Vườn ÊĐen Mới | Kinh Thánh
GIẢI NGHĨA KINH THÁNH - David Pawson
Ngày 04/05/2022

 Nguồn: Giảng Luận Kinh Thánh


VÀI NÉT VỀ DIỄN GIẢ:

J. David Pawson (1930-2020) là mục sư, tác giả và giáo sư Kinh thánh người Anh. Từng là mục sư hệ phái Giám Lý (Methodist), sau đó là mục sư của hội thánh Báp-tít có tên Gold Hill Baptist Church tại Buckinghamshire. Hội thánh này đã trở thành một trong những hội thánh Báp-tít lớn nhất tại Anh. Cũng trong thời gian phục vụ tại đây, các đĩa thu âm bài giảng của ông, ban đầu chủ yếu dành cho các thành viên đau ốm hoặc lớn tuổi của hội thánh, đã nhanh chóng được biết đến tại nhiều nơi.

Từ năm 1979, David Pawson ngưng làm mục sư địa phương và tham gia vào mục vụ dạy Kinh thánh lưu động. Các hội thảo của ông chủ yếu dành cho các lãnh đạo hội thánh. Hàng triệu bản sách và băng đĩa của ông đã được phát hành tại hơn 120 quốc gia. Ông là một tác giả và diễn giả giảng dạy rõ ràng, sốt sắng, luôn đề cao sự trung thành với Kinh thánh.

-------------------------------

Giảng Luận Kinh Thánh là dự án dịch thuật/lồng tiếng sang tiếng Việt các bài giảng kinh điển của những diễn giả đã được thời gian khẳng định và cộng đồng Cơ đốc chung xác nhận. Dự án nhằm cung cấp nguồn tư liệu cho các tôi tớ cùng con dân Chúa tham khảo và sử dụng miễn phí.
Để hiểu rõ hơn về mục đích và hoạt động của chúng tôi xin truy cập website:  
www.giangluankinhthanh.net

Video được dịch và lồng tiếng bởi sự cho phép của quỹ "the David Pawson Teaching Trust"
© David Pawson 2019 and streamed with permission of the David Pawson Teaching Trust 

---------------------------------

Sách Mi-chê | David Pawson
https://www.youtube.com/watch?v=00JhVDu-A7s

Sách Giô-na | David Pawson
https://www.youtube.com/watch?v=n2lPfShvbjY

Sách A-mốt | David Pawson
https://www.youtube.com/watch?v=f03QgdKQM6k

Sách Áp-đia Và Giô-ên | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=fwuozhQWi3s

Sách Áp-đia Và Giô-ên | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=YgAhnO6-LO8

Sách Ô-sê | David Pawson
https://www.youtube.com/watch?v=xSM7xVuqO7U

Thư Giu-đe | David Pawson
https://www.youtube.com/watch?v=s4uHY0X11dc

Thư Giăng | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=Y8pLQwbgcek

Thư Giăng | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=vioKqFqOscc

Phao-lô Và Các Thư Tín Của Ông | David Pawson
https://www.youtube.com/watch?v=72-MRB2NCqQ

Thư 1 Và 2 Phi-e-rơ | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=OHbQD7A4yjM

Thư 1 Và 2 Phi-e-rơ | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=R0Jh1nRqY5I

Thư Gia-cơ | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=1dI-ckXobqs

Thư Gia-cơ | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=MaNjrrXDlu0&t=10s

Thư Hê-bơ-rơ | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=_CDmj0QLd_k 

Thư Hê-bơ-rơ | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=PfK2HXI1_x0

Thư Ti-mô-thê Và Tít | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=Tpe7mXh-EpQ

Thư Ti-mô-thê Và Tít | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=7PgzxBJiAec

Thư 1 Và 2 Tê-sa-lô-ni-ca | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=Tn9EeWGNZ0Y

Thư 1 Và 2 Tê-sa-lô-ni-ca | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=KcgAvEnep7M

Thư Cô-lô-se | David Pawson
https://www.youtube.com/watch?v=0m9pg6tD_40

Thư Phi-líp Và Phi-lê-môn | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=naEBFPcfsGA

Thư Phi-líp | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=X41LDzhJNCU

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Ê-phê-sô | David Pawson
https://www.youtube.com/watch?v=Q3glzELfEY0

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Ga-la-ti | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=mZN5Kieif-Y

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Ga-la-ti | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=aYx5p18g07s

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách 1 Và 2 Cô-rinh-tô | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=rWDIvc97ZME

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách 1 Và 2 Cô-rinh-tô | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=O4xTX2stLU4

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Rô-ma | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=NDaF9sGZfb8

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Rô-ma | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=g8C2aKFTaDc

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Công Vụ | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=eRdLFl-pQdc

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Công Vụ | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=w469V5RKw1A 

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Đa-ni-ên | David Pawson (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=5JeC_dEUfa8

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Đa-ni-ên | David Pawson (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=T6V7oeVGAGE

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Ê-xê-chi-ên | David Pawson (Phần 3/3)
https://www.youtube.com/watch?v=1EAOp0SrMTg

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Ê-xê-chi-ên (Phần 2/3)
https://www.youtube.com/watch?v=4y7TppE424A

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Ê-xê-chi-ên (Phần 1/3)
https://www.youtube.com/watch?v=0rvWE3H5-CA

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Ca Thương
https://www.youtube.com/watch?v=Crop2aZ0Wo4

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Giê-rê-mi (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=ZW9PLFJctFg&t=13s

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Giê-rê-mi (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=CwM1km2iyfQ

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Ê-sai (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=1R5bpNJz3Oo

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Ê-sai (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=-cvXZfXLX14

----------------------------------

Hiểu Biết Giáo Lý Ba Ngôi (Understanding the Trinity) (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=Q4QjBfF5O9s

Hiểu Biết Giáo Lý Ba Ngôi (Understanding the Trinity) (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=J0YNuCeZYYw

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sáng Thế Ký | Cuốn Sách Nền Tảng (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9iNtRrbnOjg

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sáng Thế Ký | Đấng Tạo Hóa Và Tạo Vật (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=y9mvUbLLAcQ

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sáng Thế Ký | Tạo Vật Và Tiến Hóa (Phần 3)
https://www.youtube.com/watch?v=yfujLHaFCXY

Giải Nghĩa Kinh Thánh -Sáng Thế Ký | Từ Vườn Ê-Đen Đến Tháp Ba-Bên (Phần 4)
https://www.youtube.com/watch?v=cLO4wCzyUh4

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sáng Thế Ký | Áp-ra-ham, Y-sác Và Gia-cốp (Phần 5)
https://www.youtube.com/watch?v=OhNQTciR5vU

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sáng Thế Ký | Giô-sép Và Chúa Giê-su (Phần 6)
https://www.youtube.com/watch?v=L7FGNm1Q3gE

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Tin Lành Theo Ma-thi-ơ - (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=DRSf9TABg3Y

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Tin Lành Theo Ma-thi-ơ - (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=nkWmVWSXiE0

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Tin Lành Theo Mác
https://www.youtube.com/watch?v=gZK6EihV3Io

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Tin Lành Theo Lu-ca
https://www.youtube.com/watch?v=Vvtqo8ofnlQ

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Tin Lành Theo Giăng (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=sCFaAGZeV-k

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Tin Lành Theo Giăng (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=1NSWLUQ7pBc

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Khải Huyền (Phần 1/6)
https://www.youtube.com/watch?v=orX8vEQBZpc

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Khải Huyền (Phần 2/6)
https://www.youtube.com/watch?v=OUqg9HewaBA

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Khải Huyền (Phần 3/6)
https://www.youtube.com/watch?v=hQ6boOJ38Do

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Khải Huyền (Phần 4/6)
https://www.youtube.com/watch?v=L6DM9N2qXJE

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Khải Huyền (Phần 5/6)
https://www.youtube.com/watch?v=bMkjMLLaGbE

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Khải Huyền (Phần 6/6)
https://www.youtube.com/watch?v=3Vo1nB-Dn2U

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Xuất Ai Cập Ký (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=6rpZ7ZmUSgU

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Xuất Ai Cập Ký (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=3DHr4ZDJwfo

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Lê-vi Ký (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=S2E8B1FYz4k

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Lê-vi Ký (phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=R8erPi9Tl2E

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Dân Số Ký (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=7boehmw6CyQ

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Dân Số Ký (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=KMS-1M9P2bE

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Phục Truyền Luật Lệ Ký (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=CzglrrU8RLI

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Phục Truyền Luật Lệ Ký (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=2QXSYVXSyf4

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Giô-suê (Phần 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=ioJp0f-UD1s

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Giô-suê (Phần 2/2)
https://www.youtube.com/watch?v=qySOWnFpik0

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Các Quan Xét Và Ru-tơ (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=0UIxxY6UbRk

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Các Quan Xét Và Ru-tơ (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=4AE_JSb_zPs

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách 1&2 Sa-mu-ên (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=FbiGtZxRyvM

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách 1&2 Sa-mu-ên (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=NACOqPydI74

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách 1&2 Các Vua (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=pmRSiO7cOyE

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách 1&2 Các Vua (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=N59teOjz4Xs

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách 1&2 Sử Ký
https://www.youtube.com/watch?v=edRtQelHlws

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách E-xơ-ra Và Nê-hê-mi (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=lVJ3qkSMUq4

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách E-xơ-ra Và Nê-hê-mi (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=b_jOP4apH8U

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Ê-xơ-tê
https://www.youtube.com/watch?v=U9eBm2850M4

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Gióp (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=NBmUFb_mXG0

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Gióp (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=cge5gPJn8Uk

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Thơ Ca Hê-bơ-rơ
https://www.youtube.com/watch?v=7oxvMNxpCac

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Thi Thiên (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=sraCbxuc9nY

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Thi Thiên (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=HG_Xbp5-XtU

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Châm Ngôn (Phần 1)
https://www.youtube.com/watch?v=YVZwc_X6Ky8

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Châm Ngôn (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v+kkWtYKrFQMA

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Truyền Đạo
https://www.youtube.com/watch?v=DJ98WbCiBqw

Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Nhã Ca
https://www.youtube.com/watch?v=yAX-nfWu2mY

 

1460 lượt xem
Các bài trước
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN (04/01/2018)
KINH THÁNH TÂN ƯỚC Sách GIU-ĐE (04/01/2018)
KINH THÁNH TÂN ƯỚC Sách GIĂNG l,ll,lll (04/01/2018)
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách 2 PHI-E-RƠ (04/01/2018)
KINH THÁNH TÂN ƯỚC Sách 1 PHI-E-RƠ (04/01/2018)
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách GIA-CƠ (04/01/2018)
INH THÁNH TÂN ƯỚC Sách HÊ-BƠ-RƠ (04/01/2018)
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách PHI-LÊ- MÔN (04/01/2018)
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: SÁCH TÍT (04/01/2018)
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách 2 TI MÔ THÊ (04/01/2018)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 138
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi
 
Điện Thoại Phúc Âm  
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 07/05/2022
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI CÓ MỘT LÝ TƯỞNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Liên Khúc CHÚA PHỤC SINH - Ca Khúc TKG
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
 
Thơ & Nhạc  
THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!
 
Dưỡng Linh  
Kinh Thánh Nói Gì Về Thời Kỳ Cuối Cùng? (10)
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
ĐIỀM TẬN THẾ - Radio NTNT May 7 2022
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35
 
Nghiệm và Sống  
Người Việt Nam của anh chị em hôm nay là ai?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BÀN CHÂN ĐẸP VN - Tháng 5 2022
 
Đức Tin  
Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ - Sparrows?
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Phương Cách Để Hy Sinh Cái Tôi Trong Hôn Nhân
 
Tài Liệu  
TÂM VẤN CƠ ĐỐC HỮU HIỆU
 
Truyền Đạo Đơn  
BÀI HỌC TỪ TAI HỌA RẮN LỬA VÀ ĐẠI DỊCH
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
VHope  
Chúa Mang Thập Hình Vì Ta
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tấm lòng của Cha - Mục sư Lưu Đức Thọ
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
TRUNG TÍN SỬ DỤNG TIỀN BẠC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC