Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 86
Ngày 21/02/2021

Đáp án Bài học 85:
841.c  842.d  843.d  844.a  845.b  846.b  847.d  848.a  849.b  850.c 


In Bài học:
TKTN - Bài 86

Bài 86 – Công vụ 15-18

Đức Chúa Trời là Đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại, mà ban Đức Thánh-Linh cho họ cũng như cho chúng ta; Ngài chẳng phân-biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức-tin khiến cho lòng họ tinh-sạch. Vậy bây giờ, cớ sao anh em thử Đức Chúa Trời, gán cho môn-đồ một cái ách mà tổ-phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi? Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Jêsus, chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy. (Công vụ 15: 8-11)

Rồi đó, ta sẽ trở lại, Dựng lại đền-tạm của vua Đa-vít bị đổ-nát;Ta sẽ sửa sự hư-nát đền đó lại Mà gây-dựng lên; Hầu cho những người sót lại Và mọi dân cầu-khẩn danh ta đều tìm Chúa. (câu 16-17)

Vậy, theo ý tôi, thật chẳng nên khuấy-rối những người ngoại trở về cùng Đức Chúa Trời; song khá viết thơ dặn họ kiêng-giữ cho khỏi sự ô-uế của thần-tượng, sự tà-dâm, sự ăn thịt thú-vật chết ngột và huyết. (câu 19-20)

Ấy là Đức Thánh-Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần-dùng, tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần-tượng, huyết, thú-vật chết ngột, và chớ tà-dâm; ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng-giữ lấy vậy. (câu 28-29)

Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu-rỗi? Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu-rỗi. Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người, và cho những kẻ ở nhà người nữa. Trong ban đêm, chính giờ đó, người đề-lao đem hai người ra rửa các thương-tích cho; rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp-têm. Đoạn, người đề-lao mời hai người lên nhà mình, đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng-rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời. (Công vụ 16: 30-34)

Nhưng Phao-lô nói cùng lính rằng: Chúng ta vốn là quốc-dân Rô-ma, khi chưa định tội, họ đã đánh đòn chúng ta giữa thiên-hạ, rồi bỏ vào ngục; nay họ lại thả lén chúng ta ư! Điều đó không được. Chính các quan phải tới đây mà thả chúng ta mới phải!   (câu 37)

Trong ban đêm, anh em khiến Phao-lô và Si-la đi đến thành Bê-rê. Đến nơi rồi, thì vào nhà hội người Giu-đa. Những người nầy có ý hẳn-hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh-thánh, để xét lời giảng có thật chăng. (Công vụ 17: 10-11)

Bấy giờ, Phao-lô đứng giữa A-rê-ô-ba, nói rằng: Hỡi người A-thên, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt-sắng quá chừng. Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem-xét khí-vật các ngươi dùng thờ-phượng, thì thấy một bàn-thờ có chạm chữ rằng: THỜ CHÚA KHÔNG BIẾT. Vậy, Đấng các ngươi thờ mà không biết đó, là Đấng ta đương rao-truyền cho. (câu 22-23)

Đức Chúa Trời đã dựng nên thế-giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền-thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới-hạn chỗ ở, hầu cho tìm-kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta (câu 24-27)

Lại có nhiều người Cô-rinh-tô từng nghe Phao-lô giảng, cũng tin và chịu phép báp-têm. Ban đêm, Chúa phán cùng Phao-lô trong sự hiện-thấy rằng: Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh; ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu; vì ta có nhiều người trong thành nầy. (Công vụ 18: 8-10)

61 lượt xem
Các bài trước
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 85 (01/03/2021)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 83&84 - MS Trần Mạnh Hùng (15/02/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 84 (03/02/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 83 (28/01/2021)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 81&82 MS Trần Mạnh Hùng (25/01/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 82 (27/01/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 81 (21/01/2021)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 79&80 - MS Lữ Thành Kiến (13/01/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 80 (03/01/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 79 (03/01/2021)
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
NGÀY CHÚA TẠO RA MÙA XUÂN
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Bài Cầu Nguyện Chung - Ca Khúc Hoàng Siêu
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
VẪN CHỜ ĐỢI
 
Dưỡng Linh  
ĐẤNG CHĂN GIỮ
 
Tạ Ơn Chúa  
HÃY TẠ ƠN CHÚA
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
VHope  
#Chạm Live - No.5 - Thời Gian | VHOPE
 
Thơ & Nhạc  
BÀI THƠ MÙA ĐÔNG
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Góc của Ađam & Êva  
5 Năm Điều Các Bạn Nữ Cần Nhớ Khi Hẹn Hò
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 27/02/2021
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Giải Ảo Tâm Linh  
Buổi Họp Hiệp Thông 2021- 02- 05
 
Nghiệm và Sống  
Chọn Sự Thánh Khiết…
 
Tin Tức & Tin Mừng  
CHÚA GIÊ-SU NÓI VỀ SỰ TÁI LÂM CỦA NGÀI
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Người Lãnh Đạo Vĩ Đại Với Những Sự Chọn Lựa
 
Tin Lành Media  
Khi Đức Chúa Trời Dường Như Yên Lặng
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tiếng Nói Quê Hương  
LUẬT PHÁP VÀ LỜI TIÊN TRI - Radio TNQH Feb 27 2021
 
Tài Liệu  
Kỷ Niệm 500 Năm Cải Cách
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
Vầng Đá Muôn Đời - MS Phạm Thanh Bình
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Thời Điểm Cất Lên Của Các Cơ Đốc Nhân
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
NHỮNG SỰ KIỆN KINH NGẠC VỀ VŨ TRỤ
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC