Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
Hãy Tôn Jêsus Phục Sinh Là Chúa, Đấng Christ, và Cứu Chúa
Ngày 08/04/2021

 MS Nguyễn Gia Hiền


Hãy Tôn Jêsus Phục Sinh Là Chúa, Đấng Christ, và Cứu Chúa
(Exalt the Risen Jesus to Be Lord, Christ, and Saviour)

Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Cha về Con độc sinh của Ngài là Cứu Chúa Jêsus Christ, là Đấng đã sẵn sàng vâng phục và chịu đóng đinh trên thập tự giá cách đau đớn sỉ nhục và đã đổ huyết ra để cứu chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp và rửa sạch chúng ta khỏi hết thảy tội lỗi, để làm thỏa mãn sự yêu thương và sự công bình của Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, đến ngày thứ ba, Đức Chúa Cha đã khiến Con Ngài là Cứu Chúa Jêsus, sống lại từ kẻ chết, và rồi tôn Ngài là Chúa, Đấng Christ, Thẩm phán, và Cứu Chúa. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta cũng đã tôn Cứu Chúa Jêsus như vậy chưa?

TÔN JÊSUS LÀ CHÚA VÀ ĐẤNG CHRIST

Công Vụ 2:36 Vậy, hỡi hết thảy nhà I-sơ-ra-ên, hãy biết chắc thật rằng, Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, vừa là Chúa và Đấng Christ.

Chúa (theo tiến Hy-lạp là Kurios) có nghĩa là "Chúa, chủ. Nói về Đức Chúa Trời và Đấng Christ, thì là Chúa tối cao và Đấng Tể trị của cả vũ trụ, tương đương với tiếng Hebrew Jehovah trong Cựu ước" (The Complete Word Study).

Mời đọc tiếp:

Hay Ton Jesus Phuc Sinh La Chua

75 lượt xem
Các bài trước
SỰ THỐNG KHỔ CỦA CỨU CHÚA JÊSUS (31/03/2021)
Sống Với Người Lân Cận (16/03/2021)
THẰNG NẰM MỘNG VÀ GÃ BẺM MÉP (14/03/2021)
Tìm Kiếm Chúa (10/03/2021)
Dân Do Thái (03/03/2021)
ĐẤNG CHĂN GIỮ (19/02/2021)
VĨ NHÂN -THE MAN- TRONG KINH THÁNH (16/02/2021)
Phục Hồi Kẻ Sa Ngã (04/02/2021)
Lời Cầu Nguyện Được Nhậm (18/01/2021)
CẦU NGUYỆN CHIẾN ĐẤU (16/01/2021)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 94
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
HÀNH-TRÌNH ĐỨC TIN TRONG DANH CHÚA
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
DÒNG HUYẾT JESUS - Ca Khúc Tường Khanh
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI VẪN CÒN PHẢI HỌC
 
Tạ Ơn Chúa  
HÃY TẠ ƠN CHÚA
 
VHope  
#Chạm Live - No.5 - Thời Gian | VHOPE
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Thơ & Nhạc  
“HÔ-HẤP THUỘC LINH”
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 17/04/2021
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
Ê-sai 55.6-13 LỐI CHÚA KHÁC LỐI TA
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Sao Để Cầu Thay Cho Chồng Thay Vì Cố Gắng Thay Đổi Chàng?
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Tin Tức & Tin Mừng  
CHUYỆN TÌNH CỦA THIÊN CHÚA: BÀI HỌC CHO HÔN NHÂN
 
Nghiệm và Sống  
Tuyệt vời từ Chúa, phi thường cho Chúa
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Kim Vàng Ai Nỡ Uốn Câu
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Phục sinh một dữ kiện để ăn mừng
 
Tài Liệu  
Có Hai Nơi Chúa Chịu Báp-têm?
 
Tiếng Nói Quê Hương  
LỄ LÁ ĐÓN CHÚA VÀO THÀNH - Radio TNQH April 17 2021
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HAI VỊ VUA - MS Lữ Thành Kiến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT ĐẦY TỚ ĐỨC CHÚA TRỜI TỐI CAO!
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC