứu-chữa .” (2 Sử. 36:14-16)

Do đó, Đức Chúa Trời đã cho họ bị giam cầm tại Ba-by-lôn, dưới thời vua Nê-bu-cát-nết-sa (câu 17-21). Từ thời gian đó, Đức Chúa Trời đã trao quyền cai trị trái đất này cho các quốc gia dân ngoại.

---Các thời kì của các quốc gia-

Như đã đề cập ở trên, bắt đầu từ thời Israel bị giam cầm ở Ba-by-lôn, Đức Chúa Trời  đã chuyển giao quyền cai trị trái đất này cho các quốc gia dân ngoại, được Chúa Giê-su nhắc đến điều đó trong Lu-ca 21:24 như là thời kì của các quốc gia. Ở Ba-by-lon, vua  Nê-bu-cát-nết-sa có một giấc mơ và đặt ra nhiệm vụ bất khả thi cho những người thông thái của ông ta, không chỉ là giải thích giấc mơ mà còn cho ông ta biết giấc mơ của ông ta là gì.

 Sau đó Chúa đã tiết lộ giấc mơ và lời tiên tri tuyệt vời này cho Đa-ni-ên:

"Tâu hoàng thượng, bệ hạ đã đang nhìn, và kìa, có một pho tượng lớn độc-nhất; pho tượng đó, lớn và huy-hoàng phi-thường, đang đứng ở trước mặt bệ hạ, và hình-dáng của nó thật kinh-sợ. Cái đầu của pho tượng đó bằng vàng ròng, ngực của nó và các cánh tay của nó bằng bạc, bụng của nó và bắp vế của nó bằng đồng thiếc, các ống chân của nó bằng sắt, các bàn chân của nó một phần bằng sắt và một phần bằng đất sét. Bệ hạ đang mãi nhìn cho đến khi có một hòn đá được cắt ra không bởi các bàn tay, và nó đánh vào pho tượng nơi hai bàn chân bằng sắt và đất sét, và nghiền-nát chúng. Lúc đó phần sắt, đất sét, đồng, bạc, và vàng đều bị nghiền-nát như một, và đã trở thành như trấu từ các sân đạp lúa mùa hạ; và gió đã thổi chúng đi xa ngõ hầu không có một dấu vết nào của chúng được tìm thấy. Nhưng cái hòn đá đã đánh pho tượng đã trở thành một hòn núi to lớn và chiếm toàn trái đất" (Đa. 2:31-35).

Các phần khác nhau của pho tượng đại diện cho sự phát triển của chính phủ thế giới, bắt đầu từ đế chế Ba-by-lôn, tiếp theo là đế chế Ba Tư, đế chế Hi lạp, đế chế La Mã thậm chí đến thời đại dân chủ hiện nay -- tổng cộng khoảng 2.640 năm. Các vật liệu khác nhau, bắt đầu bằng vàng, sau đó là bạc, đồng thau, sắt, cho đến tận bàn chân sắt trộn với đất sét biểu thị sự suy đồi và suy thoái đạo đức. Mỗi đế chế đi sau đều thua kém đế chế đi trước. Cái đầu vàng là vua Nê-bu-cát-nết-sa; Đức Chúa Trời ban cho ông ta quyền lực tuyệt đối (Đa. 2: 37-38). Đa ni ên tiếp tục nói, "Và sau bệ hạ, sẽ dấy lên một vương-quốc khác ở bực dưới đối với bệ hạ, đoạn một vương-quốc khác thứ ba bằng đồng, sẽ cai-trị tất cả trái đất" (Đa. 2:39). Đa ni ên 6:15 nói với chúng ta rằng vua Ba Tư không có quyền lực đảo ngược sắc lệnh của chính mình. Alexander đại đế của vương quốc Hi lạp đã chia sẻ quyền lực của mình với bốn vị tướng của mình. Sau khi ông qua đời ở tuổi 32, vương quốc của ông rơi vào nội chiến và bị chia rẽ giữa các tướng lĩnh của ông.

Trong khi các kim loại cho thấy sự xuống cấp về chất lượng, thì mỗi kim loại tiếp theo cũng cứng hơn so với kim loại trước (sắt là cứng nhất) - cho thấy các đế chế ngày càng trở nên tàn bạo hơn, giống như những con thú. Trong Đa ni ên chương 7, Chúa đã tiết lộ rằng những đế chế của loài người  này giống như những con thú: sư tử, gấu, báo và con thú thứ tư đáng sợ cùng khủng khiếp, cực kỳ mạnh mẽ. Nó có hàm răng sắt khổng lồ; nó đã nuốt chửng, đập vỡ từng mảnh và chà đạp phần còn lại bằng đôi chân của nó (Đa 7: 7). Sự tàn bạo và mức độ tàn phá xảy ra trong thế chiến I và thế chiến II đã xác nhận những gì Đa ni ên đã tiên tri.

Chúng ta hiện đang sống ở cuối thời đại tương ứng với bàn chân làm bằng sắt và đất sét, sự cai trị của nhân dân. Thời đại dân chủ bắt đầu bằng tuyên ngôn độc lập tại Hoa Kì vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Tuy nhiên, ngày nay, sau 244 năm, có những dấu hiệu cho thấy chúng ta sắp kết thúc thời đại dân chủ. Đảng Dân chủ ở Hoa Kì đang cố gắng tiêu diệt nền dân chủ, ngang nhiên thúc đẩy chủ nghĩa xã hội; và phần lớn những người trẻ tuổi, không trân trọng sự tự do dân chủ, đang mua nó. Bây giờ, các nhà lãnh đạo chính trị trên toàn thế giới muốn từ bỏ chủ quyền quốc gia, ủng hộ biên giới mở và chủ nghĩa toàn cầu, mở đường cho phần cuối cùng của pho tượng, mười ngón chân (Khải 17: 12-14).

Mười ngón chân này đại diện cho khoảng thời gian ngắn ngủi 3 năm rưỡi sau, trong đó con thú dữ sẽ thống trị toàn thế giới. Con thú cũng được sứ đồ Phao-lô gọi là người tội lỗi,  là con trai của sự hư mất, là kẻ vô pháp luật  (2 Tê. 2: 3, 8-10). Mười ngón chân là mười sừng của con thú hung dữ sắp tới trong Khải huyền 13: 1, đó là những vị vua của mười quốc gia, sẽ trao uy quyền và quyền lực của mình cho con thú dữ, và giúp anh ta trị vì trong bốn mươi hai tháng hoặc 3 năm rưỡi (Khải. 13: 5) trong ngày trọng đại của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

II. Thời đại của giao ước mới - Sự xuất hiện đầu tiên của Chúa Giêsu Christ-

Giữa sự phát triển lịch sử được Đa ni ên mô tả, Đức Chúa Trời đang chuẩn bị cho sự xuất hiện đầu tiên của Con Ngài, Chúa Giê-su Christ, người đến trong hình dạng xác thịt tội lỗi (Rô-ma 8: 3; Phil. 2: 5-8) để thực hiện sự cứu chuộc cho nhân loại và mở ra giao ước mới cùng vương quốc thiên đàng (Ma-thi-ơ 3: 2; 4:17). Điều này đã được Xa- cha -ri và Ê-sai nói tiên tri  (Xa. 9: 9; Ê-sai 53; 9: 6-7). Đa ni ên cũng đưa ra lý do cho sự xuất hiện đầu tiên của Giê-su Christ: "để chấm-dứt sự vi-phạm, để kết-thúc tội-lỗi, để chuộc tội lỗi, để đem vào sự công chính đời đời, để đóng ấn sự hiện-thấy và đấng tiên-tri, và để xức-dầu chỗ chí thánh" (Đa ni ên 9:24) và báo trước ngày chính xác khi Ngài vào Jerusalem với tư cách là Vua (Đa. 9: 24-26). Trong thời đại giao ước mới, phúc âm tuyệt vời không chỉ dành cho người Do Thái mà còn cho tất cả dân ngoại (Ê-sai 49: 6; Lu. 2: 30-32; Công vụ 13:47; Math. 28: 19-20). Mục đích vĩnh cửu của Đức Chúa Trời là đưa vương quốc của Ngài xuống trái đất vẫn còn nguyên. Bây giờ con người không được xưng nghĩa bởi các công việc của luật pháp, nhưng bằng ân điển (Êph. 2: 8-9).

Vương quốc Đức Chúa Trời không phải thuộc đất, mà là thuộc thiên đàng; nó không còn là Jerusalem trần thế nữa, mà là Jerusalem trên trời (Hê. 12:22). Vương quốc của Ngài không hướng ngoại bằng sự quan sát, nhưng hướng nội trong các tín đồ bằng sự sống (Lu-ca 17: 20-21). Ngôi đền thờ không được làm bằng đá, nhưng ngày nay nó là một ngôi nhà thuộc linh: "anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thuộc linh, làm chức tế lễ thánh, để dâng linh tế nhờ Jêsus Christ được Đức Chúa Trời vui nhận"(1 Phi. 2: 4-9). Trong 2.000 năm qua, tin mừng tuyệt vời về sự cứu rỗi, sự sống và vương quốc thiên đàng này đã được rao giảng trên khắp thế giới gần như cho mọi quốc gia, bộ lạc và tiếng nói (Math. 24:14) - đó là một dấu hiệu khác cho thấy sự kết thúc của thời đại này đã gần kề .

Trong lần hiện đến đầu tiên, Chúa Jêsus đã báo trước sự hủy diệt dân tộc Israel và Jerusalem trong Lu-ca 21: 20-24: “Song khi các ngươi thấy Jerusalem bị quân-đội bao vây, thì biết rằng sự tàn phá của nó thì gần. Lúc ấy những kẻ ở Giu-đê hãy chạy trốn đến các núi, và những kẻ ở nội thành hãy ra đi, và những kẻ ở thôn quê đừng vào thành; vì đấy là các ngày báo-trả, để tất cả các điều được viết được ứng-nghiệm. Khốn cho những kẻ có thai và cho những kẻ đang cho con trẻ bú trong các ngày đó; vì sẽ có sự đau đớn lớn trên xứ này, và cơn thạnh-nộ cho dân này, và họ sẽ ngã bởi lưỡi gươm, và sẽ bị bắt dẫn đi tới tất cả các quốc gia; và Jerusalem sẽ bị đạp dưới chân bởi các dân ngoại-bang cho đến khi các thời-kỳ của các dân ngoại-bang sẽ được hoàn-tất".

Vào năm 70 sau công nguyên, Israel đã bị hoàng tử La Mã là Titus phá hủy hoàn toàn, ứng nghiệm lời tiên tri này và cũng xác nhận lời tiên tri trong Đa- ni- ên 9:26: "và đám dân của ông hoàng là kẻ sắp đến, sẽ hủy-diệt thành ấy và nơi thánh ấy". Nhưng Chúa cũng tiết lộ rằng thời kỳ của người ngoại bang [các quốc gia], sẽ kết thúc, cụ thể là vào thời điểm phục hồi Jerusalem. Vào ngày 14 tháng 5 năm 1948, quốc gia Israel, trước đây đã bị xóa khỏi bản đồ thế giới, đã được khôi phục, ứng nghiệm lời của Chúa trong Lu-ca 21: 29-31 liên quan đến cây vả: "Ngài nói với họ một ví dụ: "Hãy coi cây vả và hết thảy các cây khác.  Khi chúng đâm chồi nảy lộc, các ngươi thấy vậy thì tự mình cũng biết là mùa hè gần bên.  Cũng vậy, khi các ngươi thấy các điều ấy xảy đến, các ngươi biết là nước Đức Chúa Trời đã gần bên". Cây vả ám chỉ Israel, và tất cả các cây đều đề cập đến các quốc gia. Vào tháng 6 năm 1967, khi Israel giành lại quyền kiểm soát toàn bộ thành phố Jerusalem sau chiến tranh sáu ngày, Jerusalem không còn bị người ngoại chà đạp, biểu thị sự kết thúc thời đại của dân ngoại.

---Sự hiện đến lần thứ hai của Đấng Christ và Vương quốc của Ngài - Hòn đá không do bàn tay con người cắt ra-

Kể từ khi phục hồi quốc gia Israel và đặc biệt kể từ khi Israel giành lại quyền kiểm soát Jerusalem, Đức Chúa Trời đã bắt đầu công việc chuẩn bị cho sự trở lại của Con Ngài, Giê-su Christ, Chúa chúng ta. Trọng tâm của Ngài đã chuyển từ các quốc gia dân ngoại trở về Israel với mục đích mang đến tuần lễ thứ 70 của lời tiên tri về 70 tuần lễ của Đa ni ên, đánh dấu bảy năm cuối cùng trước khi Chúa Giê-su đến lần thứ hai, sẽ bắt đầu bằng một giao ước hòa bình ở Trung Đông (Đa 9:27). Vào tháng 12 năm 2017, Tổng thống Hoa Kì Donald Trump đã tuyên bố Jerusalem là thủ đô vĩnh cửu của Israel. Vào tháng 5 năm 2018, ông đã thực hiện một bước đi táo bạo - chuyển đại sứ quán Hoa Kì từ Tel- Aviv đến Jerusalem. Hai sự kiện quan trọng này đã khiến hội đồng Do Thái đúc hai đồng tiền đền thờ với hình ảnh của cả tổng thống Hoa Kì Donald Trump và Quốc vương Ba Tư cổ đại Cyrus, tin rằng Trump, cũng như Cyrus, sẽ cho phép người Do Thái trở về Jerusalem để xây dựng lại ngôi đền. Vào ngày 25 tháng 6 năm 2019, tổng thống chính thức trình bày phần kinh tế của kế hoạch hòa bình Trung Đông. Vào ngày 28 tháng 1 năm 2020, ông đã trình bày một kế hoạch hòa bình toàn diện giữa Israel và Palestine. Nếu thực sự giao ước hòa bình này có kết quả vào năm 2020, bảy năm cuối cùng sẽ bắt đầu và Chúa Jesus Christ của chúng ta sẽ trở lại. Vào giữa bảy năm nầy, ngày lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu. Lời Đức Chúa Trời là đúng và sẽ xảy ra.

Khi trở lại, Ngài sẽ trở thành Vua của các vua và Chúa tể của các chúa để chấm dứt thời đại này và thiết lập vương quốc công bình ngàn năm của Ngài trên trái đất này. Ngài  là viên đá được cắt ra mà không cần dùng tay người trong Đa ni ên 2, đập vào bàn chân pho tượng để nghiền nát toàn bộ pho tượng. Đá sẽ trở thành một ngọn núi lớn, dẫy đầy cả trái đất; Chúa sẽ thiết lập vương quốc ngàn năm của Ngài

trên trái đất. Trong Khải huyền 11:15, "Và thiên-sứ thứ bảy thổi; và có các tiếng lớn trong trời, nói: “Vương-quốc của thế-giới đã trở thành vương-quốc của Chúa chúng ta, và của Christ của Ngài; và Ngài sẽ trị-vì đời đời và vô-cùng”.  

III. Tầm nhìn về ngai vàng của Đức Chúa Trời và sự thăng thiên của Đấng Christ lên ngai vàng (Đa. 7)-

Trong Đa ni ên 7, sau khi mô tả sự phát triển của bốn đế chế theo cách cụ thể hơn bằng cách sử dụng bốn con thú trong phần đầu của chương, Chúa  cũng cho Đa- ni -ên một tầm nhìn về ngai vàng trên thiên đàng của Đức Chúa Trời , Đấng Thượng Cổ, ngồi trên ngai vàng phán xét thế giới. Đó là một viễn cảnh tương tự như những gì Giăng thấy ở ngai vàng trong Khải huyền 1. Những câu mô tả tuyệt vời về Đức Chúa Trời oai nghi:

"Tôi cứ nhìn xem Cho đến khi các ngôi đã được dựng lên, Và Đấng Thượng-cổ đã ngồi vào chỗ ngồi của Ngài; Y-phục Ngài trắng như tuyết, Và tóc trên đầu Ngài như len thuần bạch. Ngôi của Ngài là các ngọn lửa, Các bánh xe của nó là lửa cháy bừng. Một sông lửa đang chảy Và đi ra ngoài từ trước mặt Ngài; Hằng ngàn tiếp nối hằng ngàn hầu-hạ Ngài, Và trùng trùng điệp điệp đang đứng trước mặt Ngài; Tòa-án đã ngồi, Và các sách đã được mở ra" (Đa. 7: 9-10)

Tầm nhìn tiếp tục, cho thấy Giê-su Christ là Con Người lên trời trong một đám mây (Công. 1: 9-10); và Ngài ngồi xuống bên tay phải của Đấng Oai Nghi để nhận một vương quốc bất diệt (Hê.1: 3).

"Tôi cứ nhìn trong các sự hiện-thấy ban đêm, Và kìa, với các mây trên trời Ai giống như một Con Trai Loài Người đang đến, Và Ngài đi lên đến cùng Đấng Thượng-cổ Và được trình-diện trước mặt Đấng Thượng-cổ, Ngài được ban cho quyền bính, vinh-quang và một vương-quốc, để tất cả các dân, các quốc-gia, và người thuộc mọi ngôn-ngữ có thể phụng-sự Ngài. Quyền bính của Ngài là quyền bính đời đời, là quyền sẽ chẳng qua đi; và vương-quốc của Ngài là một vương-quốc sẽ chẳng bị hủy-diệt "(Đa. 7: 13-14)

Tầm nhìn này tương ứng với Khải huyền 5, nơi Giăng chứng kiến sự thăng thiên của Chúa Giê-su lên ngôi. Giăng nghe một lời tuyên bố vinh quang:

 'Và một trong các vị trưởng-lão nói với tôi: “Đừng khóc; kìa, Sư-tử từ chi-tộc Giu-đa, Gốc Rễ của Đa-vít, đã thắng để mở cuộn sách và 7 cái ấn của nó.” Và tôi thấy ở giữa cái ngai và giữa 4 con sinh-vật, và giữa các vị trưởng-lão một Chiên Con đang đứng, hình như đã bị giết, có 7 cái sừng và 7 con mắt, ấy là 7 Linh của Đức Chúa TRỜI, được phái đi ra vào khắp trái đất. Và Ngài đến và lấy nó ra khỏi bàn tay hữu của Đấng ngồi trên ngai. Và khi Ngài đã lấy cuộn sách, 4 con sinh-vật và 24 vị trưởng-lão sấp xuống trước mặt Chiên Con, mỗi vị có một cây đàn hạc, và các bát bằng vàng đầy hương, là các lời cầu-nguyện của các thánh-đồ. Và họ hát một bài ca mới, rằng: “Chúa xứng-đáng để lấy cuộn sách và đập vỡ các ấn của nó; vì Chúa đã bị giết, và đã mua cho Đức Chúa TRỜI người ta từ mọi bộ-lạc và ngôn-ngữ và dân-tộc và quốc-gia bằng máu của Chúa. Và Chúa đã làm họ thành một vương quốc và các thầy tế-lễ cho Đức Chúa TRỜI của chúng ta; và họ sẽ trị-vì trên trái đất.” Và tôi nhìn, và tôi nghe tiếng của nhiều thiênsứ xung-quanh ngai và các sinh-vật và các vị trưởng-lão; và con số của họ là hàng vạn của hàng vạn, và hàng ngàn của hàng ngàn, nói với tiếng lớn: “Xứng-đáng thay Chiên Con đã bị giết để nhận quyền-năng và giàu-có và khôn-ngoan và sức mạnh và vinh-dự và vinh-quang và phước hạnh.” (Khải. 5: 5-12)

Ngày nay, Chúa Giêsu được ngự ngai trên trời, ứng nghiệm lời tiên tri ở Đa ni ên. Vương trượng của Ngài là quyền trượng của sự công bình (Hê.1: 8) và vương quốc của Ngài là một vương quốc bất diệt (Đa.4: 3; 7:27; Thi.145: 13). Danh hiệu của Ngài trong Khải huyền 1: 5 là Nguyên Thủ trên các vị vua của trái đất. Ngài là Người duy nhất xứng đáng nhận cuộn giấy từ tay của Đấng cổ đại và tháo mở bảy ấn - để cai quản và cai trị toàn bộ vũ trụ. Khi Ngài trở lại, tên của Ngài sẽ được gọi là “VUA CỦA CÁC VUA, VÀ CHÚA CỦA CÁC CHÚA.” (Khải. 19:16). Ngài sẽ bắt được con thú và tiên tri giả và sẽ ném cả hai người còn sống đó xuống hồ lửa đang cháy bằng lưu hoàng. Phần còn lại của quân đội của họ sẽ bị phá hủy bởi thanh kiếm phát ra từ miệng của Ngài (Khải. 19: 11-21). Sa-tan sẽ bị trói buộc trong xiềng xích và bị nhốt trong vực thẳm trong một ngàn năm (Khải.20: 1-3). Sau đó, Chúa Giê-su sẽ thiết lập vương quốc ngàn năm của Ngài trên trái đất này.

IV. Các thánh đồ của Đấng tối cao sẽ sở hữu vương quốc-

Phần thứ ba của Đa ni ên 7 cho thấy mục tiêu vinh quang của sự cứu rỗi các thánh đồ: chiếm hữu vương quốc và cai trị với Chúa Giê-su khi Ngài tái lâm!

“Nhưng các thánh-đồ của Đấng Chí Cao sẽ nhận lấy vương-quốc ấy và chiếm-hữu vương-quốc ấy mãi mãi, cho tất cả các đời sắp đến”(Đa.7:18).

"Tôi cứ nhìn xem, và cái sừng đó gây chiến với các thánh-đồ và áp-đảo họ cho đến khi Đấng Thượng-cổ đến, và sự phán-xét được thông qua có lợi cho các thánh-đồ của Đấng Chí Cao, và thời-điểm đã đến khi các thánh-đồ chiếm-hữu vương-quốc ấy" (Đa.7: 21-22)

"Lúc đó chủ quyền, lãnh địa, và sự vĩ-đại của các vương-quốc dưới toàn-thể tầng trời sẽ được ban cho dân của các thánh-đồ của Đấng Chí Cao; vương-quốc của Ngài sẽ là một vương-quốc đời đời, và tất cả lãnh địa đều sẽ phụng-sự và vâng lời Ngài". (Đa.7:27)

Kinh thánh Tân Ước tiết lộ cho chúng ta rằng tất cả các vị thánh đồ sẽ được thừa kế vương quốc và trị vì với Chúa Giê-su trong các thời đại vĩnh cửu  của trời  mới và trái đất mới và Jerusalem mới. Khải. 22: 5 nói, "họ sẽ trị vì mãi mãi".

Tuy nhiên, trước thời đại vĩnh cửu cuối cùng, có một khoảng thời gian 1000 năm, vương quốc ngàn năm, trong đó chỉ những người đủ điều kiện mới sẽ cai trị với Đấng Christ như một phần thưởng:

--Người con trai - những người đắc thắng và các vị tử đạo trong các thời đại trước (Khải.2: 26-28; 3:21; 6: 9-11; 12: 5);

--Trái đầu mùa - những tín hữu trưởng thành và trung thành giữa vòng các Cơ Đốc nhân còn sống hiện nay (Khải.14: 1-5); và các vị tử đạo trong 3 năm rưỡi của ngày trọng đại phẫn nộ của Đức Chúa Trời (Khải.15: 2-4; 20: 4).

Tất cả những người này sẽ được cất lên ngai vàng: người con trai và trái đầu mùa sẽ được cất lên trước ngày thịnh nộ lớn của  Đức Chúa Trời, và các vị tử đạo trong Khải Huyền 15 sẽ được cất lên trong suốt 3 năm rưỡi của đại nạn. Toàn bộ phần còn lại của các Cơ Đốc nhân còn lại trên trái đất sẽ được đưa lên không trung vào cuối 3 năm rưỡi sau, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên; đây là vụ thu hoạch cuối cùng được đề cập trong Khải huyền 14: 14-15. Đây là nơi mà tất cả những người thuộc về Đức Chúa Trời sẽ ứng hầu trước tòa phán xét của Chúa Giê-su và phải đưa ra một bản khai trình rồi được xét xử theo những gì họ đã làm (Rô.14:10; 2 Cô. 5:10).

Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời được tiết lộ trong lời tiên tri trong sách của Đa ni ên và được xác nhận trong sách Khải Huyền. Xin Chúa đánh thức dân của Ngài, để họ chuẩn bị tiếp rước Ngài sớm trở lại.

Tác giả John So
(Nguồn: thechurchinfountainvalley.org)

431 lượt xem
Các bài trước
Không Bao Giờ Quá Già (04/06/2020)
MẮT CỦA TRÁI TIM (22/05/2020)
PHẦN THƯỞNG VÀ HÌNH PHẠT (13/05/2020)
DẤU HIỆU CHÚA ĐẾN (23/04/2020)
Các Bác Sĩ Viết Sẵn Di Chúc (16/04/2020)
Dịch Lệ Corona (16/03/2020)
CORONA VIRUS (09/03/2020)
Chuyện tình ngày Valentine của ông bà Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn (14/02/2020)
Suy Ngẫm Về Kiếp Người (12/02/2020)
“BỚ SỰ CHẾT, ĐÂU LÀ SỰ ĐẮC-THẮNG CỦA MÀY?” (06/11/2019)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 95
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
THANH NIÊN TIN LÀNH VÌ CỘNG ĐỒNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
DÒNG HUYẾT JESUS - Ca Khúc Tường Khanh
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
BIỂN RỘNG HAI VAI
 
Dưỡng Linh  
Ðức Chúa Trời Là Ai?
 
Tạ Ơn Chúa  
HÃY TẠ ƠN CHÚA
 
VHope  
#Chạm Live - No.5 - Thời Gian | VHOPE
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Thơ & Nhạc  
“CÂY ÐÀ & CÁI RÁC”
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 01/05/2021
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
Ma-thi-ơ 18:23-35 CÔNG THỨC THA THỨ CỦA CHÚA
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Cầu Thay Cho Chồng Thay Vì Cố Gắng Thay Đổi Chàng?
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Tin Tức & Tin Mừng  
GIEO GIÓ GẶT BÃO (Ô-sê 8)
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Chúa Có Quan Tâm Tiếng Khóc Của Mẹ Không?
 
Nghiệm và Sống  
Sự khôn ngoan giúp ích cho sự thành công
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Sứ mạng của Chúa đối với phụ nữ
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Tài Liệu  
Có Hai Nơi Chúa Chịu Báp-têm?
 
Tiếng Nói Quê Hương  
Ý NGHĨA HAI CHỮ QUÊ HƯƠNG - Radio TNQH May 1 2021
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC