Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
VĨ NHÂN -THE MAN- TRONG KINH THÁNH
Ngày 16/02/2021

  NHÂN-- THE MAN- TRONG KINH THÁNH

1/--Con Người--Ezekiel 2:1 chép,

"Chúa phán với tôi rằng: “Hỡi con người, chân con hãy đứng cho vững, Ta sẽ phán với con.” Bản Anh văn dịch: "And he said unto me, Son of man, stand upon thy feet, and I will speak with thee".

Nên chữ "con người" là son of man, ám chỉ chính Ezekiel. Sách  Ezekiel chép khoảng 80 lần chữ "con người" như vậy.

2/-- Con Của Con Người- Đa ni ên 7: 13

"Trong những khải tượng ban đêm  Tôi lại nhìn thấy một vị giống như con người Đến với những đám mây trời. Vị ấy đến gần Và được đưa đến trước mặt Đấng Thượng Cổ".

"I saw in the night visions, and behold, there came with the clouds of heaven [one] like a son of man, and he came up even to the Ancient of days, and they brought him near before him."

 Danh từ "con người" ở đây cũng là "a son of man" nhưng lại ám chỉ  Chúa Giê su. Trong 4 sách phúc âm chép khá nhiều lần Ngài là "Con Người".Thí dụ:  "Vì như chớp phát ra từ phương đông, lóe sáng đến phương tây thể nào, thì Con Người cũng sẽ đến thể ấy. Khi ấy, dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện ở trên trời, mọi

dân trên đất sẽ than khóc, và sẽ thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến" (Mathio 24:27, 30).

Con Người-- son of man, có nghĩa là con trai của con người. Cho nên có  bản dịch  dịch từ ngữ nầy là: "Con của Loài Người".. Bạn chú ý Kinh thánh không nói child of man, mà là son of man. Vì child nói lên con theo huyết thống, bản chất, còn son là con theo địa vị, phẩm tước bên ngoài mà thôi. Chúa Giê su không phải là người phàm., không phải là child của con người, mà son của con người.

 Mathio 4:4 chép, "Đức Chúa Jêsus đáp: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời.’”-

Chữ "người ta" ở đây là "man". Theo bạn "người" ở đây là các tín đồ hay chỉ là Chúa Giê su? Tôi tin là cả hai.

3/--Vĩ Nhân-- The Man-

--Sáng thế kí 43:14, "Cầu xin Đức Chúa Trời Toàn Túc làm cho các con được ơn trước mặt người ấy, để  Si-mê-ôn và Bên-gia-min được về với các con. Còn cha, nếu phải mất các con thì cha đành cam chịu!”

 Trong nguyên ngữ Hê bơ roe, chữ "người ấy"  là "the man".

-- Genesis 43:14 Darby Translation

 "And the Almighty God give you mercy before the man, that he may send away your other brother and Benjamin! And I, if I be bereaved of children, am bereaved".

-- Xuất hành 11:3; "Đức Giê-hô-va làm cho dân chúng được ơn dưới mắt người Ai Cập. Đặc biệt, dưới mắt quần thần của Pha-ra-ôn cũng như dưới mắt dân Ai Cập,Môi-se là một nhân vật rất quan trọng"

Exodus 11:3 Darby, "Moreover the man Moses was very great in the land of Egypt—in the eyes of Pharaoh's bondmen, and in the eyes of the people".

 Còn nhiều câu nữa chép Y-sác là the man, Giô sép là the man, Mạc đô chê là the man...

Rất nhiều năm qua, tôi lúng túng vì không biết dùng chữ Việt nào để dịch chữ "the man" ở đây. Có những bản dịch Việt Văn dịch là vĩ nhân, đại nhân, nhân vật, chúa công, con người, nhân vị...

 Bạn chú ý đây là the man chứ không phải a son of man.

-

Khi nói the man của Môi se, của Giô sép hay của Mạc đô chê thì kinh thánh nói về giá trị đạo dức, về tính cách, về phẩm giá của họ. Họ là loại người nào, người như thế nào?

Có một điều rất lí thú là khi giới thiệu một tên tuổi nào, Kinh thánh liền chú thích loại người của tên tuổi đó- Thí dụ:

-- 2 Samuel 13:3, "Nhưng Am-nôn có một người bạn tên là Giô-na-đáp, con của Si-mê-a, là anh Đa-vít. Giô-na-đáp là người rất xảo quyệt". Giô na đáp gọi vua David là chú ruột, và là anh em chú bác với Am nôn--the man của Giô- na- đáp là xảo quyệt..

-- Công vụ 13: 7 - "tổng đốc Sê-giút Phao-lút, là một người khôn ngoan".

-- Dân số kí 12:3, "Môi-se là người rất khiêm hòa, khiêm hòa hơn hết mọi người trên thế giới"."But the man Moses was very meek, above all men that were upon the face of the earth".

Kết luận:

Mỗi anh em chúng ta đều là "con người" như Ezekiel, chỉ Chúa Giê-su là Con của Con người đầu nhất, sau đó Chúa tái tạo chúng ta cũng trở nên con của con người  theo mẫu của Ngài nhưng ở mức độ thấp hơn.

Kinh thánh bày tỏ, Chúa muốn chúng ta có the man quý giá, trở thành the man cao trọng, có giá trị đạo đức cao như Y sác, Giô sép, Môi se, Mạc- đô -chê. Xin Chúa tác thành cho chúng ta trở nên vĩ nhân, đại nhân, nhân vật vừa lòng Đức Chúa Trời. A men.

Khải Đạo- 15-2-2021

--

CẦU CHÚA PHÊ DUYỆT HẰNG NGÀY

Asking The Lord approving us day by day-

2 Ti-mô-thê 2:15, "Hãy ân cần trình diện mình cho Đức Chúa Trời, như người đã chịu  thí nghiệm, như người làm công không hổ thẹn, phân giải đạo của lẽ thật cách ngay thẳng"

BNC 1952 dịch như trên không được chính xác nên bản dịch 2016 dịch hay hơn như sau:

"Hãy nỗ lực chứng tỏ con được chấp thuận cho Ðức Chúa Trời, một

người làm công không có gì phải hổ thẹn, thẳng thắn giảng dạy sứ điệp của chân  lý".

Bản TKTC dịch hơi khác một chút:

"Ngươi hãy cần cù trình diện mình chấp-nhận được đối với Đức ChúaTRỜI như là một công nhân, là kẻ không cần bị xấu-hổ, luận-giải chính-xác lời của lẽ thật".

 Con dân Chúa ai cũng nghĩ chừng nào ra ứng hầu tại tòa án của Chúa, chúng ta mới được Chúa phê duyệt hay không phê duyệt về đời sống và sự hầu việc Chúa của mình. Nhưng những câu kinh thánh sau đây bày tỏ hằng ngày tại đây hôm nay, Chúa vẫn theo dõi dân Ngài để Ngài cân đo họ, và phê duyệt họ hay không:

--Đa ni ên 5:27, "'TÊ-KEN'—bệ hạ đã bị cân trên cái cân, và đã bị tìm thấy là thiếu-hụt"

TEKẼL—you have been weighed on the scales and found deficient

--A mốt 7:7-9- "Ngài đã tỏ cho tôi thấy điều nầy: Này, Chúa đang đứng bên cạnh một bức tường đã được  dùng dây dọi để làm chuẩn khi xây, lúc ấy trong tay Ngài đang cầm một dây  dọi. Chúa hỏi  tôi, “A-mốt, ngươi thấy gì?” Tôi  đáp, “Thưa một dây dọi.” Bấy giờ  Chúa phán, “Nầy,  Ta sẽ treo một dây dọi để làm chuẩn ở giữa dân I-sơ-ra-ên của Ta; Ta sẽ  không bỏ qua cho chúng nữa".

--Khải huyền 3:16, "Nhưng vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ nhổ  (nhả) ngươi ra khỏi miệng Ta".

 1 Phi e rơ 4:17  tiên đoán, "Vì thời phán xét đã đến, bắt đầu từ nhà của Ðức Chúa Trời, và  nếu chúng ta bị phán xét trước nhất, thì số phận cuối cùng của những người không  vâng phục Tin Mừng của Ðức Chúa Trời sẽ ra sao?"

 Không cần đến ngày  xét đoán tại tòa án Đấng Christ, hằng ngày Chúa vẫn đang cân đo, đang áp dây dọi vào cuộc đời chúng ta, đang nhả người nầy ra, nhổ kẻ khác ra, vì Chúa không phê duyệt cuộc đời và công việc chúng ta đang làm cho Ngài hôm nay.

 Bạn có cảm biết mình đang bị Chúa cân đo và Thánh Linh báo cho chúng ta biết mình đã thiếu hụt chăng? Bạn có biết dây dọi của Chúa  đang thòng xuống, áp sát vào cuộc đời chúng ta, và cuộc đời cong quẹo, gian xảo của chúng ta đã bị vạch trần ra rồi chăng?

Khải 3;20 nói Chúa muốn chúng ta mở lòng chân thật của mình ra để Ngài vào cùng ăn bửa tối với chúng ta trong tấm lòng của chúng ta, nhưng đến lúc Ngài chán chê chúng ta, vì tình trạng của chúng ta không nóng cháy vì Chúa mà lại hâm hẩm, thiu ôi. Ngài phải nhổ chúng ta ra, phải nhả chúng ta ra khỏi miệng Ngài-- có nghĩa Ngài không vui hưởng được những gì vốn thuộc về Ngài trong lòng chúng ta cả.

 Cho nên Phao lô khuyên, mỗi ngày, chúng ta hãy ân cần tìm đủ mọi cách cho đời sống mình được Chúa chấp thuận, hài lòng và phê duyệt.

 Nếu không được phê duyệt hằng ngày tại đây,  thì ngày kia khi ra tòa án Đấng Christ chúng ta sẽ nghe lời phán quyết nầy: "Và lúc đó Ta sẽ tuyên-bố cùng họ: ‘Ta đã chẳng bao giờ biết các ngươi; HÃY RỜI KHỎI TA, CÁC NGƯƠI, NHỮNG KẺ THỰC-HÀNH SỰ VÔ

LUẬT-LỆ (bất pháp) " Mathio 7:23.

 Ước mong mỗi chúng ta biết mình được Chúa phê duyệt hằng ngày hôm nay. A men.

MK. 15-2-2021.

-

XIN DẠY CHÚNG CON CẦU NGUYỆN

Lu ca 11:1, "Đức Chúa Jêsus đang cầu nguyện ở một nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ  thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện, như Giăng đã dạy các môn đồ mình vậy.

 Bạn có kinh nghiệm nếp sống cầu nguyện đúng đắn theo như lời dạy dỗ của Chúa không?

Sa tan tấn công con dân Chúa, cản trở họ cầu nguyện. Những ai thắng đựợc các quỷ cản trở cầu nguyện sẽ lại gặp sự tấn công của các quỷ phá họ ngay vào lúc họ khởi sự mở miệng cầu nguyện, nhằm phá hỏng nội dung họ cầu nguyện, vô hiệu  hóa  thì giờ cầu nguyện đó.

1. Nghệ thuật cầu nguyện:

 Cầu nguyện là một thao tác khó. Ngay khi bạn quỳ xuống nhắm mắt để khởi sự cầu nguyện sẽ vạch trần đời sống thuộc linh của bạn:

--Tâm trí bạn lang thang không tập trung cầu nguyện được. Bạn rất khó tập trung tư tưởng chừng 5 phút để cầu nguyện. Hôm nào bạn dùng chiếc đồng hồ canh giờ, coi trong 5 phút bạn sẽ cầu nguyện được bao nhiêu vấn đề.

--Dễ dàng tán gẫu với bạn bè hơn là cầu nguyện.

Nhiều bạn bè vì lâu ngày không gặp nhau nên khi gặp lại họ sẽ để ra hàng giờ đồng hồ để tâm sự cách  dễ dàng, đầy lòng chân thành, nhưng bạn không có khả năng cầu nguyện chừng 15 phút với Chúa mà tâm trí mình không lang thang.

2. Công tác cầu nguyện-

Con dân Chúa có lòng kỉnh kiền  luôn luôn muốn góp phần làm công việc gì cho Chúa, nhưng bạn ơi, sự cầu nguyện là công tác lớn nhất, quý nhất và khó làm nhất.

Bạn thử lập ra một sổ cầu nguyện cho công việc Chúa trên nước Việt nam,  hoặc cả thế giới đi, điều đó sẽ bày tỏ con người thật của bạn là gì  và tình trạng thuộc linh của bạn như thế nào.

 Hãy ghi ra tên các nước và dân số của họ. Bạn có gánh nặng, có sự kiên trì  và linh lực để cầu nguyện cho sự cứu rỗi của từng dân tộc hay một số nước nào đó trong 5 hay 10 năm chăng?  Nên sự cầu nguyện cho công việc Chúa trong nơi kín nhiệm, không ai biết là một công tác cao quý nhất trong mọi công tác làm cho Chúa

 Bạn có công tác cầu nguyện không?

3. Chiến trận thuộc linh trong sự cầu nguyện-

Ngay khi bạn nhắm mắt cầu nguyện các quỷ sẽ bắn hỏa mù vào tâm trí bạn, khiến bạn bối rối, khiến bạn quên hết những điều nên cầu nguyện, mà trước khi cầu nguyện bạn đã  rất am hiểu và quyết tâm.

 Thực ra  các quỷ không đến gần tấn công tâm trí bạn khi bạn cầu nguyện đâu, nhưng sa tan đã cài sẵn năng lực, nhồi nhét trước tư tưởng của quỷ trong tâm trí của bạn từ trước khi bạn sinh ra rồi. Tâm trí của chúng ta chưa biến đổi, nên rất khó cầu nguyện thông suốt được.

Tóm lại, xin Chúa dạy chúng ta, huấn luyện chúng ta, xử lí chúng ta rất nhiều trước khi chúng ta có thể làm một chiến sĩ cầu nguyện thuần thục.

Hodos 15-2-2021--

--

TRÔNG ĐỢI CHÚA

Thi thiên 27:14 "Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy mạnh mẽ và can đảm! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va".

Động từ trông đợi là "qâvâh" có nghĩa là: to expect: - gather (together), look, patiently, tarry, wait (for, on, upon).-- chờ đợi, nhìn về phiá đó cách kiên nhẫn.

Bản Việt văn dịch là "trông cậy" không đúng, mà phải dịch là "trông đợi", "trông chờ".

Kinh thánh minh họa những người thánh đồ trông đợi Chúa như sau:

--Áp ram cùng vợ là Sa rai và cháu và Lót vào xứ Ca na an khi ông 75 tuổi. Chúa hứa ban cho ông đứa con thừa kế, ông phải tin lời hứa của Chúa  và trông đợi suốt 25 năm. Cuối cùng vào năm ông 100 tuổi, vợ ông sinh cho ông một con trai.

- - Đa vít được Chúa xức dầu làm vua tương lai của Israel vào năm ông khoảng 15, hay 16 tuổi. Ông phải trông chờ lời hứa ấy suốt 13 năm cho đến khi lên làm vua cả nước Israel.

-- Giô suê chương 6 kể lại Giô suê phải thấp thỏm trông đợi, trông chờ Chúa thi hành việc làm sụp đổ và chiếm hữu thành phố Giê ri cô bằng cách ông và  các chiến sĩ khiêng hòm thánh đi quanh thành phố suốt 7 ngày. Ông chờ suốt 7 ngày.

 Ngày nay anh em có trông đợi điều gì từ Chúa không? Trông đợi theo lời Chúa hứa không?

 Hê bơ rơ 11:10-- Áp ra ham  "mong đợi một thành phố có nền móng do Đức Chúa Trời thiết kế và xây dựng".-

Tín đồ trông đợi nước Chúa như Áp ra ham

 Lu ca 21:26- Người ta ngất xỉu vì khiếp sợ và phập phồng chờ đợi các biến cố xảy ra trên thế giới--

Dân thế giới ngày nay đang lo âu trông chờ những biến cố kinh khủng sắp xảy đến.

 Ngày nay dân thế giới vô tín  đang phập phồng canh chừng những tai họa, dịch lệ sẽ xảy ra.

 Tín đồ nên có thái độ của những người trông đợi, trông chờ Chúa như sau:

 "Lưng các con phải thắt lại, đèn các con phải thắp lên.

 Các con phải làm như những người đang chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để khi chủ về đến, gõ cửa thì mở ngay.  Phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ đang thức canh!  Thật, Ta bảo các con, chủ sẽ thắt lưng mình, mời các đầy tớ ngồi vào bàn tiệc và đến phục vụ họ.  Nếu canh hai, canh ba, chủ trở về thấy các đầy tớ như vậy thì thật là phước hạnh cho  họ!  Hãy biết điều nầy: Nếu chủ nhà biết được kẻ trộm đến giờ nào  thì sẽ không để cho nó xâm nhập nhà mình. Các con cũng phải sẵn sàng, vì Con Người đến trong giờ các con  không ngờ.” (Lu ca 12: 35-40).

 Bạn trông chờ điều gì trong những tháng đầu năm 2021 nầy??

 KĐ- 15-2-2021

309 lượt xem
Các bài trước
Phục Hồi Kẻ Sa Ngã (04/02/2021)
Lời Cầu Nguyện Được Nhậm (18/01/2021)
CẦU NGUYỆN CHIẾN ĐẤU (16/01/2021)
Trở Nên Giống Như Chúa (06/01/2021)
Nhìn Chăm Xem Cứu Chúa Jêsus (05/01/2021)
Duy Chỉ Bởi Chúa Jesus (30/12/2020)
Tại Sao Cứu Chúa Jêsus Đã Đến? (24/12/2020)
ABC GIÁNG SINH (21/12/2020)
Ánh Sáng Chiếu Lên (15/12/2020)
VỌNG TRÔNG (08/12/2020)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 120
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
TÌM CHÚA
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
HƯỚNG ĐI CHO VIỆT NAM (kỳ 3)
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 27/11/2021
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Phi-e-rơ 3:14-18 CHUẨN BỊ ĐÓN CHÚA HỒI LAI
 
Thơ & Nhạc  
“HỒN TA HỠI, HÃY NGỢI CA THIÊN CHÚA”
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
THÔNG ĐIỆP CÁC VÌ SAO - Ca Khúc An Bình
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Nguyệt san Người CHĂN BẦY # 3
 
Trồng Cây Trồng Người  
NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG ĐÁNG NHỚ KHÓ QUÊN - Radio TCTN Nov 27 2021
 
Kinh Thánh  
Kinh Thánh là gì?
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức & Tin Mừng  
CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT NHÂN LỄ TẠ ƠN - ĐA NI ÊN 4
 
Góc của Ađam & Êva  
Có Phải Bạn Đang Hẹn Hò Một Người Biết Theo Đuổi Bạn?
 
Nghiệm và Sống  
Không Có Cái Giá Nào Là Quá Cao
 
Tài Liệu  
LAI THẾ HỌC - MS TRẦN TRỌNG NHA (Ph.D)
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
VHope  
Tình Yêu Chúa Dành Cho Tôi
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Truyền Đạo Đơn  
TẠ ƠN TRONG MỌI SỰ - Văn Phẩm Nguồn Sống
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tạ ơn bằng một đời sống biết ơn - Mục sư Nguyễn Trường Cửu
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT ĐẦY TỚ ĐỨC CHÚA TRỜI TỐI CAO!
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC