Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 74
Ngày 18/10/2020

Đáp án Bài 73:
721.d  722.c  723.b  724.c  725.a  726.c  727.b  728.a  729.c  730.b


In Bài Học:
TKTN - Bài 74

Bài 74 - Công vụ 1-4

Sau khi chịu đau-đớn rồi, thì trước mặt các sứ-đồ, Ngài lấy nhiều chứng-cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ-đồ trong bốn mươi ngày, phán-bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Lúc ở với các sứ-đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh-Linh. (Công vụ 1:3-5)

Kỳ-hạn và ngày-giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh-Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. (câu 7-8)

Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. (c.11)

Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu-nguyện (14)

Đến ngày lễ Ngũ-tuần, môn-đồ nhóm-họp tại một chỗ. Thình-lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào-ào, đầy khắp nhà môn-đồ ngồi. Các môn-đồ thấy lưỡi rời-rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh-Linh, khởi-sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh-Linh cho mình nói. (Công vụ 2: 1-4)

Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau-rốt, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác-thịt;
Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên-tri,
Bọn trai-trẻ sẽ thấy điềm-lạ,
Và các người già-cả sẽ có chiêm-bao.
Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên các đầy-tớ trai và gái ta,
Chúng nó đều nói lời tiên-tri;
Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ-lùng ở trên trời,
Và dấu lạ ở dưới đất;
Tức là máu, lửa, và luồng khói;
Mặt trời sẽ biến nên tối-tăm,
Mặt trăng hóa ra máu,
Trước ngày lớn và vinh-hiển của Chúa chưa đến;
Vả lại ai cầu-khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. (c.17-21)

Đức Chúa Jêsus nầy, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh-Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh-Linh ra, như các ngươi đương thấy và nghe. (c.32-33)

Hãy hối-cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban-cho Đức Thánh-Linh. (c.38)

Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ-đồ, sự thông-công của anh em, lễ bẻ-bánh, và sự cầu-nguyện. Mọi người đều kính-sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ-đồ. 44Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán hết gia-tài điền-sản mình mà phân-phát cho nhau, tùy sự cần-dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm-chỉ đến đền-thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui-vẻ thật-thà, ngợi-khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân-chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội-thánh. (c.42-47)

Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: Nhân danh Đức Chúa Jêsus-Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi!  (Công vụ 3:6)

Vậy, các ngươi hãy ăn-năn và trở lại, đặng cho tội-lỗi mình được xóa đi, (c.19)

Chẳng có sự cứu-rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. (Công vụ 4:12)

Chính các ông hãy suy-xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? (c.19)

Khi đã cầu-nguyện, thì nơi nhóm lại rúng-động; ai nấy đều được đầy-dẫy Đức Thánh-Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn-dĩ. (c.31)

Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng; nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ-đồ lại lấy quyền-phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jêsus-Christ; và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín-đồ không ai thiếu-thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ-đồ; rồi tùy theo sự cần-dùng của mỗi người mà phát cho. (c.32-35)

357 lượt xem
Các bài trước
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 73 (28/09/2020)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 71-72 - MS Hứa Trung Tín (10/09/2020)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 72 (25/08/2020)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 71 (17/08/2020)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 69&70 - MS Hứa Trung Tín (06/08/2020)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 70 (21/07/2020)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 69 (09/07/2020)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 67&68 - MS Trần Mạnh Hùng (01/07/2020)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 68 (25/06/2020)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 67 (17/06/2020)
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
VE SẦU THOÁT XÁC - CHẤP CÁNH BAY CAO
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
DÒNG HUYẾT JESUS - Ca Khúc Tường Khanh
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
NÚI NGÃ TRÊN ĐỒI
 
Dưỡng Linh  
Thử Thách Và Cám Dỗ Là Tốt Lành
 
Tạ Ơn Chúa  
HÃY TẠ ƠN CHÚA
 
VHope  
Jesus Hằng Ở Bên Tôi-Diệu Vinh Thay Bình An
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
“ĐANG ĐI ĐÚNG ĐƯỜNG”
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 19/06/2021
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
Ca Thương 3:22-27 SỰ RÈN TẬP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
 
Góc của Ađam & Êva  
Năm Bước Cần Thiết Để Hàn Gắn Đời Sống Hôn Nhân Tan Vỡ
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI TAI VẠ ẬP TỚI PHẢI LÀM GÌ? (Giô-ên)
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Im lặng
 
Nghiệm và Sống  
Người Nào Cứ Ở Trong Ta…
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Nắm lấy lẽ thật cao quý của Đức Chúa Trời - Mục sư Nguyễn Trường Cửu
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
BÀI HỌC 50 NĂM - Radio NTNT June 21 2021
 
Tài Liệu  
Có Hai Nơi Chúa Chịu Báp-têm?
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT ĐẦY TỚ ĐỨC CHÚA TRỜI TỐI CAO!
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC