Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
NHỮNG NGƯỜI CON GÁI ĐỨC TIN CỦA CHÚA
Ngày 12/05/2021

 Hodos


Về một phương diện của lẽ thật thì, “Tại đây không còn phân biệt nam giới hay nữ giới, vì tất cả anh em đều là một trong Christ Jêsus “(Ga-la-ti 3:27). Nhưng trong nếp sống gia đình hay sinh hoạt giáo hội của Chúa, thì người nam được Chúa chỉ định có quyền hơn người nữ chút đỉnh.

Đọc lại Thánh kinh tôi cảm động khi nhìn lại những người con gái đức tin của Đức Chúa Trời:

1. An-ne: 1 Sa-mu-ên 1: 2

An-ne sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt của gia đình. Dù được chồng yêu, nhưng vì nàng son sẻ nên bị người vợ thứ của chồng bắt bớ cay độc triền miên. Giữa bóng tối cay đắng, thù hận, cạnh tranh của gia đình, nàng lại còn sống trong bóng tối của sự hoang loạn trong đền thánh của Chúa vào thời đó. Nhưng người phụ nữ nầy dù biết bằng kinh nghiệm khi mình đã được, “Đức Giê-hô-va khiến cho chết, cho sống; Ngài đem người xuống âm phủ, rồi lại đem lên khỏi đó”.

Nhờ quá trình trung thành với Chúa khi bị bạc đãi, nàng chỉ “dốc đổ nỗi lòng tôi trước mặt Đức Giê-hô-va” chớ không hề thố lộ nỗi sầu khổ với ai ngay cả với chồng minh. Cuối cùng người con gái đức tin nầy của Chúa đã từng khổ thì nay, “đói không còn đói nữa. Người đàn bà hiếm muộn, sinh nở bảy lần, kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, …người nghèo khổ lên từ đống tro tàn, Đặt họ ngồi cạnh người quyền quý, Và cho họ thừa hưởng chỗ cao sang”.

Hỡi các chị em, hãy trung tín với Chúa trong mọi hoàn cảnh bị dày vò, chà đạp, cuối cùng các bạn sẽ nhận lãnh mão triều vinh quang trong nước ngàn năm của Chúa.

2. Đê-bô-ra –Thẩm phán 4: 5

Sự thật về quyền giảng rao lời Kinh thánhtrong một giới hạn nào đó  của nữ giới vẫn chưa ngã ngũ sao bao lần tranh luận của các nhà giải kinh. Phao lô nói :”Ta không cho phép người nữ dạy dỗ hay cai trị người nam mà phải yên lặng” (1 Ti-mô-thê 2:12). “Ta” đây là Phao-lô, không phải Chúa. Nhưng khi đọc sách thẩm phán chúng ta thấy, “Trong lúc đó, nữ tiên tri Đê-bô-ra, vợ của Láp-bi-đốt, làm quan  xét của dân Y-sơ-ra-ên.  Bà thường ngồi dưới cây chà là Đê-bô-ra, trong vùng đồi núi Ép-ra-im, khoảng giữa Ra-ma và Bê-tên, và dân Y-sơ-ra-ên đến với bà để được phân  xử”. Phao lô cấm phụ nữ  dạy Kinh thánh, cấm cai trị người nam. Nhưng ở đây Đê-bô-ra làm Thẩm phán xử đoán dân thánh thời đó, và “cai trị” người nam là Ba-rác..

 Người con gái nầy của Chúa sao có thẩm quyền, “Bà sai gọi Ba-rác,con trai A-bi-nô-am, từ Kê-đe trong đất Nép-ta-li đến…”. bà cai trị Ba-rác rồi còn gì?

Đê-bô-ra phân trần, “Trong ngày Sam-ga, con trai A-nát,Vào thời Gia-ên, những đường cái bị bỏ hoang, Khách bộ hành lần theo các lối quanh co. Các làng mạc Y-sơ-ra-ên bị bỏ hoang Cho đến khi tôi là Đê-bô-ra trỗi dậy, Như một người mẹ trong Y-sơ-ra-ên”

Trong đời tôi, tôi đã thấy nhiều gia đình, chồng bỏ trách nhiệm gia trưởng, một số các cộng đồng dân Chúa nam giới rút đầu, co cổ không đứng lên hầu việc Chúa, nên các người con gái đức tin ở đó phải được Chúa dấy lên như Đê-bô-ra. Nhiều mục tử không được sự xúc dầu, thiếu khải thị tươi…mới, cả ngày chỉ  bê cái Ti vi mà vui hưởng trong đó, đo đó vợ anh phải làm bài giảng cho anh, phải xông vào lãnh vực đáng lẽ chỉ dành cho nam giới.

Bạn ơi,  có bao giờ bạn thắc mắc lí do tại sao Ba-rác không có sự khải thị từ Chúa mà Đê-bô-ra thì có?

3. An-ne- Lu-ca 2

Ông  Lu-ca viết, “Cũng có nữ tiên tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, về bộ tộc A-se, tuổi đã cao. Sau khi kết hôn, bà đã sống với chồng được bảy năm,  rồi ở góa, đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Bà chẳng hề rời khỏi  đền thờ, cứ đêm ngày phục vụ Chúa, kiêng ăn và cầu nguyện.  Vào giờ ấy, bà cũng đến đó, ca ngợi Đức Chúa Trời và nói về con  trẻ cho mọi người đang trông đợi sự giải cứu  thành Giê-ru-sa-lem”.

 Đây là một người con gái đức tin cao niên của Chúa. Đức Thánh Linh đã cho bà có một địa vị thuộc linh cao và sự tôn trọng trong đoạn Kinh thánh tại đây đến đời đời. Ngày kia, tất cả các chị em có đọc bài nầy sẽ gặp bà chị cao quý nầy trong nước Chúa và phải ngã mũ kính chào.

 Với cái tuổi quá cổ lai hi, tôi hầu như chưa thấy những người con gái đức tin như vầy của Chúa. Chứa thấy những quả phụ dâng trọn thì giờ làm công tác cầu nguyện cầu thay cho các dân tộc, cho các nước, cầu thay cho mọi người thánh đồ mình quen biết, cộng thêm sự kiêng ăn để lời cầu nguyện có kiến hiệu thêm.

 Xin lỗi các chị em, tôi không vơ đũa cả nắm, tôi thường xuyên thấy những cảnh tượng mà Kinh thánh vạch trần như sau: “Bà nào thực sự góa bụa, sống một mình, đặt hi vọng nơi Đức Chúa  Trời thì cứ bền lòng ngày đêm cầu nguyện nài xin.  Nhưng quả phụ nào sống xa hoa trụy lạc thì dù sống cũng như chết” (1 Ti-mô-thê 5: 5-6).

 Nhiều quả phụ trẻ, “họ còn học thói ăn không ngồi rồi, la cà từ nhà nầy sang nhà khác; đã thế, họ còn ngồi lê đôi mách, xen vào chuyện người khác, nói những điều không đáng nói” (1 Tim. 5:13)

Tôi cầu nguyện Chúa sẽ có được nhiều người con gái đức tin có đời sống cầu nguyện cầu thay cho Việt Nam  như bà chị An-ne tại đền thờ thành Jerusalem xưa.

4. Quả phụ nghèo: Mác 12: 41- 44

“Đức Chúa Jêsus ngồi đối diện với thùng lạc hiến, và quan sát dân chúng khi họ bỏ tiền vào thùng.  Nhiều người giàu bỏ vào rất nhiều tiền. Cũng có một bà góa  nghèo đến bỏ vào thùng hai đồng tiền nhỏ, trị giá một phần tư xu.  Ngài gọi các môn đồ đến và bảo: “Thật, Ta bảo các con, bà góa  nghèo nầy đã bỏ tiền vào thùng lạc hiến nhiều hơn tất cả những người khác.  Vì những người khác lấy tiền dư bạc thừa mà dâng; còn bà góa  nầy, rất nghèo túng nhưng đã dâng hết những gì mình có, là tất cả những gì để nuôi sống mình.”

 Đây có một người con gái đức tin của Chúa đã già nua. Bà chị nầy rất nghèo nàn và cô độc, nhưng khi mang tiền dâng lên cho Đức Chúa Trời thì, “đã dâng hết những gì mình có, là tất cả những gì để nuôi sống mình”.

Vào thời ấy cũng như thời nay, các nhà lãnh đạo dân Chúa đều giàu có, lượng tiền họ dâng thì lớn hơn lượng tiền dâng của mọi người, nhưng so về tỉ lệ thì họ dâng tiền it hơn chi em nầy. Họ dâng một phần nhỏ trong phần thừa thải của mình. Nên khi nghe Chúa giảng về tánh ham tiền, thì “người Pha-ri-si là kẻ ham tiền tài, nghe mọi điều đó, bèn chê cười Ngài” (Lu ca 16:14”.

 Tôi cũng thường cầu nguyện cho cuộc sống của các phụ nữ thiếu thốn trong  vòng dân Chúa mà tôi biết.

 Hodos. May 11, 2021

520 lượt xem
Các bài trước
Ðức Chúa Trời Là Ai? (22/04/2021)
Chúa Đến Đón (12/04/2021)
Hãy Tôn Jêsus Phục Sinh Là Chúa, Đấng Christ, và Cứu Chúa (08/04/2021)
SỰ THỐNG KHỔ CỦA CỨU CHÚA JÊSUS (31/03/2021)
Sống Với Người Lân Cận (16/03/2021)
THẰNG NẰM MỘNG VÀ GÃ BẺM MÉP (14/03/2021)
Tìm Kiếm Chúa (10/03/2021)
Dân Do Thái (03/03/2021)
ĐẤNG CHĂN GIỮ (19/02/2021)
VĨ NHÂN -THE MAN- TRONG KINH THÁNH (16/02/2021)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 138
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi
 
Điện Thoại Phúc Âm  
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 07/05/2022
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI CÓ MỘT LÝ TƯỞNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Liên Khúc CHÚA PHỤC SINH - Ca Khúc TKG
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
 
Thơ & Nhạc  
THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
ĐIỀM TẬN THẾ - Radio NTNT May 7 2022
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35
 
Nghiệm và Sống  
Người Việt Nam của anh chị em hôm nay là ai?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BÀN CHÂN ĐẸP VN - Tháng 5 2022
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Phương Cách Để Hy Sinh Cái Tôi Trong Hôn Nhân
 
Đức Tin  
Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ - Sparrows?
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Tài Liệu  
TÂM VẤN CƠ ĐỐC HỮU HIỆU
 
Truyền Đạo Đơn  
BÀI HỌC TỪ TAI HỌA RẮN LỬA VÀ ĐẠI DỊCH
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
VHope  
Chúa Mang Thập Hình Vì Ta
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tấm lòng của Cha - Mục sư Lưu Đức Thọ
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
TRUNG TÍN SỬ DỤNG TIỀN BẠC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC