Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 91
Ngày 29/03/2021

Đáp án Bài 90:
891.d  892.a  893.c  894.b  895.a  896.c  897.b  898.c  899.d  900.b


 In Bài học:
TKTN - Bài 91

Bài 91 – 2 Các Vua 9-17

Khi ngươi đã đến đó, hãy kiếm Giê-hu là con trai của Giô-sa-phát, cháu Nim-si, ở đâu; đoạn ngươi sẽ vào, khiến người chỗi dậy khỏi anh em mình, và dẫn người vào trong một phòng kín. Bấy giờ, ngươi sẽ lấy ve dầu, đổ trên đầu người, và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên Y-sơ-ra-ên. Đoạn, hãy mở cửa ra và trốn đi, chớ huỡn-đãi. (llCác Vua 9: 2-3)

Hễ sự gian-dâm, sự tà-thuật của Giê-sa-bên mẹ vua, còn nhiều dường ấy, thì bình-an sao đặng? (câu 22)

Vậy, bây giờ, hãy nhìn-biết rằng: trong các lời Đức Giê-hô-va đã phán về nhà A-háp sẽ chẳng có lời nào sa xuống đất; vì Đức Giê-hô-va đã làm điều Ngài cậy miệng Ê-li, tôi-tớ Ngài, mà phán ra. (llCác Vua 10:10)

Như vậy, Giê-hu trừ-diệt thần Ba-anh khỏi Y-sơ-ra-ên. Song người chẳng từ-bỏ tội của Giê-rô-bô-am, con trai của Nê-bát, tức tội đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội: Nghĩa là người còn để lại các bò vàng tại Bê-tên và tại Đan. (c 28-29)

Nhưng Giê-hu không hết lòng cẩn-thận theo luật-pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; người chẳng từ-bỏ tội của Giê-rô-bô-am, tức tội đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội. (c.31)

Ê-li-sê đau bệnh, tại bịnh ấy người phải chết. Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên, đến thăm người, khóc trước mặt người, mà nói rằng: Hỡi cha tôi! cha tôi! Xe và lính-kỵ của Y-sơ-ra-ên!  (llCác Vua 13:14)

Ê-li-sê qua đời, và người ta chôn người. Đầu năm sau có đoàn quân Mô-áp toan vào xứ. 21Vả, xảy ra có kẻ chôn một người, thấy đoàn quân ấy đến, liền liệng thây vào mồ Ê-li-sê. Kẻ chết vừa đụng hài-cốt Ê-li-sê, thì sống lại và đứng dậy. (c.20-21)

Người ta sẽ không giết cha thế cho con, cũng sẽ chẳng giết con thế cho cha, mỗi người sẽ chết vì tội-lỗi riêng mình. (llCác Vua 14:6)

Năm thứ mười bảy đời Phê-ca, con trai Rê-ma-lia, thì A-cha, con trai Giô-tham, vua Giu-đa, lên làm vua. 2A-cha được hai mươi tuổi khi người lên làm vua; người cai-trị mười sáu năm tại Giê-ru-sa-lem.

Người chẳng làm điều thiện trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, như Đa-vít, tổ-phụ người, đã làm; 3nhưng người đi theo con đường của các vua Y-sơ-ra-ên, thậm-chí bắt-chước theo gương gớm-ghiếc của các dân-tộc Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, mà đưa con trai mình qua lửa. 4Người cũng cúng-tế và xông hương trên các nơi cao, trên gò và dưới các cây rậm. (llCác Vua 16:1-4) 

Khá từ-bỏ đường ác của các ngươi, hãy gìn-giữ điều-răn và luật-lệ ta, tùy theo các mạng-lịnh ta cậy những tiên-tri, là tôi-tớ ta, mà truyền cho tổ-phụ các ngươi. (llCác Vua 17:13)

Các dân-tộc ấy kính-sợ Đức Giê-hô-va, song cũng hầu-việc các thần mình, theo thói-tục của những dân-tộc mà họ bị dời ra khỏi đó. (c.33) 

Các ngươi chẳng nên quên giao-ước mà ta lập với các ngươi; chớ kính-sợ các thần khác; nhưng khá kính-sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, Ngài sẽ giải-cứu các ngươi khỏi tay các kẻ thù-nghịch. (c.38-39)

121 lượt xem
Các bài trước
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 89&90 - MS Lữ Thành Kiến (26/03/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 90 (21/03/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 89 (16/03/2021)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 87&88 - MS Hứa Trung Tín (09/03/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 88 (09/03/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 87 (01/03/2021)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 85&86 - MS Hứa Trung Tín (24/02/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 86 (21/02/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 85 (01/03/2021)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 83&84 - MS Trần Mạnh Hùng (15/02/2021)
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
HÀNH-TRÌNH ĐỨC TIN TRONG DANH CHÚA
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
DÒNG HUYẾT JESUS - Ca Khúc Tường Khanh
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI VẪN CÒN PHẢI HỌC
 
Dưỡng Linh  
Ðức Chúa Trời Là Ai?
 
Tạ Ơn Chúa  
HÃY TẠ ƠN CHÚA
 
VHope  
#Chạm Live - No.5 - Thời Gian | VHOPE
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
“HÔ-HẤP THUỘC LINH”
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 17/04/2021
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
Ê-sai 55.6-13 LỐI CHÚA KHÁC LỐI TA
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Cầu Thay Cho Chồng Thay Vì Cố Gắng Thay Đổi Chàng?
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Tin Tức & Tin Mừng  
CHUYỆN TÌNH CỦA THIÊN CHÚA: BÀI HỌC CHO HÔN NHÂN
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Kim Vàng Ai Nỡ Uốn Câu
 
Nghiệm và Sống  
Tuyệt vời từ Chúa, phi thường cho Chúa
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Phục sinh một dữ kiện để ăn mừng
 
Tiếng Nói Quê Hương  
LỄ LÁ ĐÓN CHÚA VÀO THÀNH - Radio TNQH April 17 2021
 
Tài Liệu  
Có Hai Nơi Chúa Chịu Báp-têm?
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HAI VỊ VUA - MS Lữ Thành Kiến
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT ĐẦY TỚ ĐỨC CHÚA TRỜI TỐI CAO!
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC