Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 90
Ngày 21/03/2021

Đáp án bài 89:
881.b  882.a  883.c  884.b  885.d  886.d  887.c  888.b  889.a  890.a 


 In Bài học:
TKTN - Bài 90

Công Vụ 20-22

Tôi hầu việc Chúa cách khiêm-nhường, phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử-thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi. Anh em biết tôi chẳng trễ-nải rao-truyền mọi điều ích-lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết, lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công-chúng, hoặc từ nhà nầy sang nhà kia, giảng cho người Giu-đa như cho người Gờ-réc về sự ăn-năn đối với Đức Chúa Trời, và đức-tin trong Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta. (Công vụ 20:19-21)

Đức Thánh-Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành nầy sang thành khác dây xích và hoạn-nạn đương đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức-vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin-lành của ơn Đức Chúa Trời. (câu 23-24)

Bữa nay tôi nói quyết trước mặt các anh em rằng tôi tinh sạch về huyết anh em hết thảy. Vì tôi không trễ-nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý-muốn của Đức Chúa Trời. (c.26-27)

Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh-Linh đã lập anh em làm kẻ coi-sóc, để chăn Hội-thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. (c.28)

Sẽ có muông-sói dữ-tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu; lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung-ác dấy lên, ráng sức dỗ môn-đồ theo họ. (c.29-30)

Tôi chẳng ham bạc, vàng, hay là áo-xống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay nầy đã làm ra sự cần-dùng của tôi và của đồng-bạn tôi. Tôi từng bày-bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp-đỡ người yếu-đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận-lãnh. (c.33-35)

Anh em làm chi mà khóc-lóc cho nao lòng tôi? Vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì danh Đức Chúa Jêsus chịu chết tại thành Giê-ru-sa-lem nữa. (Công vụ 21:13)

Lúc Phao-lô bước lên thềm, quân-lính phải khiêng người đi, bởi cớ đoàn dân hung-bạo lắm. Vì có đám dân theo sau đông mà kêu rằng: Hãy giết đi! (c.35)

Tôi té xuống đất, và nghe có tiếng phán cùng tôi rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, làm sao ngươi bắt-bớ ta? Tôi trả lời rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Ngài phán: Ta là Jêsus ở Na-xa-rét mà ngươi đương bắt-bớ đây.  (Công vụ 22: 7-8)

Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người, về những việc anh đã thấy và nghe. (c.15)

Bây giờ, anh còn trễ-nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu-khẩn danh Chúa mà chịu phép báp-têm và làm sạch tội-lỗi mình đi. (c.16)

Chúa bèn phán cùng tôi rằng: Hãy đi, vì ta toan sai ngươi đi đến cùng dân ngoại ở nơi xa…(c.21)

100 lượt xem
Các bài trước
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 89 (16/03/2021)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 87&88 - MS Hứa Trung Tín (09/03/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 88 (09/03/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 87 (01/03/2021)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 85&86 - MS Hứa Trung Tín (24/02/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 86 (21/02/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 85 (01/03/2021)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 83&84 - MS Trần Mạnh Hùng (15/02/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 84 (03/02/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 83 (28/01/2021)
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
HÀNH-TRÌNH ĐỨC TIN TRONG DANH CHÚA
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
DÒNG HUYẾT JESUS - Ca Khúc Tường Khanh
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI VẪN CÒN PHẢI HỌC
 
Dưỡng Linh  
Ðức Chúa Trời Là Ai?
 
Tạ Ơn Chúa  
HÃY TẠ ƠN CHÚA
 
VHope  
#Chạm Live - No.5 - Thời Gian | VHOPE
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
“HÔ-HẤP THUỘC LINH”
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 17/04/2021
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
Ê-sai 55.6-13 LỐI CHÚA KHÁC LỐI TA
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Cầu Thay Cho Chồng Thay Vì Cố Gắng Thay Đổi Chàng?
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Tin Tức & Tin Mừng  
CHUYỆN TÌNH CỦA THIÊN CHÚA: BÀI HỌC CHO HÔN NHÂN
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Kim Vàng Ai Nỡ Uốn Câu
 
Nghiệm và Sống  
Tuyệt vời từ Chúa, phi thường cho Chúa
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Phục sinh một dữ kiện để ăn mừng
 
Tiếng Nói Quê Hương  
LỄ LÁ ĐÓN CHÚA VÀO THÀNH - Radio TNQH April 17 2021
 
Tài Liệu  
Có Hai Nơi Chúa Chịu Báp-têm?
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HAI VỊ VUA - MS Lữ Thành Kiến
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT ĐẦY TỚ ĐỨC CHÚA TRỜI TỐI CAO!
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC