Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
LÒNG TRUNG THÀNH
Ngày 24/07/2020

 MS Tiến sĩ Charles Stanley


Lòng trung thành là một trong những phẩm chất quan trọng nhất trong cuộc sống của một người.

Chúng ta cần có thể tin những gì người khác nói hoặc hứa sẽ làm, và họ cũng phải có thể tin tưởng chúng ta. Không chung thành là một hình thức lừa dối hoặc đạo đức giả, và nó dẫn đến cảm giác thất vọng và phản bội khi chúng ta phát hiện ra rằng niềm tin của chúng ta vào ai đó đã bị đặt nhầm chỗ. Là Cơ Đốc Nhân, chúng ta luôn cố gắng trung thành với Chúa và với người khác.

Thiên Chúa luôn trung thành, nhưng chúng ta phải chú ý đến Ngài. Chúng ta nên xem xét nhiều cách mà Ngài đã chứng minh trong cuộc sống của chúng ta và sau đó đáp lại bằng lòng biết ơn.

Thánh Kinh khẳng định sự thành tín của Chúa.

  Phục truyền luật lệ ký 7: 9 Vậy nên, phải biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi , ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhơn từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài.
 

  Thi-thiên 33: 4 Vì đức Giê-hô-va là ngay thẳng, các việc Ngài đều làm cách thành tín.
 

 Thi-thiên 36: 5 Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhơn từ Ngài ở trên các từng trời; Sự thành tín Ngài đến tận các mây

 Thi thiên 119: 90 Sự thành tín Chúa còn đời này đến đời kia. Chúa đã lập trái đất, đất còn vững bền

 Ca thương 3: 22-23 ấy là nhờ sự nhơn từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, Vì sự thương xót Ngài chẳng dời. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.
 

  2 Ti-mô-thê 2:13 nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.

Mặc dù lòng trung thành của chúng ta dao động, những câu thánh thư này khẳng định rằng Thiên Chúa luôn trung thành. Ngay cả tội lỗi của con cái Ngài cũng sẽ không vô hiệu hóa nó. Bởi vì Chúa là bất biến, không thuộc tính nào của Ngài thay đổi. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể tin tưởng rằng Ngài sẽ giữ mọi lời hứa của mình. Sự thành tín của Chúa là một sự chắc chắn chúng ta có thể nghỉ ngơi. Khi Chúa nói, Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, cũng chẳng bỏ ngươi đâu (Hê-bơ-rơ 13:5) chúng ta có thể tin tưởng rằng chúng ta an toàn.

Chúa Thánh Linh hoạt động để thể hiện trong chúng ta những phẩm chất phù hợp với bản chất của Thiên Chúa, và điều này bao gồm sự trung tín. Chúng ta nên là người tuyên bố làm những gì chúng ta cam kết thực hiện. Nhưng không ai trong chúng ta có sức mạnh, sự can đảm và trung thành để sống cuộc sống Cơ Đốc Nhân ngoài sự phù hợp của Chúa Thánh Linh ngự trong chúng ta. Ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng không thể làm điều đó. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu bảo họ hãy đợi ở Giê-ru-sa-lem cho đến khi họ được mặc sức mạnh từ trên cao (Lu-ca 24:49).

Nếu chúng ta tin cậy Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa và Chúa của chúng ta, chúng ta đã được Chúa Thánh Linh ấn chứng, người trao quyền cho chúng ta trung thành trong mọi hoàn cảnh. Nhưng nếu chúng ta thất bại và làm đau lòng Thánh Linh, Ngài kết án chúng ta về tội lỗi để chúng ta có thể ăn năn và nhận được sự tha thứ.

Thiên Chúa đã hứa sẽ thành tín với chúng ta.

Sẽ luôn tha thứ cho chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi của mình, Ngài trung thành và công chính để tha thứ cho chúng ta về tội lỗi của chúng ta và để tẩy sạch chúng ta khỏi mọi sự bất chính. (1 Giăng 1: 9). Sự tha thứ chỉ có thể bởi vì Chúa Giêsu đã trả món nợ tội lỗi của chúng ta đầy đủ bằng cái chết của Ngài trên thập tự giá. Bây giờ Chúa có thể tha thứ cho chúng ta vì sự hy sinh của Chúa Giêsu đã thỏa mãn công bình của Ngài. Những người trong chúng ta đã chấp nhận Chúa Giêsu giờ đây có thể đến với Chúa và nhận được sự tha thứ vì Ngài thành tín để giữ lời hứa này.
 

Sự thành tín của Chúa hạn chế sức mạnh của cám dỗ. Không có sự cám dỗ nào đã vượt qua bạn nhưng điều đó là phổ biến đối với con người; và Thiên Chúa không cho phép bạn bị cám dỗ vượt quá những gì bạn có thể, nhưng với sự cám dỗ sẽ cung cấp cách lối thoát, do đó bạn sẽ có thể chịu đựng được điều đó (1 Côr 10:13). Nếu chúng ta sẽ dựa vào lời hứa này, chúng ta sẽ không phải chịu thua cám dỗ. Thiên Chúa đã thiết lập một giới hạn và cung cấp một lối thoát để chúng ta có thể chịu đựng sự cám dỗ mà không bị sa ngã. 

Chúng ta có sự bình an của Thiên Chúa. Chúa và sự bình an của Thiên Chúa, vượt qua mọi sự hiểu biết, sẽ bảo vệ trái tim và tâm trí của bạn trong Chúa Giêsu Kitô (Phil.4: 7). Nếu chúng ta mang những lo lắng của mình đến với Chúa trong lời cầu nguyện, chúng ta có thể nhận được sự bình an của Ngài ngay cả khi đang ở trong tình huống cố gắng. Nó sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí của chúng ta và giữ cho chúng ta khỏi những nghi ngờ hoặc đổ lỗi Thiên Chúa. 

Chúa Thánh Linh giới hạn sức mạnh của Satan trong cuộc sống của chúng ta.  Ngài sẽ củng cố và bảo vệ bạn khỏi kẻ ác (2Tês 3: 3). Satan nằm dưới sự kiểm soát của Chúa và không có quyền tự do làm bất cứ điều gì nó muốn trong cuộc sống của chúng ta.

Bốn lời hứa này có thể cho phép chúng ta đối mặt với bất kỳ thử thách nào xảy ra vì chúng ta có thể tin tưởng vào sự thành tín của Thiên Chúa. Chúng ta có thể không hiểu hoàn cảnh của mình, nhưng chúng ta có thể tin tưởng vào Đấng tha thứ tội lỗi của chúng ta, hạn chế những cám dỗ của chúng ta, mang lại cho chúng ta sự bình an trong thời gian khó khăn và kiểm soát sự tiếp cận của Satan với chúng ta.

Sự tin tưởng của chúng ta vào sự trung thành của Kinh thánh được kiểm tra khi chúng tôi trải qua thử thách vì chúng thách thức niềm tin vào Thiên Chúa là ai và những gì Ngài đã nói. Những bài kiểm tra này cho thấy những lĩnh vực yếu đuối của chúng ta để Chúa có thể củng cố chúng ta vượt qua. Mục tiêu của Chúa là trái của Thánh Linh được nói đến trong Ga-la-ti 5: 22-23 trở thành một phần trong tính cách của chúng ta thực hiện theo lối sống.

Khi chúng ta bước đi trong Thánh Linh, chúng ta sẽ có những đặc điểm sau:

-  Cống hiến cho Chúa. Sẽ là người duy nhất chúng ta đi theo.

-  Trung thành. Chúng ta sẽ là người mà người khác có thể tin tưởng để làm những gì chúng ta nói và sẽ làm.

-  Không nao núng. Độ tin cậy của chúng ta sẽ không thay đổi theo từng ngày.

-  Kiên định. Chúng ta ổn định trong các cam kết của mình và không bị lay chuyển bởi các hoàn cảnh thay đổi.

-  Đáng tin cậy. Những người khác có thể tin chúng ta bởi vì chúng ta luôn nói sự thật. Mọi người có thể dựa vào chúng ta hoàn thành những gì chúng ta đảm nhận.

-  Ngoan ngoãn.  Mặc dù chúng ta sẽ không làm điều đó một cách hoàn hảo, mong muốn và mục tiêu của chúng ta là vâng lời Chúa.

-  Có kết quả. Cuộc sống của chúng ta sẽ có ảnh hưởng tích cực đến người khác.

-  Trung thành. Chúng ta sẽ trung thành với Chúa và với người khác.

MS Tiến sĩ Charles Stanley

368 lượt xem
Các bài trước
KIÊN NHẪN LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT ĐỂ TRẢI NGHIỆM CHÚA (20/07/2020)
CỦA LỄ THỨC ĂN (08/07/2020)
NHỮNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT THUỘC LINH (25/06/2020)
MẶC ÁO TRẮNG ĐÓN CHÚA TRỞ LẠI (01/06/2020)
TẠI SAO NGƯỜI ĐỜI NGỒI THIỀN? (26/05/2020)
KIÊU NGẠO TÂM LINH (25/05/2020)
CHUẨN BỊ GẶP CHÚA (15/05/2020)
Đừng để cho Covid19 phá gia đình của bạn (20/04/2020)
VÀI Ý TƯỞNG VỀ SỰ TIỀN ĐỊNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (20/04/2020)
CẦU NGUYỆN CHO NHÀ NÔNG VIỆT NAM (16/04/2020)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 74
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
CON SẼ CHẲNG SỢ TAI HỌA NÀO - Kiều Nga
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
KHÓC CHO VIỆT NAM - Ca Khúc Joshua H Nguyen
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI ĐÃ QUÊN MÙA THU
 
Tạ Ơn Chúa  
Từ Người Nghiện Chờ Chết Trở Nên Một Con Người Mới
 
VHope  
Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin - SỰ SỐNG - HTTL Vĩnh Phước
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
6 Bài Hát Mùa GS (10-2020)
 
Góc của Ađam & Êva  
5 Năm Điều Các Bạn Nữ Cần Nhớ Khi Hẹn Hò
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 24/10/2020
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Giải Ảo Tâm Linh  
SỐNG VỚI LÒNG BIẾT ƠN - A Lifestyle of thanksgiving
 
Nghiệm và Sống  
Quy Vinh Hiển Về Danh Đức Chúa Trời
 
Tin Tức & Tin Mừng  
Ý NGHĨA BÀI CẦU NGUYỆN CHUNG PHẦN KẾT
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
LỰA CHỌN KHÔN NGOAN - Hướng Đi 76
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Tin Lành Media  
Lòng tham của con người
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tiếng Nói Quê Hương  
BÁP TEM CHÚA JESUS - Radio TNQH Oct 24 2020
 
Tài Liệu  
TƯỚC HIỆU MỤC SƯ - REVEREND
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
CHÚA GIAO COI CHỪNG CHÚA LẤY LẠI - MS Nguyễn Văn Huệ
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Thời Điểm Cất Lên Của Các Cơ Đốc Nhân
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
NHỮNG SỰ KIỆN KINH NGẠC VỀ VŨ TRỤ
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC